Suojattu: Presentation

Tämä sisältö on suojattu salasanalla. Syötä salasanasi näyttääksesi sisällön:

Mainokset
Kategoria(t): AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT

Helsinki-Salo-Teijo-Mathildedal-Kemiönsaari-Taalintehdas-Kasnäs-Hiittinen -uusi linja-autovuoro kesäaikaan

Aikataulu pdf:nä: hki_hfors-salo-kimito-hitis_2017. Huom. seuraa tätä sivua, aikataulun joitakin yksityiskohtia voidaan päivittää. (Päivitetty viimeksi 21.2.2017 klo 19.20.) Linjan virallisia markkinoijia ovat Kemiön ja Salon kunnat. Tässä uudessa palvelukonseptissa lippujen lisäksi matkustaja voi ostaa samalla kertaa muitakin palveluita internetistä.

helsingin-turistibussi-oy-ab

RD Aluekehitys Oy:n yhteys linjan kehittämiseen mm. Liikennesuunnittelun seuran verkostojen kautta. Siinä yhteistyössä ajankohtaista on mm. kirja Biking in Practice – Ideas and act to promote walking and cycling.

Muita linkkejä:

RD Aluekehitys Oy ja Teijo

Matkailu, E18, Salo ja RD Aluekehitys Oy

Salo-Teijo-Strömma polkupyöräilyreitti (pilotti)  ja RD Aluekehitys Oy

RD Aluekehitys – kehittää alueita ihmisten ja yritysten kautta mm. osallistavaa Delfoi-metodia hyödyntäen.

RD Aluekehitys on valmis  osallistumaan sovittaessa  linjaa hyödyntävän matkaohjelmanne suunnitteluun ja toteutukseen Teijon ja Salon alueella.

Kategoria(t): AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT | Avainsanat: , , , , | Kommentoi

Tekesin tukema innovaatioanalyysi pk-yrityksille yrittäjyyden professori Arto Lahden ja muiden RD Aluekehityksen asiantuntijoiden suorittamana

RD Aluekehitys Oy on yksi Tekesin innovaatiosetelillä ostettavan palvelun tarjoaja. Tekesin tukeman innovaatioanalyysin pk-yrityksille suorittaa yrityksin aineettomiin oikeuksiin eli IPR-oikeuksiin erikoistunut yrittäjyyden professori Arto Lahti. Tarvittaessa työhön osallistuvat myös muut RD Aluekehityksen välittämät asiantuntijat. Arto Lahdella on  pitkäaikainen kokemus mikroyrityksistä, pienyrityksistä ja keskisuurista yrityksistä ja niiden tarpeista IPR-kysymyksissä.

arto-lahti-liisa-leino-raj

Kuvassa yrittäjyyden professori Arto Lahti keskustelee Salon metallifoorumissa Leino Valu Oy:n toimitusjohtaja Liisa Leinon kanssa.

Mikä on innovaatioseteli?

Tekesin sivuilla Innovaatiosetelin tavoitteista todetaan mm. seuraavasti https://innovaatioseteli.info/:

”Innovaatioseteli on rahoitus pienelle tai keskisuurelle yritykselle liiketoiminnan kasvuun.

5000 euron arvoisella innovaatiosetelillä mikro- tai pk-yritys voi ostaa itse valitsemiaan asiantuntijapalveluja synnyttääkseen uusia tuotteita ja palveluja, joilla on kansainvälistä potentiaalia.”

”Innovaatiosetelin myöntää Tekes. Innovaatiosetelillä halutaan madaltaa kynnystä pk-yrityksissä hankkia avukseen ulkopuolista, liiketoimintakasvua kiihdyttävää asiantuntija-apua.

Rahoitus on suunnattu erityisesti niille yrityksille, jotka eivät ole julkista kehittämistukea aiemmin hakeneet. Seteliä haetaan Tekesin verkkopalvelussa.”

Mikä on RD Aluekehitys Oy:n tarjoama Innovaatioanalyysi?

Pk-yritykset ovat keskeisesti talouden uudistajia. Jotta pk-yritykset hyötyisivät itse kehitystyöstään ja ideoistaan, tarvitaan IPR-oikeuksien hallintaa. IPR tulee sanoista Intellectual Property Rights, eli aineettomat oikeudet. Tähän liittyvät mm.

 • Keksinnöllisyys ja patentointi
 • Liikesalaisuuksien suojaaminen
 • Tavaramerkki
 • Tekijänoikeudet
 • Standardit ja laatujärjestelmät.

Monta kertaa nämä ovat yrityksessä tunnistamatta ja niiden merkitys sekä niihin liittyvät strategiat. Esimerkiksi saattaa korostua patenttien hakeminen, joka patentti tulee kuitenkin julkiseksi. Monenlaiset muut mahdollisuudet voivat olla vielä tärkeämpiä, esimerkiksi ns. salassapitosopimukset. Myös tavaramerkki, internet-domainit yms. ovat tärkeitä tekijöitä, samoin kuin esim. palvelualoilla copyright oikeudet. Valmistavassa teollisuudessa standardit ja laatujärjestelmät voivat korostua.

Innovaatioanalyysissä suoritetaan mm. em. tekijöiden suhteen yrityksen nykytilan analyysi ja tehdään kehittämissuositukset kirjallisena. Työ voidaan kytkeä johonkin teemaan. Esimerkiksi, jos yritys hakee kasvua jostakin tietystä klusterista, asioita tarkastellaan sen valossa. Esimerkkinä on vaikkapa arktisen meriteknologian tai kaasualan klusterit, joihin olemme perehtyneet ja pystymme ohjaamaan yritystä kiinnittymään näihin kasvaviin klustereihin. Useamman yrityksen osallistuessa samanaikaisesti teemakohtaiseen klusteriin ja siihen kiinnittymistä tukevaan innovaatioanalyysiin Tekesin palvelusetelin kautta, voimme liittää hankkeeseen yleisemmän klusterikehitysosion, jossa välitämme ko. klusterin tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Meillä on myös edelleen mahdollisuus suositella ja välittää yrityskohtaisesti etenemistä IPR-oikeuksin suojaamisessa em. teemoissa.

Innovaatioanalyysin työvaiheet ovat

 1. Yrittäjän tapaaminen (min 2-3 tunnin haastattelu)
 2. Yrittäjän haastattelun yhteydessä ja sen jälkeen erikseen toimittaman materiaalin kokoaminen
 3. Analyysi- ja kirjallinen raportointivaihe
 4. Palautekeskustelu yrittäjän kanssa (min 1 tunti).
 5. Innovaatioanalyysiraportin ja sen kehittämissuositusten viimeistely.

Raportti toimii esim. hakemusten liiteaineistona. Kehittämissuositus on erillinen liite yrityksen käyttöön.

Analyysin suorittaa  ensisijaisesti yrittäjyyden professori Arto Lahti, tilaajan toivomuksesta innovaatioympäristöjen ja klusterikehittämiseen erikoistunut Toimitusjohtaja, YTT Yrjö Myllylä. Tekijöiden verkosto on hyödynnettävissä suositusten toteutuksessa.

Palveluntarjoajan RD Aluekehitys Oy tiedot

Hae innovaatioanalyysituotetta  TEKESIn Innovaatiosetelin hakusivuilta ja pyydä saada RD Aluekehitys Oy ja yrittäjyyden professori Arto Lahti palvelun tarjoajaksi tai muu RD Aluekehityksen välittämä edustaja. Hakuosoite: https://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatioseteli/

(Hakuvaiheet: 1. Rekisteröidy Tekesin sähköisten palveluiden käyttäjäksi, 2. Hae innovaatiosetelituotetta – painopisteet innovatiivisuudessa, kasvussa,  kansainvälistymisessä)

Yritys:                                            RD Aluekehitys Oy

Y-tunnus:                                     1048309-3

Yhteyshenkilö:                           Yrjö Myllylä

www.sivut:                                  http://www.rdaluekehitys.net

Sähköposti:                                  info@aluekehitys.fi

Puhelin:                                         + 358 500 450 578.

Yksikkö:                                         Aluekehitys

Palvelu:                                          Innovaatioanalyysi

Kuvaus:                                        Innovaatioanalyysi pk-yrityksille.

Avainsanat:  Keksinnöllisyys ja patentointi,  Liikesalaisuuksien suojaaminen, Tavaramerkki,  Tekijänoikeudet,  Standardit ja laatujärjestelmät.

Pääministeriä odottamassa 181006 10.00

RD Aluekehitys Oy on laajasti perehtynyt innovaatioiden edistämiseen. RD Aluekehitys Oy toimi pääministerin asettaman selvitystyöryhmän pääsihteerinä selvitysmiestehtävässä ”Alueellisen yritys- ja innovaatioympäristön selvitys”. Kuvassa vasemmalla toimitusjohtaja ja pääsihteeri Yrjö Myllylä, vasemmalla selvitysmies Kyösti Karjula, nyk. Kasvupolut Oy:n hallituksen puheenjohtaja, 2. vas. nykyinen pääministeri Juha Sipilä. RD Aluekehityksen hankkeissa olevat saavat tulevaisuuden suunnan ja toimenpideohjelman.

Lisätietoja innovaatioaiheesta:

Mitä tarkoittaa innovaatio?

Delfoi-menetelmä innovaatiomenestelmänä mm. alueellisten innovaatioympäristöjen luomiseksi. (EU:n parhaimmaksi arvioitu käytäntö)

Hae lisätietoja RD Aluekehityksen sivuilta hakusanalla innovaatio

Ajankohtaista innovaatio- ja IPR-koulutusta

Innovaatiot kasvun moottoriksi II -seminaari- Suomi nousuun aineettomalla pääomalla ja luovien alojen tuotannolla. Aika: 19.1.2016 

Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 18 Yritykset ja toimialat, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KOULUTUS, T&K, YRITYKSET | Avainsanat: , , , , , , , | Kommentoi

Mauri Myllylä: BIKING IN PRACTICE – Ideas and acts to promote walking and cycling – Kirja julkistetaan Montrealissa 8.2.2017

Mauri Myllylä
Biking in Practice
Ideas and acts to promote walking and cycling
ISBN 978-952-99539-5-0

In English

hs

Kirjoittaja pyöräilemässä Helsingissä.  Valokuva Juha Metso,  Helsingin Sanomat: ”Tämä mies teki Oulusta Suomen parhaan pyöräilykaupungin – ja valitiin nyt Vuoden pyöräilijäksi”

Kirjassa kerrotaan, miten erilaisissa tehtävissä toimien on mahdollista vaikuttaa kävelyn ja pyöräilyn hyväksi. Unohtaminen ja huonot muistot ovat osa omaa historiaamme ja menneisyyttämme. Hiljaista tietoa kannattaa kertoa ja kirjoittaa muistiin. Tämä on ajankohtaista nyt vuonna 2017, kun Suomi juhlii itsenäisyytensä 100. vuotta.

Mauri Myllylä on ollut Oulun kaupungin palveluksessa vuosina 1961-1998 suunnittelijana, liikenneinsinöörinä ja sittemmin Katu- ja viherpalvelujen päällikkönä. Eläkkeellä ollessaan vuosina 1999-2012 hän palveli erikoisasiantuntijana ja mentorina Tieliikelaitoksessa ja Navico Oy:ssä. Työ on käsittänyt liikennesuunnittelua, julkisen hallinnon palvelua, päätöksenteon valmistelua ja yhteistyötä kunnan ja valtion viranomaisten kanssa. Hän toimi Oulun yliopiston rakennustekniikan opintosuunnan assistenttina vuosina 1961-1988. Koulutuksen aiheina olivat siltasuunnittelu ja kaupunkiliikenteen suunnittelu.

Kävely ja pyöräily eivät ole mikään irrallinen ilmiö vaan osa jokapäiväistä elämää. Liikennepolitiikassa eri liikennemuotoja ja liikenneympäristöä tulee tarkastella kokonaisuutena. Mauri Myllylä on painottanut kaupunkisuunnittelussa kestävää kehitystä ja eettisiä arvoja. Viime vuosina liikennehallinnossa on ruvettu puhumaan älykkäästä ja viisaasta liikenteestä ajatellen autoliikennettä tai myös kevyttä liikennettä. Tämä nimittely ei kerro koko totuutta. Tässä kirjassa on puhuttu aiheesta syvällisemmin.  Erikoista huomiota on kohdistettu talvipyöräilyyn, joka on herättänyt mielenkiintoa monissa pohjoisissa maissa. Aalto yliopiston Summer School  -teemana 2016 oli se kompleksisuus, mikä sisältyy kaikkeen nykyajan liikenteeseen  käyttäytymisestä teknologisiin riippuvuussuhteisiin asti.  Julkaistun kirjan ammatillinen sisältö oli kirjoittajan luennon pohjana.

Kirja on julkaistu Montrealin Winter Cycling Congress`issa 8.2.2017. Kirja on ostettavissa Suomessa hintaan 25 euroa/kpl, mikä sisältää aronlisäveron, lisänä mahdolliset toimituskulut.

biking-in-practice-cover-page129

Tilaukset ja lisätietoja

Toimittaja ja kustantaja:

Yrjö Myllylä, Toimitusjohtaja,

RD Aluekehitys Oy

Meriusva 5 FI-02320 ESPOO
www.rdaluekehitys.net

+ 358 500 450 578
yrjo.myllyla(@)aluekehitys.fi

Kirjoittaja:

Mr. Mauri Myllylä
Hyttystie 2 FI-90550 OULU

www.liikennementori.wordpress.com
+ 358 40 5023825
mauri.myllyla(@)navico.fi

 

 

 

biking-in-practice-cover-page129biking-in-practice-back-page130

Kategoria(t): AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT | Kommentoi

Mauri Myllylä: BIKING IN PRACTICE – Ideas and acts to promote walking and cycling – Publishing in Montreal 8.2.2017

Mauri Myllylä
Biking in Practice
Ideas and acts to promote walking and cycling
ISBN 978-952-99539-5-0

In Finnish

hs

Author was choiced for Cyclist of the year 2015. Photograph Juha Metso,  Helsingin Sanomat.

This book tells about how working in different positions, one can influence walking and cycling issues.  Forgetfulness and bad memories are parts of our own history and our own past. Tacit knowledge is worth telling and writing down with coming interests in mind. This is really important during this year 2017 when Finland is celebrating its hundredth year of independency.

Mauri Myllylä has worked for the City of Oulu, Finland (1961-1998) as the Director of Traffic Planning and subsequently as the Director of Street and Green Space Services. After retirement (1999-2012) he served as the expert advisor and mentor to both the State Highway Enterprise and Navico Consulting. The work consisted traffic planning, service of public administration, preparation of decision-making and co-operation with different officials. Also, he has worked as an assistant teacher at the University of Oulu (1961-1988). Traffic and transportation planning in cities has been the main subject of teaching.

Walking and cycling are not any separate phenomenon but are connected in daily life. In traffic politics, traffic modes and traffic environment should be considered as a whole. Mauri Myllylä has influenced town planning by emphasizing sustainable development and ethical values.  During recent years, traffic governments have started to speak about intelligent or wise movement thinking “in regards to” car traffic or light traffic. This does not tell the whole truth. In this book, this topic is examined more precisely. The special focus is directed towards winter cycling, which has aroused interest in many northern countries. The focus of the Aalto University’s Summer School in 2016 was complexity, which is embedded in all modern traffic from behavior to technological inter-dependence.  The professional material of this book was the foundation of writer`s lecture in 2016.

The book can be purchased at the Winter Cycling Congress in Montreal from the 8th to 10th February 2017 at the following price:            30 CAD               25 USD               23 €          The payment can be made as a bank transaction to the bank account of RD Aluekehitys Oy. (Price selling in Finland is 25 € including VAT. In Addition to this delivering costs.)

Contact persons in the Congress: Mr. Timo Perälä (+ 358 40 7060 415, timo.perala(@)navico.fi) and Mr. Pekka Tahkola (+ 358 40 7394 003, pekka.tahkola(@)navico.fi) Finland.

biking-in-practice-cover-page129

Further information

Editor and Publisher:

Dr. Yrjö Myllylä, Managing Director,

Regional Development Ltd / RD Aluekehitys Oy

Meriusva 5 FI-02320 ESPOO
www.rdaluekehitys.net

+ 358 500 450 578
yrjo.myllyla(@)aluekehitys.fi

Company’s ID Code 1048309-3

Author:

Mr. Mauri Myllylä
Hyttystie 2 FI-90550 OULU

www.liikennementori.wordpress.com
+ 358 40 5023825
mauri.myllyla(@)navico.fi

 

 

 

Kategoria(t): 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 15 Kaupunkiseudut, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, IN ENGLISH, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KOULUTUS, PALKINNOT, POLIITIKOT, T&K, VIRKAMIEHET, VISIOT JA TOIMENPITEET | Avainsanat: , , , , , , | Kommentoi

RD Info 1/2017: Työpaikkojen synnyttäminen, Montrealissa julkistettavan vienninedistämiskirjan tilaukset, arktisten mahdollisuuksien edistäminen päämies- ja ruohonjuuritasolla

Hyvää alkanutta vuotta!

kirjailm-mid-prewNyt jos koskaan mm. EU-rahoitteinen aluekehittäminen vaatii tulosvastuullisuutta, jotta mm. EU:n kannatus ei Suomessa ja aluekehittämisessä laskisi ja veisi pohjaa kehittämiseltä.

Takaamme esim.  julkisen panostuksen takaisin 2 vuoden sisällä 1-3 kertaisena pysyvien uusien työpaikkojen kautta tulevina veroina – Jos saamme mahdollisuuden soveltaa EU:n parasta rakennemuutoksen hallintakäytäntöä verkostoinemme.

Perustamme väitteemme hyviin tuloksiin mallimme soveltamisessa Varsinais-Suomessa ja Pohjanmaalla sekä yritysverkostomme ammattimaisuuteen. Pohjanmaa ja Varsinais-Suomi ovat Suomen vientivetureita ja ne ovat noudattaneet muita alueita enemmän mallia, josta RD Aluekehityksen malli on jatkokehitetty yhteistyössä Varsinais-Suomen ely:n alan asiantuntijaedustajien kanssa, erityisesti ennakoinnin asiantuntija Jouni Marttisen kanssa ja palkittu EU:n parhaimpana YK:n ILOn EU:n komissiolle tekemän arvion mukaan (ks. lisätietoja ao. linkeistä).

Työttömien haastattelujen sijaan tarvitaan työnantajien haastatteluita sekä verkottumista yrityskehittäjiin. Kun yrityksiä autetaan oikeita toimenpiteitä tunnistamalla kasvuun ja vientiin, työllisyys kasvaa ja verotulot kasvavat. Tämä vaatii osaamista ja yrittäjyyttä myös tekijöiltä.

.

RD Info

ALUEKEHITYS

NÄKEMYSTÄ – OSAAMISTA – VUOROVAIKUTUSTA

Aluekehittämisessä tärkeintä on osaamisen suuntaaminen tulevaisuuden kannalta relevanteille alueille. Osaamisen suuntaaminen edellyttää toimintaympäristön muutosanalyysiä.

Ajankohtaista:

Pohjalainen 11.6.2015 SWOT

Osaaminen on kytkettävä takaisin ympäristötekijöihin. Tämä vaatii osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointia, jotta siltoja, sairaaloiden perustuksia ei tarvitsisi purkaa heti niiden valmistuttua ja jotta kaivosten pohjat eivät vuotaisi. RD Aluekehitys Oy:n toimitusjohtaja kirjoitti näiden tutkimus- ja koulutusalojen lakkautusta vastaan vuonna 1996 ja toivoi ja toivoo yliopistoilta ja koulutuslaitoksilta, nykyisin myös maakuntien liitoilta, osaavaa ennakointia. Ks. esim. seuraavat:

.

Hyödyt

.

TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI

VAHVAT TRENDIT – HEIKOT SIGNAALIT – VILLIT KORTIT

Tulevaisuuden ennakoinnissa tärkeää on tunnistaa toimintaympäristössä vaikuttavat tekijät, kuten vahvat ennakoitavat trendit ja niiden vaikutus tutkimuksen kohteena olevaan ilmiöön valitun aikajäänteen aikana. Myös uusien nousevien ilmiöiden, heikkojen signaalien ja villien korttien systemaattinen tunnistaminen on tärkeää.

Ajankohtaista:

dia1Kirjan tilaushinta 25 € sis verot + toimituskulut. Toimitukset helmikuun 1/2 välistä alkaen. Montrealin lisäksi kirjan sisältöä ja ajatuksia esitetään Maailmanpankin pääkonttorissa lähiaikoina. BIKING IN PRACTICE Ideas and acts to promote walking and cycling – julkaistaan Montrealissa 8.2.2017: ennakkotilaa , ks. kirjan media- ja ennakkotilaustiedot.Julkaisemme korkeatasoisen ympärivuotista pyöräilyä ja kävelyä edistävän kirjan Montrealin 5. kansainvälisessä talvipyöräilykongressissa, johon on ilmoittautunut yli 300 osanottajaa. Kirja on esillä tilaisuudessa näytekappalein ja tilausesittein http://www.velo.qc.ca/wcc/en/home.

.

Kirjan ajankohtaisuutta korostaa mm. Pariisin ilmastosopimus ja pohjoismaiden esitys pyöräilyn ottamiseksi yhdeksi tärkeäksi ja edulliseksi päästöjen vähentämisen keinoksi.

Kirjan tavoitteena on edistää pyöräilyä ja kävelyä vaikuttamisen ja suunnitteluosaamisen kautta. Kirja ja sen kohderyhmät yhdistettynä sponsorien itsensä toteuttamaan jakeluun, edistävät vientiämme yhdyskunta- ja teknillisessä suunnittelussa sekä matkailualalla. Innovatiivista on, että asiaa viedään Suomesta ja pohjoismaista tässä muodossa. Suomesta pohjoismaisena esimerkkinä on mukana mm. Oulu.

Julkaisusta tulee laadukas, kuvitettu noin 80 sivuinen kirja, koko 210*210/220. Toivomme kansainväliseen jakeluun menevän kirjan kiinnostavan teitä ilmoitusmediana.Tarjoamme teille myös mahdollisuuden tukea kirjahanketta sponsorina ja yhteistyökumppanina hankkimalla kirjoja henkilökuntanne tai sidosryhmienne käyttöön, edullisin ennakkotilaushinnoin.

“Life is like
riding a bicycle;
to keep your
balance, you
must keep
moving”
Einstein.´s words

Hyödyt

.

STRATEGIAPROSESSIT

TAVOITTEET – VALINNAT – SITOUTUMINEN

RD Aluekehityksen strategiaprosesseissa avainsana on valinnat. Tekemällä rohkeita valintoja, joihin toimijat ovat valmiita sitoutumaan, luodaan ylivertaista vahvuutta. Tämän vuoksi RD Delfoi-prosessit korostavat strategioinnin lähtökohtana myös valintoja.

Ajankohtaista:

Paavo Lipponen 2004.jpg

Paavo Lipponen. Lähde Wikipedia.

Suomi on Arktisen neuvoston puheenjohtajamaa vuonna 2016. Miten alueesi, organisaatiosi on varautunut tämän mahdollisuuden hyödyntämiseen? Tarjoamme konkreettisia ajatuksia, näkemyksiä, liikelahjoja (mm. edellä mainittua Biking in Practice -kirjaa) ja Delfoi-sovelluksia sekä koulutusta mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

.

Uutta: RD Aluekehitys Oy on Tekesin Innovaatiosetelin palveluntarjoaja – osta tai suosittele Innovaatioanalyysiä alueesi yrityksille. Se tukee mm. yritysten mukautumista arktiseen toimintaan liittyviin klustereihin ja verkostoihin, esimerkiksi kaasualalla. Tarjoamme innovaatioanalyysin tekijäksi yrittäjyyden professori Arto Lahtea sekä tarvittaessa muita asiantuntijoitamme: https://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatioseteli/ .

Hyödyt

.

TUTKIMUKSET

PERUSTUTKIMUKSESTA SELVITYKSIIN

Aluekehitys tuottaa tutkimuksia perustutkimuksista soveltaviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Aluekehityksen vaihtoehto tuo lisäarvoa perinteiseen työryhmätyöskentelyyn tai silloin kun tutkimukselle haetaan myös käytännön vaikuttavuutta. Tutkimuksissa hyödynnetään eri tietolähteitä ja menetelmiä, mm. tilastotietoa ja asiantuntijatietoa.

Ajankohtaista:

the-arctic-expert-in-finlandSuomen Meriteollisuus ry:n Seatec-julkaisun 2016 pääkirjoitus käsittelee RD Aluekehityksen käyttämää Vahvan ennakoivan trendin käsitettä ja sen roolia meriklusterimme viime aikaisessa kehittämisessä:

.

Hyödyt

.

KOULUTUS

TIEDON TUOTTAMINEN – VIESTINTÄ – IMPLEMENTOINTI

Koulutuksen keskeinen rooli on tuoreen ennakkotiedon siirtämisessä kohderyhmien käyttöön. Hankkeisiin osallistuvat panelistit ja muut osallistuvat organisaatiot, kuten hankkeiden ohjausryhmät, muodostavat keskeisen koulutuksen ja viestinnän kohderyhmän hankkeiden aikana.

Ajankohtaista:

lecture_for_nujiang_delegation_20161209-3

Copyright China Tekway Ltd.

Ajankohtaista koulutuksessa on ollut arktiset mahdollisuudet Suomen eri alueille sekä kiinalaisten ryhmien kouluttaminen suomalaisen ja pohjoismaisen yhteiskunnan eri osa-alueilla. Ryhmien teemoja ovat olleet pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli, suomalainen terveyssektori, suomalainen turvallisuusjärjestelmä paikallistasolla, kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelu, energiakysymykset.

.

.

Hyödyt

OPPIMISYMPÄRISTÖT & SOSIAALINEN MEDIA

SOSIAALINEN MEDIA & TIETOVERKOT

Internet ja sen tarjoamat uudet mahdollisuudet vaikuttavat myös RD Aluekehityksen tarjoamiin tutkimus- ja kehittämishankesovelluksiin.

Vaikka RD Aluekehitys korostaa perinteistä kasvokkain tapahtuvaa toimintaa, on uudella teknologialla usein myös merkittävä rooli sovelluksissa.

Ajankohtaista:

img_95591

Maailman suurimman joulumaan avajaiset Kiinassa syksyllä 2016, RD Aluekehitys Oy uutisoi aiheesta ensimmäisenä. Kuvan copyright Timo Kiviaho, China Tekway Ltd.

Esimerkiksi matkailu- ja joulu ovat ajankohtaisia aluekehitysteemoja. Ajankohtaista on  hyödyntää sosiaalista mediaa ja uusia oppimisympäristöjä niin projektien toteutuksessa oppimisympäristönä kuin projektien aikaisessa ja jälkeisessä viestinnässä tulosten toimeenpanoa tukien – oppimista sekin. Tähän RD Aluekehityksellä on hyvä osaaminen ja kokemus. Katso esim.  Arktisen meriteknologian ennakointihankkeen sivusto www.amtuusimaa.net.

.

.

RD Aluekehitys Oy

cropped-rd-ratkaisu-edit-11-7-2016-ak.jpg

RD Delfoi Akatemia

Delfoi RD koulutusohjelma537

Suomen Tietokirjailijat ry:n apurahalla toteutettu sivusto

RD Aluekehitys Oy Facebook-sivut

Älä jää jälkeen kehityksestä – pysy ajan hermolla ja käy tykkäämässä RD Aluekehityksen sivuista!

Vaikuttaminen kävelyn ja pyöräilyn hyväksi

Sponsoroitavat mentoriblogit – Tummuntarinat:

Hyödyt

.

Aiempia RD Infoja

RD Aluekehitys Oy:n referenssejä 2016
VUODEN 2015 REFERENSSIT
RD Referenssit ja julkaisut 2014
RD Referenssejä ja julkaisuja 2013.

EU Palkittua 3, 2010

Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KOULUTUS, PALKINNOT, POLIITIKOT, T&K, VIRKAMIEHET, VISIOT JA TOIMENPITEET, YRITYKSET | Avainsanat: , , , , , , , , , , | Kommentoi

RD Aluekehitys Oy:n referenssejä 2016

the-arctic-expert-in-finland
Kuvassa Arctech Helsinki Shipyardin telakka ja Arctia Shippingin Polaris-jäänmurtaja.    Yle 9.1.2017: Maailman ympäristöystävällisin jäänmurtaja Polaris aloittaa matkansa Katajanokalta. Polaris käy LNG:llä.   Ks. RD Aluekehitys ja Archtechin telakka / Arktisen meriteknologian ennakointi -hankeArctia Shipping/Finnstahipping RD Aluekehityksen julkaisujen tukijana.

.

TUTKIMUSARTIKKELIT

Polar Geography

.

TUTKIMUSRAPORTIT

dia1

 • BIKING IN PRACTICE. Ideas and acts to promote walking and cycling. Publishing in Montreal, 8.2.2017 in 5. international Winter Cycling Conference http://www.velo.qc.ca/wcc/?lang=en.

.

LEHTI- JA ASIANTUNTIJA-ARTIKKELIT

Terra 128,2 www esittely

.

MEDIAHAASTATTELUT

the-arctic-expert-in-finland

.

KOULUTUSTILAISUUDET

lecture_for_nujiang_delegation_20161209-3

Copyright China Tekway Ltd.

 • Healthcare system in Finland.9.12. klo 10.00-11.30 World Trade Center, Helsiki. Teacher: Yrjö Myllylä, Doctor of Social Sciences, Managing Director, RD Aluekehitys Oy. Audience: Chinese expert from Nujiang Prefecture. Host / Project subscriber: Finland China Development and Exchance Center, China Tekway Ltd
 • Community Safety and Emergency Response in Finland. 4.11. klo 9.30-11.00 World Trade Center, Helsiki. Teacher: Yrjö Myllylä, Doctor of Social Sciences, Managing Director, RD Aluekehitys Oy. Audience: Chinese expert from Hubei Province. Host / Project subscriber: Finland China Development and Exchance Center, China Tekway Ltd.
 • ARKTINEN TULEVAISUUS. Keskiviikkona 9.11. klo 17-20 Tieteiden talo sali 505. Arktinen tulevaisuus, alustaja entinen pääministeri Paavo Lipponen, kommentoija tulevaisuuksien tutkija YTT Yrjö Myllylä RD Aluekehitys Oy, juontaja Arto Salmela. Tilaisuuden järjestää Tulevaisuuden tutkimuksen seuran Helsingin toimintaryhmä. Lisätietoja/päivitetty ohjelma https://rdaluekehitys.net/2016/11/11/arktinen-tulevaisuus-alustaja-entinen-paaministeri-paavo-lipponen-kommentoija-tulevaisuuksientutkija-ytt-yrjo-myllyla-rd-aluekehitys-oy/.

.

BLOGIARTIKKELEITA

img_95591

Kuvan oikeudet ja Copyright, Timo Kiviaho, China Tekway Ltd.

Mm. seuraavissa yhteensä useita kymmeniä:

Tuettavat sivut:

Perustetut uudet blogisivut 2016

MUUT:

Toimintaa RD Aluekehityksen yrittäjänä:

ym.

Katso myös:

Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, IN ENGLISH, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, POLIITIKOT, T&K, VIRKAMIEHET, VISIOT JA TOIMENPITEET, YRITYKSET | Avainsanat: , , , , , , , , , , , | Kommentoi

BIKING IN PRACTICE Ideas and acts to promote walking and cycling – julkaistaan Montrealissa 8.2.2017: ennakkotilaa tai osta ilmoitustilaa, ks. kirjan media- ja ennakkotilaustiedot

Valmistuneen kirjan tilaustiedot seuraavista linkeistä:

__

dia1

.

dia2

.

dia3

Arvoisa vastaanottaja

Julkaisemme korkeatasoisen ympärivuotista pyöräilyä ja kävelyä edistävän kirjan Montrealin 5. kansainvälisessä talvipyöräilykongressissa, johon on ilmoittautunut yli 300 osanottajaa. Kirja on esillä tilaisuudessa näytekappalein ja tilausesittein, joista vastaa Talvipyöräilykongressin presidentti Timo Perälä http://www.velo.qc.ca/wcc/en/home. Kirjan ajankohtaisuutta korostaa mm. Pariisin ilmastosopimus ja pohjoismaiden esitys pyöräilyn ottamiseksi yhdeksi tärkeäksi ja edulliseksi päästöjen vähentämisen keinoksi.

Kirjan tavoitteena on edistää pyöräilyä ja kävelyä vaikuttamisen ja suunnitteluosaamisen kautta. Kirja ja sen kohderyhmät yhdistettynä sponsorien itsensä toteuttamaan jakeluun, edistävät vientiämme yhdyskunta- ja teknillisessä suunnittelussa sekä matkailualalla. Innovatiivista on, että asiaa viedään Suomesta ja pohjoismaista tässä muodossa. Suomesta pohjoismaisena esimerkkinä on mukana mm. Oulu.

Julkaisusta tulee laadukas, kuvitettu noin 80 sivuinen kirja, koko 210*210/220. Toivomme kansainväliseen jakeluun menevän kirjan kiinnostavan teitä ilmoitusmediana.Tarjoamme teille myös mahdollisuuden tukea kirjahanketta sponsorina ja yhteistyökumppanina hankkimalla kirjoja henkilökuntanne tai sidosryhmienne käyttöön, edullisin ennakkotilaushinnoin.

“Life is like
riding a bicycle;
to keep your
balance, you
must keep
moving”
Einstein.´s words

Yrjö Myllylä

ILMOITUSTILA & KIRJAPAKETIT

Ilmoitustila ja hinnat
1/1 sivu, sisältäen 25 kirjaa, 950 € + alv 24%
1/2 sivu, sisältäen 10 kirjaa 550 € + alv 24%
1/4 sivu, sisältäen 5 kirjaa 300 € + alv 24%

.
KIRJAPAKETTIEN ENNAKKOTILAUSHINNAT
50 kpl, 900 € + alv 10%
30 kpl, 650 € + alv 10%
10 kpl, 230 € + alv 10%

AIKATAULU

Julkaisun taitto on käynnissä ja sen viimeistely taphtuu vuoden loppuun mennessä. Painovalmis ilmoitusaineisto ( esim. pdf ) postitse tai sähköpostilla alla olevaan osoitteeseen joulukuun loppuun mennessä, jonka jälkeen kirja menee painovalmisteluun tammikuun alussa.

Kirja valmistuu tammikuun lopulla. Julkaiseminen ja jakelu 5. kansainvälisessä Talvipyöräilykongressissa Montrealissa, Kanadassa helmikuun alkupuolella.

Ilmoitus- ja ennakkotilaukset 19.12. mennessä.
Kirjat toimitetaan ilmoittajille / sponsoreille heti julkaisemisen jälkeen ennakkotilausten mukaan tilaajan toivomana ajankohtana.

YHTEYDENOTOT

Valintavaihtoehdot ovat tuotteet tai niiden yhdistelmät. Tiedustelut ja tilaukset joko kirjan kirjoittajalle tai allekirjoittaneelle. Kirjan kirjoittajan yhteystiedot: Mauri Myllylä, mauri.myllyla@navico.fi, puh. 040 502 3825. Lisätietoja antaa kirjan päätoimittajana toimiva YTT Yrjö Myllylä, RD Aluekehitys Oy:stä, puh. 0500 450 578.

Yhteistyöterveisin
Yrjö Myllylä, YTT,
Toimitusjohtaja
RD Aluekehitys Oy
Meriusva 5
FI-02320 ESPOO
http://www.rdaluekehitys.net
E-mail: yrjo.myllyla@aluekehitys.fi
Tel: + 358 500 450 578.

Info 13.1.2017: 11.1.kirjan lähes oikovedokset on saatu tarkastettavaksi, ilmoittajille pyritään toimittamaan ote ilmoitussivusta / aukeamasta ennen painamista.

 

 

 

Kategoria(t): 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KOULUTUS, PALKINNOT, T&K, VIRKAMIEHET, VISIOT JA TOIMENPITEET, YRITYKSET | Avainsanat: , , , , , , , , , | Kommentoi

Arktinen tulevaisuus, alustaja entinen pääministeri Paavo Lipponen, kommentoija tulevaisuuksientutkija YTT Yrjö Myllylä RD Aluekehitys Oy

img_0018-raj

Esitelmäpäivänä 9.11.2016 julkistettiin USA:n presidentivaalin tulokset. Esitelmöitsijä Yrjö Myllylä USA:ssa suomalaisessa arktisessa varustuksessa vuonna 1967.

Keskiviikkona 9.11. klo 17-20 Tieteiden talo, Arktinen tulevaisuus, alustaja entinen pääministeri Paavo Lipponen, kommentoija tulevaisuuksientutkija YTT Yrjö Myllylä RD Aluekehitys Oy, juontaja Arto Salmela.

Muutos ohjelmaan 6.11.: Paavo Lipposen estyneenä ollessa häntä sijaistaa Barentskeskus Oy:n toimitusjohtaja Martti Hahl.

Yrjö Myllylän esitelmä: arktinen-tulevaisuus-yrjo-myllyla-11-9-2016-2-1

Lähde Tutu-seuran ohjelmainfo: http://www.tutuseura.fi/wp-content/uploads/2016/09/Futurinfo3_16.pdf

 

Kategoria(t): AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT | Kommentoi

Kiinassa avattiin 25.9.2016 maailman suurin joulumaa ”Four Seasons Christmas Town” PPP-hankkeena – RD Aluekehitys Oy uutisoi aiheesta ensimmäisenä läntisessä maailmassa

FB-päivitys RD Aluekehitys Oy:n, Timo P. Kiviahon ja Yrjö Myllylän sivuilla 25.9.2016.

Timo Kiviaho, VP, China Tekway Ltd, 25.9.2016, Kiina, Peking:

img_95961

Suomalainen Santa ja enkelit Four Seasons Christmas Townissa, Kiinassa.

”Pekingistä noin 100 km länteen avattiin tänään maailman suurin joulumaa Four Seasons Christmas Town PPP-hankkeena (public-private -partnership), jossa on mukana Kiinan Hebein aluehallinto ja yksityinen kiinteistökehitys- ja hotelliyhtiö. Suomalainen China Tekway Oy Helsingistä on avannut po. joulumaahan oman Santa Claus Academy koulutusvientitoimipisteen. Akatemia kouluttaa mm. joulumaan henkilökuntaa, suomalaista osaamista matkailusta, terveydenhuollosta, nuorten koulutuksesta ja senioriväestön liikunta-aktiviteetteja.

Teemapuisto on kooltaan parhaillaan maailman suurin joulumaa, jossa on mm. jouluposti, ravintoloita, poroaukio, Rovaniemi kahvila (kiinaksi), kasino, useita hotelleja, matkailutuotemyymäläitä, fast foods outlets…Rakennuksia on lähes 20 kpl ja yli 0,5 km pitkä keskuskatu. Koko hanke on mallihanke Kiinan 5-vuotissuunnitelman mukaan ja se rakennettiin vain 150 päivässä. Avajaisissa kävi yli 3000 ihmistä. Investoinnin koko oli yli 2 miljardia yania (reilut 200 milj. euroa).”

img_95591

Timo Kiviaho, VP, kutsumassa Hebei-maakunnan varakunvernööriä Suomeen, Saloon.

RD Aluekehitys Oy:n toimitusjohtaja Yrjö Myllylä tapasi Timo Kiviahoa Suomessa Salon Meri-Teijolla 30.9.2016 hänen Kiinan matkansa jälkeen. Hänen näyttämänsä kuvakokoelma joulumaasta ja sen läheisestä matkailu- ja maaseutuympäristöstä sekä Pekingistä teki vaikutuksen ja hän teki Timolle muutaman lisäkysymyksen  joulumaahan liittyen.

YM – Joulumaan rakentaminen kesti 150 päivää, kuinka se on mahdollista?

– TK: Julkinen valta vastasi mm. infrastruktuurin, päätiestön rakentamisesta. Yksityiset vastasivat muusta rakentamisesta. Rakennukset eivät ole meikäläisittäin hirsi- ja kivirakennuksia, vaikka siltä näyttävät, pikemmin tunnelman luojia, kulisseja ja niiden valmistus on ollut siten nopeampaa.

YM -Milloin hanke aloitettiin

– TK: Hanke aloitettiin jo vuosia sitten. Kun se saatiin osaksi Kiinan valtion 5-vuotissuunnitelmaa pilottikohteeksi, käytännön toteutus oli nopea.

YM – Miksi joulumaa rakennettiin?

-TK:Hanke on esimerkkihanke, pilottihanke, Kiinalle. Tämä on malli, jossa haetaan ympärivuotisen teemapuiston ideaa. Tarkoituksena on luoda työpaikkoja ja hyvän elämän edellytyksiä Kiinan eri osiin, levittää hyvinvointia koko Kiinan alueelle.

YM – Mikä on ollut teidän roolinne hankkeessa?

– TK:Olemme tehneet useita vuosia työtä tämän joulumaan eteen osallistumalla hankkeen suunnitteluun ja ideointiin yhtenä toimijana.

YM – Joulupukki näyttää suomalaiselta, toitteko te sen Suomesta?

– TK: Toimme joulupukin Suomesta, joulupukki on tällä kertaa Vantaalta. Ensimmäinen Kiinaan viemämme joulupukki tuli Suomen Turusta ja on toiminut Kiinan pohjoisimmassa kylässä Mohessa yhtäjaksoisesti jo vuodesta 2010. Tosin tätä arvokasta suurlähettiläsvirkaamme hoitava joulupukkihenkilö vaihtuu ajoittain.

YM – Mitä muita erityistehtäviä teillä on tässä uudessa tällä hetkellä maailman suurimmassa joulumaassa?

– TK:Toimimme mm. hotellikehittäjänä. Kiinalaiset hotellipartnerit haluavat alueella olevien joidenkin hotellien olevan ns. viiden tähden hotelleina. Annamme heille neuvoja, miten tähän tavoitteeseen päästään.

YM – Onko hanke nyt valmis?

-TK: Tutkimme vielä ympärivuotisten käytön mahdollistavia lisätekijöitä. Investointeja on tulossa myös lähialueen muihin matkailupalveluihin, kuten talviurheiluaktiviteetteihin, vaikka lasketteluaika on vain saman mittainen, kun Salon Teijolla, eli noin kolme kuukautta marraskuulta helmikuulle. Pidämme tärkeänä, että alueella luodaan tapahtumia. Esimerkiksi koululaiset voivat olla tapahtumien luonnissa keskeisessä roolissa, kuten kuvan jouluenkelit osoittavat. Samalla tapahtumat palvelevat matkailua luoden ihmisille yhden lisäsyyn tulla teemapuistoon sekä palvelevat oppimista.

YM – Mitä muuta joulumaasta voisi oppia?

-TK: Tärkeä lähtökohta on joulumaan arvot. Arvot ovat tärkeysjärjestyksessä 1) Rauha, 2) Hyvinvointi, 3) Vauraus. Esimerkiksi hyvinvointiarvosta seuraa käytännön toimia ja palveluita senioreille. Punainen joulupukin väri sopii kiinalaisille, myöskin kristillisiin arvoihin  viittaava Christmas-sana toimii hyvin Kiinassa joulusta puhuttaessa.

Haastattelun lopuksi ja katsomiemme valokuvien perusteella toteamme, että Kiinassa on niin sanotusti draivi päällä. Esimerkiksi Joulumaahan oli tuotu visuaalista vaikutelmaa suomalaisesta piparkakusta ja piparkakkutytöstä. Piparkakkujen tekoa ei ole vielä kukaan ehtinyt opettaa, vaan myytävät leivonnaiset ovat aivan muuta. Tämänlaisisilla ja muilla aidoilla asioilla olisi nyt kysyntää. Jos Sinulla on jotakin aitoa vietävää Kiinaan, ota yhteyttä China Tekwayhin tai RD Aluekehitys Oy:hyn kysyäksesi lisätietoja mahdollisuuksista. Nyt on oikea aika.

Johtopäätöksenä toteamme myös, että meidän etu on olla aktiivinen Kiinassa joulupukkiteemassa, jotta kiinalaiset tietäisivät, että täältä löytyy se aito joulupukki. Tässä tarvitaan matkailun näkemistä tärkeänä Suomen kivijalkana. Jouluaiheisia matkailumyymälöitä ja palvelupisteitä voi tämän työn tuloksena avata Suomessakin sen etelärannikkoa myöten lisää, esimerkiksi Meri-Teijolla. Toivottavasti myös YLE ja muut kansalliset mediat löytävät nämä ja muut mm. China Tekwayn tukemat hankkeet Kiinasta jatkossa, kuten YLE löysi China Tekwayn aiemman Kiinan pohjoisimman kylän Mohen joulupukin.

Jäämme odottamaan Timon  joulupukin konttorista RD Aluekehitykselle ja Yrjö Myllylälle postittamaa joulupostia avajaisten ensipäiväleimalla.

Halutessasi matkanjärjestelyjä ja opastusta tähän uuteen Kiinan ja maailman suurimpaan joulumaahan, ota yhteyttä / pyydä tarjous Timo Kiviaho, China Tekway Ltd tai Yrjö Myllylä, RD Aluekehitys Oy.

Aiheeseen liittyviä muita artikkeleita:

Suurvallatkin ovat aina harjoittaneet aluepolitiikkaa monella tavalla, niin USA, Neuvostoliitto, EU kuin tämän esimerkin mukaan Kiina. Lue tuore Yrjö Myllylän toimittama aluepoliittinen keskustelu Suomessa Suomen Maantieteellinen Seura ry:n Terra 128:2 kirjassa.

Lue myös uusimmat RD Aluekehityksen artikkelit ja insipiroidu:

 

Kategoria(t): 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 10 Pohjois-Suomi, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KOULUTUS, VISIOT JA TOIMENPITEET, YRITYKSET | Avainsanat: , , , , , , | Kommentoi