Valtakunnallinen vaikuttaja. Alueellinen kehittäjä. Paikallinen toimija.

Aluekehitys RD - Valtakunnallinen vaikuttaja, Alueellinen kehittäjä, Paikallkinen toimija

Alueellisen kehittämisen lähtökohtana on innovaatioympäristön luominen.  Se lähtee ajatuksesta, että toimintaympäristömme muuttuu kansainvälisesti, valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisella tasolla.

Positiivinen muutosprosessi ottaa huomioon eri aluetasojen toimijoiden näkemykset ja tavoitteet saaden aikaan yhteisen vision kehittämisen sisällöstä. Sen pohjalta kehittämisideoiden kerääminen ja jalostaminen kehittämisohjelmiksi sekä hankeaihioiksi tapahtuu jo selvitysprosessin aikana. Menetelmänä käytetään Delfoi-metodia, jonka ytimen muodostavat asiantuntijahaastattelut ja iteratiiviset kyselyt yhdistyneenä tilastolliseen tietoon sekä haastatteluryhmien antamaan palautteeseen. Delfoi-metodin etuja lisäksi ovat selvitysprosessin nopeus, kustannustehokkuus ja luotettavuus.

Oy Aluekehitys RD:n ydinosaamista aluekehittämisen ohella ovat tulevaisuuden ennakointi, strategiaprosessien johtaminen sekä valtakunnalliset tutkimus- ja selvitysprojektit.

Aluekehitys – Elää aikaansa edellä.