BIKING IN PRACTICE – Ideas and acts to promote walking and cycling – printable subscription card

Printable version

biking-in-practice

Read more / On line purchasing:

 

SuomiFinland100-tunnus_sininen_RGB

Kirja on osa Suomi 100 -ohjelmaa. Klikkaa kuvaa lisätietoja saadaksesi.

 

Mainokset
Kategoria(t): AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, IN ENGLISH, KANSAINVÄLISET HANKKEET | Avainsanat: , , | Kommentoi

Mauri Myllylä: BIKING IN PRACTICE – Ideas and acts to promote walking and cycling – Kirja julkistetaan Montrealissa 8.2.2017

Mauri Myllylä
Biking in Practice
Ideas and acts to promote walking and cycling
ISBN 978-952-99539-5-0

In English

hs

Kirjoittaja pyöräilemässä Helsingissä.  Valokuva Juha Metso,  Helsingin Sanomat: ”Tämä mies teki Oulusta Suomen parhaan pyöräilykaupungin – ja valitiin nyt Vuoden pyöräilijäksi”

Kirjassa kerrotaan, miten erilaisissa tehtävissä toimien on mahdollista vaikuttaa kävelyn ja pyöräilyn hyväksi. Unohtaminen ja huonot muistot ovat osa omaa historiaamme ja menneisyyttämme. Hiljaista tietoa kannattaa kertoa ja kirjoittaa muistiin. Tämä on ajankohtaista nyt vuonna 2017, kun Suomi juhlii itsenäisyytensä 100. vuotta.

Mauri Myllylä on ollut Oulun kaupungin palveluksessa vuosina 1961-1998 suunnittelijana, liikenneinsinöörinä ja sittemmin Katu- ja viherpalvelujen päällikkönä. Eläkkeellä ollessaan vuosina 1999-2012 hän palveli erikoisasiantuntijana ja mentorina Tieliikelaitoksessa ja Navico Oy:ssä. Työ on käsittänyt liikennesuunnittelua, julkisen hallinnon palvelua, päätöksenteon valmistelua ja yhteistyötä kunnan ja valtion viranomaisten kanssa. Hän toimi Oulun yliopiston rakennustekniikan opintosuunnan assistenttina vuosina 1961-1988. Koulutuksen aiheina olivat siltasuunnittelu ja kaupunkiliikenteen suunnittelu.

Kävely ja pyöräily eivät ole mikään irrallinen ilmiö vaan osa jokapäiväistä elämää. Liikennepolitiikassa eri liikennemuotoja ja liikenneympäristöä tulee tarkastella kokonaisuutena. Mauri Myllylä on painottanut kaupunkisuunnittelussa kestävää kehitystä ja eettisiä arvoja. Viime vuosina liikennehallinnossa on ruvettu puhumaan älykkäästä ja viisaasta liikenteestä ajatellen autoliikennettä tai myös kevyttä liikennettä. Tämä nimittely ei kerro koko totuutta. Tässä kirjassa on puhuttu aiheesta syvällisemmin.  Erikoista huomiota on kohdistettu talvipyöräilyyn, joka on herättänyt mielenkiintoa monissa pohjoisissa maissa. Aalto yliopiston Summer School  -teemana 2016 oli se kompleksisuus, mikä sisältyy kaikkeen nykyajan liikenteeseen  käyttäytymisestä teknologisiin riippuvuussuhteisiin asti.  Julkaistun kirjan ammatillinen sisältö oli kirjoittajan luennon pohjana.

Kirja on julkaistu Montrealin Winter Cycling Congress`issa 8.2.2017. Kirja on ostettavissa Suomessa hintaan 25 euroa/kpl, mikä sisältää aronlisäveron, lisänä mahdolliset toimituskulut.

biking-in-practice-cover-page129

Tilaukset ja lisätietoja

Toimittaja ja kustantaja:

Yrjö Myllylä, Toimitusjohtaja,

RD Aluekehitys Oy

Meriusva 5 FI-02320 ESPOO
www.rdaluekehitys.net

+ 358 500 450 578
yrjo.myllyla(@)aluekehitys.fi

Kirjoittaja:

Mr. Mauri Myllylä
Hyttystie 2 FI-90550 OULU

www.liikennementori.wordpress.com
+ 358 40 5023825
mauri.myllyla(@)navico.fi

 

 

 

biking-in-practice-cover-page129biking-in-practice-back-page130

Kategoria(t): AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT | Kommentoi

RD Info 1/2017: Työpaikkojen synnyttäminen, Montrealissa julkistettavan vienninedistämiskirjan tilaukset, arktisten mahdollisuuksien edistäminen päämies- ja ruohonjuuritasolla

Hyvää alkanutta vuotta!

kirjailm-mid-prewNyt jos koskaan mm. EU-rahoitteinen aluekehittäminen vaatii tulosvastuullisuutta, jotta mm. EU:n kannatus ei Suomessa ja aluekehittämisessä laskisi ja veisi pohjaa kehittämiseltä.

Takaamme esim.  julkisen panostuksen takaisin 2 vuoden sisällä 1-3 kertaisena pysyvien uusien työpaikkojen kautta tulevina veroina – Jos saamme mahdollisuuden soveltaa EU:n parasta rakennemuutoksen hallintakäytäntöä verkostoinemme.

Perustamme väitteemme hyviin tuloksiin mallimme soveltamisessa Varsinais-Suomessa ja Pohjanmaalla sekä yritysverkostomme ammattimaisuuteen. Pohjanmaa ja Varsinais-Suomi ovat Suomen vientivetureita ja ne ovat noudattaneet muita alueita enemmän mallia, josta RD Aluekehityksen malli on jatkokehitetty yhteistyössä Varsinais-Suomen ely:n alan asiantuntijaedustajien kanssa, erityisesti ennakoinnin asiantuntija Jouni Marttisen kanssa ja palkittu EU:n parhaimpana YK:n ILOn EU:n komissiolle tekemän arvion mukaan (ks. lisätietoja ao. linkeistä).

Työttömien haastattelujen sijaan tarvitaan työnantajien haastatteluita sekä verkottumista yrityskehittäjiin. Kun yrityksiä autetaan oikeita toimenpiteitä tunnistamalla kasvuun ja vientiin, työllisyys kasvaa ja verotulot kasvavat. Tämä vaatii osaamista ja yrittäjyyttä myös tekijöiltä.

.

RD Info

ALUEKEHITYS

NÄKEMYSTÄ – OSAAMISTA – VUOROVAIKUTUSTA

Aluekehittämisessä tärkeintä on osaamisen suuntaaminen tulevaisuuden kannalta relevanteille alueille. Osaamisen suuntaaminen edellyttää toimintaympäristön muutosanalyysiä.

Ajankohtaista:

Pohjalainen 11.6.2015 SWOT

Osaaminen on kytkettävä takaisin ympäristötekijöihin. Tämä vaatii osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointia, jotta siltoja, sairaaloiden perustuksia ei tarvitsisi purkaa heti niiden valmistuttua ja jotta kaivosten pohjat eivät vuotaisi. RD Aluekehitys Oy:n toimitusjohtaja kirjoitti näiden tutkimus- ja koulutusalojen lakkautusta vastaan vuonna 1996 ja toivoi ja toivoo yliopistoilta ja koulutuslaitoksilta, nykyisin myös maakuntien liitoilta, osaavaa ennakointia. Ks. esim. seuraavat:

.

Hyödyt

.

TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI

VAHVAT TRENDIT – HEIKOT SIGNAALIT – VILLIT KORTIT

Tulevaisuuden ennakoinnissa tärkeää on tunnistaa toimintaympäristössä vaikuttavat tekijät, kuten vahvat ennakoitavat trendit ja niiden vaikutus tutkimuksen kohteena olevaan ilmiöön valitun aikajäänteen aikana. Myös uusien nousevien ilmiöiden, heikkojen signaalien ja villien korttien systemaattinen tunnistaminen on tärkeää.

Ajankohtaista:

dia1Kirjan tilaushinta 25 € sis verot + toimituskulut. Toimitukset helmikuun 1/2 välistä alkaen. Montrealin lisäksi kirjan sisältöä ja ajatuksia esitetään Maailmanpankin pääkonttorissa lähiaikoina. BIKING IN PRACTICE Ideas and acts to promote walking and cycling – julkaistaan Montrealissa 8.2.2017: ennakkotilaa , ks. kirjan media- ja ennakkotilaustiedot.Julkaisemme korkeatasoisen ympärivuotista pyöräilyä ja kävelyä edistävän kirjan Montrealin 5. kansainvälisessä talvipyöräilykongressissa, johon on ilmoittautunut yli 300 osanottajaa. Kirja on esillä tilaisuudessa näytekappalein ja tilausesittein http://www.velo.qc.ca/wcc/en/home.

.

Kirjan ajankohtaisuutta korostaa mm. Pariisin ilmastosopimus ja pohjoismaiden esitys pyöräilyn ottamiseksi yhdeksi tärkeäksi ja edulliseksi päästöjen vähentämisen keinoksi.

Kirjan tavoitteena on edistää pyöräilyä ja kävelyä vaikuttamisen ja suunnitteluosaamisen kautta. Kirja ja sen kohderyhmät yhdistettynä sponsorien itsensä toteuttamaan jakeluun, edistävät vientiämme yhdyskunta- ja teknillisessä suunnittelussa sekä matkailualalla. Innovatiivista on, että asiaa viedään Suomesta ja pohjoismaista tässä muodossa. Suomesta pohjoismaisena esimerkkinä on mukana mm. Oulu.

Julkaisusta tulee laadukas, kuvitettu noin 80 sivuinen kirja, koko 210*210/220. Toivomme kansainväliseen jakeluun menevän kirjan kiinnostavan teitä ilmoitusmediana.Tarjoamme teille myös mahdollisuuden tukea kirjahanketta sponsorina ja yhteistyökumppanina hankkimalla kirjoja henkilökuntanne tai sidosryhmienne käyttöön, edullisin ennakkotilaushinnoin.

“Life is like
riding a bicycle;
to keep your
balance, you
must keep
moving”
Einstein.´s words

Hyödyt

.

STRATEGIAPROSESSIT

TAVOITTEET – VALINNAT – SITOUTUMINEN

RD Aluekehityksen strategiaprosesseissa avainsana on valinnat. Tekemällä rohkeita valintoja, joihin toimijat ovat valmiita sitoutumaan, luodaan ylivertaista vahvuutta. Tämän vuoksi RD Delfoi-prosessit korostavat strategioinnin lähtökohtana myös valintoja.

Ajankohtaista:

Paavo Lipponen 2004.jpg

Paavo Lipponen. Lähde Wikipedia.

Suomi on Arktisen neuvoston puheenjohtajamaa vuonna 2016. Miten alueesi, organisaatiosi on varautunut tämän mahdollisuuden hyödyntämiseen? Tarjoamme konkreettisia ajatuksia, näkemyksiä, liikelahjoja (mm. edellä mainittua Biking in Practice -kirjaa) ja Delfoi-sovelluksia sekä koulutusta mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

.

Uutta: RD Aluekehitys Oy on Tekesin Innovaatiosetelin palveluntarjoaja – osta tai suosittele Innovaatioanalyysiä alueesi yrityksille. Se tukee mm. yritysten mukautumista arktiseen toimintaan liittyviin klustereihin ja verkostoihin, esimerkiksi kaasualalla. Tarjoamme innovaatioanalyysin tekijäksi yrittäjyyden professori Arto Lahtea sekä tarvittaessa muita asiantuntijoitamme: https://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatioseteli/ .

Hyödyt

.

TUTKIMUKSET

PERUSTUTKIMUKSESTA SELVITYKSIIN

Aluekehitys tuottaa tutkimuksia perustutkimuksista soveltaviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Aluekehityksen vaihtoehto tuo lisäarvoa perinteiseen työryhmätyöskentelyyn tai silloin kun tutkimukselle haetaan myös käytännön vaikuttavuutta. Tutkimuksissa hyödynnetään eri tietolähteitä ja menetelmiä, mm. tilastotietoa ja asiantuntijatietoa.

Ajankohtaista:

the-arctic-expert-in-finlandSuomen Meriteollisuus ry:n Seatec-julkaisun 2016 pääkirjoitus käsittelee RD Aluekehityksen käyttämää Vahvan ennakoivan trendin käsitettä ja sen roolia meriklusterimme viime aikaisessa kehittämisessä:

.

Hyödyt

.

KOULUTUS

TIEDON TUOTTAMINEN – VIESTINTÄ – IMPLEMENTOINTI

Koulutuksen keskeinen rooli on tuoreen ennakkotiedon siirtämisessä kohderyhmien käyttöön. Hankkeisiin osallistuvat panelistit ja muut osallistuvat organisaatiot, kuten hankkeiden ohjausryhmät, muodostavat keskeisen koulutuksen ja viestinnän kohderyhmän hankkeiden aikana.

Ajankohtaista:

lecture_for_nujiang_delegation_20161209-3

Copyright China Tekway Ltd.

Ajankohtaista koulutuksessa on ollut arktiset mahdollisuudet Suomen eri alueille sekä kiinalaisten ryhmien kouluttaminen suomalaisen ja pohjoismaisen yhteiskunnan eri osa-alueilla. Ryhmien teemoja ovat olleet pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli, suomalainen terveyssektori, suomalainen turvallisuusjärjestelmä paikallistasolla, kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelu, energiakysymykset.

.

.

Hyödyt

OPPIMISYMPÄRISTÖT & SOSIAALINEN MEDIA

SOSIAALINEN MEDIA & TIETOVERKOT

Internet ja sen tarjoamat uudet mahdollisuudet vaikuttavat myös RD Aluekehityksen tarjoamiin tutkimus- ja kehittämishankesovelluksiin.

Vaikka RD Aluekehitys korostaa perinteistä kasvokkain tapahtuvaa toimintaa, on uudella teknologialla usein myös merkittävä rooli sovelluksissa.

Ajankohtaista:

img_95591

Maailman suurimman joulumaan avajaiset Kiinassa syksyllä 2016, RD Aluekehitys Oy uutisoi aiheesta ensimmäisenä. Kuvan copyright Timo Kiviaho, China Tekway Ltd.

Esimerkiksi matkailu- ja joulu ovat ajankohtaisia aluekehitysteemoja. Ajankohtaista on  hyödyntää sosiaalista mediaa ja uusia oppimisympäristöjä niin projektien toteutuksessa oppimisympäristönä kuin projektien aikaisessa ja jälkeisessä viestinnässä tulosten toimeenpanoa tukien – oppimista sekin. Tähän RD Aluekehityksellä on hyvä osaaminen ja kokemus. Katso esim.  Arktisen meriteknologian ennakointihankkeen sivusto www.amtuusimaa.net.

.

.

RD Aluekehitys Oy

cropped-rd-ratkaisu-edit-11-7-2016-ak.jpg

RD Delfoi Akatemia

Delfoi RD koulutusohjelma537

Suomen Tietokirjailijat ry:n apurahalla toteutettu sivusto

RD Aluekehitys Oy Facebook-sivut

Älä jää jälkeen kehityksestä – pysy ajan hermolla ja käy tykkäämässä RD Aluekehityksen sivuista!

Vaikuttaminen kävelyn ja pyöräilyn hyväksi

Sponsoroitavat mentoriblogit – Tummuntarinat:

Hyödyt

.

Aiempia RD Infoja

RD Aluekehitys Oy:n referenssejä 2016
VUODEN 2015 REFERENSSIT
RD Referenssit ja julkaisut 2014
RD Referenssejä ja julkaisuja 2013.

EU Palkittua 3, 2010

Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KOULUTUS, PALKINNOT, POLIITIKOT, T&K, VIRKAMIEHET, VISIOT JA TOIMENPITEET, YRITYKSET | Avainsanat: , , , , , , , , , , | Kommentoi

RD Aluekehitys Oy:n referenssejä 2016

the-arctic-expert-in-finland
Kuvassa Arctech Helsinki Shipyardin telakka ja Arctia Shippingin Polaris-jäänmurtaja.    Yle 9.1.2017: Maailman ympäristöystävällisin jäänmurtaja Polaris aloittaa matkansa Katajanokalta. Polaris käy LNG:llä.   Ks. RD Aluekehitys ja Archtechin telakka / Arktisen meriteknologian ennakointi -hankeArctia Shipping/Finnstahipping RD Aluekehityksen julkaisujen tukijana.

.

TUTKIMUSARTIKKELIT

Polar Geography

.

TUTKIMUSRAPORTIT

dia1

 • BIKING IN PRACTICE. Ideas and acts to promote walking and cycling. Publishing in Montreal, 8.2.2017 in 5. international Winter Cycling Conference http://www.velo.qc.ca/wcc/?lang=en.

.

LEHTI- JA ASIANTUNTIJA-ARTIKKELIT

Terra 128,2 www esittely

.

MEDIAHAASTATTELUT

the-arctic-expert-in-finland

.

KOULUTUSTILAISUUDET

lecture_for_nujiang_delegation_20161209-3

Copyright China Tekway Ltd.

 • Healthcare system in Finland.9.12. klo 10.00-11.30 World Trade Center, Helsiki. Teacher: Yrjö Myllylä, Doctor of Social Sciences, Managing Director, RD Aluekehitys Oy. Audience: Chinese expert from Nujiang Prefecture. Host / Project subscriber: Finland China Development and Exchance Center, China Tekway Ltd
 • Community Safety and Emergency Response in Finland. 4.11. klo 9.30-11.00 World Trade Center, Helsiki. Teacher: Yrjö Myllylä, Doctor of Social Sciences, Managing Director, RD Aluekehitys Oy. Audience: Chinese expert from Hubei Province. Host / Project subscriber: Finland China Development and Exchance Center, China Tekway Ltd.
 • ARKTINEN TULEVAISUUS. Keskiviikkona 9.11. klo 17-20 Tieteiden talo sali 505. Arktinen tulevaisuus, alustaja entinen pääministeri Paavo Lipponen, kommentoija tulevaisuuksien tutkija YTT Yrjö Myllylä RD Aluekehitys Oy, juontaja Arto Salmela. Tilaisuuden järjestää Tulevaisuuden tutkimuksen seuran Helsingin toimintaryhmä. Lisätietoja/päivitetty ohjelma https://rdaluekehitys.net/2016/11/11/arktinen-tulevaisuus-alustaja-entinen-paaministeri-paavo-lipponen-kommentoija-tulevaisuuksientutkija-ytt-yrjo-myllyla-rd-aluekehitys-oy/.

.

BLOGIARTIKKELEITA

img_95591

Kuvan oikeudet ja Copyright, Timo Kiviaho, China Tekway Ltd.

Mm. seuraavissa yhteensä useita kymmeniä:

Tuettavat sivut:

Perustetut uudet blogisivut 2016

MUUT:

Toimintaa RD Aluekehityksen yrittäjänä:

ym.

Katso myös:

Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, IN ENGLISH, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, POLIITIKOT, T&K, VIRKAMIEHET, VISIOT JA TOIMENPITEET, YRITYKSET | Avainsanat: , , , , , , , , , , , | Kommentoi

BIKING IN PRACTICE Ideas and acts to promote walking and cycling – julkaistaan Montrealissa 8.2.2017: ennakkotilaa tai osta ilmoitustilaa, ks. kirjan media- ja ennakkotilaustiedot

Valmistuneen kirjan tilaustiedot seuraavista linkeistä:

__

dia1

.

dia2

.

dia3

Arvoisa vastaanottaja

Julkaisemme korkeatasoisen ympärivuotista pyöräilyä ja kävelyä edistävän kirjan Montrealin 5. kansainvälisessä talvipyöräilykongressissa, johon on ilmoittautunut yli 300 osanottajaa. Kirja on esillä tilaisuudessa näytekappalein ja tilausesittein, joista vastaa Talvipyöräilykongressin presidentti Timo Perälä http://www.velo.qc.ca/wcc/en/home. Kirjan ajankohtaisuutta korostaa mm. Pariisin ilmastosopimus ja pohjoismaiden esitys pyöräilyn ottamiseksi yhdeksi tärkeäksi ja edulliseksi päästöjen vähentämisen keinoksi.

Kirjan tavoitteena on edistää pyöräilyä ja kävelyä vaikuttamisen ja suunnitteluosaamisen kautta. Kirja ja sen kohderyhmät yhdistettynä sponsorien itsensä toteuttamaan jakeluun, edistävät vientiämme yhdyskunta- ja teknillisessä suunnittelussa sekä matkailualalla. Innovatiivista on, että asiaa viedään Suomesta ja pohjoismaista tässä muodossa. Suomesta pohjoismaisena esimerkkinä on mukana mm. Oulu.

Julkaisusta tulee laadukas, kuvitettu noin 80 sivuinen kirja, koko 210*210/220. Toivomme kansainväliseen jakeluun menevän kirjan kiinnostavan teitä ilmoitusmediana.Tarjoamme teille myös mahdollisuuden tukea kirjahanketta sponsorina ja yhteistyökumppanina hankkimalla kirjoja henkilökuntanne tai sidosryhmienne käyttöön, edullisin ennakkotilaushinnoin.

“Life is like
riding a bicycle;
to keep your
balance, you
must keep
moving”
Einstein.´s words

Yrjö Myllylä

ILMOITUSTILA & KIRJAPAKETIT

Ilmoitustila ja hinnat
1/1 sivu, sisältäen 25 kirjaa, 950 € + alv 24%
1/2 sivu, sisältäen 10 kirjaa 550 € + alv 24%
1/4 sivu, sisältäen 5 kirjaa 300 € + alv 24%

.
KIRJAPAKETTIEN ENNAKKOTILAUSHINNAT
50 kpl, 900 € + alv 10%
30 kpl, 650 € + alv 10%
10 kpl, 230 € + alv 10%

AIKATAULU

Julkaisun taitto on käynnissä ja sen viimeistely taphtuu vuoden loppuun mennessä. Painovalmis ilmoitusaineisto ( esim. pdf ) postitse tai sähköpostilla alla olevaan osoitteeseen joulukuun loppuun mennessä, jonka jälkeen kirja menee painovalmisteluun tammikuun alussa.

Kirja valmistuu tammikuun lopulla. Julkaiseminen ja jakelu 5. kansainvälisessä Talvipyöräilykongressissa Montrealissa, Kanadassa helmikuun alkupuolella.

Ilmoitus- ja ennakkotilaukset 19.12. mennessä.
Kirjat toimitetaan ilmoittajille / sponsoreille heti julkaisemisen jälkeen ennakkotilausten mukaan tilaajan toivomana ajankohtana.

YHTEYDENOTOT

Valintavaihtoehdot ovat tuotteet tai niiden yhdistelmät. Tiedustelut ja tilaukset joko kirjan kirjoittajalle tai allekirjoittaneelle. Kirjan kirjoittajan yhteystiedot: Mauri Myllylä, mauri.myllyla@navico.fi, puh. 040 502 3825. Lisätietoja antaa kirjan päätoimittajana toimiva YTT Yrjö Myllylä, RD Aluekehitys Oy:stä, puh. 0500 450 578.

Yhteistyöterveisin
Yrjö Myllylä, YTT,
Toimitusjohtaja
RD Aluekehitys Oy
Meriusva 5
FI-02320 ESPOO
http://www.rdaluekehitys.net
E-mail: yrjo.myllyla@aluekehitys.fi
Tel: + 358 500 450 578.

Info 13.1.2017: 11.1.kirjan lähes oikovedokset on saatu tarkastettavaksi, ilmoittajille pyritään toimittamaan ote ilmoitussivusta / aukeamasta ennen painamista.

 

 

 

Kategoria(t): 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KOULUTUS, PALKINNOT, T&K, VIRKAMIEHET, VISIOT JA TOIMENPITEET, YRITYKSET | Avainsanat: , , , , , , , , , | Kommentoi

Terra 128/2 teemakeskustelu: Aluepolitiikka eilen, tänään huomenna

Terra 128,2 www esittely

”Suomen nykyhallitus on toteuttamassa yhtä maan historian suurinta uudistusta, joka on johtamassa maakuntaitsehallintoon. Yhteiskunnassa keskustellaan kuitenkin hyvin vähän siitä, että mikä on maantieteen ja alueiden, esimerkiksi maakuntien, merkitys Suomelle, sen taloudelle, tieteelle, taiteelle, kulttuurille ja identiteetille. Esimerkiksi Suomen erityislaatuisuutta pohjoisena alueena on käsitelty vain vähän, sen seurauksista puhumattakaan. Mitä tämä ”pohjoinen erilaisuus” tarkoittaa toisaalta globaalin politiikan ja toisaalta aluepolitiikan näkökulmasta? Miten pitäisi toimia, jotta nykyisen kaltaisen elämisen edellytykset säilyisivät Suomessa? Mitä Suomi voi oppia pohjoisista verrokkimaistaan? Nyt on oikea ajankohta avata kysymyksiä alueiden merkityksestä ja alueisiin kohdistetun politiikan linjauksista ja keinoista. Maantieteilijät ovat avainasemassa tässä keskustelussa.” Lähde: Yrjö Myllylä (2016). Teema: Aluepolitiikka eilen, tänään, huomenna. Terra 128:2.

RD Aluekehitys Oy FB-sivuston päivitys 25.7.2016:

Suomen Maantieteellinen Seura ry:n uusi maantieteellisen aikakauskirja Terran numero 128: 2 on ilmestynyt. Siinä on RD Aluekehitys Oy:n toimitusjohtajan kokoamana korkeatasoinen teemakeskustelu aiheesta ”Aluepolitiikka eilen, tänään, huomenna”. Mitä maantiede merkitsee Suomen ja sen alueiden kehittämisessä? -keskustelu on tarpeen mm. historiallisen suuren ja vaikuttavan aluehallintouudistuksen vuoksi. Voit saada keskustelun pdf-tiedostona käyttöösi ottamalla yhteyttä RD Aluekehitykseen osoitteeseen info(@)aluekehitys.fi.

Kiitoksia kaikille kirjoittajille ja kipinäniskijä aluekehitysneuvos Matti Sippolalle. Hän esitti kysymyksen, että kuinka kehitysaluelakien voimaanastumisen 50-vuotispäivä 1.4.2016 pitäisi huomioida? Myllylä lupasi tehdä voitavansa ja viestittää elinkeinoministerin ja Suomen Maantieteellinen Seura ry:n (SMS) suuntaan aiheesta. SMS:n toiminnantarkastajana Yrjö Myllylä teki aloitteen sen hallitukselle. Myllylä päätettiin kutsua vierailevaksi teemakeskustelun toimittajaksi. Aloite on kirjattuna myös mm. tässä Vastavalkean artikkelissa: https://vastavalkea.fi/…/aluepolitiikan-alkamisesta-50-vuo…/.

Yrjö Myllylä ja RD Aluekehitys on jatkossakin valmis työskentelemään sen eteen, että Suomen maantieteelliset mahdollisuudet käytetään parhaimmalla mahdollisella tavalla hyväksi. Hyvä lähtökohta mahdollisuuksien hyödyntämiseksi on alueelliset RD Delfoi-sovellukset, joihin yhdistetään työpajoja ja tulevaisuusverstaita sekä tuetaan kokonaisuutta ammattimaisella viestintäosaamisella.

http://www.helsinki.fi/maantiede/geofi/terra/

Keskustelua:

YRJÖ MYLLYLÄ
Teema: Aluepolitiikka eilen, tänään, huomenna

MATTI SIPPOLA
Kiinnekohtia aluepolitiikan 50-vuotiselta taipaleelta

HANNU KATAJAMÄKI
Aluekehittämisen sumea tulevaisuus

KAISA-LEENA LINTILÄ
50 vuotta aluepolitiikkaa

MARKKU MARKKULA
Aluepolitiikan kehitysnäkymät kansain-välistä vaikuttavuutta hakien

PENTTI MÄKINEN
Maakuntauudistus ja EU aluepolitiikan uudistajina

PIRKKO MATTILA
Maakunnissa on biotalouden koti

YRJÖ MYLLYLÄ
Pohjoinen erityislaatuisuus tulevan aluepolitiikan perustaksi

SAMI MOISIO
Huomioita aluepolitiikan tutkimuksesta ja sen tulevaisuudesta

___

Tämä keskustelukierros Terrassa voi olla alueellesi soveltamamme Delfoi-kierroksen osa. Toinen kierros ja loppuraportti voitaisiin tehdä minimissään tekemällä yksi haastattelukierros tämän pohjalta alueesi tarvetta fokusoiden. Teema voisi olla, että miten maantiede pitäisi hyödyntää alueella jonkin ajankohtaisen asian hyväksi. Delfoi-asiantuntija ja Yrjö Myllylän toinen vastaväittäjä Markku Sotaraudan lisäksi, Osmo Kuusi on käyttänyt tällaisia kirjallisia pyydettyjä puheenvuoroja Delfoi-kierroksen osana. Tämän lisäksi tarvitaan siis myös anonyymi haastattelukierros, jotta kokonaisuutta voidaan kutsua Delfoi-sovellukseksi. Luonnollisesti prosessiin voidaan kytkeä muita oppimisen ja vaikuttamisen metodeja, kuten esimerkiksi Tulevaisuusverstas-metodi tai korostaa vain niitä haluttaessa. Nämä metodit yhdessä tilastollisen analyysin ja oikein valittujen asiantuntijoiden sekä oikeiden teoreettisten apukäsitteiden kanssa muodostavatkin jo EU:n parhaimman alueellisen ennakointikäytännön, jota RD Aluekehitys Oy on ollut avainroolissa kehittämässä.

RD sovellukset luovat liikettä, energisoivat ja mobisoivat ihmiset.

Ota yhteyttä!

Seurantaa ja implementointia:

Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, KOULUTUS, POLIITIKOT, T&K, VIRKAMIEHET, VISIOT JA TOIMENPITEET, YRITYKSET | Avainsanat: , , , , , , , , | Kommentoi

RD Aluekehitys Oy konsulttityö: Arktinen liike- ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta Pohjois-Pohjanmaalla

RD Aluekehitys Oy konsulttityö:

Hintsala, Henna, Yrjö Myllylä (2015). Arktinen liike- ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta Pohjois-Pohjanmaalla. 96 s. Center for Environment and Energy, Thule-institute, University of Oulu, Council of Oulu Region. <Yhteenvetoesite suomeksi: https://issuu.com/centre-for-environment/docs/arktinen_liiketoiminta >

In English.

Arctic business and...

.

Raportin sivu 6:

Hankkeen aineistona on ollut:
 Selvitykset, raportit ja muu kirjallinen aineisto
 Ennustetarkastelu
 Haastattelut ja tapaamiset
 Toteutetut tietokannat
 Hankkeen järjestämä työpaja: Arktisen toiminnan edistäminen Pohjois-Pohjanmaalla

Hankkeessa rakennetaan tietokannat yrityksistä sekä tutkimusosaamisesta ja tutkimusyhteisöistä (korkeakoulut ja sektorilaitokset). Lisäksi kartoitetaan meneillään olevia hankkeita ja menneitä julkaisuja, joilla on arktinen yhteys. Näin voidaan myös perustella osaamisen tilaa (referenssit) tulevaisuuden tekemisessä.

Ennustetarkastelun aineistoa varten hankkeessa haastateltiin 8 henkilöä. Muihin osioihin systemaattisia haastatteluita ei toteutettu, mm. hankkeen lyhyen keston vuoksi. Muuten hankkeen aikana tavattuja tahoja ovat mm. Oulun yliopisto, Centria, TTL, SYKE ja Luke sekä yritysten ja kehittämisyhtiöiden edustajat.

Raportin sisällöstä liiketoiminnan ennustetarkastelu (4.1.3) ja päätöksenteko hankkeessa (4.3) sekä tki-toiminnan klusterikehitys (5.1) ja johtopäätökset (5.3) perustuvat paljolti RD Aluekehitys Oy:n Yrjö Myllylän hankkeessa tekemiin teksteihin.
Tässä selvityksessä työpakettien sisällöt löytyvät pääasiallisesti seuraavista kappaleista ja liitteistä:

 Työpaketti 1 Arktinen liiketoiminta – Kappale 4. liite 1 & 2
 Työpaketti 2 Pohjois-Pohjanmaan liiketoiminnan tarjonta – Kappale 4, 6.1. liite 3 & 4
 Työpaketti 3 Arktinen TKI-tarve – kappale 5. liite 5
 Työpaketti 4 Pohjois-Pohjanmaan tki-toiminnan tarjonta – kappale 5. liite 4.

__

Hankkeen toteutus ja sisällön perusteet konsultin Oy Aluekehitys RD:n näkökulmasta:

Em. hankkeen toteutusmalli RD Aluekehitys Oy:n ja YTT Yrjö Myllylän osalta oli sama kuin TEMin vuonna 2010 tilaamassa ao. hankkeessa ”Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä” (TEM – Veijo Kavonius, Ilkka Mella, ks. linkki alla). Tuossa valtakunnallisessa toimeksinnossa koottiin eri tutkimusten tuottamat tulokset ja näkemykset yhteen ja alueelliseksi sovelluksiksi pienillä kustannuksilla. Kesksisin tuore tutkimus, jota nyt puheena olevassa Pohjois-Pohjanmaan sovelluksessa sovellettiin em. TEM-hankkeen ja muiden ajankohtaisten hankkeiden lisäksi oli Tekesin arktinen strateginen avaus ”SMARCTIC – A roadmap to a smart Arctic specialisation” (ks. linkki alla). Tästä työstä hyödynnettiin etenkin toimintaympäristön muutostrendianalyysi (vahvat ennakoivat trendit / Strong Prospective Trends).  Po. oleva ”Arktinen liike- ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta Pohjois-Pohjanmaalla” oli siis myös TEM 43/2010 alueellinen sovellus ja samalla sen päivitysprosessi. Vastaavia sovelluksia em. lähtökohdista on suositeltavaa tehdä kaikkien Suomen maakuntien alueella ja jos halua on valtakunnan tasolla. Myös TEM 43/2010 päivittäminen  tilaamalla osaamista hyödyntäen on edelleen perusteltua.  Viisas hyvää hyötykustannusta tilattavalle työlle hakeva tilaaja sanoo (ja on sanonut): ”Älä tutki mitään vaan kerro, mitä tiedät.” Ottakaa yhteyttä tuoreiden ja relevanttien tulosten soveltamiseksi tarpeisiinne ! Saatte kustannustehokasta vaikuttamista!

Valtakunnallinen arktisen liiketoiminnan kehittämisen strategian malli,  2010:

Tekesin Arktinen strateginen avaus hankkeen -esittely, 2013-2014:

Alueellinen toimialkohtainen sovellusesimerkki, Arktinen meriteknologia Uudenmaan pk-yritysten näkökulmasta 2013:

Kategoria(t): 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 10 Pohjois-Suomi, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 18 Yritykset ja toimialat, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, T&K, VISIOT JA TOIMENPITEET, YRITYKSET | Avainsanat: , , , , , , , | Kommentoi

RD Info 3/2016, uutta: Arktinen TKI-toimintaselvitys, delegaatio Pekingistä, Rolls Royce ja velaton Rauma – tulevaisuuden teollisuuspuisto, Wihuri-säätiön hanke, EAKR-kulttuuriin paradigman muutos

RD Info

RD Aluekehitys Oy Facebookissa

RD Delfoi toimii käyttöjärjestelmänä

RD Aluekehitys Oy:n ylivoimatekijät – Miksi kannattaa tilata RD Aluekehitykseltä?

Aluekehittäminen

Hyödyt

Tulevaisuuden ennakointi

 • Kevyen liikenteen kehittämisen asettaminen tasa-arvoiseksi muiden liikennemuotojen kehittämisen kanssa on liikennetaloudellisesti, ympäristöllisesti ja hyvinvoinnin kannalta hyvä lähtökohta ja tulevaisuuden trendi.  Ks. palkittu RD Aluekehitys Oy kustanne aiheesta sekä  FB-sivut aiheesta . Muutos lähtee ymmärryksestä, mikä edellyttää tiedon välittämistä, esimerkiksi tilaajien koulutusta ja oikein tehtyjä kehittämisstrategioita. Myös alan osaamisen vienti on ajankohtaista.

 • Tulevaisuuden ennakoinnin ajankohtaista lisäksi mm:

  5) Maakuntien itsehallintoa tukevat taustaselvitykset,

  6) Liikennejärjestelmävisioiden tukeminen,

  7) Turvallisuusympäristön muutosten ennakointi alueilla ja valtakunnallisesti,

  8) Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi – ks. toteutuneet alueelliset, Case 1 Kemi-Tornio, Case 2, Helsinki, toimialoittaiset caset: mm. ravintola, vähittäiskauppa, siivous- ja kotitalous, rakentaminen, tekniset palvelut, meriteknologia.

Hyödyt

Strategiaprosessit

 • Arktisen toimintaympäristön vahvat ennakoivat trendit logistiikan kannalta ja Suomen liiketoimintamahdollisuudet logistiikassa – Wihurisäätiön Yrjö Myllylälle ja tutkimusryhmälle myöntämän rahoituksen avulla hyväksytty julkaistavaksi Polar Geography -lehdessä – soveltaminen ajankohtaista!

Hyödyt

Tutkimukset&Selvitykset

Hyödyt

Koulutus

Hyödyt

Ota rohkeasti yhteyttä info(@)rdaluekehitys.net !

Yhteydenottolomake:

EU Palkittua 3, 2010

Muuta ajankohtaista

 • Olemme verkottuneet myös hankintayritykseen, joka välittää laajan toimijaverkostonsa kautta yrityksille monipuolisesti muun muassa painevaluja, etsauksia, komponentteja ja valmiita tuotteita suorina toimituksina tehtailta Aasiasta, Euroopasta ja Amerikoista. Tämä verkosto toimii myös toisinpäin tarjoten viennin tukena jakelu- ja huoltotoiminnan ratkaisuja. Asiakkaana on mm. pörssiyhtiötä. Pyydä lisätietoja!
 • Yritysten myyntivalmennustarpeissa suosittelemme esim. Kasvupolut Oy:tä, jonka neuvonantajaryhmässä olemme toimineet vuodesta 2012. Seuraa yrityksen koulutuskalenteria.
 • Pohjoisen Barentsin alueen markkinoissa suosittelemme mm. NordConsult Groupia. Seuraa esim. yrityksen FB-sivuja ”Suuntana Pohjois-Norja”, ”Suuntana Pohjois-Ruotsi”, ”Suuntana venäjänkieliset maat”.
 • RD Aluekehitys Oy:n rekisteröinnistä tulee keväällä kuluneeksi 20 vuotta – kiitos etukäteen tilaajille ja tukijoille sekä muille myötävaikuttaneille yhteistyötahoille.
 • Olemme lopettaneet kaikki @saunalahti.fi ja @rdmarketinfo.net päätteiset sähköpostit. Käytössä on @aluekehitys.fi ja @rdaluekehitys.net päätteiset sähköpostit.

 

RD Aluekehityksen sponsoroimia sivustoja:

 1. RD Aluekehitys Oy Facebookissa

 2. RD Aluekehitys Oy kotisivut

 3. Vaikuttaminen kävelyn ja pyöräilyn hyväksi Facebookissa

 4. Liikennementori-blogi

 5. Arktisen meriteknologian ennakointi-hankkeen viestintäsivut

 6. RD Delfoi Akatemia.

Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, T&K, VIRKAMIEHET, VISIOT JA TOIMENPITEET, YRITYKSET | Avainsanat: , , , | Kommentoi

New tools for regional development, EJFR: ”Integrating Delphi methodology to some classical concepts of the Boston consulting group framework: arctic maritime technology BCG Delphi foresight—a pilot study from Finland”

New high level referee article by Yrjö Myllylä & Jari Kaivoja in European Journal of Futures Research has published 29.1.2015. It is possible to apply this concept for regional development issues all over the world. Do not hestitate contact to authors, if you want order application for your purpose:

”Integrating Delphi methodology to some classical concepts of the Boston consulting group framework: arctic maritime technology BCG Delphi foresight—a pilot study from Finland”

http://link.springer.com/article/10.1007/s40309-014-0060-7

Abstract

Artikkelin kansi”This article presents a way how the Boston Consulting Group (BCG) analysis tools can be combined with the Delphi methodology, and especially with the BCG portfolio matrix analysis. The Delphi Method is one of the most well-known futures research methods. It is an expert group interview process, which is based on two or more iterative rounds of expert interviews. Typical aspects of the Delphi methodology are anonymity and the conventional emphasis of consensus of experts with associated statistical evaluations. A conventional definition of the business portfolio is that it is the collection of businesses and products that make up the company. This article includes an experimental pilot study of the Finnish maritime cluster and its technological future options where integrative BCG Delphi methodology was used. Detailed pilot study results and learning are reported in this article. The study reveals a high potential of the BCG Delphi studies in the industrial and corporate foresight fields. Especially, futures of industrial product and service portfolios can be diagnosed and forecast by this novel methodological approach. The Delphi methodology is according to a metaphor “one of the best and constantly evolving computer’s operating system”, which can be linked to many other “programs”, among others to the conventional BCG tool package. To be strategically oriented from the BCG business perspective, the key issue strategically for European cities and regions is the strong local existence of Cash Cows (good and successful companies). Decision-makers in cities and regions should be interested in the strategy of optimum Cash Cow flows if they want to develop their cities and regions in the long-run. Thus, products with high market share and slow, but stable growth trajectory are Cash Cows.”

Source:

Myllylä, Yrjö & Jari Kaivo-oja (2015). Integrating Delphi methodology to some classical concepts of the Boston Consulting Group framework: Arctic maritime technology BCG Delphi foresight – A pilot study from Finland. European Journal of Futures Resarch. Springler.

Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, IN ENGLISH, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KOULUTUS, POLIITIKOT, T&K, VIRKAMIEHET, VISIOT JA TOIMENPITEET, YRITYKSET | Avainsanat: , , | Kommentoi

2015 in review: Regional Development Ltd’s homepages

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2015 annual report for this blog. ”Most visitors came from Finland. The United States & Brazil were not far behind.”

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 8,800 times in 2015. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 3 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

__

Attractions in 2015

These are the posts that got the most views in 2015.

Some of your most popular posts were written before 2015. Your writing has staying power! Consider writing about those topics again.

How did they find you?

The top referring sites in 2015 were:

 1. facebook.com
 2. amtuusimaa.net
 3. peda.net
 4. aluekehitys.internetix.fi
 5. 2030.fi
Kategoria(t): AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT | Kommentoi

Myllylä, Yrjö & Jari Kaivo-oja (2014): Trends Relevant the Arctic. In the book: SMARCTIC – A Roadmap to a smarctic Arctic specialisation.

Myllylä, Yrjö & Jari Kaivo-oja (2014): Trends Relevant the Arctic. In the book: SMARCTIC – A Roadmap to a smarctic Arctic specialisation..

Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, IN ENGLISH, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, POLIITIKOT, T&K, VIRKAMIEHET, VISIOT JA TOIMENPITEET, YRITYKSET | Avainsanat: , , , , , , , , , | Kommentoi

Kevyen liikenteen osaamisen vienninedistämiseksi kirja – varaa ilmoitustila!

Tarjoamme kirjassa ilmoitustilaa ja kansainvälistä näkyvyyttä !

.

Vaikuttaminen kävelyn ja pyöräilyn hyväksi kirja julkistettiin tammikuussa 2015

– Kirja sai Vuoden pyöräilytekopalkinnon ja kirjoittaja Mauri Myllylä Vuoden pyöräilijä tittelin

 Oulu on Suomen johtava kaupunki kevyen liikenteen osuudella ja talvipyöräilyllä mitattuna. Taustalla on kirjoittajan pitkäaikainen vaikuttaminen kevyen liikenteen hyväksi. Kirjassa esitetään tekijän eri tehtävissä saamia kokemuksia muiden käytettäväksi. Oulun kehittämisperiaatteet ovat kysyttyjä Suomessa ja kansainvälisestikin. Kirjansa esipuheessa tekijä kertoo: Olen halunnut vaikuttaa yhdyskuntasuunnitteluun kestävää kehitystä, hyvää ympäristöä sekä eettisiä arvoja painottamalla. Tämä julkaisu ja sitä edeltänyt varsinaisen työuran ajalta tehty kirja Katu, koulu ja kaupunki 2000 sekä liikennementorin blogi http://www.liikennementori.wordpress.com ovat osa tätä työtä.

 Sanomalehti Kaleva kirjoittaa 19.8.2015 ajankohtaisesta aiheesta Tieraivo vai yhteispeli: ”Oulun tilannetta parantaa se, että pyörätieverkko on laaja ja kaupungin keskustaa lukuun ottamatta pyöräilijät ja autoilijat ajavat omilla väylillään. Kahnaustilanteita on pakosta vähemmän.”

Kävelyn ja pyöräilyn suosio kasvaa Suomessa ja maailmalla

– Suomi tunnetaan sauvakävelyn lisäksi yhä enemmän myös talvipyöräilystä

Norjalaisia tieliikennehallinnon edustajia tutustumassa Oulun pyöräteihin 25.8.2015 Kuva Kaleva 26.8.2015

Norjalaisia tieliikennehallinnon edustajia tutustumassa Oulun pyöräteihin 25.8.2015
Kuva Kaleva 26.8.2015

Polkupyöräily on eri muodoissaan kasvussa Suomessa ja maailmalla unohtamatta kävelyä, mm. sauvakävelyä. Monet kunnat ovat päättäneet nostaa Suomessa polkupyöräilyn osuutta, esimerkkinä Espoo: ”Pyöräily on lisääntynyt Espoossa viimeisen kymmenen vuoden aikana lähes 40 prosentilla kaupunkikeskuksissa ja peräti 70 prosentilla Espoon seutureiteillä. Tämä ei vielä riitä, sillä pyöräilyn edistämisohjelman tavoitteena on kasvattaa pyöräilyn osuutta koko liikenteestä 15 prosenttiin vuoteen 2024 mennessä. Tällä hetkellä pyörällä polkee Espoossa vajaat 10 prosenttia.” Luvut käyvät ilmi Espoon teknisen lautakunnan selvityksestä. YLE 20.8.2015

Suomen kaltaisissa pohjoisissa ja harvaan asutuissa maissa Euroopassa ja Amerikassa väkiluku kasvaa yli 10 % vuoteen 2050 mennessä. Kaupungistuminen jatkuu. Venäjällekin syntyy uusia kaupunkeja ja kehityksen taskuja. Maailmalla on kiinnostuttu Suomen kevyen liikenteen osaamisesta ja sitä on käyty esittelemässä. Kaleva uutisoi viimeksi 26.8.2015 Oulussa tutustumismatkalla olleista pohjoisnorjalaisista, jotka halusivat viedä oululaista kevyen liikenteen osaamista Pohjois-Norjan kehittyviin ja kasvaviin keskuksiin.

Kävelyn ja pyöräilyn osaamisen vientiä on kannustettava

– Kärkenä on kevyen liikenteen olosuhteiden suunnitteluosaaminen

Oulu valittiin maailman ensimmäiseksi talvipyöräilykaupungiksi kansainvälisessä kongressissa 2013. Suomen talvipyöräilyn vientihanke käynnistyi 2015 Pyöräilykuntien verkoston, Winter Cycling Federation -organisaation, Tampereen teknillisen yliopiston, liikenteen tutkimuskeskus Vernen vetämänä. Elokuussa 2015 USA:n tievaltion edustaja Greg Pates halusi tavata käännettävän kirjan kirjoittajan ja tutustua Oulun kevyen liikenteen järjestelmän nykytilaan. Suomen osaamista vietiin yhdessä Yhdysvaltoihin 1990-luvulla konsultoimalla Minnesotan tiehallintoa ja Hutchinsonin mallikaupunkia. Vuorovaikutus jatkuu.

 Esimerkillinen suunnittelu sekä pyöräilyn ja kävelyn nousu tukevat alan toimijoiden liiketoimintaa. Liikennesuunnittelu, polkupyörän valmistus, ohjelmapalvelujen järjestäminen ja muu toiminta tarvitsevat osaajia kasvavassa määrin. Suomen kokonaisuutta voi kutsua pyöräilyn ja kävelyn klusteriksi, jossa tämän liikennemuodon olosuhteiden kehittäminen etenee kärjessä. Tutkimuksella ja kansainvälisellä koulutuksella on myös iso rooli edistämisessä.

Kirjan sanoma pureutuu näihin ja tuo esille runsain kuvin kotimaisia ja kansainvälisiä esimerkkejä painottaen Suomen ja Oulun kohteita. Hyvät olosuhteet lisäävät pyöräilyn ja kävelyn kysyntää sekä sen seurauksena siihen liittyvän teknologian, tapahtumien, matkailupalvelujen kysyntää. Intelligent Community Forumin toiminnassa mukana oleva amerikkalainen tieto- ja viestintätekniikan professori Jay Gillette on tutkimusryhmänsä toimesta pohtinut Oulussa, mikä tekee kaupungista älykkään. Oulun erinomainen pyörätieverkosto sai häneltä kehut. Kaleva 10.4.2015.

Vaikuttaminen kävelyn ja pyöräilyn hyväksi kirja käännetään englanniksi osaamisen viennin ja alan kehittämisen hyväksi.

Tarjoamme kirjassa ilmoitustilaa ja kansainvälistä konferenssinäkyvyyttä 2016 englanninkielisen painoksen kansilehden ja kirjan nimiölehden välissä sekä takana

 Kirjan sisällys on suomenkielisen teoksen mukainen eräin täydennyksin viime aikojen tapahtumilla. Kirja on pehmeäkantinen liimasidottu osaksi mustavalkoinen ja osaksi värikuvin toteutuva kooltaan 21×25 cm.  Kuvien määrä on noin 80 kpl. Niitä täydentävät reunapalstan erilaiset kommentit ja kevennykset. Suomenkielinen laitos on tehty samalla sapluunalla. Kirjan käännös- ja painatuskulut yritetään kattaa liikennealan toimijoiden ilmoituksilla. Käännetyn kirjan irtomyyntihinnaksi tulee 25 euroa ilman postikuluja (sis. alv:n). Suomenkielinen kirja on saatavissa edelleen 20 euron hinnalla. Suomenkielisen kirjan pdf-versio lähetetään ilmoitusta harkitsevalle ja versiota pyytävälle käyttöön korvauksetta.

Ilmoitushinnat kannen jälkeen ennen nimiölehteä ovat:

VAIHTOEHTO     PINTA-ALA       leveys* korkeus                    HINTA       KIRJOJA

 • A vaihtoehto: 1/8 sivu             90 mm*50 mm                          250 €              10 kpl
 • B vaihtoehto: ¼ sivu                90 mm *100 mm                      500 €              24 kpl
 • C vaihtoehto: ½ sivua             180 mm*100 mm                    1000 €             50 kpl
 • D vaihtoehto: koko sivu          180 mm*200 mm                   2 000 €         100 kpl.

Ks. em. ilmoitustilat Ilmoitustilat pdf-mallista.

Tekstin jälkeiset vastaavan kokoisten ilmoitusten hinnat ja kirjamäärät ovat 50 % em:sta. Lisäksi tekstin jälkeen on nimi-ilmoitukset (käytössä yksi rivi), johon voi tuoda yrityksen tai organisaation nimen ja www-osoitteen hintaan 50 € sisältäen 2 kpl kirjoja (myös henkilötukijat mahdollisia).

 Ilmoitusten hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %. Hinta sisältää kirjojen toimituksen tilausosoitteeseen.

Ennen kirjan ja siihen liittyvän ilmoitusosion lopullista painamista annamme teille mahdollisuuden katsoa oman ilmoituksenne taitto ja näytämme esimerkkinä otteen kirjasta. Voitte tässä vaiheessa korjata ilmoitusta tai perua tilauksenne. Laskutamme yhdellä laskulla, joka erääntyy kirjojen toimittamisen jälkeen. Käytämme ammattimaista kielenkääntäjää ja tarkastamme ammattisanaston vielä itse. Kirja on suunniteltu painettavaksi vuoden 2016 tammikuussa. Toteutuessaan kirja on esillä 4. Talvipyöräilykongressissa Minneapoliksessa 2.-5.2.2016. Muu jatkoviestintä sponsoroiden ja kirjan tekijöiden toimesta.

Ota yhteyttä 22.9.2015 autottomaan päivään mennessä mennessä ja varaa ilmoitustila!

Yhteystiedot:

RD Aluekehitys Oy, Yrjö Myllylä, p. 0500 450 578, info@aluekehitys.fi, yrjo.myllyla@aluekehitys.fi,  www.rdaluekehitys.net

Mauri Myllylä, p. 040 502 3825  mauri.myllyla@navico.fi www.liikennementori.wordpress.com

Käännettävän suomenkielisen kirjan esittely seuraavista linkeistä:

Kategoria(t): AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT | Avainsanat: , , , | Kommentoi

RD Info 8/2015: Vuoden polkupyöräilijä 2015, VT8 esissuunnittelukilpailun kunniamaininta, uusia arktisia liiketoimintamahdollisuuksia, uusia menetelmiä, koulutusta

RD Info

RD Info 8/2015 sisältää ajankohtaisia uutisia  aluekehityksestä, tulevaisuuden ennakoinnista, strategiaprosesseista, tutkimuksista&selvityksistä, ”some-” ja muusta viestinnästä, oppimisympäristöistä sekä koulutuksesta. 

RD Info 8/2015 myös Facebookissa – tykkää ja pysy ajan tasalla!

https://www.facebook.com/aluekehitys?fref=ts

ALUEKEHITYS

RD Aluekehityksen kustanne on vaikuttanut: Vaikuttaminen kävelyn ja pyöräilyn hyväksi johti kirjoittajan Mauri Myllylän valintaan näyttävästi Vuoden pyöräilijäksi 2015. Valinnan teki Suomen pyöräilykuntien verkosto. Valinta- ja julkistamistilaisuus oli Helsingissä toukokuussa 2015 (lue lisää). Ajankohtaista on kirjan kääntäminen englanniksi. Jos olet kiinnostunut näkyvyydestä kirjassa tai jopa kustannusyhteistyöstä – ota yhteyttä!  Kirjan kirjoittaja on myös vaikuttanut siihen, että Oulu valittiin maailman parhaimmaksi ja 1. talvipyöräilykaupungiksi ja sen pohjalta on käynnistynyt 2015 alkanut Suomen talvipyöräilyn vienti. Myös pienten lähikoulujen merkitys kouluun kävelyn ja pyöräilyn hyvinvointivaikutuksen näkökulmasta on saanut t&k-hankkeen RD Aluekehityksen verkostoyrityksiin (lue lisää).

Alkuvuoden aikana on puututtu epäkohtaan EAKR-rahojen käytössä ja viestintää aiheesta aiotaan jatkaa. Selvästi on havaittavissa, että julkinen sektori on luonut tietoisesti tai tiedostamattaan protektionistisen laintulkinnan rahojen käytössä, mikä estää markkinatiedon välittymisen julkisen toimijoiden hankkeisiin ja uhkaa rahan käytön hyötyjä, yhteiskunnan uusiutumista. EAKR-tulkintaa voisi verrata Lex Nokiaan, jonka lähtökohtia RD Aluekehityksen toimitusjohtaja aikoinaan vastusti sen estäessä alueellisen uusiutumisen nykyisen EAKR-tulkinnan tapaan (ks. esim. Kaleva).  RD Aluekehitys Oy on ollut aiemminkin murtamassa vakiintuneita ja osin yhteiskuntakehityksen kannalta haitallaisia käytäntöjä mm. saamassa kenties ensimmäisenä yrityksenä YTR:n rahoitusta tai VNK:n/KTM:n selvitysmiesrahoitusta.

Uskomme vahvasti public-private -kumppanuuteen ja vetoamme myös EU:n komission arviointiin em. tulkinnassamme: Osaltamme kehittämä menettelytapa valittiin EU:n parhaimmaksi rakennemuutoksen hallintakäytännöksi (alueellisen ennakoinnin käytännöksi) EU-komission rakennemuutoksen  hallintaseminaarissa Brysselissä 18.10.2010. Tämä työskentelytapa ja sen vaikutusten arviointi kestää vertailun muihin julkislähtöisesti tuotettuihin hankesovelluksiin. RD Aluekehityksen toimitusjohtajalta on pyydetty myös kirjallisia EAKR-näkemyksiä viime hallitusneuvotteluiden alla.

Yksityiset kustantajat, Alma Media Oy ja Pohjalainen Oy ovat ottaneet myös vastoin yleisiä käytäntöjä aluekehittämisen ’vetovastuun’ aluekehittämisessä mihin EAKR-miljardien vaikutus ei ulotu. Mm. seuraaviin Lapin Kansan ja Pohjalaisen hankkeisiin on haastateltu myös RD Aluekehitys Oy:n toimitusjohtajaa:

Ajankohtaisia aluekehitysmahdollisuuksia (linkeissä esimerkkihankkeita)

TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI

Tulevaisuuden ennakoinnin metodeja sovellettiin Turku-Pori -tien suunnittelukilpailussa, jossa RD Aluekehitys Oy pääsi mukaan Plaana Oy:n ja Waystep Consulting Oy:n sekä Gamify Finland Oy:n ryhmään. Kaikki kilpailijat olivat yrityksiä. Koko hankkeen tarkoitus oli luoda uutta suunnittelukäytäntöä ja tuottaa ideoita jatkosuunnitteluun kaikkien ryhmien osalta, mitä mm. RD Aluekehityksen tulevaisuus- ja maantiedelähtöisyys sekä Gamify Finlandin peliteollisuuslähtöisyys toi liikennesuunnittelun osaajien tueksi. Hankkeesta voi oppia paljon myönteistä. RD Aluekehityksen edustama ryhmä sai kunniamaininnan. Hankkeen rahoittivat Varsinais-Suomen ely-keskus ja Liikennevirasto. Eräänlainen erikoisennakointi oli 100 vuoden ennakointi, Lappi vuonna 2100. Siinä sovellettiin jossain määrin totutusta poikkeavia metodeja, pääsäännön ollessa ehkä mieluummin 10-20 vuotta eteenpäin katsominen ja 1-5 vuoden toimintaohjelma sitä toteuttamaan. Lue lisää:

Ajankohtaisia ennakointimahdollisuuksia (linkeissä esimerkkihankkeita)

STRATEGIAPROSESSIT

Strategiaprosesseista eteni SMARCTIC-hankkeen jalkautusprojektit. Valtakunnallinen SMARCTIC oli Tekesin strateginen avaus ja RD Aluekehityksen Yrjö Myllylällä oli siinä tärkeä rooli prosessin tulevaisuusverstaan ja vahvojen vaikuttavien ennakoivien trendien sekä uusien liiketoimintaaihioiden tunnistamisprosessin tukijana. Strateginen avaus johti virallisesti Arktiset Meret -ohjelmaan. Valinta tehtiin tosin jo prosessin aikana ja siihen vaikuttivat mielestämme myös muut tehdyt työt. Tällä hetkellä on ajankohtaista SMARCTIC-tulosten soveltaminen eri alueilla. Se edellyttää alueellista jalkautusprojektia. RD Aluekehitys Oy  on osallistunut Pohjois-Pohjanmaan alueen yritysten mahdollisuuksien tarkempaan kartoitukseen tuottamalla 5-10 päähän liiketoimintamahdollisuuksien ennusteen ja hankeaihioita, joilla mahdollisuudet yritysten näkökulmasta voidaan realisoida. Oulussa Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoituksen avulla hanketta toteuttaa CCE / Oulun yliopisto, joka oli asiakkaana RD Aluekehitykselle. Sama malli on erittäin ajankohtainen kaikilla Suomen alueilla. Ota yhteyttä!

Myös seudulliset elinkeinosrategiat ovat puhuttaneet vuoden aikana. Koillis-Suomen 7:n kunnan alueelle Yrjö Myllylän konsultoimaa elinkeinostrategiaa 2011-2015 ”Pohjoisen luottamuksen, perheyrittäjyyden ja luonto-osaamisen menestystarina” on useaan otteeseen pidetty positiivisessa mielessä esillä (RD Aluekehityksen opein Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen nimissä keskuksen käytäntöjä yhdistäen). Vastaavien sovelluksien tarpeessa olisivat monet muutkin alueet Suomessa, kuten Salo.

Ajankohtaisia strategiaprosessimahdollisuuksia (linkeissä esimerkkihankkeita)

TUTKIMUKSET & SELVITYKSET

Tutkimuksista ja selvityksistä voisi mainita niin ikään SMARCTIC-hankkeen aineiston pohjalta tulosten syventäminen teemassa Arktisen toimintaympäristön vahvat ennakoivat trendit logistiikan kannalta ja Suomen liiketoimintamahdollisuudet logistiikassa. Hanketta on rahoittanut Wihuri-säätiö ja tutkimusryhmään kuuluvat Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Jari Kaivo-oja ja Oulun yliopiston taloustieteellisen tiedekunnan professori Jari Juga. Toivomme tutkimustulosten valmistuvan syksyn 2015 aikana.

Tutkimushankemahdollisuuksia

OPPIMISYMPÄRISTÖT & SOSIAALINEN MEDIA

RD Aluekehitys Oy on avannut Facebook-sivustonsa. Voit tykätä sivustosta, jolloin saat ajankohtaiset päivitykset suoraan FB-infona. Sivuston kautta saatava tilastollinen ja muu palaute osoittaa ihmisten mielenkiinnon kohteet entistä tarkemmin ja palvelua voidaan suunnata sen mukaan.

Vaikuttaminen kävelyn ja pyöräilyn hyväksi kirjalle on avattu vuoden aikana oma FB-sivusto. Kirja palkittiin Vuoden pyöräilytekona Oulussa helmikuussa 2015 ja kirjoittaja sai valtakunnallisen Vuoden pyöräilijä-tittelin toukokuussa 2015. Voit myös tykätä tästä sivustosta ja pysyä ajan tasalla kevyen liikenteen edistäjien kärjen puuhista.

”Arktisen meriteknologian ennakointi” -hankkeen viestintäympäristö toimii ja vaikuttaa edelleen osoitteessa http://www.amtuusimaa.net. Hanke oli  Uudenmaan ely-keskuksen tilauksesta toteutettu ESR-projekti. Se oli osa laajavaikutteista RD Aluekehityksen näkemystä arktiseen haasteeseen vastaamisesta. (Ks. mm. Tulevaisuusvaliokunnan kannnaotto.)

www.rdaluekehitys.net – domain on ollut aktiivikäytössä vuodesta 2011. 20 vuotta käytössä ollut domain http://www.rdmarketinfo.net on poistunut käytössä (toimii vielä sähköpostin osoitteena). Halusimme domain-valinnalla viestittää, että vain uskottava markkinatieto voi käynnistää dynaamisen prosessin. Myös http://www.rdaluekehitys.fi on yrityksen käytössä, mutta toistaiseksi ei aktiivikäytöss). Uudet sähköpostit ovat info @ aluekehitys.fi ja yrjo.myllyla @ aluekehitys.fi.

Uusimmat Delfoi- ja muut uuden teknologian oppimisen ympäristöt ovat käytettävissä mm. RD Aluekehityksen Otavan Opiston Osuuskunnan jäsenyyden myötä.

KOULUTUS

Vuoden aikana koulutusta on annettu mm. Työterveyslaitoksen johtoryhmälle arktisen työn tulevaisuudesta sekä valtioneuvoston projektille arktisista mahdollisuuksista (Ilmatieteen laitoksella pidetty skenaariopaja). Myös alueellisesti mm. Pohjois-Pohjanmaalla osana hanketoteutusta on pidetty koulutusta tutkimustulosten välittämiseksi kohderyhmien käyttöön sekä niiden edelleen jalostamiseksi work shopeissa käytännön toimintaohjelmiksi. Syyskauden sovittuihin koulutuksiin kuuluu mm. Rauman kaupungin koulutustilaus Rauma Seaside Parkin liiketoiminnan kehittämiseksi.

Koulutus on halvin ja tehokkain tapa siirtää tuore ennakointitieto toimijoiden, hankkeiden yms. käyttöön. Koulutuksen avulla voidaan generoida uusia hankkeita tuoretta ennakointitietoa hyödyntäen. Lisäksi RD koulutuksen avulla voidaan ohjata alueellisia ja muiden tekemiä prosesseja niin, että toimitaan tukena hankkeen eri vaiheissa, kuten aikoinaan tehtiin menestyksekkäästi mm. Kemi-Torni -alueen osaamistarpeiden ennakoinnissa (mm. alueelta myöhemmin Delfoi-väitöskirjoja) tai Pelkosenniemen elinkeinostrategiassa (Delfoi-haastattelun tehneestä tuli kunnanhallituksen pj.)

38. Seaside Industry Park Rauma, tulossa, lokakuu 2015

37. MERMAID-työpaja 1.4.2015 Helsinki, Ilmatieteen laitos, valtioneuvosto

 • YTT Yrjö Myllylän MERMAID-hankkeen skenaariotyöpajan asiantuntijana toimiminen

Tilaajana Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutti, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti ja Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus / Valtioneuvosto.

36. Arktisen alueen kehitysnäkymät ja tutkimuslaitoksen mahdollisuudet tukea arktisen alueen toimintaa, Työterveyslaitos 16.3.2015

 • YTT, erikoistutkija Yrjö MyllyläTyöterveyslaitos 16.3.2015 , Johtoryhmä

35. Vaikuttaminen kävelyn ja pyöräilyn hyväksi – kirjan esittelytilaisuuden kustantajan puheenvuoro 21.2.2015 Oulussa.

 • Vaikuttaminen kävelyn ja pyöräiluyn hyväksi –kirjan esittelytilaisuus oli Presidentin suojelema Kirjan Vuosi tapahtuma Oulussa.

34.  Päätösseminaari: Barentsin alueelta ja tuulivoimasta uutta liiketoimintaa meriteollisuussidonnaisille yrityksille –projekti, Oulu 26.11.2014

 • Arktisen alueen mahdollisuudet Pohjois-SuomelleYYT Yrjö Myllylä

Tilaajana Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus / em. projekti.

Lisätietoa ja ohjelma tästä.

Ajankohtaisia koulutusmahdollisuuksia (ks. esimerkkitilaisuuksia)

JULKAISUT & TUTKIMUKSET

RD Aluekehitys Oy on 15 vuotta yhdistänyt Delfoi-menetelmään ns. Boston Consulting Groupin (BCG) tuoteportfoliomenetelmän. Delfoi onkin Aluekehitykselle käyttöjärjestelmä, jolla käytetään muita metodeja ja analyysivälineita. BCG:n lisäksi SWOT on lähes joka hankkeessa käytössä sekä tulevaisuuden tutkimuksen ja maantieteen teoreettiset käsitteet, kuten Vahvat ennakoivat trendit, Heikot signaalit, Villit kortit, Klusterit. Korkeatasoisin artikkeli julkaistiin em. aiheesta vuoden alussa European Journal of Futures Research lehdessä:

Ajankohtaisia julkaisuyhteistyömahdollisuuksia (ota yhteyttä, jos esim. kustannusyhteistyö kiinnostaa)

MUUTA AJANKOHTAISTA

Yhteistyöterveisin

Yrjö Myllylä, YTT,

Toimitusjohtaja

RD Aluekehitys Oy

Meriusva 5

FI-02320 ESPOO

www.rdaluekehitys.net
E-mail: info@aluekehitys.fi

yrjo.myllyla@aluekehitys.fi


Tel: + 358 500 450 578

(Tätä Infoa on lähetetty / lähetetään RD Aluekehityksen asiakkaille ja sidosryhmille. Osoitteet ovat käyntikorteista tai  nettisivuilta. Jos olet saanut RD Infon, mutta et halua vastaanottaa tätä 2-4 kertaa vuodessa ilmestyvää RD Infoa, vastaa em. osoitteeseen tai saamaasi sähköpostiin, ettet halua jatkossa vastaanottaa RD Infoa.)

Kategoria(t): AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT | Avainsanat: , , , , , , , | Kommentoi

RD Info 1/2015: Vaikuttaminen kävelyn ja pyöräilyn hyväksi – Hiljainen tieto käyttöön -kirjan julkistaminen ja muuta ajankohtaista

RD Info

.

AJANKOHTAISTA

vaikuttaminen, kansi, edit, cc Mauri M.

Vaikuttaminen kävelyn ja pyöräilyn hyväksi. Hiljainen tieto käyttöön. RD Aluekehityksen sarjassa ja kustantamana virallisesti julkistettavan kirjan kansikuvassa on Korkeasaaren silta Oulussa. Sillan on suunnitellut Ins.tsto Juola ja Rantakokko Ky. Lisätietoja kirjasta kustantajalta tai tekijältä liikennementori Mauri Myllylän sivuilta.

.

 • Regional Development, Foresight and Strategies

 • Arctic Maritime Technology Foresight – Case

 • CV of entrepreneur and reference publications

.

WP_019565

Myös Pohjois-Suomen rata-asiat ovat olleet asialistalla ja tehdystä työstä kuultaneen lisää vuoden 2015 aikana.

 

 1. UUSI KIRJA ENNAKKOTILATTAVANA. Vaikuttaminen kävelyn ja pyöräilyn hyväksi. Hiljainen tieto käyttöön. Kirja julkistetaan helmikuun lopulla. Ota yhteyttä ja tilaa kirjaa. Painos on rajallinen. Ks. lisätietoja.
 2. SÄHKÖPOSTIOSOITTEET MUUTTUVAT. Aluekehitys RD:llä on ollut 20 vuotta käytössä domain http://www.rdmarketinfo.net ja
  WP_019801

  Esko-Juhani Tennilä, 2014, Jäämeri kutsuu. Yrjö Myllylä sai kirjan Barentsin ja arktisen tulevaisuuteen liittyvältä esitelmämatkallaan Oulussa.

  sähköpostiosoitteet sen mukaan. Tällä olemme halunneet alusta asti viestittää, että ”vain uskottava markkinatieto voi synnyttää dynaamista liikettä”. Katsomme, että olemme tällaisen tiedon tuottaja. Päätimme vaihtaa domainin http://www.aluekehitys.fi muotoon ja samalla sähköpostimme muotoon esim. yrjo.myllyla@aluekehitys.fi. Taustalla on myös Saunalahden asiakkuutemme

  WP_019861

  Kirjan alkulehdillä Esko-Juhani Tennilä muistaa myös Yrjö Myllylän ajatuksia arktisesta ja Venäjästä. ”EJT” viittaa johtamaansa ensimmäiseen Tulevaisuusvaliokunnan tekemään Venäjä-skenaarioraporttiin tässä yhteydessä.

  muuttuminen Elisan asiakkuuteen ja myös eräiden Elisan tarjoamien toimisto-ohjelmien käyttöönotto. Seuratkaa sivustojemme yhteystietopäivityksiä, mikäli yhteyksiin tulee ongelmia vanhojen osoitteiden kanssa. Uudet osoitteet eivät ole vielä toiminnassa.

 3.  WIHURIN SÄÄTIÖN HANKE JATKUU. Arktisen toimintaympäristön kannalta
  ?????????????

  Paperinlastausta Kemissä joulukuun lopulla 2014.

  relevantit vahvat ennakoivat trendit ja niiden vaikutus logistiikkaan ja liiketoimintamahdollisuuksiin. Hanke jatkuu merenkulkuneuvos Antti Wihurin säätiön rahoituksella jatkuu alkuvuonna tutkimushanke. European Journal of Futures Research on hyväksynyt myös Yrjö Myllylän ja Jari Kaivo-ojan artikkelin julkaistavaksi. Painettua eripainosta voi tiedustella 20 €:n kpl-hintaan:Myllylä, Yrjö & Jari Kaivo-oja (2014). Integrating

  .

  .

  Delphi methodology to some classical concepts of the Boston Consulting Group framework: Arctic maritime technology BCG Delphi foresight – A pilot study from Finland. European Journal of Futures Resarch. Springler. Accepted to publish 9.12.2014. Furthcoming.

 4. KOULUTUS ON AVAIN KEHITYKSEEN. Koulutustoiminta on ollut viimeisten vuosien aikana entistä
  WP_019793

  Mikko Viitala kiittää luennoitsija Reijo Kivelää Industria Oy:stä Jäämeri kutsuu kirjan kera.

  tärkeämmässä roolissa kehittämishankkeiden, kuten strategioiden, ennakointisovellusten, tutkimusten ja selvitysten rinnalla. Toivomme yhteistyön jatkumista myös koulutuksen merkeissä. Vuonna 2014 kehitimme uuden koulutuskonseptin 1-päivän koulutustilaisuuksiin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tilaisuutta varten, jossa kohteena oli ympäristöalan kansainvälistyvät yritykset.Tyypillisiä

  WP_020702

  RD Aluekehitys Oy:n toimitusjohtajan valtion virallinen siviilimiekka  toimistossa muistuttaa tehtävästä.

  koulutustoimeksiantoja ovat myös 1/2 tunnin, 2 tunnin tai puolen päivän koulutustilaisuudet. Vuoden 2014 muista koulutustilaisuuksista lisätietoja mm. täältä.

 5. TEKESIN STRATEGINEN AVAUS -SMARCTIC -HANKE. Arktiset Meret ohjelma valittiin painopisteeseen. SMARCTIC-loppuraportti on valmistunut.

 

 .

YHTEISTYÖSSÄ JAETAAN TIETOJA JA TARTUTAAN MAHDOLLISUUKSIIN

????????????????????

Technopoliksen rakennuksessa Oulussa sijaitsee mm. Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Yhteistyö RD Aluekehityksen kanssa lisää alueen valmiutta tarttua ajankohtaisiin mahdollisuuksiin ja hyötyä parhaimmillaan merkittävästikin. Yhteistyö RD Aluekehitys Oy:n kanssa toimii myös mediana ja tiedonvälityskanavana siten, että varsinaisen päätekemisen ohessa voidaan välittää muuta hyödyllistä ajankohtaista informaatiota. Esimerkiksi Oulun seudun tilaukset mm. vuoden 2013-2014 aikana ovat osoitus tästä hyödyllisyydestä alueen kehittymisen näkökulmasta. Joihinkin ilmassa liikkuviin ajankohtaisiin mahdollisuuksiin tarttumiseksi yhteistyö RD Aluekehitys Oy:n kanssa on saattanut olla kriittistä.

 • Pohjoisen, arktisen alueen, työmarkkinoiden näkymät. (Pohjois-Pohjanmaan ely/TE-toimistot, työmarkkinoiden ohjaus)
 • Arktisen toimintaympäristön trendit – motivointi päivän töihin. Esitelmä SMARCTIC-lopputyöpajassa 9.9.2014 Oulussa.  Hanke liittyi TEKESin strategisen avauksen SMARCTIC-hankkeen lopputyöpajaan. Pajassa käsiteltiin 1,5-2 vuotisen hankkeen loppurapporttia ja tarkennettiin sen sisältöä ryhmätyömenetelmin. Lisätietoa SMARCTIC-hankkeesta. (Oulun yliopisto, OAMK, VTT / TEKES).

 .

ARKTINEN ARKISTUU JA KONKRETISOITUU JOKAISEN TOIMIJAN LEIPÄPUUKSI YHTEISTYÖSSÄ RD ALUEKEHITYKSEN KANSSA

.

.

RD Aluekehityksen esityksissä arktista on arkistettu kohderyhmittäin ja po. ilmiöiden näkökulmasta niin, että kuulijat ovat saaneet oivalluksia toimintaan. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan opinto-ohjaajat ovat alustavasti pyytäneet vuodelle 2016 erääseen tilaisuuteen avaamaan arktisen osaamisen käsitettä kuulijakokemuksensa perusteella. Tavoite on luonnollisesti, että lapset ja nuoret saisivat toiminnalleen ja elämälleen viime kädessä suuntaa ja leipäpuuta.

.

MAANTIEDETTÄ TARVITAAN – UKRAINAN KRIISI OPETTAA

Kainuun Sanomat, Tiistaivieras 10.3.2014

Kainuun Sanomat, Tiistaivieras 10.3.2014

Ajatus on, että lisäämällä maantieteellistä ja aluekehityksellistä ymmärrystä, Ukrainan kriisi olisi voitu ennalta estää tai sitä pitäisi nyt ratkoa. Maantieteelliset mahdollisuudet toimivat sekä turvallisuutemme hyväksi, että sitä vastaan tai taloutemme hyväksi, tai sitä vastaan, riippuen, miten niihin suhtaudumme. Tälläkin hetkellä alueiden pitäisi luoda omia strategioitaan niin talouden kuin etenkin valtakunnan tasolla myös turvallisuuden näkökulmasta maantieteelliset tekijät huomioiden. RD Aluekehitys voi auttaa alueita ymmärtämään omaa aluettaan huomioimalla ajassa liikkuvat muutostekijät. Näiden tunnistaminen tuo mahdollisuuksia ja auttaa varautumaan uhkakuviin. RD Aluekehitys Oy:n toimitusjohtaja on arvostetun Suomen Maantieteellinen Seura Ry:n työjäsen jatoiminnantarkastaja.

 

.

RD Referenssejä ja julkaisuja 2014

ks. myös

RD Info 6/2014: Arktinen osaaminen on noussut keskeiseksi koulutusteemaksi, kaasun tulo on todennäköinen villi kortti

 

RD Aluekehityksen sana painaa.

RD Aluekehityksen sana painaa.

WP_019666

ARKTINEN OSAAMINEN ON SUOMEN SAMPO. RD Aluekehitys Oy, Arktinen osaaja.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

EU:n paras alueellisen ennakoinnin / rakennemuutoksen hallinnan käytäntö, alueellinen innovaatiojärjestelmä, käytettävissä RD Aluekehityksen sovelluksissa.

 

RD Aluekehitys Oy:n Suomen visio: “Suomi elää tulevaisuudessa metsän lisäksi merestä ja maaperän rikkauksista sekä arktiseen ympäristöön kytketystä osaamisesta“

Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 18 Yritykset ja toimialat, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, PALKINNOT, VISIOT JA TOIMENPITEET | Avainsanat: , , , , , , , , , , , | Kommentoi

Arktisen öljyntorjuntateknologian osaamiskeskus Perämeren alueelle on tarvelähtöinen innovaatio

Kalevassa oli Alakerta-kirjoitus  3.1.2015: Arktisen öljyntorjuntateknologian osaamiskeskus, Yrjö Myllylä. Seuraavassa on julkaistun artikkelin laajempi käsikirjoitusluonnos.

.

.

Perämeren rannikolle Ouluun ja Kemiin kaavaillaan kansainvälistä arktisen merenkulun testaus-, harjoitus- ja koulutuskeskusta. Noin miljoona euroa maksavan suunnitteluvaiheen jälkeen voi käynnistyä reilun 20 miljoonan euron investointi. Keskuksen sijoittumista alueelle Etelä- tai Länsi-Suomen kaupunkien ja meriteollisuuskeskittymien sijaan puoltaa maantiede, etenkin pidemmät talvet. Ajatukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön sekä ympäristö- ja sisäasianministeriöiden rahoittamasta Arktisen öljy- ja kemikaalivahinkojen osaamiskeskus Suomeen –esiselvityksestä, jonka toteutti NesteJacobs Oy.

Taustalla on systemaattinen kysyntälähtöisyyteen perustuva innovaatiotoimintamalli. Malli on laajempi kuin työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2008 ehdotuksesta Kansalliseksi innovaatiostrategiaksi. Siinä korostettiin etenkin kuluttaja- ja kysyntälähtöistä innovaatioajattelua, alleviivaten palvelujen käyttäjälähtöisyyttä. Markkinoista kaukana olevan Suomen innovaatiotoiminnan painopiste pitää olla laajemmin ympäristön tarvelähtöisyydessä kuin vain kuluttajien käyttäjälähtöisyydessä. Harvaan asuttuna etäällä markkinoista olevana pohjoisena kansakuntana arktisen luonnonvarojen hyödyntäminen ja yritykseltä yritykselle tuotteet ovat suhteessa muihin kansoihin luontainen painopistealamme, kuten Nokian kehitys osoittaa.

Osaamiskeskussuositusten taustalla on vuosina 2011-2013 Uudenmaan ely-keskuksen tilaama kansallinen Arktisen meriteknologian ennakointihanke RD Aluekehitys Oy:ltä. Metodisesti pyrittiin tunnistamaan kysyntä- eli tarvelähtöisiä kehittämistarpeita painottamalla yritys- ja markkinainformaatiota unohtamatta muita tarpeellisia sidosryhmiä. Suositeltaviin jatkotoimenpiteisiin nostettiin mm. Delfoi-paneelin priorisoimana reilut 10 suositusta, joita jalostettiin edelleen. Yksi jatkotoimenpidesuositus oli arktisen öljyntorjuntateknologian testausympäristö jääolosuhteissa sekä siihen liittyvä koulutuskeskus, mikä on edelleen mainitun osaamiskeskusaloitteen keskeisin sisältö. Aloite sai hieman suuremman kannatuksen yrityslähtöisiltä kuin julkisilta toimijoilta ja kuului ns. melko tärkeään luokkaan, kuten kaikki muutkin suositellut johtopäätökset.

Suositus kirjattiin vuonna 2013 keväällä Suomen Arktiseen strategiaan, elinkeinoministeri Jan Vapaavuoren johtamaan Meriteollisuuden kilpailukykytyöryhmän muistioon ja liikenne- ja viestintäministeriön Fintrip-verkoston seminaarimuistioon hankkeen viestintäsuunnitelman toteutuksen tukemana. Meriteollisuuden kilpailukykytyöryhmän muistiossa annettiin suuntaviivat esiselvitystyön tarkemmalle organisoimiselle.

Arktisen meriteknologian ennakointihankkeemme mukaan ympäristösuojeluteknologia, ilmatiede-, sää- ja mittausjärjestelmät ovat ns. tähtiklustereita vuonna 2030 – jotka ovat myös kaavaillun osaamiskeskuksen painopistealoja. Taustalla olevan ajattelutavan mukaan vasta tähtiklusterivaiheen jälkeen markkinaosuuden ollessa riittävän laaja, alaa toimii varsinaisesti klusterin tai aluetalouden tulon lähteenä. Päästääkseen tuohon tavoitetilaan tähtiklusteriksi, tarvitaan määrätietoisia investointeja ja kehittämistoimia juuri nyt, joiden laatua ja olemusta, jopa kustannuksia on selvitetty Arktisen öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntakeskus -esiselvityksessä.

Arktisen alueen kysyntä ei perustu niinkään ilmastonmuutokseen ja jääpeitteen vapautumiseen, kuin sitäkin enemmän mm. uusien resurssi- ja ympäristötehokkaiden teknologisten ratkaisuiden löytymiseen, maailmantalouden ja sen väkiluvun kasvusta johtuvaan raaka-aineiden kysyntään ja erityisesti Venäjän sisäiseen prosessiin Neuvostoliiton hajoamisen seurauksena. Venäjälle arktiseen suuntautuminen on elintärkeä välttämättömyys ja Koillisväylän kehittäminen välttämätön pakko. Tätä prosessia Ukrainan kriisi ja Itämeren tilanne mieluummin vauhdittavat Venäjän näkökulmasta kuin hidastavat elleivät sitten muut tekijät, kuten pakotepolitiikka sitä täysin estä. Osaamiskeskusasiassa suurvaltasuhteita pitäisi käyttää hyväksi eikä antaa niiden estää hanketta.

Viittaamani Arktisen meriteknologian ennakointihankkeen mukaan arktisen meriteknologiaosaamisen kysyntä perustuu ennen muuta kaasun tuotantoon, sitten kaivostoimintaan ja kolmanneksi öljyntuotantoon. Arktisen kysymys on siis energiataloudellisesti ennen muuta kaasussa. Öljyntuotantoa ja kaasuntuotantoa ei voida kuitenkaan käsitellä erikseen, esiintyväthän ne samassa lähteessä kohteesta riippuen eri suhteissa.

Tutkimustemme mukaan voidaan kuitenkin väittää, että investointien kannalta kriittisellä noin 15-20 vuoden tähtäimellä öljyntuotanto- ja sen hintakehitys tulee olemaan sellainen, että sen tuotantoa ja kuljetusta arktisella alueella tullaan tekemään. Esimerkiksi Itämeri ja Suomenlahti ovat Venäjän arktisilta alueilta tulevien öljytuotteiden gateway, portti, Eurooppaan ja Koiviston Primorskin satama muodostaa tärkeimmän yksittäisen Venäjän öljynvientisataman jo nyt. Itämeri on arktinen meri monilta ominaisuuksiltaan ja tarve suojella sitä muodostaa jo yksistään riittävän perusteen investoida öljyntorjuntavalmiuksien kehittämiseen. Yllättävänä tekijänä pitkän aikavälin öljyn hintakehityksessä on kuitenkin kaasun tarjonnan kasvu mm. uuden porausteknologian myötä. Samalla tarjolle tulee myös uusia liuskeöljylähteitä. Liuskeöljylähteet ja arktiset öljylähteet kilpailevat keskenään.

Arktiseen halutaan mennä nyt ympäristönsuojelu- ja turvallisuus edellä. Maailmalla on monta tutkimus- ja kehityshanketta, joissa on tavoitteena arktisen öljyntorjuntateknologian kehittäminen ja jopa vastaavantyyppinen osaamiskeskus. Pisimmällä vaikuttaisi olevan Kanadassa oleva hanke. Suomalaisten mahdollisuus perustuu nyt määrätietoiseen, osin ripeään etenemiseen, mutta erityisesti omien luontaisten kilpailuetujen hyödyntämiseen, joista voisi mainita mm. arktinen merenkulkuympäristön omasta takaa ja Venäjän läheisyyden. Synergiaa mm. Barentsin alueen kaivostoiminnan kanssa kannattaa miettiä.

Konkreettisten ongelmien ratkaisu eli kysyntälähtöisyys on myös yliopistojen mahdollisuus. Keskus tulisi nähdä alustana, johon varsinkin investointivaiheessa kannattaa satsata myös julkisia varoja. Useiden yritysten yhteydenottojen ja tutkimushaastatteluiden perusteella voin todeta, että Suomessa on runsaasti etenkin etelä- ja länsirannikolle keskittynyttä öljyntorjuntateknologian osaamista, jo valmiita ratkaisuja. On tärkeää, että keskuksen toiminnassa tunnistetaan nämä olemassa olevat ratkaisut ja pyritään vauhdittamaan näitä usein yrittäjien tuottamia parhaita käytäntöjä vain uusien kehittelemisen sijaan.

Öljyntorjuntateknologiaan liittyy intressejä myös julkishallinnolla, joka on vastuussa öljyntorjunnasta mm. merialueilla. Intressit voivat estää pahimmassa tapauksessa parhaimpien ratkaisujen läpimurron. Yrityksillä taas puolestaan on intressejä tietynlaisten teknologioiden edistämiseen. Esimerkiksi Suomessa ja Itämeren suojelussa on korostunut mekaaninen öljytorjuntateknologia. Suuret kansainväliset öljy-yhtiöt painottavat kemikaalipohjaisia ratkaisuja. Parhaimmat ratkaisut ympäristön kannalta saattavat olla mekaanisen ja kemiallisen, jopa biologisen, yhdistelmiä. Tällaisia mm. kilpailuissa testattuja ja menestyneitä ratkaisuja on esitetty mm. suomalaisten yritysten toimesta. Mainittakoon mm. OilWhalen arktisissa jääolosuhteissa tapahtuvat jo testatut suurtehoratkaisut tai Miglioren öljynporauksen öljymudan käsittelyratkaisut.

Osaamiskeskushanke jo Oulun Teknologiakylä-Technopolis –kehittämisprosessin kokemusten mukaan edellyttää kolme osapuolta: yritykset, kunnat ja valtion yhteen hiileen puhaltamisen onnistuakseen. Vuorovaikutuksesta syntyy innovaatioympäristö kasvulle. Sitä voidaan tässäkin tapauksessa tukea kolmella tavalla em. kokemuksiin ja Yhteistyömahdollisuudet kaupunkiseutujen klusterikehittämisessä –tutkimukseen viitaten: fyysisin, organisatorisin ja ohjelmallisin rakentein. Esimerkiksi EU-hankkeissa on käytännössä tällä hetkellä yritykset ulkona oleva osapuoli, vaikkapa vain EAKR-rahoituksessa.

Nyt ei pidä jäädä odottamaan vain fyysisten rakenteiden valmistumista. On keskityttävä ohjelmoimaan kansainvälistä öljyntorjuntakoulutusta ja tutkimusta pitkäjänteisesti. Kansainväliset öljyntorjuntaosaajat on tuotava Ouluun ja Perämeren alueelle säännöllisesti jakamaan tietoa ja luomaan uutta mm. harjoituksissa. Tämä on osaamiskeskuksen keskeinen ydintoiminto. Maaliskuussa Kemissä pidettävässä kansainvälisessä öljyntorjuntaharjoituksessa ja konferenssissa olisi ilmoitettava jo seuraava tapahtuma alueella. Tutkimuspuolella on välittömät mahdollisuudet lähteä panostamaan paljon puhuttua robotiikkaa ja konenäköä erityisesti arktiseen toimintaympäristöömme, kuten öljyn- ja kaasuntuotannossa tarvittavaan teknologiaan ja merenalaiseen rakentamiseen ”robottiautojen” sijaan. Oululainen Oy SteelDone Group Ltd on ollut yksi päänavaaja Suomessa merenalaisen rakentamisen edistämisessä.

Kansallisessa kontekstissa on muistettava, että etenkin meriteknologian osa-alueella, Pohjois-Suomi voi menestyä vain verkottumalla Etelä-Suomeen ja Länsi-Suomeen, missä valtaosa alan osaamisesta ja yrityksistä sijaitsee Suomessa. Tämä uusi liitto voi luoda arktiseen meriklusteriin tutkimuksemme mukaan suuren kasvumahdollisuuden. Tätä tavoitetta tuki myös oululaisten kanssa toteuttamamme TEKES-rahoitteinen SMARCTIC-hanke. Tekes päätti käynnistää Arktiset Meret tutkimusohjelman. Jatkossa Oulu tervaa laivat nykyajan teknologiaosaamisellaan.

Mikä tarkoittaa innovaatio? Tarkkaan ottaen innovaatio on vasta hyötykäyttöön otettu uudistus. Eli vasta, kun osaamiskeskus on todellisuutta toimintana, voidaan sanoa, että se on innovaatio.

Ks. myös

Impelementointi

Yhdysvallat

Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 15 Kaupunkiseudut, 18 Yritykset ja toimialat, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, T&K, VIRKAMIEHET, VISIOT JA TOIMENPITEET, YRITYKSET | Avainsanat: , , , , | Kommentoi

RD Info 6/2014: Arktinen osaaminen on noussut keskeiseksi koulutusteemaksi, kaasun tulo on todennäköinen villi kortti

RD Info

RD Info 6/2014

 

EU Palkittua 3, 2010Arktisen strategian toteutus on ajankohtaistakäsitteen avaaminen ja alueelliset sovellukset on tärkeä yhteistyön aihe Uudenmaan tapaanjotta virheellisiltä päätöksiltä vältyttäisiinArktinen osaaminen on Suomen Sampo!

Uskottava markkinainformaatio on toimijoita dynamisoiva lähtökohta. Sitä voi syntyä vain opikeaoppisessa public-private -kumppanuudessa julkisille toimijoille.  Tämän hetkinen haaste on, että markkinainformaatio ei välity päättäjille ja päätökset ja hankkeet ovat usein haitallisia yritystoiminnan kannalta.

ALUEKEHITYS

TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI

 STRATEGIAPROSESSIT

RD KONSEPTI JA METODIT

KOULUTUS JA TIEDON SIIRTO

SPONSOROINTIMAHDOLLISUUKSIA

RD Aluekehitys – Valtakunnallinen vaikuttaja, Alueellinen kehittäjä, Paikallinen toimija 

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous – artikkelit, asiantuntijalausunnot, kirjoituspöytätyöt sekä koulutussuunnittelu voidaan käynnistää jo heinäkuussa !


Yhteistyöterveisin

_____________________________

Yrjö Myllylä, YTT

Erikoistutkija, Toimitusjohtaja,

RD Aluekehitys Oy

Meriusva 5

FI-02320 Espoo

www.rdaluekehitys.net

yrjo.myllyla@rdmarketinfo.net

Tel: + 358 500 450 578

_____________________________

AMT-ennakointi: www.amtuusimaa.net

Blogi: http://yrjomyllyla.wordpress.com

Asiantuntijapalvelut sovittaessa Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kautta.

In english: http://yrjomyllyla.wordpress.com/category/in-english/

___

Sähköpostiosoitteen lähteenä Yrjö Myllylän/RD Aluekehityksen sähköpostiosoitteisto, alkuperäinen lähde voi olla myös Internet-sivusto.

___

.

Aluekehitys RD

Aluekehitys RD

.

Asiakas muistelee kiitollisuudella Kokkolan strategiassa kärkeen nostettu veneklusteria vuonna 1997.

Asiakas muistelee kiitollisuudella Kokkolan strategiassa kärkeen nostettu veneklusteria vuonna 1997.

 

Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, PALKINNOT, POLIITIKOT, T&K, VIRKAMIEHET, VISIOT JA TOIMENPITEET, YRITYKSET | Avainsanat: , , , , , , , , , , | Kommentoi

Lopen päivän 3.8.2014 teemana loppilaislähtöinen Karl Wilkman ja hänen kaksi poikaansa

Linkissä  on 23.7.2014 julkaisuvapaa lehdistötiedote. Tapahtumiin liittyy myös RD Aluekehityksen vastuulla oleva saunatapahtuma Suomen Marsalkka Mannerheimin  Metsästysmajan saunalla eli Marskin Majan saunalla.  Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan tähän tilaisuuteen, pyydä lisätietoja Yrjö Myllylältä, p. 0500 -450 578 tai lähetä viesti osoiteeseen MarskinSauna@rdmarketinfo.net. Tästä tapahtumasta on tiedotettu myös erillisellä lehdistötiedotteella (kuvan alla).

Suomen Marsalkka Mannerheimin Metsästysmaja Lopella, heinäkuussa 2012. Kuva YMy.

Suomen Marsalkka Mannerheimin Metsästysmaja Lopella, heinäkuussa 2012. Kuva YMy.

 

Lopen päivän 3.8.2014 teemana loppilaislähtöinen Karl Wilkman ja hänen kaksi poikaansa, (Lehdistötiedote 23.7.2014)

(Loppi-seura, AK, Lehdistötiedote 28.7.2014:)

RUNSAASTI TIETOA TARJOLLA LOPPI-VIIKON LAUANTAINAKIN

Lopen päivän juhlassa sunnuntaina 3.8.2014 keskitytään Wilkmanin suvun vaiheisiin sekä Lopella, Espoossa että laajemminkin. He toimivat keisarin ajan Suomessa ja Suomen tasavallan palveluksessa. Lauantaina 2.8. on jo kolme tilaisuutta, jossa suvun vaiheita tarkastellaan. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia. Tuokioista voi myös valita itseään eniten kiinnostavan.

Karl Wilkman syntyi Lopella Jalaistuksen tilalla vuonna 1844. Nyt tila tunnetaan Mikkolan suoramyyntitilana. Suvun edustajat ja muut asiasta kiinnostuneet kokoontuvat Mikkolan suoramyynnin pihapiiriin kello 11.00. Tarkoitus on koota keskustellen yhteen mahdollisimman paljon tietoa, joka tähän asti on ollut koostamatta tai hajallaan.

Wilkmanin suvun juuret olivat alunperin Lopenkylän Pietilässä. Niinpä Pietilän pihalle kokoonnutaan lauantaina kello 15.00. Pietilän vanhaemäntä ja –isäntä, Terttu ja Heikki selostavat Karlin sukujuuria. Lauantain kolmas tietotuokio on Marskin Majalla alkaen kello 17.30. Ensin Teuvo Zetterman opastaa majassa ja ulkoalueella. Kello 18.00 majuri evp. Kari Keskinen alustaa aiheenaan Kenraali Karl Wilkama – sotilas ja Mannerheimin luottomies. Alueelle on tavanomainen Marskin majan pääsymaksu.
.

Ks. koko Lopen päivän viikonlopun ohjelma tästä.

Kategoria(t): 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, KOULUTUS | Avainsanat: , , , , , , , , , | Kommentoi

Kaleva 25.5.2013: ”Arktinen osaaminen on Suomen Sampo”

Toimitusjohtaja YTT Yrjö Myllylä:  Arktinen osaaminen on Suomen Sampo, Kaleva Alakerta 25.5.2013,

Kaleva Alakerta 25.5.2013

Kaleva Alakerta 25.5.2013: Arktinen osaaminen on Suomen Sampo

 

Arktinen osaaminen on tullut käsitteeksi strategioihin ja ohjelmiin. Käsitteen avaaminen vaatii kuitenkin vielä paljon töitä. Esimerkiksi muutamia vuosia sitten lainsäädännöllä velvoitettiin Puolustusvoimat viranomaisyhteistyöhön. Asia vaikuttaa yksinkertaiselta, mutta sitä se ei aivan täsmällisesti ole. Olin erään sotatieteen tohtorin väitöskirjan esitarkastajana, mikä väitöskirja keskittyi termiin ”turvallisuustoimijoiden yhteistyö”, jossa osapuolena on niin puolustusvoimat, muut viranomaiset, järjestöt ja yritykset. Samaa analogiaa jossakin määrin tarvitaan nyt arktisen osaamisen käsitteen avaamisessa, joskin tavoitteena on käytännönläheisen toiminnan suuntaaminen, jokaiselle jotakin, edellisessä fokuksen ollessa tiedeyhteisössä.

Kalevan Alakerta-kirjoituksessa sovellettiin Arktisen Sampon mallia, joka esiteltiin tässä muodossa ensi kertaa loppuvuodesta 2012 STX Rauman telakalla pidettyssä Forssan-Loimaan seudun tuotantopäälliköiden koulutustilaisuudessa. Ennen kirjoitusta mallia on myös esitelty ja sovellettu sellaisenaan Raahessa Hitsausteknillisen yhdistyksen tilaamssa koulutuksessa keväällä 2013. Sen taustalla on etenkin Arktisen meriteknologian ennakointihanke 2011-2013 ja siinä kypsyneet jäsentelyajatukset. Seuraavassa on esitetty Alakerta-kirjoituksen käsikirjoitusluonnos.

 

Arktinen osaaminen on Suomen Sampo

Suomi on arktinen maa ja suomalaiset muodostavat arktisen suurimman yksittäisen kansakunnan 60 leveyspiirin eli noin Helsingin tasan pohjoispuolella. Kysyntä arktiseen kasvaa ja siten suomalaiseen arktiseen osaamiseen. Mutta mitä on arktinen ja mitä arktinen osaaminen?

Arktinen tulee ymmärtää tässä yhteydessä ennen muuta sen ympäristön ominaisuuksien kautta eikä rajata sitä vaikkapa napapiirin pohjoispuoliseksi alueeksi. Mitä pohjoisemmas päiväntasaajalta mennään, sen enemmän lisääntyvät arktisen ympäristön ominaisuudet. Näitä ominaisuuksia ovat mm. pitkät etäisyydet, harva-asutus, suuret luonnonvarat suhteessa väkilukuun, kylmyys, lumi, jää, nopeat säätilojen vaihtelut, pimeys, valo sekä herkkä ja haavoittuvainen luonto. Näitä ominaisuuksia löytyy muualtakin maapallon äärialueilta.

Osaaminen on puolestaan ympäristötekijöiden kanssa kytköksissä ja vuorovaikutuksessa olevaa tiedon ja taidon yhteensovittamista. Ympäristön haasteiden ratkomisessa syntyy myös hyödynnettävä tutkimusosaaminen.

Olemme harhautuneet osaamisen tulkinnassa etenkin 1990-luvun alusta tulkitessamme sen erityisesti alkutuotannosta, luonnonvaroista ja ympäristön ominaisuuksista irralliseksi ilmiöksi. Tästä kertoo Oulun yliopiston rakennustekniikan yksikön lakkauttaminen 1996 Oulun yliopiston tukiessa sisäisesti resurssien siirtämistä ”osaamiseen” eli tietotekniikkaan. Samassa kansallisessa osaamisen tulkinnassa kaivosinsinöörien ja muiden alan ammattilaisten koulutus ajettiin alas, laivansuunnittelukin sai vain vähän huomiota, vaikka meriklusteri työllistää kymmeniä tuhansia.  Lähes kaikki, mitä viemme menestyksekkäästi, voidaan tulkita liittyvän em. arktisen ympäristön ominaisuustekijöiden hallintaan tai luonnonvarojen hyödyntämiseen. Esimerkiksi miljardilla vievä putkuriklusteri ABB, Rolls Royce ja Steerprop tai kaivostekniikkaa myyvät entisen oululaisen Nokia-johtajan vetämä Outotec,  Metso Minerals tai Outokumpu.

Arktisen osaamisen mahdollisuuksia voidaan tunnistaa ja mahdollisuuksia synnyttää seuraavasti:  valitaan toimialoja, joihin haetaan osaamisroolimme globaalissa työnjaossa edellä kuvatuista arktisen toimintaympäristön ominaisuuksista ja vahvistetaan tätä osaamista yritysten tarpeisiin. Esimerkiksi tuttuja toimintoja ovat rakentaminen, hyvinvointi, matkailu tai kaivostoiminta – muutaman esimerkin mainitakseni. Mikä on rakentamisessa arktista osaamista? Pelkästään kylmyysominaisuutta vasten tunnistamme lämpöeristeet ja energiatuotantoratkaisut. Kemissä kehitettiin sellusta lämpöarvoltaan suuri puukuitulämpöeriste.  ”Nollaenergiatalo” arktisessakin on mahdollista. Suomen kylmimmällä alueella Sallassa paikallisen yrittäjän maalämpöpumppu on yleisin energiaratkaisu uusissa taloissa.  Säätilojen muuttumisen hallintaan rakennusten lämmönsäädössä Oulun seudulla on omat menestysyrityksensä. Parvekelasiviennissä kilpailemme Keski-Euroopan vuoristoisten alueiden yritysten kanssa menestyksekkäästi.

Entäpä, jos rakentamista katsotaan pimeiden olosuhteiden näkökulmasta? LED-valotuotanto kasvaa Oulun ja Kainuun seudulla kymmeniä prosentteja vuodessa ja alan yritysten liikevaihdoissa puhutaan jo miljoonista. Työskentely ja eläminen pimeässä tarvitsee tehokkaita ja laadukkaita energiaa säästäviä valoratkaisuja. Alan yritykset rakentavat klusteria Oulun seudulla verkottuen Kajaaniin, vähentäen alihankintaa Kiinassa ja lisäten sitä Pohjois-Suomessa laatuvaatimusten ja etäisyyksien tuomien kustannussäästöjen vuoksi. Sama ilmiö on nähtävillä Suomessa mm. Salon seudulla.

Hyvinvoinnissa pimeydestä johtuvaan masennukseen auttaa oululainen korviin asennettava kirkasvalokeksintö, jonka markkinat voivat olla laajat myös muualla maailmassa, esimerkiksi kaivoksissa. Matkailussa ja ulkoilussa olemme jo pitkään nähneet, miten pohjoisuuteen kytkettävät ominaisuudet lumi- ja pimeys tuovat tänne matkailijoita. Kylmyyteen on vastattu kehittämällä Oulun seudulla patentoitu infrapunalämmitin, joka voidaan asentaa matkailukäytössä esimerkiksi safariasusteisiin, työkäytössä vaikkapa arktisten alusten miehistön työasuihin.

Norjan öljyteollisuuden tavoin kaivostoiminnan aluekehitysvaikutukset ovat meille suuria halutessamme. Eläkkeet saadaan maksettua ja infrastruktuuri kuntoon. Suurten hyötyjen korjaaminen edellyttää ensin, että maaperän rikkaudet määritellään lailla kansallisomaisuudeksi ja luovutusprosessista otetaan kansakunnalle hyöty lisenssioikeudesta, verona tai vaatimalla kansallista yhtiötä osaomistajaksi ulkomaiselle toimijalle hyödyntämisoikeuksia myönnettäessä. Kaivosteknologiapuolella esimerkiksi pitkien etäisyyksien näkökulmasta tulevat kustannuksia säästävät logistiset ratkaisut keskiöön. Tähän teemaan saattavat liittyä uudet yhdistävät ratalinkit tai  ilman  jäänmurtajan apua kulkevat rahtialukset ehkä jopa sisävesiliikenteen uudet ratkaisut. Kaivoksissa tämä voi tarkoittaa ratkaisuja, joissa esimerkiksi runsasta avolouhoksen kuorma-autoliikennettä korvataan muilla kuljetustekniikoilla, kuten olemme nähneet mm. erään lappilaisen tunnetun yrityksen tehneen kehittäessään ja myydessään uudenlaisen hihnakuljettimen.  Tällaiset ratkaisut voivat tuoda jopa kymmenien prosenttien kustannussäästöjä logistiikassa ja mahdollistavat siten ylipäätään toiminnan pohjoisessa. Herkkä ja haavoittuvainen luonto kaivostoiminnassa tarkoittaa esimerkiksi reaaliaikaista veden- ja ympäristön tilan seuraamista ja reagointia.

Suomessa kansallinen vuoden 2010 jälkeinen päivitetty arktinen strategia on kohta valmis. Uudessa Itä- ja Pohjois-Suomen strategiassa arktinen osaamisen vahvistaminen on painopisteessä.  Strategiat ovat  tärkeitä, niillä ei ole kuitenkaan synnytetty yhtään menestystarinaa. Julkiset ja innovatiiviset hankinnat ovat strategioiden kirjoittelua, Tekesin tuotekehitystä ja EU-hankkeita keskeisempi vaikutusten synnyttämisen keino. Esimerkiksi VR on valuttamassa par aikaa noin miljardin euron ja 100 sähköveturin tilauksen Suomesta ulos. Yhdellä tarjouspyynnön rivillä työtä olisi voitu saada Suomeen ja tukea arktisen osaamisen kehittymistä: ”Veturien on toimittava Suomen arktisissa olosuhteissa. ”  Valtiollakin on vastuunsa.

Yrittäjä on lähes aina tärkeässä osassa todellista menestystä.  Fjaral Nordell lähti häntä ja perhettä elättäneen isänsä kuoltua jo 14-vuotiaana leivänhankintaan Salon seudulle muiden sisarusten tavoin.  Hän aloitti polkupyöräverstaassa toimien sen jälkeen nahkakauppiaana. Ilman  Fjalar Nordellin vuonna 1928 perustamaa pientä Nordell & Koskinen radiotehdasta Saloon,  ei olisi syntynyt Nokiaa eikä sen vaikutuksia Pohjois-Suomeen Ouluun tai Kemijärvelle. Nordellin yritys muutti nimensä vuonna 1945 Saloraksi ja kasvoi jo vuonna 1963 myös radiopuhelimien tuottajaksi erityisesti VR:n ollessa suuri asiakas Puolustusvoimien ja Huoltovarmuuskeskuksen lisäksi.  Nordell johti Salora-yhtiötä 50 vuotta.  Pitkien etäisyyksien maassa langattoman radioteknologian kehittäminen osui oikeaan maaperään. Arktisen ympäristön pitkien etäisyyksien kustannuksia säästävä menestyskonsepti NMT ja Nokia syntyi myöhemmin, kutsumustyötään tekevät tutkijat tukivat kehitystä. Väliin mahtuu myös tämän tarinan mustat päivät. Seuraavan sukupolven elättävät arktisen osaamisen menestystuotteet ovat tämän esimerkin mukaan jo läsnä ympäristössämme.

Arktinen Sampo käynnistyy, kun  yrittäjille annetaan mahdollisuus ja muut toimijat puhaltavat samaan hiileen mm. tutkimusta ja koulutusta suuntaamalla. Esimerkkinä yhteen hiileen puhaltamisesta olkoon myös  pörssiyhtiö Technopolis, joka on alun perin yrittäjien, Oulun kaupungin ja valtion yhteinen hanke. Sama yhteistyömalli sopii vastaukseksi suomalaiseen telakkaomistukseen ja arktisten laivojen tuotantoon kuin kaivoksiin liittyviin moniin ratkaisuihin.

Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT | Avainsanat: , , , , , , | Kommentoi

Kainuun Sanomat, Tiistaivieras 11.3.2014: ”Venäjällä on Euroopassa kolme strategista käytävää”

Venäjän strategiset käytävät toimivat myös Suomen aluekehityksen moottoreina:

Kainuun Sanomat, Tiistaivieras 10.3.2014

Kainuun Sanomat, Tiistaivieras 10.3.2014

.

Artikkeli avautuu pdf-muotoisena seuraavasta linkistä:

Kainuun Sanomat, Tiistaivieras 11.3.2014: ”Venäjällä on Euroopassa kolme strategista käytävää”

RD Aluekehitys Oy:n toimitusjohtaja käsitteli Kainuun Sanomien Tiistaivieras-kirjoituksessaan 11.3.2014  Venäjän maantiedettä ja sille elintärkeitä logistisia käytäviä. Ukrainan ajankohtaisen kriisin voidaan sanoa lisäävän mm. arktisen meriteknologian kysyntää pitkällä aikavälillä, kun mm. Aasian suunnan vientiä pyritään lisäämään. Siihen tarvitaan Koillisväylää. Esimerkiksi Jamalin nesteytyn kaasun viennin osalta viennin kasvattamiseen Aasiaan päästään  toimitusjohtajan arvion mielestä hyvinkin  5-10 vuoden sisällä, kun nyt käynnistyneet suurhankkeet ovat täydessä tuottavassa käytössä. Voitaneen hyvinkin sanoa, että Venäjän logististen käytävien kehittäminen voi muodostaa aluekehityksen moottorin myös Suomelle. Samalla on huomioitava, että niihin liittyy myös suuret turvallisuuspoliittiset intressit.

Lähdetiedot:

Myllylä, Yrjö (2014). Venäjällä on Euroopassa kolme strategista käytävää. Kainuun Sanomat, Tiistaivieras 11.3.2014.

Avaa artikkeli pdf-muodossa tästä.

__

Aiheeseen liittyviä asiantuntija-artikkeleita Hesarissa 2006-2012:

Case – tieteellinen artikkelisovellus Polar Geography 2016

Muita linkkejä / RD Aluekehitys Oy referenssejä 1990-2015

Case – Käytännön sovelluksia 2013-2015

Tieto välitetään tehokkaasti koulutuksella, Pohjois-Pohjanmaan elyn tilaus:

”RD Aluekehitys Oy – käytäväkehittäjä.”

Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, VISIOT JA TOIMENPITEET | Avainsanat: , , , , , , , , , , , | Kommentoi

Timo P. Kiviaho: ”Vuonna 2010 avaamamme Santa Mohe Land kasvaa kuin pullataikina … kuten Las Vegas 1950-luvulla keskellä autiomaata …”

Timo P. Kiviaho Salon Business Salon edustalla lähdössä viemään Arktisen meriteknologian ennakointiraporttia pääministeri Jyrki Kataiselle. Arktista meriteknologiaa ja Koillisväylää tarvitaan myös joulupukin lahjojen kuljetusväylänä kasvavassa määrin Aasian ja Euroopan välillä.

Timo P. Kiviaho  Business Salon edustalla lähdössä viemään Arktisen meriteknologian ennakointiraporttia pääministeri Jyrki Kataiselle. Arktista meriteknologiaa ja Koillisväylää tarvitaan myös joulupukin lahjojen kuljetusväylänä kasvavassa määrin Aasian ja Euroopan välillä.

Timo P. Kiviaho, kansainvälistämisemme edelläkävijä: \”Suomalaisen Joulupukin suosio Kiinassa kasvaa kohisten\”.

.

Suomalainen Joulupukki Kiinassa Mohen Santa World kylässään tammikuun alussa 2014. Copyright China Tekway Oy Ltd, Timo Kiviaho. China Tekway’s 6th Finnish Santa to China Mohe Santa World, Www.chinatekway.com.

”Vuonna 2010 avaamamme Santa Mohe Land kasvaa kuin pullataikina … kuten Las Vegas 1950 -luvulla keskellä autiomaata…”

Timo P. Kiviaho on todellinen aluekehittäjä ja joulupukki-case
Kiinassa hyvä käytäntö, josta voi oppia lisää. Yrjö Myllylän määritelmäni mukaan
aluekehittäjä on se, joka yhdistää toimillaan innovaatioiden eli uusien hyötykäyttöön otettavien ratkaisujen kannalta tärkeät
osatekijät ja tällä vaikuttavuudella aluekehittäjiä pitäisi hänen mielestään arvioida. Ratkaisut voivat olla niin fyysisiä, organisatorisia kuin ohjelmallis-toiminnallisia (ks. esim. Myllylä 2001/TEM, yhteistyömahdollisuudet klusterikehittämisessä). Timo näyttää tehneen sen parhaimmalla mahdollisella tavalla
sen käytännössä meille esimerkiksi. Tämän vuoksi on paikallaan esittää
vielä  pari lisäkysymystä:

Mikä oli Mohe ennen Joulupukkia? Miten Joulupukki on muuttanut
Mohea? Miten kävijävirrat ovat kehittyneet? Mitä muuta Mohen
ympäristöstä löytyy?

Mohessa oli aikaisemmin kultakaivos, mutta se on jo suljettu …
nyttemmin tämä noin 100 000 asukkaan arktinen kylä elää paljolti
matkailusta sekä kalastuksesta ja metsästyksestä. Ilma on todella
puhdasta ja luonto ainutlaatuista (Amurin tiikerin asuinaluetta n. 400
-500 yksilöä) … saastuttavaa teollisuutta ei ole satojen mailien satojen
mailien etäisyydellä … paikalliset ovat jalostaneet puhtaista
mustikoistaan mm. suosittuja mustikkajuomia ja makeisia. Kiinan ‘Lapin’
JOULUMAASSA ON KÄYNYT JO YLI 1 000 000 matkailijaa Kiinasta,
Singaporesta, Thaimaasta, Japanista …Parhaillaan kartoitamme
mohelaisille poroja, Suomen pystykorvia ja teollisia savustamoita
peuran- ja hirvenlihoille. Venäjän öljy- ja kaasukentiltä on vedetty
öljyputkia Kiinan puolelle isoihin öljyn välivarastoihin (kuvia tulossa
lähiaikoina) …. Vuonna 2010 avaamamme Santa Mohe Land kasvaa kuin
pullataikina … kuten Las Vegas 1950 -luvulla keskellä autiomaata … on
laskettelukeskusta, jäärallikilpailuja, koskikalastusta kesäisin,
messuja, lumiveistoskilpailuja, uusia hotelleja, vuokramökkejä, kylpylä
spa tulossa, myös Mr Putin vieraili jokin aika sitten alueen 5 -tähden
hotellissa.

Tiivistetysti voisi sanoa, että Timon motto aluekehittämisessä on “paikallisuudessa on voimaa …” ja “locally globally”.

Ks. koko artikkeli tuoreine tammikussa 2014 otettuine joulupukkikuvineen tästä – Timo P. Kiviaho: Vuonna 2010 avaamamme Santa Mohe Land kasvaa kuin pullataikina … kuten Las Vegas 1950 -luvulla keskellä autiomaata ….

Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, PALKINNOT, VISIOT JA TOIMENPITEET | Avainsanat: , , , , , , | Kommentoi

SUOMEN VISIO YOUTUBESTA KAHDESSA MINUUTISSA

Klikkaa Suomelle suunta ja kestävä visio YouTubesta kahdessa minuutissa.  Pyydä vision alueittaista ja kohderyhmäkohtaista tarkentamista ja toimeenpanoa videon ja vision toimittajalta.

Visiosta tarkemmin perusteluineen tästä.

Toimittanut RD Aluekehitys Oy, Yrjö Myllylä 1.1.2014.

Meri-Teijon yrittäjien ja RD Aluekehitys Oy:n uudenvuodentervehdys puromusikaalin, Finlandia-hymnin ja rakettishown  kera vuodelle 2015 ! Suosittelemme: Ks. video RD Aluekehitys Oy:n FB-sivuilta.

Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, VISIOT JA TOIMENPITEET | Avainsanat: , , , , , , , , , , , , , , | Kommentoi

Moraalinen valinta työn puolesta johti yrittäjyyteen ja väitökseen

 

49340029 loppulausunto, rajattu

Kuva 1. Väitöstilaisuus 28.12.2007,  ns. Viattomien lasten päivänä. Vastaväittäjinä toimivat aluetieteen professori Markku Sotarauta (vas) ja tulevaisuudentutkimuksen ja innovaatiotalouden dosentti Osmo Kuusi (2. vas) sekä kustoksena yhteiskuntamaantieteen professori Markku Tykkyläinen (3. vas.). Väittelijä ja yrittäjä Yrjö Myllylä nykyisestä Itä-Suomen yliopistosta oikealla.

RD Aluekehitys Oy:n toimitusjohtaja, aluekehittämiseen erikoistunut yhteiskuntatieteiden tohtori, kertoo kuusi vuotta väitöspäivän jälkeen:

– Väittelin, koska valitsin yrittäjyyden.  Valitsin yrittäjyyden, koska tein aikanaan moraalisen valinnan työntekemisen puolesta. Katsoin nuorempana, että kun olin terve ja nuori, yhteiskunta murroksessa – tehtäväni on tehdä täysillä työtä yhteiseksi hyväksi. Leipä toivottavasti tulee myös tästä vaihtoehdosta. Minulla oli näkemys ja usko, missio, miten Suomea voisi ja tulisi kehittää. Tämä oli elämäni ja myös perheen kulkuun vaikuttanut merkittävä päätös. Väitöstapahtuman pääsanomani – jos sitä tavoiteltavana saavutuksena joku haluaa pitää – osaltani ei ole, että lukekaa  ja väitelkää vaan mihin rohkeat valinnat henkisistä, sosiaalisista ja taloudellisista riskeistä huolimatta voivat johtaa.  Toisaalta sanomani on, että kantakaa perheestänne ja lähimmäisistä huolta. Perheyrittäjyyden lähin kannustaja on  sanamukaisesti perhe.  Arvostan  rohkeutta tehdä valintoja ja keskittyä valintoihin niin ihmisiltä kuin yhteisöiltä.  Minulle kukin taistelija asemasta riippumatta, ”kunhan taistelee, kuin mies paikallaan”, on arvostuksen kohde. Toinen vääntäkööt vaikka ruuvimeisseliä, mutta keskittyköön siihen ja kehittäköön sitä osaamista rohkeasti. Tulosta ja menestystä uusien innovaatioiden myötä tulee melkoisella varmuudella tällaisen rohkean valinnan seurauksena, mutta se ottaa aikansa ja asiaan on sitouduttava. Murrosaikoina voidaan tarvita erityisesti tällaista tietoista paalujen luontia, henkilökohtaisia ja yhteisöllisiä päätöksiä, mihin kukin aikoo kulkea. RD Aluekehityksen yrittäjänä em. väitösprosessiin ja sitä edeltäviin tapahtumiin viitaten, erityissanomani on lisäksi, että vahvuuksia ei pidä vain hakea, kuten on tapana toistaa ja näin toimia, vaan myös tehdä ne. Kaikilla ihmisillä, yrityksillä kuin alueilla on siis periaatteessa mahdollisuuksia ylivertaisten vahvuuksien tekemiseen, jos on rohkeutta valintoihin ja niihin sitoutumiseen. Yrittäjänä tämä on ollut eräällä tavalla henkivakuutus ja niin se on myös alueyhteisölle. Tämä valintojen teko-osaamisen erityisesti alueille ja yhteisöille onkin ollut keskeinen myyntiartikkeli.

– Valitsin Delfoi-metodin tulokulmaksi ja menetelmälliseksi kärjeksi vuonna 1994. Ymmärsin, että yrittäjyys on luottamusprosessi ja osa sitä on osaaminen. Osaaminen ja sen kertyminen puolestaan vaatii erikoistumista ja erikoistuminen valintoja, joihin sitoutuu. Kun ensimmäinen Delfoi-monisteeni meni kaupaksi 180 markan hintaan, sanoin itseni irti ehkä varmemmasta leipäpuusta pidemmällä aikavälillä, tosin epävarmoja osin nykyisenkaltaisia aikoja elettiin tuolloinkin. Valitsin kuitenkin tuolloin  yrittäjän vapauden ja mahdollisuuden tehdä täysillä oikeaksi ja hyödylliseksi näkemääni asiaa. Myin pian Delfoi-sovelluksia Helsingin ja Oulun yliopistoille: ”Kunnat kaavoittajana, Suunnittelijana Pohjoisessa”. Vuonna 1995 toimin Lapin yliopiston Muotoilu- ja yrityspalveluyksikön mm. ”Logistiikka Barentsin alueella” yrittäjäkurssin vetäjän ja oheisselvitysten tekijän roolissa. Delfoi-sovelluksilla tuin mm. logistiikkakeskusyhtiöön johtaneita tapahtumia kuin myös sen filosofiaa seminaareihin toteuttamalla Sallan rajan avaamista. Aloin puhumaan vuonna 2000 Lapin ja Oulun yliopiston tilaajille, että voisin tehdä tästä myös syventävän työn, jos tulisi luontevia mahdollisuuksia.  Vuonna 2003 minulle vinkattiin Suomen Akatemian Muuttuva Venäjä -tutkimusohjelmasta, kiitos Lapin ja Oulun yliopiston Meri-Lappi instituutin  johtajan Aaro Tiilikaisen. Vuoden hakemusprosessi johti tulokseen, joten erityinen kiitos valitsemalleni Joensuun yliopiston professori Markku Tykkyläisen johtamalle tutkimusryhmälle, joka otti aloitteeni vastaan ja Suomen Akatemialle, joka myönsi rahoituksen. Tämä luotu ja ääneen sanottu   visio syventävästä tutkimuksesta toteutui, kun joku lisäkseni antoi ajatukselle ensin henkistä, sitten taloudellista tukea eikä heittänyt vettä missään vaiheessa kipinään, kuten usein on tapana. Kannustuksella oli äärimmäisen suuri rooli, tarkemmat kiitokset väitöskirjani esipuheessa. Kannustajat, usein maan hiljaiset perheissä, ovat yhteiskunnan keskeinen koossapitävä voimatekijä. Paneloidessani Espooseen rakentamani pohjoiskarjalaisen talotoimittaja Karelementin talon ulkosaunan ulkopaneeleita, sain tiedon, että tutkimushanke lähtee liikkeelle osaltani. Muutimme taloon ensimmäisen työsopimuksen aikoihin. Omakotityömaan  loppuunsaattaminen antoikin mukavan vastapainon väitöstyölle koko väitöshankkeen ajan.  Ratkaisematta on jäänyt kysymys, kumpi on suurempi työ – väitöskirjan vai omakotitalon tekeminen. Paljon niissä on yhteistä metaforatasolla.

Väitöskirja ja sen englannikielinen lyhennelmä UM-sarjassa sekä lektion pohjalta tehty Futuran artikkeli:

 • Myllylä, Yrjö (2007). Murmanskin alueen teollinen, logistinen ja sosiaalinen kehitys vuoteen 2025 (Industrial, logistical and social Development of Murmansk Oblast until 2025). 321 p. Väitöskirja (Dissertation).

Tulostusversio tilattavissa nyt 50 €:

 • Myllylä, Yrjö (2008). Murmanskin alueesta logistiikan ja energiateollisuuden keskus? Futura 2/2008. Tulevaisuuden tutkimuksen seura. 27-35.
 • Myllylä, Yrjö (2008). Industrial, Logistic and Social Future of the Murmansk Region – Summary of the Doctoral Dissertation by Yrjö Myllylä. 64 p. Publications of the Ministry for Foreign Affairs of Finland 3/2008. <http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/uutiset/uutiset/ummurmanskkirja> Sponsored by Cargotec, Aker Arctic Technology, Finstaship, Lapland Chamber of Commerce, Municipality of Salla, Barents Group Ltd and Management & Transportation Experts Matrex Oy28

RD Delfoi-sovellukset on sovellettavissa niin yritysten markkinatutkimustarpeisiin kuin yhteisöjen tarpeisiin, niiden hakiessa tietoa valintojen kestäväksi pohjaksi ja tehdessä valintoja mm. osaamisen suuntaamiseksi tulevaisuuden mahdollisuudet huomioiden.  Kokonaisuuteen liittyy tarpeen mukaan myös muita menetelmällisiä elementtejä, kuten nykytilan analyysit, tulevaisuusverstaat ja work shopit,  sähköiset hjaastattelukierrokset, jotka voidaan toteuttaa myös itsenäisesti.  Ks. lisää esim. https://rdaluekehitys.net/rd-konsepti/  ja  EU palkitsi public-private -yhteistyömallin.

Kuva 2. Viattomien lasten päivän 28.12.2007 väitöstilaisuudessa oli esillä taustalla olevalla kartalla (Tykkyläinen & Myllylä 2006) Greenpeace-aktivisimin kohteena ollut Prirazlomnojen öljyntuotantoalue Barentsin merellä, Luoteis-Venäjän öljy- ja kaasuverkoston nykyinen ja suunniteltu runkoputkisto sekä vastaavasti satamat.

Viime aikaisten Prirazlomnoje-tapausten virittämänä Yrjö Myllylä on käyttänyt mm. seuraavat puheenvuorot:

 • Myllylä, Yrjö (2013). Intressien siirtyminen pohjoiseen tarjoaa mahdollisuuksia Suomelle. Suomenmaa, Vierasyliö 13.12.2013.

Prirazlomnoje näkyy myös seuraavassa Murmanskissa ilmestyvän ”Pohjoisen Teollisuus” lehden linkissä olevassa kartassa ”salmiakin” oikeassa kulmassa http://yrjomyllyla.com/2012/05/04/оценка-промышленного-и-логистическо/

Valokuvan kartan lähde väitöskirja / seuraava:

Miksi kuitenkin arktiset laiva- ja porauslauttatilaukset ovat viime aikoina menneet Italiaan?

Kuva 3. 28.12.2007 Viattomien lasten päivänä, väitöstilaisuus. Kuvassa loppulausunnon kuunteleminen aluetieteen professori Markku Sotaraudalta.

Johtopäätöksiä mm. väitöskirjani lektiosta / Myllylä 2008, Futura, joka päättyy seuraavasti

“Geopoliittista ja maantieteellistä näkökulmaa tulisi mielestäni vahvistaa Venäjän tutkimuksessa. Karttaa katsomalla voidaan havaita pinta-alaltaan maailman suurimman ja mannermaisen Venäjän geopoliittisen vaihtoehtojen olevan vähissä. Murmansk muodostaa Luoteis-Venäjällä ainoan valtameriyhteyden, joka on ympäri vuoden sulana ja sieltä on lyhyt matka keskeisille markkina-alueille. Myös Suomenlahden rooli on keskeinen Venäjän Euroopan kaupassa Venäjän hakiessa uusia kilpailukykyisiä reittejä ja pyrkiessä kontrolloimaan itse kuljetuksiaan. Uudet voimistuvat logistiset virrat Murmanskissa ja Suomenlahden pohjukassa toimivat myös aluekehityksen keskeisinä moottoreina ja suomalaisen talouselämän merkittävinä mahdollisuuksina.”

“Suomen lähiympäristö on näin muuttumassa investointien myötä. Kehitys luonnollisesti tarjoaa suomalaisille paljon mahdollisuuksia öljy- ja kaasutuloilla rikastuneen Venäjän viennissä ja siihen liittyvässä logistiikassa. Tulevaisuudessa erityisesti arktisen kuljetus- ja energiatuotantoteknologian tarpeet tarjoavat suomalaisille kaupallisia mahdollisuuksia, jos maailmantalous jatkaa kasvuaan.”

“Venäjällä on kasvavat taloudelliset intressit turvata Murmanskin alueen kehitys ja kehittää logistiikkaa niin Jäämerellä kuin koko Luoteis-Venäjällä. Suomessa on vasta vähän keskusteltu siitä, miten Venäjän pyrkimykset vaikuttavat Suomen turvallisuuspoliittiseen asemaan. Uudessa tilanteessa olisikin suositeltavaa monipuolisesti arvioida ja ennakoida Venäjän geopolitiikan ja talousmaantieteen kehitystä niin talouden kuin ympäristö- ja turvallisuuspolitiikankin näkökulmasta.”

Lektion pohjalta kirjoitettu artikkeli / lainauksen lähde:

 • Myllylä, Yrjö (2008). Murmanskin alueesta logistiikan ja energiateollisuuden keskus? Futura 2/2008. Tulevaisuuden tutkimuksen seura. 27-35.

___

Aihe on herättänyt keskustelua  myös Facebookissa 28.12.2013 seinäkirjoituksessa.

Suositeltavia sovelluksia tutustuttavaksi ja sovellettavaksi väitöskirjan teemaa lähellä olevassa aiheessa. Näihin yhdistyy myös muu RD Aluekehityksen kokemus ja aiemmat tilaustyöt kokonaisvaltaisesti:

Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, PALKINNOT, VISIOT JA TOIMENPITEET | Avainsanat: , , , , , , | Kommentoi

Tutu-seuran alustus 25.11.2013, YTT Yrjö Myllylä : Arktisen toimintaympäristön vahvat ennakoivat trendit ja suomalaisen elinkeinoelämän mahdollisuudet

Esitelmän pito käynnistymässä. Kuvan ottaja tutkijakollega Jon McEwan, joka on tehnyt rinnakkaistutkimustaan mm. kansainvälisiä öljy-yhtiöitä haastattelemalla. Ks. lisätietoja

Esitelmän pito käynnistymässä. Kuvan ottaja  Jon McEwan on tehnyt rinnakkaistutkimustaan mm. kansainvälisiä öljy-yhtiöitä haastattelemalla ja Suomen öljyntorjuntateknologian mahdollisuuksia tarkastelemalla. Ks. lisätietoja www.amtuusimaa.net.   EnergyEnviron artikkeli kansainväliseen promotointiin tästä.

Syyskokouksen jälkeen noin klo 19 alkaen

YTT,  Erikoistutkija, Toimitusjohtaja Yrjö Myllylä, RD Aluekehitys Oy

alustaa aiheesta

Arktisen toimintaympäristön vahvat ennakoivat trendit ja suomalaisen elinkeinoelämän mahdollisuudet.

Tervetuloa !

Sekä vuosikokousta että alustusta voi seurata etänä netissä osoitteessa otavanopisto.adobeconnect.com/tutu. Virallinen etäosallistuminen (syyskokouksen äänestyksiin) ei kuitenkaan ole mahdollista.

Ilmoittautumiset molempiin tai vain toiseen tilaisuuteen: toimisto@futurasociety.fi / 0405028672 viim. 21.11.2013.

Helsingissä 1.11.2013

Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry:n hallitus

Lähde: Tutuseuran tiedote/ Facebook-sivut https://www.facebook.com/events/572513619470031/

Lisätietoja myös Yrjö Myllylän Facebook-seinällä https://www.facebook.com/yrjo.myllyla

__

Esitelmä löytyy Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry:n linkistä

http://tutu.internetix.fi/wp-content/uploads/2013/11/Tutu-seura-25.11.2013-2.0YMy.pdf

__

Viime aikaisia muita asiantuntijarooleja Arktisen teeman koulutustilaisuuksissa – yhteistyösuunnittelun virikkeeksi

 1. PANELISTI KONFERENSSEISSA: Helsinki Climate Forum: Arctic Urgency 28.9.2013
 2. PANELIST IN CONFERENCE; “MARITIME CLUSTER FORUM13 in Turku, Finland, 16.-17.10.2013, Focus on strong Baltic maritime cluster and increased competitiveness
 3. ASIANTUNTIJANA PANEELEISSA JA SEMINAAREISSA: Uusi pohjoisen maantiede – Fintrip, RD Koulutus Case
 4. TIETOISKUT 1/2-2 h: Hitsaustekniikan ajankohtaispäivät 24.4.2013 Raahe, Arktisen meriteknologian ennakointi – tulosten esittely ja soveltaminen, RD Koulutus Case
 5. AVAINLUENNOT JA ALUSTUKSET 1/2-2 h, RD Case 1: RD  Meriklusterin verkostoitumispäivä Rauman telakalla 13.12.2012: Arktisen meriteknologian ennakointi – Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille
 6. AVAINLUENNOT JA ALUSTUKSET 1/2-2 h, Case 2: Valtakunnallinen Yrittäjän päivä 5.9.2013 – Missä Kuusamon kasvun avaimet?
 7. VAIKUTTAVAT KOKONAISTOTEUTUKSET 1/2-2 pv: Tulevaisuusverstaat, work shopit ja seminaarit  – Case Tulevaisuusverstas, Arktinen meriteknologia 11.10.2012
 8. TULEVAISUUDENTUTKIMUS, ENNAKOINTI, DELFOI-MENETELMÄ -LUENTOSARJAT: Kuinka tulevaisuus tehdään? – Koulutus Case, Studia Generalia, Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 15.3.2012
 9. ”FILOSOFISET PERUSTEET”: MITÄ ON OSAAMINEN JA MITÄ ON TALOUS?: Osaamiskäsitteen tulkinta ja kytkentä ympäristötekijöihin / Maantiede vaikuttaa talouteen (HS 2013)
 10. PARHAIMMAT ARKTISET KEHITTÄMISKÄYTÄNNÖT ESITTELY: EU:N PARAS ALUEELLISEN ENNAKOINNIN KÄYTÄNTÖ esillä Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kesäseminaarissa
 11. KOULUTUSMATERIAALIN TUOTTAMINEN, Case 1: Ennakointi demokratian vahvistajana, Futura 4/2012
 12. KOULUTUSMATERIAALIN TUOTTAMINEN, Case 2: KOILLISVÄYLÄ ja arktisen meriteknologian kehittäminen Suomessa, RD Aluekehitys Oy -julkaisu.

__

Arktinen osaaminen RD Aluekehityksen projektien valossa – asiantuntija-artikkeleita ja haastatteluja sanoma- ja aikakausilehdissä 5-12/13

 

Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, VISIOT JA TOIMENPITEET | Avainsanat: , , , , | Kommentoi

Ajankohtainen koulutusteema: Mitä on arktinen osaaminen?

Aluekehitys RD

Aluekehitys RD

Ajankohtainen koulutusteema on arktinen osaaminen sovellettuna kohderyhmän näkökulmasta. Arktinen osaaminen on Suomen Sampo! RD Aluekehitys Oy on johtava taustavaikuttaja arktiseen toimintaan liittyvässä keskustelussa. Esimerkiksi artikkelin lopussa mainitut raportit ovat olleet keskeisiä taustamateriaaleja luotaessa Suomen 2010 arktista strategiaa ja päivitettäessä 2013 uutta strategiaa. Relevantin ja sovelluskelpoisen tiedon välittämiseen tarvitaan koulutusta. Millaiset ovat Sinun ja taustaorganisaatiosi koulutustarpeet? Voit hyödyntää esimerkiksi seuraavia toteutuneita tilauskoulutuksia suunnittelussasi ja tarjouspyyntöä/tilausta tehdessäsi:

 1. TIETOISKUT 1/2-2 h: Hitsaustekniikan ajankohtaispäivät 24.4.2013 Raahe, Arktisen meriteknologian ennakointi – tulosten esittely ja soveltaminen, RD Koulutus Case

 2. AVAINLUENNOT JA ALUSTUKSET 1/2-2 h, RD Case 1: RD  Meriklusterin verkostoitumispäivä Rauman telakalla 13.12.2012: Arktisen meriteknologian ennakointi – Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille

 3. AVAINLUENNOT JA ALUSTUKSET 1/2-2 h, Case 2: Valtakunnallinen Yrittäjän päivä 5.9.2013 – Missä Kuusamon kasvun avaimet?

 4. VAIKUTTAVAT KOKONAISTOTEUTUKSET 1/2-2 pv: Tulevaisuusverstaat, work shopit ja seminaarit  – Case Tulevaisuusverstas, Arktinen meriteknologia

 5. ASIANTUNTIJANA PANEELEISSA JA SEMINAAREISSA: Uusi pohjoisen maantiede – Fintrip, RD Koulutus Case

 6. “MARITIME CLUSTER FORUM13 in Turku, Finland, 16.-17.10.2013, Focus on strong Baltic maritime cluster and increased competitiveness

 7. TULEVAISUUDENTUTKIMUS, ENNAKOINTI, DELFOI-MENETELMÄ -LUENTOSARJAT: Kuinka tulevaisuus tehdään? – Koulutus Case, Studia Generalia, Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 15.3.2012

 8. MITÄ ON OSAAMINEN? FILOSOFIAA JA KYTKEMISTÄ MAANTIETEESEEN JA YMPÄRISTÖTEKIJÖIHIN: Maantiede vaikuttaa talouteen

 9. Arktinen osaaminen RD Aluekehityksen projektien valossa – asiantuntija-artikkeleita ja haastatteluja sanoma- ja aikakausilehdissä 5-12/13

RD Aluekehityksen keskeisiä tutkimussovelluksia, joita on aika soveltaa koulutuksessa nyt:

Ks. myös seuraavat ajankohtaiset tutkimussovellukset teemassa:

 • Myllylä, Yrjö (2013). Arktinen toimintaympäristö: Vahvojen ennakoivien trendien vaikutus logistiikkaan, infrastruktuuriin ja elinympäristöön – sekä niihin liittyvät uudet liiketoimintamahdollisuudet Suomessa. Asiantuntija-artikkeli SMARCTIC-hankkeen työpaketti 3:een liittyen 27.5.2013.
 • Kaivo-oja Jari & Yrjö Myllylä (2013). Arktisen toimintaympäristön kannalta relevantit PESTE-trendit. 38 s. Taustaraportti Arktisen toimintaympäristön tulevaisuusverstaaseen 5.4.2013.  Oulun yliopisto, Thule-instituutti, VTT, Oulun ammattikorkeakoulu, Tekes.

Koko RD Aluekehityksen toiminnan viitekehys on Pohjois-Eurooppaa, Pohjoinen ulottuvuus, Arktinen ulottuvuus. Siten lähes kaikissa julkaisussa on teeman näkökulmasta hyödynnettävää. Julkaisuluetteloita mm. tästä lisää:

Julkaisuluettelot /   Publications lists
1. Julkaisuja        1-6/2013  1 RD Aluekehitys Oy Suomi / Finnish
2.Julkaisuluettelo 28.6.2013  13 OKM:n  julkaisuluokit. mukaisesti Suomi / Finnish
3.  Publications 1.7.2013  12 Suomen Akatemia, Finnish Academy, 2009
4. Julkaisuja  2 Finna Suomi / Finnish

.

LINKKEJÄ AJANKOHTAISIIN TUTKIMUS- JA RAHOITUSOHJELMIIN, JOIHIN KOULUTUKSELLA VOIDAAN MYÖS  VALMENTAA:

Suomen Akatemian Arktinen tutkimusohjelma: http://www.aka.fi/fi/A/Ohjelmat-ja-yhteistyo/Tutkimusohjelmat/Valmistelussa-olevat-tutkimusohjelmat/Arkitinen-tutkimusohjelma_uusi/.

SA:n Arktiseen tutkimusohjelmaan liittyvä työpaja 10.10.2013: http://www.aka.fi/fi/A/Ohjelmat-ja-yhteistyo/Tutkimusohjelmat/Valmistelussa-olevat-tutkimusohjelmat/Arkitinen-tutkimusohjelma_uusi/Ajankohtaista1/Ennakkokutsu-arktisen-tutkimusohjelman-tyopajaan-10102013/

Tekesin ohjelma merten uudistuvasta liiketoiminnasta: http://www.tekes.fi/ohjelmat/Meri

Tekesin haku Kestävää kilpailuetua avaruustoimintaa hyödyntäen:

http://www.tekes.fi/fi/community/Hakuajat/472/Hakuaika/1320?name=Kestavaa+kilpailuetua+avaruustoimintaa+hyodyntaen

AJANKOHTAISET STRATEGIAT, JOIDEN TOIMEENPANOSTA ON YHTÄÄLTÄ KYSYMYS, MM.:

 1.  Suomen arktinen strategia  
 2. Itä- ja Pohjois-Suomen strategia
 3. Meriteollisuuden kilpailukykytyöryhmän mietintö
 4. Arktisen meriteknologian ennakointihankkeen suositukset (Ely 13/2013)
 5. Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä – suositukset (TEM 43/2010)
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, VISIOT JA TOIMENPITEET | Avainsanat: , , , , , , , , , , | Kommentoi

”Finland plays a key role in developing Arctic marine technology” – EnergyEnviro 23.10.2013

Energy-Enviro in 23 October 2013:

Aurora Borealis – a new European research icebreaker – is on the drawing boards of Aker Arctic, a global leader in design and ice model testing. Photo: EU.

Finland plays a key role in developing Arctic marine technology

by Yrjö Myllylä, Jon McEwan, Jari Kaivo-oja

The demand for arctic natural resources and human activity is increasing for many reasons. Increasing prices of raw materials, Russia’s geopolitical focus shifting to North after collapse of the former Soviet Union and the development of new cost-effective and eco-friendly technologies in addition to climate change are the main reasons for increased demand. In utilization of Arctic natural resources and new international trade routes marine technology is of importance and its demand is forecasted to rapidly grow. With long traditions and world-class know-how on ice conditions and icebreaking technologies, Finland is playing a key role in the development of Arctic maritime transport.

Titles of articles are folow one

 • Arctic marine technology is driven by resource extraction

 • Finnish offering

 • Forerunner in seagoing vessels

 • Ensuring future competitiveness

 • Russian interests move to the North promoting Northeast Passage

 • Cooperation in the Baltic Sea Region is import

 • Finnish ice-breaking know-how powers ahead

Figure 1. Prospective areas for hard minerals, oil and gas and other activities in Arctic. The Arctic marine technology is first and foremost a question of utilization of natural resources: gas and oil, minerals and timber. It is also necessary for food consumption and arctic tourism. Source: Nordregio

***

About  authors 

The mainauthor is a Senior Research Scientist, Ph.D., Yrjö Myllylä, from RD Aluekehitys Oy, (Regional Development Ltd). This article is based mainly on a joint project of maritime industry with Uusimaa ELY center of, which is forecasting the Arctic marine technology opportunities for Uusimaa SMEs by 2030. For more information, visit the project http://www.amtuusimaa.net.

In his doctoral dissertation (2007), Dr Myllylä evaluated the industrial, social and logistic developments in the Murmansk regionby using the Delphi Method. His scientific interests also include innovative entrepreneurship and internationalization of small and medium size enterprises.

Doctor Myllylä currently works as a research consultant at RD Aluekehitys Oy/ Regional Development Ltd. Yrjö Myllylä, is one of Finland’s best Arctic experts who has among many other contributions written a recent report concerning Finnish interests in the Arctic for the Ministry of Employment and the Economy of Finland.” (See introduction also from Helsinki Climate Forum: Arctic Urgency)

Jon McEwan, co-author and an independent researcher, collaborated with Yrjö Myllylä with Regional Development Ltd (RD Aluekehitys Oy) and he  is Master’s student in the International Program of Human Geography at the Department of Geographical and Historical Studies at the University of Eastern Finland, Joensuu.

Adjunct professor, Jari Kaivo-oja, co-author and research director of the Finland Futures Research Centre of Turku School of Economics, has worked with Dr Yrjö Myllylä in the SMARCTIC project making long-run foresight analyses of the Arctic business potential.

See all article.

Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, IN ENGLISH, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, VISIOT JA TOIMENPITEET | Avainsanat: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Kommentoi

Matkailu on tulevaisuuden kasvuala ja avain muiden alojen kehittämiseen myös E18-tien varren Salossa

Kirjakkala on yksi Teijon ruukkikylästä. Sen vanhan ruukkualueen rakennukset on kunnostettu matkailu- ja yrityskäyttöön. Lisätietoja www.ruukkikylat.fi

Kirjakkala on yksi Teijon ruukkikylistä. Sen vanhan ruukkialueen rakennukset on kunnostettu matkailu- ja yrityskäyttöön. Lisätietoja http://www.ruukkikylat.fi

E18-tien varressa keskeisellä paikalla Turun ja Helsingin suurten keskusten välissä meren rannalla sijaitsee Salon kaupunki. Salon kaupunkiin kuuluu mm. perinteikäs Teijon alue. Nykyisin alue tunnetaan matkailijoiden piirissä Meri-Teijo ja Teijon ruukkikylät -nimellä. Virallisemmin voidaan puhua Teijon kylistä, jotka valittiin valtakunnalliseksi Vuoden Kyläksi vastikään. Alue tunnetaan myös kansallispuistohankkeesta. Teijolla on pyörinyt kuutena kesänä ns. Ruukin avain -kesätapahtuma. Näinä kuutena vuotena alueen matkailu ja muu toiminta on kehittynyt merkittävästi. Ruukin avain  osoittaa, että matkailu on avain myös Salon kaupungin kehittämiseen, ei vain matkailun kehittämiseen pelkästään omana toimialanaan vaan monipuolisemmin myös muiden alojen kehittämiseen. Tärkeää on myös kansainvälinen matkailu alueita kehitettäessä. Salon merkittävä mahdollisuus on mm. sen sijainnissa lähellä suuria keskuksia, kuten pääkaupunkiseutua ja Turkua vieläpä erinomaisten liikenneyhteyksien päässä. Seuraavassa on lyhyesti viitattu Yrjö Myllylän RD Aluekehitys Oy:n nimissä tekemään merkittävään valtakunnalliseen tutkimukseen vuosina 2003-2005 maaseutupolitiikan yhteistyöryhmälle / YTR:lle ja samalla valokuvin muutamiin Teijon alueen matkailukohteisiin.

”Klustereittain tarkasteltuna paras tulevaisuus on matkailualalla, johon lukeutuvista yrityksistä lähes 70 % katsoo pitkän tähtäimen tulevaisuuden olevan parempaan suuntaan. IT-klusteriin kuuluvista yli 60 % katsoo pitkän tähtäimen tulevaisuuden olevan parempaan suuntaan. Ympäristö- ja hyvinvointiklusteriin lukeutuvista lähes 60 % katsoo pitkän tähtäimen tulevaisuuden olevan parempaan suuntaan. Kuljetus- ja logistiikkaklusterissa noin 40 % ja elintarvikeklusterissa reilut 30 % katsoo pitkän tähtäimen tulevaisuuden olevan parempaan suuntaan. (Kuvio 24).”

Katso koko artikkeli osoitteesta Maaseudun tulevaisuuden kasvuklusterit pk-yrittäjien ennakoimana.

Artikkeli perustuu RD Aluekehitys Oy:n Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän / MMM:n / KTM:n tilaamaan hankkeeseen vuosina 2003-2005: ”Maaseudun tulevaisuus ja klusterit – Arviointia Delfoi-menetelmällä”. Lue ja arvioi onko ennakointi ”osunut kohdalleen”. Uudet sovellukset ovat ajankohtaisia  matkailun kehittämiseksi Suomessa, Salossa, eri käytävien, kuten E18-tien varrella matkailua tukien. On markkinoitava kokonaisuutta ja sen osana matkailupalveluita.

.

.

Teijon alueella on 4-5 järveä, jotka on padottu n. 300 vuotta sitten, jotta koskienergiaa saataisiin enemmän. Kuvassa on Hamarinjärvi, joka synnytti nappien valmistuksen ympärille Kirjakkalan ruukkikylän. Nykyisin Kirjakkalassa entisen ruukkikylän rakennuksessa toimii Kahvila Nappi, joka on aloittanut toimintansa keväällä 2013. Kaikki tuntevat alueella valmistetut metalliset ankkurinapit, joita tehdään Teijon kylässä vieläkin.

.

Mathildedal

.

Teijon Mathildedalin kylä on kunnostettu kasvavan matkailutoiminnan tarpeisiin. Rautateollisuus erilaisina jalostustoimintoineen levisi Teijon pääkylästä alueelle 1800-luvulla. Syynä Mathildelin, kuten muiden teollisuuden syntyyn oli keskeisesti käytettavä koskivoima, puuhiili mäntykankaiden muodossa ja meriyhteydet. Alueella on avattu hotelli 2013 keväällä.

.

Teijo

Teijon kartano on valmistunut vuonna 1770. Se on toiminut Teijon ruukin päärakennuksena. Kartanoa vanhempi päärakennus on kuvan kartanon takana. Raudanvalmistus malmista on lopetettu, mutta alueella jatkuu meallinjalostus. Masuunin yhteydessä toimii taidekeskus ja kahvila Masuuni.

Teijon kartano on valmistunut vuonna 1770. Se on toiminut Teijon ruukin päärakennuksena. Teijon ja Salon metallinjalostus on näin Amerikan yhdysvaltojakin vanhempaa (USA syntyi vuonna 1976). Kartanoa vanhempi päärakennus on kuvan kartanon takana. Raudanvalmistus malmista on lopetettu, mutta alueella jatkuu meallinjalostus. Masuunin yhteydessä on avattu taidekeskus ja kahvila Masuuni keväällä 2012.

”Vuorovaikutusalueilla matkailualan klusterilla nähdään olevan selvästi paras tulevaisuus
(80–90 %mielestä tulevaisuus parempaan suuntaan). Toisena vuorovaikutusalueella
korostuu IT- ja viestintäklusteri, jonka tulevaisuuden noin 70 prosenttia
katsoo olevan parempaan suuntaan. Ympäristö- ja hyvinvointiklusterilla katsotaan
olevan tulevaisuus parempaan suuntaan noin 60 prosentin mielestä. Logistiikka- ja
elintarvikeklusterilla nähdään olevan hiukan yli 40 prosentin mielestä tulevaisuus
parempaan suuntaan. Sen sijaan mekaanisessa puussa alle 40 prosentin mielestä tulevaisuus on parempaan suuntaan.
Ydinmaaseudulla paras tulevaisuus on ympäristöklusterilla, johon lukeutuvat katsovat
tulevaisuuden olevan lähes 80 prosentin mielestä parempaan suuntaan. Toisena
korostuu matkailu, johon lukeutuvista yli 60 prosenttia katsoo tulevaisuuden
olevan parempaan suuntaan. Kolmantena hyvinvointi, johon lukeutuvista lähes 60
prosentin mielestä tulevaisuus on parempaan suuntaan. Neljäntenä korostuu IT- ja
viestintä, johon lukeutuvista yli 40 prosenttia katsoo klusterin tulevaisuuden olevan
parempaan suuntaan. Mekaanisessa puussa ja kuljetus- ja logistiikkaklusterissa
noin 30 prosentin mielestä tulevaisuus on parempaan suuntaan. Elintarvikeklusterissa
reilun 20 prosentin mielestä tulevaisuus on parempaan suuntaan.
Harvaan asutulla alueilla ykköseksi nousee matkailu, jonka tulevaisuuden 70–80
prosenttia vastaajista katsoo olevan parempaan suuntaan. Toiseksi tulee hyvinvointiklusteri sekä IT- ja viestintäklusterit, joiden tulevaisuuden noin 60 prosenttia vastaajista katsoo olevan parempaan suuntaan. Noin 50 prosentin mielestä ympäristöklusterin ja hiukan alle 50 prosentin mielestä mekaanisen puun klusterilla pitkän tähtäimen tulevaisuus on parempaan suuntaan. Kuljetus- ja logistiikkaklusterin tulevaisuuden noin 30 prosenttia ja elintarvikeklusterin noin 20 prosenttia katsoo olevan
parempaan suuntaan.
Klustereittain tarkasteltuna parhaimmat alueet, ts. alueet, jossa ko. klusteriin lukeutuvat
yritykset katsovat tulevaisuutensa olevan eniten parempaan suuntaan ovat
seuraavan taulukon mukaisesti:
• Elintarvikeklusterissa vuorovaikutusalueet ja keskukset
• Hyvinvoinnissa harvaan asuttu maaseutu ja vuorovaikutusalueet
• IT:ssa ja viestinnässä vuorovaikutusalueet ja keskukset
• Kuljetus- ja logistiikkaklusterissa keskukset ja vuorovaikutusaleet
• Matkailussa vuorovaikutusalueet ja harvaan asuttu maaseutu
• Mekaanisessa puussa keskukset ja harvaan asuttu maaseutu
• Ympäristöklusterissa keskukset ja ydinmaaseutu.”

Teijon telakka maaliskuussa 2013.

Arktinen Teijon telakka maaliskuussa 2013. Majoitustilaa ja matkailupalveluita tarvitaan myös eri yritysten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden käytettäväksi. .

.

.

Teijolainen mm. arktisia työveneitä valmistava Marine Alutech laajentaa tuotantotilojaan maaliskuussa 2013 Teijolla merellisessä Salon kaupungissa.  Yritysten vieraat ovat kasvavia matkailuyritysten palveluiden käyttäjiä muiden matkailijoiden ohella.

.

Lähde:

Myllylä, Yrjö & Kai Karsma (2005). Maaseudun tulevaisuus ja klusterit – Arviointia Delfoi-menetelmällä. 64 s. Kauppa- ja teollisuusministeriö, Rahoitetut tutkimukset 10/2005. <http://ktm.elinar.fi/ktm_jur/ktmjur.nsf/12b74ae4d1122aadc22565fa003211a6/7db3284fd6ff7044c225707d0040c9d0/$FILE/ratu10elo_2005_netti.pdf>

Ks. myös

Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 15 Kaupunkiseudut, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, VISIOT JA TOIMENPITEET | Avainsanat: , , , | Kommentoi

Turun Sanomat, Alio 26.7.2013: ”LNG-rakentaminen ajankohtainen arktisen meriteknologian mahdollisuus”

Myllylä, Yrjö (2013). LNG-rakentaminen ajankohtainen arktisen meriteknologian mahdollisuus. Turun Sanomat, Alio-kirjoitus, 26.7.2013.

Turun Sanomat, Alio, 26.7.2013

Turun Sanomat, Alio-kirjoitus 26.7.2013

Turun Sanomat, Alio-kirjoitus 26.7.2013

Seuraavassa on artikkelin käsikirjoitus:

Suomalaiset muodostavat maapallon suurimman yksittäisen arktisen alueen kansakunnan, joka elää noin Helsingin tasalla olevan 60 leveysasteen pohjoispuolella. Tämän vuoksi olemme joutuneet tuottamaan muita maita enemmän arktisen ympäristön ominaisuuksiin liittyviä ratkaisuja, joiden markkinat ovat usein olleet maailmanlaajuiset. Nämä ratkaisut ovat muodostaneet vientimme selkärangan.

Esimerkiksi yksi arktisen ympäristön ominaisuus on pitkät etäisyydet. Tarve ratkaista kannattavasti harvaan asutun Suomen tietoliikenneyhteyksiä on ollut täällä ja muissa Pohjoismaissa muita suurempi, mistä kertoo mm. Nokia-ilmiö.

Myös meriteollisuudessa pitkät etäisyydet ovat olleet siunauksemme. Risteilyalusosaamisen juuret ovat 1960-luvulla. Jo tuolloin luotiin kannattava autolautta-risteilyaluskonsepti pitkälle merimatkalle Suomen ja Ruotsin välillä, kun tavara- ja matkustajavirrat olivat lähtökohtaisesti ohuet. Tämä synnytti osaamisen, joka on skaalattu markkinoiden tarpeisiin. Maailman suurimmista risteilyaluksista jopa 80 % on tehty Turussa ja Suomi hallitsee autolauttamarkkinoista 40 %. Lisäksi ainoana jäätyvän meren takaa ympärivuotista kauppaa tekevänä maana Suomi on tuottanut 60 % maailmalla tällä hetkellä toimivista jäänmurtajista.

Arktinen meriteknologia onkin yksi suuri mahdollisuutemme edelleen. Tuoreen kesäkuussa 2013 julkaistun kirjoittajan johdolla tehdyn Arktisen meriteknologian ennakointitutkimuksen mukaan Suomella voi olla johtava rooli arktisessa meriteknologiassa myös jatkossa. Aseman säilyttämiseksi on kiinnitettävä huomiota koulutuksen, tutkimuksen ja muun toiminnan kuten testausympäristöjen suuntaamiseen palvelemaan arktisen meriteknologian kysyntää ja sen kasvavien tuotesegmenttien, kuten ympäristönsuojelu- ja öljyntorjuntateknologian, ilmatieteen ja offshore-toiminnan tarpeita. On kehitettävä työnjohtotason koulutusta ja käynnistettävä uusia koulutusohjelmia eri tasoilla mm. offshore-teknologiassa.  Rahoitusta on uskallettava kohdentaa myös yrittäjien keksinnöille esimerkiksi arktisessa öljyntorjuntateknologioissa tutkimuslähtöisen tuen lisäksi. Arktisen öljyntorjuntateknologian kansainvälisessä standarnoinnissa Suomen on oltava aloitteellinen. Arktisessa menestysstrategiassa Suomi yhdistää tietoliikenneteknologia- ja meriteollisuusosaamisen.

Suomessa jatkossa tuotettava arktinen meriteknologia on mereen liittyvää teknologiaa merellä, ilmassa, meren alla tai maalla. Teknologia liittyy pääasiassa raaka-aineiden hyödyntämiseen, etenkin kaasun- ja öljyntuotantoon sekä kaivostoimintaan. Teknologia toimii arktisissa olosuhteissa ja se on etenkin kylmän, lumen ja jään kestävää,  luontoa vähän rasittavaa, ja teknologia toimii pitkillä etäisyyksillä, jossa huoltovälit ovat pitkät. Runsaat luonnonvarat suhteessa väestöön, pimeys talvella, runsas valo kesällä ja muita alueita voimakkaammin näkyvä ilmastonmuutos ovat myös keskeisiä huomioitavia arktisen ympäristön ominaisuuksia ja teknologian kehittämisen lähtökohtia.

Suomen kannalta erityisen tärkeitä verkottumisen kohdemaita ovat Venäjä ja Norja unohtamatta Kanadaa, Kiinaa, Tanskaa / Grönlantia, Yhdysvaltoja tai muita arktisissa meriolosuhteissa operoivia maita, kuten Argentiinaa tai Etelä-Afrikkaa, jolle Rauman telakka toimittikin vuonna 2012 S.A. Agulhaes II –nimisen Antarktisen tutkimusaluksen.  Yksittäisiin hankkeisiin pyrkimisen sijaan on tärkeämpää liittoutua investointeja tekevien yhtiöiden ja valtioiden kanssa ja tarjota niille palvelupaketti ennen investointipäätöstä.

Esimerkiksi arktista meriteknologiaa tarvitaan maakaasun hyödyntämiseksi.  Maakaasusta nesteytetyn kaasun eli LNG:n (Liquefied Natural Gas) osuuden lisääntyminen energiantuotannossa on jatkuva trendi. Venäjällä on käynnistynyt suuri LNG-tuotantolaitoshanke Jäämerellä Jamalilla ja se kaavailee uutta tuotantolaitosta myös Viipurin alueelle Gazprom-yhtiön toimesta. Avaintoimijoita Venäjällä ovat mm. valionyhtiöt Gatzprom, Rosneft, Sovkomflot, Atomflot ja yksityisistä mm. Novatek ja Lukoil.  Norja puolestaan käynnisti Pohjois-Norjassa merellisen Snøvhitin kaasuntuotannon ja siihen liittyvän LNG-tehtaan Hammerfestissa vuonna 2009.

Meidän Suomessa kannattaa olla mukana LNG-trendissä ja tarjota arktista meriteknologiaosaamista jäissä kulkevien LNG-kuljetusalusten tarpeisiin ja olla innovatiivinen esimerkiksi kylmää ilmanalaa LNG-tuotannossa hyödyntämällä. Insinööri- ja projektiosaamistamme sekä pienempiä konepajoja voidaan nyt käyttää LNG-investoijayhtiöiden tarpeisiin Suomessa ja sen lähialueilla. Alkuvuonna 2013 perustetun Turkuun rekisteröidyn Suomen LNG Yhdistys Ry:n salolainen perustajajäsenen Timo Kiviahon mukaan mm. Salon seudun metallialan yritykset ovat kiinnostuneet LNG-terminaali- ja muista investoinneista.  Suomi ja sen konepajat ovat tunnettuja myös erikoisteräksistään, joita sovelletaan vaativiin kohteisiin kylmässä ilmanalassa.

LNG-tuotantolaitosten lisäksi pienempiä ja suurempia LNG-kaasun vastaanottoterminaaleja tulee rakentumaan rannikkokaupunkeihin Suomeen ja muualle Itämeren piiriin lähivuosina Norjan tapaan. Valtio on varannut maaliskuun kehysriihessään runsaat 100 miljoonaa euroa tukea LNG-infrastruktuurin rakentajille. Jotta kaavailtuja aluekehitysvaikutuksia ja vientimahdollisuuksia tulisi, yritykset ja päättäjät on valmennettava koulutuksen kautta LNG-investointeihin nyt.

***

Ks. myös seuraavat blogiartikkelit:

1. Kaasun käytön lisääntyminen  on hyvin todennäköinen villi kortti, jonka käsittelyyn päätöksentekijöillä on heikot valmiudet.

2. Erikoisterästen toimittaminen mm. öljyn- ja kaasunporaukseen, laivoihin, öljy- ja kaasuputkiin sekä öljy- ja LNG-terminaaleihin

4. Viipurin telakkayhteistyö – offshore-tuotteet, erikoisteräkset yms.

5. Pietarin telakkayhteistyö, alusten rakentaminen, moottorit, alihankintatuotteet

**

Artikkelissa viitatun Uudenmaan ELY-keskuksen rahoittamasta Arktisen meriteknologian ennakointihankkeesta lisätietoja tästä: AMT-ennakointihanke. 

Hankkeen viestintäsivut ovat osoitteessa www.amtuusimaa.net.

Hankkeen viimeisimpiä blogiartikkeleita

Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, VISIOT JA TOIMENPITEET | Avainsanat: , , , , , , | Kommentoi

Keski-Pohjanmaa Suomen vientiykkönen tavaraviennissä / asukas vuonna 2016, Kymelle hopeaa, Lapille pronssia, Pohjanmaalle kunniamaininta

RD Aluekehitys Oy:n FB-sivujen päivitys 14.11.2017

Bruttovienti / asukas mittarilla vuonna 2016 tavaraviennissä eniten vietiin Keski-Pohjanmaalta, sitten Kymenlaaksosta, sitten Lapista. Kuviossa punaisella on maakunnat, joissa vienti / asukas on keskimääräistä suurempi. Keskimäärin tavaravienti oli 9409 euroa / asukas. Keski-Pohjanmaalla 26135, Kymessä 25949, Lapissa 19727 euroa. Esim. Pohjois-Pohjanmaalla vienti oli 3121 euroa / asukas, Uudellamaalla 9984, Varsinais-Suomessa yllättäen alle keskimääräisen eli 8344 euroa.

Tavaravienti per Asukas v. 2017

Jos katsottaisiin nettovientiä, järjestys muuttuisi. Esimerkiksi Kymen asema nousisi entisestään, Uudenmaan ja Pohjois-Pohjanmaan, Pirkanmaan heikkenisi. Koko tavaravienti vuonna 2016 oli noin 52 mrd euroa.

Yli keskimäärin vievistä maakunnista vain Uudellamaalla sijaitsee ns. kasvukeskusajattelun mukaisia keskuksia, johon julkista rahaa on katsottu aiheelliseksi kohdentaa puheiden perusteella vähän enemmän T&K:ssa, yliopistoissa ja oppilaitoksissa, suuriin rata- ja muihin infrastruktuurihankkeisiin yms.

Luvut / henkilö ovat alustavia laskelmia. Linkeissä on tiedon lähteet Väestötiedot: http://www.tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto.html. Vientitiedot: http://tulli.fi/…/tavaroiden-ulkomaankauppa-maakunnittain-v…

 

Vientimaakunta ykköselle eli Keski-Pohjanmaalle, teimme Delfoi-pohjaisen(elinkeino)strategian vuonna 1997, josta tilaajan edustajan kommentti linkissä https://rdaluekehitys.net/…/miten-ihmiset-energisoidaan-ja…/

Kakkossijalla olevassa Kymenlaaksossa olemme kehittäneet etenkin logistiikkaa, esim. yli 20 vuotta sitten käytävä- / korridorivisiot, niiden kuntoon laittaminen oli ajankohtaista useissa Delfoi-projekteissa https://rdaluekehitys.net/…/delfoi-tutkimus-rd-case…/

Esimerkiksi Kolmossijalla olevassa Lapissa, sen varsinaisessa vientikeskuksessa Kemi-Tornion alueella, RD Aluekehitys Oy ennakoi osaamis- ja koulutustarpeita aikoinaan – malli on hyvä ja tehokkain tapa suunnata resursseja viennin ja aluekehityksen hyväksi pitkällä aikavälillä: https://rdaluekehitys.net/…/osaamistarpeiden-ennakointi-rd…/

Kunniamaininnan saanut Pohjanmaa on soveltanut pisimpään ns. TKTT-mallia, työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimusmallia, joka evoluutioprosessin myöhäisemmässä vaiheessa Varsinais-Suomessa arvioitiin EU:n parhaimmaksi alueellisen ennakoinnin, so. rakennemuutoksen, hallintakäytännöksi.  RD Aluekehitys Oy on ollut kehittämässä Delfoi-pohjaista metodia tilaajayhteistyössä Varsinais-Suomen elyn kanssa vuosina 2006-2010.

Kategoria(t): 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 15 Kaupunkiseudut, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, POLIITIKOT, T&K, VIRKAMIEHET, VISIOT JA TOIMENPITEET, YRITYKSET | Avainsanat: , , , , , , , , , | Kommentoi

Jäämeren rata: ”Pääsy Jäämerelle, koko Suomen etu”

Lajunen, Lauri, Kari Laine, Yrjö Myllylä ja Erkki Alasaarela (2017). Pääsy Jäämerelle – koko Suomen etu. Teoksessa Sarala, Pertti ja Pasi Rautio (2017): Vuosikirja LV-LVI, Lapin tutkimusseura, sivut 10-33. <http://www.lapintutkimusseura.fi/files/LTS_Vuosikirja%202015_16.pdf>

 

Pääsy jäämerelle - koko Suomen etu

PÄÄSY JÄÄMERELLE – KOKO SUOMEN ETU
http://www.lapintutkimusseura.fi/…/LTS_Vuosikirja%202015_16…

Lauri Lajunen, Professori, Oulun yliopiston rehtori 1993-2014, Oulun yliopisto

Kari Laine, Professori, Thule-instituutin johtaja, Oulun yliopisto

Yrjö Myllylä, Tulevaisuudentutkija, YTT, RD Aluekehitys Oy

Erkki Alasaarela Professori, Oulun yliopisto.

 

 

Kategoria(t): 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 10 Pohjois-Suomi, 13 Maakuntien yhteistyö, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, POLIITIKOT, T&K, VIRKAMIEHET, VISIOT JA TOIMENPITEET | Avainsanat: , , , , , , , , | Kommentoi

Arctic Expert in Finland – RD Aluekehitys Oy

kirjailm-mid-prew

Kuva | Julkaistu by | Avainsanat: , , , , , , , , , | Kommentoi

RD Info 5/2017: Maailmanpankin tilaus, RD Aluekehityksen hanke valtioneuvoston Suomi 100-hankkeeksi – Nyt tarjolla koulutusta, Tekesin innovaatioseteli, vienninedistämiskirja ja RD Delfoi-sovelluksia tilauksesta

RD Info

RD Aluekehitys Oy:n ylivoimatekijät – Miksi kannattaa tilata RD Aluekehitykseltä?

cropped-rd-ratkaisu-edit-11-7-2016-ak.jpg

Maailmanpankin toimeksianto (ks. kohta Koulutus)

WP_20170306_048

ALUEKEHITYS

NÄKEMYSTÄ – OSAAMISTA – VUOROVAIKUTUSTA

Aluekehittämisessä tärkeintä on osaamisen suuntaaminen tulevaisuuden kannalta relevanteille alueille. Osaamisen suuntaaminen edellyttää toimintaympäristön muutosanalyysiä.

Hyödyt

Ajankohtaista:

SuomiFinland100-tunnus_sininen_RGB

arto-lahti-liisa-leino-raj

Kaleva Yläkerta 15.2.2017, Pohjoismaista Suomi purkaa ainoana hyvinvointivaltiota

Terra 128,2 www esittely

.

TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI

VAHVAT TRENDIT – HEIKOT SIGNAALIT – VILLIT KORTIT

Tulevaisuuden ennakoinnissa tärkeää on tunnistaa toimintaympäristössä vaikuttavat tekijät, kuten vahvat ennakoitavat trendit ja niiden vaikutus tutkimuksen kohteena olevaan ilmiöön valitun aikajäänteen aikana. Myös uusien nousevien ilmiöiden, heikkojen signaalien ja villien korttien systemaattinen tunnistaminen on tärkeää.

Hyödyt

Ajankohtaista:

Kaleva Yläkerta 15.2.2017, Pohjoismaista Suomi purkaa ainoana hyvinvointivaltiota

Pääministeriä odottamassa 181006 10.00

59a.sivu IMG_0038 2 Oulu 1995 2

Kuva. Mauri Myllylä.

Polar Geography

.

STRATEGIAPROSESSIT

TAVOITTEET – VALINNAT – SITOUTUMINEN

RD Aluekehityksen strategiaprosesseissa avainsana on valinnat. Tekemällä rohkeita valintoja, joihin toimijat ovat valmiita sitoutumaan, luodaan ylivertaista vahvuutta. Tämän vuoksi RD Delfoi-prosessit korostavat strategioinnin lähtökohtana myös valintoja.

Hyödyt

Ajankohtaista:

WP_20170515_012

WP_20170305_410

Pohjoinen luottamus

kirjailm-mid-prew

.

TUTKIMUKSET

PERUSTUTKIMUKSESTA SELVITYKSIIN

Aluekehitys tuottaa tutkimuksia perustutkimuksista soveltaviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Aluekehityksen vaihtoehto tuo lisäarvoa perinteiseen työryhmätyöskentelyyn tai silloin kun tutkimukselle haetaan myös käytännön vaikuttavuutta. Tutkimuksissa hyödynnetään eri tietolähteitä ja menetelmiä, mm. tilastotietoa ja asiantuntijatietoa.

Hyödyt

Ajankohtaista:

BIKING IN PRACTICE -kirja

biking-in-practice-purchasing-a5-cover

”SMARCTIC2”: RD Aluekehitys Oy konsulttityö: Arktinen liike- ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta Pohjois-Pohjanmaalla

Arctic business and...

European Journal of Futures Research: New tools for regional development: ”Integrating Delphi methodology to some classical concepts of the Boston consulting group framework: arctic maritime technology BCG Delphi foresight—a pilot study from Finland”

Ajankohtainen mm. Rolls Roycen Turun autonomisen laivan tutkimuskeskuksen, Mayrin telakan ja yleensä Suomen meriteollisuuden strategioissa.

Artikkelin kansi

.

KOULUTUS

TIEDON TUOTTAMINEN – VIESTINTÄ – IMPLEMENTOINTI

Koulutuksen keskeinen rooli on tuoreen ennakkotiedon siirtämisessä kohderyhmien käyttöön. Hankkeisiin osallistuvat panelistit ja muut osallistuvat organisaatiot, kuten hankkeiden ohjausryhmät, muodostavat keskeisen koulutuksen ja viestinnän kohderyhmän hankkeiden aikana.

Hyödyt

Ajankohtaista:

World Bank Invitation for Regional Development Ltd

Sustainable

WP_20170307_009

RD Aluekehitys Oy:n Yrjö Myllylän esitelmä Maailmanpankissa Washingtonissa pidettiin tässä salissa 7.3.2017.

.

OPPIMISYMPÄRISTÖT & SOSIAALINEN MEDIA

SOSIAALINEN MEDIA & TIETOVERKOT

Internet ja sen tarjoamat uudet mahdollisuudet vaikuttavat myös RD Aluekehityksen tarjoamiin tutkimus- ja kehittämishankesovelluksiin.

Vaikka RD Aluekehitys korostaa perinteistä kasvokkain tapahtuvaa toimintaa, on uudella teknologialla usein myös merkittävä rooli sovelluksissa.

Hyödyt

Ajankohtaista:

WP_006623

Otavan Opiston Osuuskunta sijaitsi aiemmin Annankatu 9:ssä, nyt Heikkiläntie 10:ssä Helsingissä.

Facebookin tulevaisuusryhmät, YMy, 28.2.2017, 2.0

38b. sivu 20161128_122554(1) Oulu 2016

Kuva Mauri Myllylä.

RD Delfoi Akatemia

Delfoi RD koulutusohjelma537

Sponsoroitavat mentoriblogit – Tummuntarinat:

.

Aiempia RD Infoja

RD Aluekehitys Oy:n referenssejä 2016
VUODEN 2015 REFERENSSIT
RD Referenssit ja julkaisut 2014
RD Referenssejä ja julkaisuja 2013.

EU Palkittua 3, 2010

Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KOULUTUS, PALKINNOT, POLIITIKOT, T&K, VIRKAMIEHET, VISIOT JA TOIMENPITEET, YRITYKSET | Avainsanat: , , , , , , , , , , | Kommentoi

Yle 22.4.2017: ”Suomen taloudella menee nyt lujaa, mutta hallitusta se ei pelasta” – ”Voin pelastaa hallituksen”

Yle 22.4.2017: ”Suomen taloudella menee nyt lujaa, mutta hallitusta se ei pelasta” – ”Voin pelastaa hallituksen”

Euroopan paras käytäntö ja sen soveltaminen artikkelissa mainitulla tavalla nostaisi työllisyysastetta varmuudella. Ota yhteyttä RD Aluekehitys Oy:hyn ja tekijöihin!:

TKTT, Vähittäiskauppa, Aluekehitys

Toimiala- ja klusterikohtaista alueellista ennakointia. Vähittäiskaupan työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus Varsinais-Suomessa.

Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 18 Yritykset ja toimialat, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT | Kommentoi

Maailmanpankin Learning Forum 2017 – RD Aluekehitys Oy:n toimitusjohtaja YTT Yrjö Myllylä mukana osaamisen vientiesitelmällään, osa Suomi 100 juhlavuoden ohjelmaa

SustainableRD Aluekehitys Oy:n toimitusjohtaja YTT Yrjö Myllylä oli Washington DC:ssä Maailmanpankin kutsusta. Kutsujana oli Maailmanpankin Transport & ICT osasto. Hän osallistui ns. Learning Forum -tapahtumaan esitelmällään. Learning Forum tapahtuman aihe oli ”Tranforming Ideas & Lives to Shape a Sustainable Future for All”, February 27 to March 10 2017, Transport & ICT, Knowledge & Learning Forum. Myllylän esitelmän aihe oli ”Non-motorized Transportation: Walking and Cycling in All Climates and Environments”.

Tapahtumaan oli kutsuttu Maailmanpankin noin 100 aluepankin henkilöstöä eri puolilta maailmaa. Myllylän osuus liittyi kaksipäiväiseen Maailmanpankin Transportation & ICT osaston järjestämään koulutustapahtumaan, jossa ensimmäisen päivän aihe oli ”Transport  in the Digital Age”, toisen  ”Economic and Socia Development and Cost-Effective Planning and Design”. Myllylän aihe liittyi jälkimmäisen päivään 7.3.2017.  Näiden kahden päivän tilaisuuden koordinaattorina toimi liikennetaloustieteen emeritusprofessori, nykyisin mm. Maailmanpankin konsulttina toimiva Antti Talvitie. Esitelmä oli myös osa Suomi 100 ohjelmaa. Taustalla oleva RD Aluekehityksen toimittama Mauri Myllylän kirjoittama kirja ja siitä kertominen ”Biking in Practice – Ideas and acts to promote walking and cycling” hyväksyttiin valtioneuvoston kanslian hankkeeksi nimellä ”Vaikuttaminen kävelyn ja pyöräilyn kehittämiseen ja sen osaamisen vientiin” osaksi Suomi 100 -ohjelmaa (21.3.2017). Hanke rahoitetaan kirjaa myymällä.

Alla on muutama kuva Learning Forum tapahtuman tiimoilta Washington DC:stä 5.-9.3.2017. Kuvissa mm. Maailmanpankki, Maailmanpankkiin kuuluva International Financing Corporation, jossa luentotapahtuma pidettiin sekä Valkoinen talo ja Kongressi-rakennus, jossa Myllylällä oli mahdollisuus vierailla Learning Forumin jälkeen.

.

Valtioneuvoston Suomi 100 ohjelman sivusto: Vaikuttaminen kävelyn ja pyöräilyn kehittämiseen ja sen osaamisen vientiin

Biking in Practice – Ideas and acts to promote walking and cycling – Kirjan ja Suomi 100 -hankkeen projektin tiedot

Biking in Practice in Facebook, in English

Kategoria(t): 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, IN ENGLISH, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, POLIITIKOT, VISIOT JA TOIMENPITEET | Avainsanat: , , , , , , , , | Kommentoi

Valtioneuvoston kanslia on 21.3.2017 liittänyt hakijan ”RD Aluekehitys Oy ” hankkeen ”Vaikuttaminen kävelyn ja pyöräilyn kehittämiseen ja sen osaamisen vientiin” Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 ohjelmaan.

Valtioneuvoston kanslia on 21.3.2017 liittänyt hakijan ”RD Aluekehitys Oy Regional Development Ltd” hankkeen ”Vaikuttaminen kävelyn ja pyöräilyn kehittämiseen ja sen osaamisen vientiin.” Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 ohjelmaan. Valtioneuvoston kanslian ratkaisu perustuu hakemuksessa esitettyyn suunnitelmaan, joka arvioinnin mukaan täyttää Suomi 100 -hankehallituksen asettamat perusedellytykset Suomi 100 -ohjelmalle.

Hankkeen tiedotussivut Valtioneuvoston sivustoilla löydät tästä.

SuomiFinland100-tunnus_sininen_RGB

Kategoria(t): 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 18 Yritykset ja toimialat, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, PALKINNOT, POLIITIKOT, T&K, VIRKAMIEHET, VISIOT JA TOIMENPITEET, YRITYKSET | Avainsanat: , , , , | Kommentoi

Uusi Suomi 100 -ohjelman hanke: Vaikuttaminen kävelyn ja pyöräilyn kehittämiseen ja sen osaamisen vientiin

SuomiFinland100-tunnus_sininen_RGB”Tavoitteena on kohottaa kävely ja pyöräily mielissämme sille kuuluvaan asemaan terveytemme, taloutemme ja ympäristömme hyväksi.

Suomen hallitus linjaa strategiassaan konkreettisia toimia niin, että Pariisin ilmastosopimuksen ilmastotavoitteet saavutetaan vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteissa on myös kävelyn ja pyöräilyn kasvattaminen 30%.

Toteutuksessa käytetään hyväksi Montrealin Winter Cycling Congress`issa 2017 julkaistun Mauri Myllylän kirjan Biking in Practice kirjoitettua ja kuvitettua sanomaa. Kerrotaan, miten erilaisissa tehtävissä voi vaikuttaa kävelyn ja pyöräilyn hyväksi kestävää kehitystä ja eettisiä arvoja painottaen. Työ tapahtuu tiedottamisen eri välineillä sekä henkilökohtaisesti eri tilaisuuksissa Suomessa ja ulkomailla.”

38b. sivu 20161128_122554(1) Oulu 2016

Kuva: Talvi ei estä pyöräilyä Oulussa. Kuva Mauri Myllylä.

Lue lisää RD Aluekehitys Oy:n hallinnoimasta Suomi 100 -ohjelman hankkeesta Valtioneuvoston kanslian Suomi 100 -ohjelman sivulta.

Kategoria(t): 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, PALKINNOT, T&K, VIRKAMIEHET, VISIOT JA TOIMENPITEET | Avainsanat: , , , | Kommentoi

Kaleva 15.2.2017: Hyvinvointivaltiomme pelastaa ympäristömme mahdollisuuksia laajasti hyödyntävä teollisuuspolitiikka, sitä tukeva koulutuspolitiikka sekä työperäisen maahanmuuton edistäminen.

Kaleva Yläkerta 15.2.2017, Pohjoismaista Suomi purkaa ainoana hyvinvointivaltiota

Kategoria(t): 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, VIRKAMIEHET, VISIOT JA TOIMENPITEET, YRITYKSET | Avainsanat: , , , , , , , , , , , | Kommentoi