Valtakunnallinen vaikuttaja. Alueellinen kehittäjä. Paikallinen toimija.

Aluekehitys RD - Valtakunnallinen vaikuttaja, Alueellinen kehittäjä, Paikallkinen toimija

Osaamistarpeiden ennakointi, Aluekehitys, Delfoi, Ennakointi, Strategia,  Delfoi-menetelmä, Strategiaprosessit, Tulevaisuus, Tulevaisuudentutkimus, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Koulutusta, Konsultointia