Yrittäjän henkilökuva

IMG_0060

YTT – TULEVAISUUKSIEN TUTKIJA – YRITTÄJÄ

Yrjö Myllylä on yhteiskuntatieteiden tohtori, joka on väitellyt Joensuun yliopistossa 2007 – pääaineenaan yhteiskuntamaantiede ja tulevaisuudentutkimus.

Laajaa osaamisaluetta täydentävät suunnittelumaantiede, yhteiskuntapolitiikka ja kansantaloustiede.

DELFOI-MANAGER

Tulevaisuuksientutkimuksen yhtenä johtavista maamme asiantuntijoista Yrjö Myllylä tunnetaan eri yhteiskunta- ja tutkijapiireissä etenkin Delfoi-metodin soveltajana ja sen kehittäjänä.

Hän on kehittänyt ja ottanut käyttöön ns. palaute-Delfoin sekä hyödyntänyt tutkimuksissaan ja niiden viestinnässä edelläkävijänä Delfoi-sovellusta tietoverkoissa, Internetissä ja sosiaalisessa mediassa.

TUTKIJA-ASIANTUNTIJA

Tutkijana Yrjö Myllylä tunnetaan laajalti akateemisissa ja yhteiskunnallisissa yhteyksissä sekä useissa alan yhteisöissä jäsenenä:

 • Tulevaisuudentutkimuksen seura ry
 • Suomen Maantieteellisen seura ry
 • Liikennesuunnittelun seura ry
 • Helsingin kauppakorkeakoulun tutkimusryhmän Delfoi-menetelmäkonsultti
 • Delfoi-menetelmän ja tulevaisuudentutkimuksen valtakunnalliset asiantuntijaverkostot

Asiantuntijarooleja:

 • Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan Venäjä-skenaarioryhmä
 • Varsinais-Suomen ennakointifoorumi, YVA ry
 • Opetusministeriön Sivistysbarometrihankkeen asiantuntija
 • Otavan Opiston avoimen ja korkeakoulun opetuksen kehittäminen
 • Asiantuntijarooleja mm. TEM:n aluekehittämishankkeissa, Lapin yliopiston koulutusohjelmissa, eri worksopeissa ja seminaareissa
 • Johtamisosaamista – mm. reservin armeijassa luutnantti, tehtäviä joukkueenjohtaja, tuliasemaupseeri, tulenjohtaja. Nykyarmeijassa sijoitettu.

YRITTÄJÄ

IHMINEN

 • Syntynyt Oulussa 1965
 • Asuu nykyisin Salossa 2008…
 • Perheellinen

YRJÖ MYLLYLÄ

Valtakunnallinen vaikuttaja – alueellinen kehittäjä – paikallinen toimija

Yrjö Myllylän toimintatapaa luonnehtivat päämäärä- ja tuloshakuisuus sekä vahvat tiimityötaidot. Eri hankkeissa hän on käyttänyt laajalti tutkimus-, yritys- ja liike-elämän edustajia asiantuntijoina.

Uskottavalla markkinainformaatiolla on keskeinen rooli. Kyky välittää yritysinformaation lisäksi vahvaa perustutkimuksen osaamista myös kansainvälisellä tasolla pohjaa verkottuneeseen yhteistyömalliin ja toimintatapaan.

Yrjö Myllylällä on positiivinen lähestymistapa tuottaa tutkimustuloksia kirjallisesti, käytännönläheisesti ja ymmärrettävästi. Sovellukset ovat kustannustehokkaita ja prosessin aikainen viestintä tehostaa hanketavoitteiden toteutumista.

Keskeisiä toiminnan tavoitteita ovat osaamisen kehittämisen ohella pitkäjänteisyys, uskollisista asiakkaista huolehtiminen sekä niiden toiminnan tukeminen ja kehittäminen.

Tulevaisuuksien tutkija, Aluekehitys, Delfoi, Ennakointi, Strategia, Delfoi-menetelmä, Strategiaprosessit, Tulevaisuus, Tulevaisuudentutkimus, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Koulutusta, Konsultointia

Advertisement