Julkaisut & tutkimukset

Aluekehitys RD, UM 2008 etukansi, p, sponsorit

Tutkimuksista on saatavana kirjojen ja raporttien lisäksi tiivistelmiä ja asiantuntija-artikkeleita eripainoksina sekä koulutus- ja presentaatiomateriaaleina ja kalvosarjoina.

Aluekehitys RD:n tilaustyönä tuottamia julkaisuja myyvät mm. Suomalainen Kirjakauppa ja Akateeminen Kirjakauppa. Myös Aluekehitys RD toimittaa suoraan materiaaleja tilaajille.

Aluekehitys RD:n julkaisuja eri tutkimuskohteista ja –alueilta.

OSAAMIS- JA KOULUTUSTARPEIDEN ENNAKOINTIPROSESSIT

ALUEELLISEN INNOVAATIOYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISPROSESSIT

image-2-2STRATEGIAPROSESSIT

TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

KOULUTUSTILAISUUSMATERIAALIT

ERILLISPAINOKSET JA TILAUSRAPORTIT

DIGITAALISET AINEISTOT

KOHDE- JA TEEMAYHTEENVEDOT

Lisätietoa

www.rdaluekehitys.net

Aluekehitys RD:n toimisto

Julkaisut & Tutkimukset

TUTKIMUSTIETOA JA JULKAISUTOMINTAA

Tutkimuskohteen ja toimintaympäristön syvällinen tuntemus on tämän päivän globalisoituvassa maailmassa välttämätöntä. Kohdealueen erityispiirteet ja tarpeet on ymmärrettävä, niiden vaikutukset tunnettava. Informaation tuottaminen säännöllisesti on menestymisen edellytys toimintaympäristössä, joka poikkeaa totutusta ja vaatii sopeutusta.

Kehittämisohjelmien laatiminen ja muutosnavigointi edellyttävät luotettavaa tietoa, joka pohjaa tuotettavan tiedon analyysin, joka voi perustua perinteisten tilastolähteiden tulkintaan uusin selvityksin sekä mielipidetutkimuksin ja asiantuntijahaastatteluin.

Oy Aluekehitys RD toimittaa ja tuottaa mm. tutkimusraportteja, tietoiskuja ja asiantuntija-artikkeleita sekä web-sivuja, esittelykalvoja ja julkaisuja.

Yrjö Myllylä, YTT, Väitöstutkimus 2008: Murmanskin alueen teollinen, logistinen ja sosiaalinen tulevaisuus vuoteen 2025.

Delfoi RD julkaisukonsepti538, r

Delfoi, Delfoi-menetelmä, RD Metodi, Aluekehitys, Ennakointi, Strategia, Strategiaprosessit, Tulevaisuus, Tulevaisuudentutkimus, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Espoo, Salo, Murmansk, Helsinki, Koulutusta, Konsultointia

Advertisement