TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI

VAHVAT TRENDIT – HEIKOT SIGNAALIT – VILLIT KORTIT

isille14

Tulevaisuuden ennakoinnissa tärkeää on tunnistaa toimintaympäristössä vaikuttavat tekijät, kuten vahvat ennakoitavat trendit ja niiden vaikutus tutkimuksen kohteena olevaan ilmiöön valitun aikajäänteen aikana. Myös uusien nousevien ilmiöiden, heikkojen signaalien ja villien korttien systemaattinen tunnistaminen on tärkeää.

Toimintaympäristöanalyysin jälkeen kartoitetaan tutkimuksen kohteena olevan ilmiön, esimerkiksi toimialan tai alueen päätöksentekijöiden intressejä ja mahdollisuuksia tarttua toimintaympäristön muutosanalyysin hahmottamiin mahdollisuuksiin.

Erityistä huomiota kiinnitetään myös nousevien alojen ja ns. riippumattomien ryhmien mielipiteiden esille tuomiseen, jotta todellista uudistumista ja ennakointia tapahtuisi. Esimerkiksi vähemmistöryhmät ja riippumattomat toimijat nostavat usein tulevaisuudessa vahvistuvia heikkoja signaaleja esille.

Hyödyt

Tuotealueet ja sovellukset

TUOTEALUEET

Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimukset

Ennakoinnit

Osaamistarpeet

Elinkeinopoliittinen

Alueellinen

Klusterikohtainen

Yritysverkostokohtainen

Hankkeiden ja ohjelmien vaikutusarvioinnit

Aluekehitys, Delfoi, Ennakointi, Strategia,  Delfoi-menetelmä, Strategiaprosessit, Tulevaisuus, Tulevaisuudentutkimus, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Pohjois-Suomi, Arktinen strategia,Luoteis-Venäjä, Koillisväylä, Murmansk, Väitöskirja, Suomen Akatemia, Muuttuva Venäjä -tutkimusohjelma, Koulutusta

Murmanskin alueen tulevaisuus, 2008

ELINKEINOPOLITIIKKA JA ALUEKEHITTÄMINEN

EU:n parhaimman alueellisen ennakointikäytännön kehittäminen 2006-2010

Industrial, Logistic and Social Future of the Murmansk Region until 2025, 2008

Luoteis-Venäjän taloudellinen kehitys vuoteen 2020 ja Pohjois-Suomen mahdollisuudet, 2009

 

Aluekehitys, Delfoi, Ennakointi, Strategia,  Delfoi-menetelmä, Strategiaprosessit, Tulevaisuus, Tulevaisuudentutkimus, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Itä-Suomi, Pohjois-Suomi, Koulutusta, Konsultointia

Pohjoinen ulottuvuus, 1999

Pohjois-Eurooppaa palvelevat yritykset Suomessa – Kehitettävät klusterit ja niiden kansainvälistämisen tukipalvelujen kehittäminen, 1999

.

TYÖVOIMA, OSAAMISTARPEET JA KOULUTUS

EU-palkitun työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimuskonseptin kehittäminen, 2011

 

Osaamistarpeiden ennakointi, Koulutustarpeiden ennakointi, Aluekehitys, Delfoi, Ennakointi, Strategia,  Delfoi-menetelmä, Strategiaprosessit, Tulevaisuus, Tulevaisuudentutkimus, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Koulutusta

Kemi-Tornio 2010

Vähittäiskaupan työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus, TKTT, 2009

Palvelu- ja ihmissuhdetaitoinen Helsinki, osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi vuoteen 2015, 2003

Osaaminen, koulutus ja ennakointi – Kemi-Tornio 2010, 2001

Yhteistyömahdollisuudet kaupunkiseutujen klusterikehittämisessä, 2001

Ennakointi, Aluekehitys RD