TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI

VAHVAT TRENDIT – HEIKOT SIGNAALIT – VILLIT KORTIT

isille14

Tulevaisuuden ennakoinnissa tärkeää on tunnistaa toimintaympäristössä vaikuttavat tekijät, kuten vahvat ennakoitavat trendit ja niiden vaikutus tutkimuksen kohteena olevaan ilmiöön valitun aikajäänteen aikana. Myös uusien nousevien ilmiöiden, heikkojen signaalien ja villien korttien systemaattinen tunnistaminen on tärkeää.

Toimintaympäristöanalyysin jälkeen kartoitetaan tutkimuksen kohteena olevan ilmiön, esimerkiksi toimialan tai alueen päätöksentekijöiden intressejä ja mahdollisuuksia tarttua toimintaympäristön muutosanalyysin hahmottamiin mahdollisuuksiin.

Erityistä huomiota kiinnitetään myös nousevien alojen ja ns. riippumattomien ryhmien mielipiteiden esille tuomiseen, jotta todellista uudistumista ja ennakointia tapahtuisi. Esimerkiksi vähemmistöryhmät ja riippumattomat toimijat nostavat usein tulevaisuudessa vahvistuvia heikkoja signaaleja esille.

Hyödyt

Tuotealueet ja sovellukset

TUOTEALUEET

Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimukset

Ennakoinnit

Osaamistarpeet

Elinkeinopoliittinen

Alueellinen

Klusterikohtainen

Yritysverkostokohtainen

Hankkeiden ja ohjelmien vaikutusarvioinnit

ELINKEINOPOLITIIKKA JA ALUEKEHITTÄMINEN

Smarctic loppuraportin kansi”Kasvuyritys tarvitsee itseään täydentävän kumppanin” Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti 3/2018

Yritysten kannattava kasvu lisää työpaikkoja ja verotuloja, Maaseudun tulevaisuus, Yliö 5.3.2018

Meriteollisuus ry:n Seatec-lehden pääkirjoitus: Tehtävä pohjoisessa, 2016

Polar Geography: Strong prospective trends in the Arctic and future opportunities in logistics, 2016

Tekesin arktinen strateginen avaus: Trends Relevant the Arctic. In the book: SMARCTIC – A Roadmap to a smarctic Arctic specialisation, 2014

VK 2008Pörssiin tarvitaan luonnonvaroja hyödyntäviä yrityksiä, KL 2011

EU:n parhaimman alueellisen ennakointikäytännön kehittäminen 2006-2010

Industrial, Logistic and Social Future of the Murmansk Region until 2025, 2008

Luoteis-Venäjän taloudellinen kehitys vuoteen 2020 ja Pohjois-Suomen mahdollisuudet, 2009

.

.

TYÖVOIMA, OSAAMISTARPEET JA KOULUTUS

URNISBN9789523442603.pdf

Pohjois-Eurooppaa palvelevat yritykset Suomessa – Kehitettävät klusterit ja niiden kansainvälistämisen tukipalvelujen kehittäminen, 1999

RD Konseptin ja osaamisen, ml. EU:n parhaimman ennakointikäytännön, soveltamista Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Etiäinen projektissa Yrjö Myllylän toimesta 2018-2020

Ennakointi demokratian vahvistajana. Esimerkkinä EU:n palkitsema TKTT-konsepti ja muut kansainvälisessä arvioinnissa esille nostetut suomalaiset ennakointikäytännöt, 2012

Kemi-Tornio 2010

Vähittäiskaupan työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus, TKTT, 2009

Palvelu- ja ihmissuhdetaitoinen Helsinki, osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi vuoteen 2015, 2003

Osaaminen, koulutus ja ennakointi – Kemi-Tornio 2010

Yhteistyömahdollisuudet kaupunkiseutujen klusterikehittämisessä, 2001

Ennakointi, Aluekehitys RD

Advertisement