OPPIMISYMPÄRISTÖT JA SOSIAALINEN MEDIA

 

Lontoo, Greenwich, British National Maritime Museum, 23.4.2012

Lontoo, Greenwich, British National Maritime Museum, 23.3.2012

OPPIMISYMPÄRISTÖT, SOSIAALINEN MEDIA & TIETOVERKOT

Internet ja sen tarjoamat uudet mahdollisuudet vaikuttavat myös RD Aluekehityksen tarjoamiin tutkimus- ja kehittämishankesovelluksiin.

Vaikka RD Aluekehitys korostaa perinteistä kasvokkain tapahtuvaa toimintaa, on uudella teknologialla usein myös merkittävä rooli sovelluksissa.

Vuodesta 2003 RD Aluekehityksen tutkimussovelluksissa on hyödynnetty säännönmukaisesti Internet-oppimisympäristöä ja ohjelmistoja Delfoi-sovelluksissa, etenkin Delfoi-prosessien viimeisilla haastattelukierroksilla.

Tämän lisäksi on käytetty ns. sosiaalisen median mahdollisuuksia seminaarien ja työpajojen jatkajana ja liittyen Delfoi-kierrosten valmisteluun sosiaalisella medialla on ollut merkitystä viestintäkanavana. RD Aluekehitys uskoo tämän kehityssuunnan tulevaisuudessa vahvistuvan ja elää tässäkin aikaansa. edellä.

Aluekehitys on osakkaana oppimisympäristöjä ja sosiaalisen median sovelluksia tarjoavassa osuuskunnassa yhdessä mm. Tulevaisuudentutkimuksen seura ry:n kanssa. Tämä osakkuus tarjoaa käyttöön ajan hermolla olevat uusimmat ympäristöt tilaajan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Hyödyt

Oppiva organisaatio ja parhaat käytännöt

Talonrakennusalan TKTT, Yrjö Mylllä & Jenni Linturi

Koulutustarpeiden ennakointi, Talonrakennusalan TKTT, Yrjö Myllylä & Jenni Linturi

TIETOVERKKOJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖSOVELLUKSIA

Arktisen meriteknologian ennakointi, 2012

Vähittäiskaupan työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus, TKTT, 2010

Teknisten palveluiden työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus, 2009

Ravintolapalvelualan työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus, 2007

.

Osaamistarpeiden ennakointi, Aluekehitys, Delfoi, Ennakointi, Strategia,  Delfoi-menetelmä, Strategiaprosessit, Tulevaisuus, Tulevaisuudentutkimus, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Koulutusta, Konsultointia

Osaamistarpeiden ennakointi,  koulutustarpeiden ennakointi, Helsinki 2015

Talonrakennusalan työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus, 2007

Siivous- ja kotitalouspalvelualan työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus, 2007

Vaurastuminen kansallisena velvollisuutena – Alueellisen yritys- ja innovaatiotoiminnan selvitysraportti, 2006

Maaseudun tulevaisuuden kasvuklusterit vuoteen 2015, 2005

Maaseudun tulevaisuus ja klusterit – Arviointia Delfoi-menetelmällä, 2005

Palvelu- ja ihmissuhdetaitoinen Helsinki, osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi vuoteen 2015, 2003

Osaamistarpeiden ennakointi, Aluekehitys, Delfoi, Ennakointi, Strategia,  Delfoi-menetelmä, Strategiaprosessit, Tulevaisuus, Tulevaisuudentutkimus, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Koulutusta, Konsultointia