OPPIMISYMPÄRISTÖT JA SOSIAALINEN MEDIA

WP_20170307_009

RD Aluekehitys Oy:n Yrjö Myllylän esitelmä Maailmanpankissa Washingtonissa Learning Forumissa 7.3.2017.

OPPIMISYMPÄRISTÖT, SOSIAALINEN MEDIA & TIETOVERKOT

Internet ja sen tarjoamat uudet mahdollisuudet vaikuttavat myös RD Aluekehityksen tarjoamiin tutkimus- ja kehittämishankesovelluksiin.

Vaikka RD Aluekehitys korostaa perinteistä kasvokkain tapahtuvaa toimintaa, on uudella teknologialla usein myös merkittävä rooli sovelluksissa.

Vuodesta 2003 RD Aluekehityksen tutkimussovelluksissa on hyödynnetty säännönmukaisesti Internet-oppimisympäristöä ja ohjelmistoja Delfoi-sovelluksissa, etenkin Delfoi-prosessien viimeisilla haastattelukierroksilla.

Tämän lisäksi on käytetty ns. sosiaalisen median mahdollisuuksia seminaarien ja työpajojen jatkajana ja liittyen Delfoi-kierrosten valmisteluun sosiaalisella medialla on ollut merkitystä viestintäkanavana. RD Aluekehitys uskoo tämän kehityssuunnan tulevaisuudessa vahvistuvan ja elää tässäkin aikaansa. edellä.

Aluekehitys on osakkaana oppimisympäristöjä ja sosiaalisen median sovelluksia tarjoavassa osuuskunnassa yhdessä mm. Tulevaisuudentutkimuksen seura ry:n kanssa. Tämä osakkuus tarjoaa käyttöön ajan hermolla olevat uusimmat ympäristöt tilaajan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Hyödyt

Oppiva organisaatio ja parhaat käytännöt

TIETOVERKKOJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖSOVELLUKSIA

Videoblogit ennakkoinnista ja tulevaisuuksientutkimuksesta, 2021

Teams-luennot ja striimaukset: Venäjän logistiset käytävät aluekehityksen moottorina, 2021

EnnakointiKannattavan kasvun johtaminen, 2017

Vähittäiskaupan työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus, TKTT, 2010

Teknisten palveluiden työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus, AMTE kansi2009

Ravintolapalvelualan työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus, 2007

Talonrakennusalan työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus, 2007

Siivous- ja kotitalouspalvelualan työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus, 2007

Vaurastuminen kansallisena velvollisuutena – Alueellisen yritys- ja innovaatiotoiminnan selvitysraportti, 2006

TEM 29,11Maaseudun tulevaisuuden kasvuklusterit vuoteen 2015, 2005

Maaseudun tulevaisuus ja klusterit – Arviointia Delfoi-menetelmällä, 2005

Palvelu- ja ihmissuhdetaitoinen Helsinki, osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi vuoteen 2015, 2003

Osaamistarpeiden ennakointi, Aluekehitys, Delfoi, Ennakointi, Strategia,  Delfoi-menetelmä, Strategiaprosessit, Tulevaisuus, Tulevaisuudentutkimus, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Koulutusta, Konsultointia

 

 

 

 

Advertisement