RD Ratkaisu – Delfoi-sovellukset

Delfoi, Delfoi-menetelmä, RD Metodi, Aluekehitys, Ennakointi, Strategia, Strategiaprosessit, Tulevaisuus, Tulevaisuudentutkimus, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Espoo, Salo,  Koulutusta, Konsultointia

RD Ratkaisu.

Toimintaympäristömme muuttuu. Perinteiset kehittämismenetelmät, jotka pohjaavat vain tilastotietoon ja ”faktoihin”, eivät yksin riitä selvittämään ilmiöitä, joita ajassamme liikkuu. Tarvitaan myös enemmän tulkittua tietoa ja ymmärtämistä muutoksen syistä, sisällöstä ja vaikutuksista.

Olennaista on ymmärtää syvästi, mitä tarkoittavat markkina- ja toimintaympäristölähtöisyys, verkottuminen ja yrittäminen sekä ilmiöt, jotka esiintyvät piilevinä tietoina, heikkoina signaaleina kuin myös hiljaisten nurkkien kuiskauksina, unohtamatta kuitenkaan selvästi näkyviä, osittain tilastotietoihinkin perustuvia tulkittavissa olevia vahvoja trendejä.

Aiemmin totuttujen mallien yksinomainen seuraaminen ovat mennyttä aikaa, kuten viime aikojen talouskriisi ja sen seurantavaikutukset ovat osoittaneet. Aiemmat selvitysmenettelyt eivät aidosti ota huomioon verkostoitumista eivätkä luovuutta.

RATKAISUN AVAIMET

Oy Aluekehitys RD perustaa koko toimintakulttuurinsa uudelle ajattelulle ja toimintafilosofialle, jossa keskeistä on prosessoivien ja toimintalähtöisten menetelmien käyttö. Niiden tavoitteena ovat yhteisöllinen ohjautuvuus ongelmaratkaisun ympärillä, ihmisten luova ajattelu ja mielipiteen vaikuttaminen sekä faktatiedon hyväksikäyttö.

Edellä mainittuihin haasteisiin muutosprosessin aikaansaamisessa ja hallinnassa nykyään yhä selkeämmin arvostusta saanut Delfoi-menetelmä on Aluekehityksen ydinosaamista. Aluekehitys on käyttänyt menetelmää onnistuneesti lukuisissa aluekehittämisen tutkimuksissa ja vaikutusselvityksissä sekä strategiaprosesseissa niin julkisen sektorin kuin yritysmaailmankin puitteissa koko toimintansa ajan vuodesta 1994 lähtien.

Yrjö Myllylä, RD Aluekehitys Oy:n toimitusjohtaja, on yhteiskuntatieteiden tohtori, jonka väitöstutkimuksen keskeinen menetelmä on Delfoi-metodi.

Menetelmä on asiantuntijahaastattelu, jolle ominaista on tilastollisen palautteen ja iteratiivisten haastattelujen kautta muodostaa yhteinen näkemys kehitettävän alueen ja asian sisällöstä, kehittämisen suunnasta sekä tarvittavista toimenpiteistä. Selvitysprosessin aikana valitun Delfoi-paneelin jäsenten mielipiteet lähenevät toisiaan. Menetelmän edut korostuvat tilanteissa, joissa aihe tai kohde on kompleksinen, vallitsevaa mielipidettä on vaikeaa erottaa, kun asiantuntijat tai panelistit katsovat aihetta eri näkökulmista.

aluekehitys rd

Advertisement