Referenssit

AMTE kansi
Arktisen meriteknologian ennakointi-hanke oli merkittävä ja vaikuttava tyypillinen RD Konseptin mukainen Delfoi-sovellus, joka sisälsi Tulevaisuusverstaan ja Viestintäsuunnitelman. Se oli vaikuttava alueellisesti Uudellamaalla, kansallisesti ja kansainvälisesti.

RD Konseptissa keskeistä on Delfoi-menetelmän soveltaminen täydennettynä Tulevaisuusverstailla, workshopeilla sekä kokonaisuutta tukevalla Viestintäsuunnitelmalla ja sen toteutuksella. Seuraavassa on RD Konseptia ja RD Aluekehityksen puitteissa kehitettyä osaamista hyödyntäneitä sovelluksia vuosilta 2010-2020. Tyypillisesti jo hankkeen aikana vaikuttavaan, energisoivaan ja toimijoita mobilisoivaan soveltamiseen olisi syytä varata vähintään noin 1/2 vuoden työpanosta vastaavat resurssit. Alla on sovelluksia, joiden työpanos on vaihdellut muutamasta kuukaudesta noin kahteen vuoteen.

2019-2020

Kymenlaakson ennakointimallin luominen ja kehittäminen (RD Konseptin soveltaminen Yrjö Myllylän toimesta, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nimissä, ESR-hanke).

.

2018

Ympäristöalan vertailulaboratoriotoiminnan ennakointi (RD Konseptin soveltaminen Yrjö Myllylän toimesta, Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen nimissä, Valtioneuvoston tilaus).

2017

Kannattavan kasvun johtaminen – Keskeneräisyyden taidetta. Kasvuyritysten pullonkaulojen selvittäminen. Tilajaana Tulevaisuuden Kasvupolut Oy.

2016

Biking in Practice – Ideas and act to promote walking and cycling. Kirjan toimittaminen. Tilaajana Mauri Myllylä, Kansainvälinen talvipyöräilykongressi, sponsorit: Aalto yliopisto, WSP Group, Navico Oy, RD Aluekehitys Oy sekä kirjan tilaajat.

2015

Arktinen liike- ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta Pohjois-Pohjanmaalla. Tilaajana Center for Environment and Energy, Oulun yliopisto, BusinessOulu. Rahoittajana Pohjois-Pohjanmaan liitto.

2014

VT 8 esisuunnittelukilpailu Turku-Pori. Tilaajana Varsinais-Suomen ely-keskus. Toimittajakonsortio: Pääkonsulttina Plaana Oy ja mukana Waystep Consulting Oy, Gamify Finland Oy ja RD Aluekehitys Oy.

2013

Tekesin strateginen arktinen avaus, SMARCTIC-projekti. Tilaajina Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Oulun yliopisto, Oulun Ammattikorkeakoulu, VTT. Rahoittajana TEKES. Hanke johti vajaan 100 miljoonan TEKESin Arktiset meret -ohjelmaan mm. Meriteollisuus ry:n mukaan.

2012

Arktisen meriteknologian ennakointi Uudenmaan pk-yritysten näkökulmasta. Tilaajana Uudenmaan ELY-keskus.

2011

Kansainvälinen villien korttien ja heikkojen signaalien Delfoi-tutkimus. Partnerimaat Suomi, Iso-Britannia, Saksa, Tsekki ja Israel. Rahoittajina EU:n komission Blue Sky -ohjelma. Yrjö Myllylä hankkeessa Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen nimissä soveltaen RD Konseptia  ja hankittua osaamista Suomen Delfoi-osatutkimuksessa sekä partnerimaiden tietojenkäsittelyssä ja raportoinnissa. Hanke ennakoi mm. pandemiaa.

2010

Koillis-Suomen elinkeinostrategia 2011-2015. (RD Konseptin soveltaminen Yrjö Myllylän toimesta, Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen nimissä,  Naturpolis Oy:n tilaus. Rahoittajana KOKO-ohjelma, Pohjois-Pohjanmaan liitto)

__ __ __

Delfoi-sovellukset pitävät usein tilaajan toivoessa sisällään

  • Viestintäsuunnitelmia
  • Tulevaisuusverstas- ja works shop toteutuksia

Viestintäsuunnitelmat, Tulevaisuusverstaat, work shopit, esitelmät, koulutustilaisuudet, asiantuntija-artikkelit ovat myös erillisesti tai Delfoi-sovelluksen optiona toimitettavia tuotteita.

Lisää RD Referenssejä löydät sivuston kohdasta ”Tuotealueet” kunkin tuotealueen kohdalta

Advertisement