TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

JOY Promootio 2009

PERUSTUTKIMUKSESTA SELVITYKSIIN

Aluekehitys tuottaa tutkimuksia perustutkimuksista soveltaviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Aluekehityksen vaihtoehto tuo lisäarvoa perinteiseen työryhmätyöskentelyyn tai silloin kun tutkimukselle haetaan myös käytännön vaikuttavuutta. Tutkimuksissa hyödynnetään eri tietolähteitä ja menetelmiä, mm. tilastotietoa ja asiantuntijatietoa.

RD Aluekehityksen tutkimussoveltaminen on usein tulevaisuuden samanaikaista tekemistä, jolloin asiantuntijoiden laajasti ymmärrettynä, ml. päätöksentekijöiden mukaan ottaminen tutkimussovelluksiin on olennaista. Tutkimuksilla voi olla tarvittaessa myös itsenäinen taustatietoa tuottava rooli, jolloin voidaan rajautua pelkästään tilastotiedon tuottamiseen tai jo tehtyjen haastattelu- tai kyselytutkimusten tulosten analysointiin.

Tutkimussovellusten vaikuttavuus on myös tavanomaista suurempi osallistumista korostavien menetelmien ja viestintäosaamisen vuoksi.

Tutkimus – selvitystyö – konsultointi

MENETELMÄOSAAMINEN JA ELEMENTIT

Menetelmät hallitsevana, hyvin verkottuneena ja kokeneena konsulttina Aluekehityksen tutkimus- ja selvityssovellukset säästävät huomattavasti varoja tavanomaiseen toteutukseen verrattuna.

Uuden tiedon tuottaminen

Osallistumismahdollisuuksien tarjoaminen

Verkostoitumisen edistäminen

Vision tuottaminen

Ajankohtaisen päätöksenteon tukeminen

Hyödyt

ALUE- JA TOIMIALAKOHTAISUUS

Polar Geography

RD Konseptin soveltaminen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus: Ympäristöalan vertailulaboratorioiden ennakointi, VNK 2018

Strong prospective trends in the Arctic and future opportunities in Logistics, 2016

Trends Relevant the Arctic. In the book: SMARCTIC – A Roadmap to a smarctic Arctic specialisation, 2014

Pohjoisen tutkimuksen erityiskysymykset – NorNet verkoston / Luonnonvara- ja ympäristöalan ennakointi vuoteen 2025

VNK 61,2018Ennakointi demokratian vahvistajana. Esimerkkinä EU:n palkitsema TKTT-konsepti ja muut kansainvälisessä arvioinnissa esille nostetut suomalaiset ennakointikäytännöt, 2012

Sopimusten Venäjä 2030, TuV kannanotto, 2009-2010

Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä, 2010

Pk-yritysten kansainvälistymisprosessi – Menestys- ja kapeikkotekijät, 2001

 

TEM 43,2010Kauklahden alueen ensimmäisen tiilitehtailija Karl Wilkmanin- tarina, 2007

Hailuodon yhdyskuntakehitys lautta- ja kiinteäyhteysvauhtoehdoissa, 1994

Vaurastuminen kansallisena velvollisuutena – Alueellisen yritys- ja innovaatiotoiminnan selvitysraportti, 2006

Vähittäiskaupan työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus, 2009.

 

aluekehitys rd

 

Advertisement