STRATEGIAPROSESSIT

TAVOITTEET – VALINNAT – SITOUTUMINEN

London 2012

RD Aluekehityksen strategiaprosesseissa avainsana on valinnat. Tekemällä rohkeita valintoja, joihin toimijat ovat valmiita sitoutumaan, luodaan ylivertaista vahvuutta. Tämän vuoksi RD Delfoi-prosessit korostavat strategioinnin lähtökohtana myös valintoja.

RD-strategiaprosesseissa huomioidaan toimintaympäristön muutos ja sen tarjoamat mahdollisuudet. Prosesseissa tunnistetaan toimijoiden kannalta toivotut kasvualat ja niihin kiinnittymisen vaatimat toimenpiteet.

RD Delfoi-soveltamiseen voidaan kytkeä tarpeen mukaan muita menetelmiä, joita käytetään Delfoi-menetelmän lähtökohtia hyödyntäen. Tällaisia usein strategiaprosesseihin kytkettyjä muita metodeja ovat mm. vahvuuksia kartoittava SWOT-analyysi, Bostonin portfolio-analyysi sekä trendi- ja klusteriajattelu.

Hyödyt

Strategiaprosesseja ja teemasovelluksia

Arctic business and...TYYPILLISIÄ STRATEGIAPROSESSEJA

Aluekehityksen strategiaprosessit toteuttavat osittain jo strategian laadinnan aikana.

Tyypillisiä strategiaprosesseja edustavat Alue-, toimiala-, klusterikohtaiset Yrityskohtaiset strategiaprosessit

Yksittäisen teeman haltuunottamiseen liittyvä, kuten innovaatioympäristön tai kansainvälistymisen tukipalveluiden tai liikennekäytävän kehittämiseen liittyvät strategiaprosessit.

.

EtukansiYRITYS- JA YHTEISÖKOHTAISET SOVELLUKSET

Kannattavan kasvun johtaminen – Keskeneräisyyden taidetta, 2018

RD konseptin sovellus: Koillis-Suomen elinkeinostrategia 2011-2015, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Naturpolis

Arctic business and research, development and innovation activity in Northern Ostrobothnia, 2015

Murmanskin alueen merkityksen kasvu energiataloudessa ja logistiikassa luo Pohjoinen luottamusmahdollisuuksia myös Suomen yrityksille, Tulevaisuusvaliokunta 2010

Oy Bothnia Logistic Centre Ltd:n toimintakonsepti

Kokkolan strategiaprosessi

TEEMAKOHTAISET PROSESSIT

Arktisen meriteknologian ennakointi, 2012

Vientiä ja kansainvälistymistä edistävien TE-keskuspalveluiden kehittäminen – Yhteenvetoraportti, 2003

Dia2Nelostievisio

Uudenmaan liiton ja sen alueen kehittämisen päälinjat – Kurkistuksia tulevaisuuteen

Itämeren alueen muuttuvat kuljetusmarkkinat – Varsinais-Suomen asema Itämeren yhteysverkossa

E18-tien kansainvälinen kehittämisprojekti

aluekehitys rd

Advertisement