STRATEGIAPROSESSIT

TAVOITTEET – VALINNAT – SITOUTUMINEN

 

London 2012

RD Aluekehityksen strategiaprosesseissa avainsana on valinnat. Tekemällä rohkeita valintoja, joihin toimijat ovat valmiita sitoutumaan, luodaan ylivertaista vahvuutta. Tämän vuoksi RD Delfoi-prosessit korostavat strategioinnin lähtökohtana myös valintoja.

RD-strategiaprosesseissa huomioidaan toimintaympäristön muutos ja sen tarjoamat mahdollisuudet. Prosesseissa tunnistetaan toimijoiden kannalta toivotut kasvualat ja niihin kiinnittymisen vaatimat toimenpiteet.

RD Delfoi-soveltamiseen voidaan kytkeä tarpeen mukaan muita menetelmiä, joita käytetään Delfoi-menetelmän lähtökohtia hyödyntäen. Tällaisia usein strategiaprosesseihin kytkettyjä muita metodeja ovat mm. vahvuuksia kartoittava SWOT-analyysi, Bostonin portfolio-analyysi sekä trendi- ja klusteriajattelu.

Hyödyt

Strategiaprosesseja ja teemasovelluksia

KL 28.11.2011

Kauppalehti 28.11.2011:Kaivosalan akehitysmahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää strategiaprosesseja.

TYYPILLISIÄ STRATEGIAPROSESSEJA

Aluekehityksen strategiaprosessit toteuttavat osittain jo strategian laadinnan aikana.

Tyypillisiä strategiaprosesseja edustavat Alue-, toimiala-, klusterikohtaiset Yrityskohtaiset strategiaprosessit

Yksittäisen teeman haltuunottamiseen liittyvä, kuten innovaatioympäristön tai kansainvälistymisen tukipalveluiden tai liikennekäytävän kehittämiseen liittyvät strategiaprosessit.

.

 

TE-keskusten kansainvälistymispalveluiden kehittäminen,  2003

YRITYS- JA YHTEISÖKOHTAISET SOVELLUKSET

Murmanskin alueen merkityksen kasvu energiataloudessa ja logistiikassa luo mahdollisuuksia myös Suomen yrityksille, Tulevaisuusvaliokunta 2010

Teknisten palveluiden työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus, 2009

Maaseuduntulevaisuus ja klusterit – Arviointia Delfoi-menetelmällä, 2005

 

 

Nelostietä markkinoille, Visio Nelostie E/ ry:lle

Oy Bothnia Logistic Centre Ltd:n toimintakonsepti, 1999

Kokkolan strategiaprosessi, 1997

TEEMAKOHTAISET PROSESSIT

Arktisen meriteknologian ennakointi, 2012

Vientiä ja kansainvälistymistä edistävien TE-keskuspalveluiden kehittäminen – Yhteenvetoraportti, 2003

Nelostievisio, 1998

Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen yritysten intressien polttopisteessä, 2010

Uudenmaan liiton ja sen alueen kehittämisen päälinjat, 1995

E18-tien kansainvälinen kehittämisprojekti, 1992

aluekehitys rd