”Elää aikaansa edellä”

Greenwich

Greenwich, ajan alkupiste, London

VALTAKUNNALLINEN VAIKUTTAJA,

ALUEELLINEN KEHITTÄJÄ,

PAIKALLINEN TOIMIJA

Alueellisen kehittämisen lähtökohtana on innovaatioympäristön luominen. Se lähtee ajatuksesta, että toimintaympäristömme muuttuu kansainvälisesti, valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisella tasolla.

Aluekehitys, Delfoi, Ennakointi, Strategia,  Delfoi-menetelmä, Strategiaprosessit, Tulevaisuus, Tulevaisuudentutkimus, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Koulutusta, Konsultointia, Yhdyskuntasuunnittelua, Liikennejärjestelmät

Yhteiskunnan rakentaminen tarvitsee ihmisiä, jotka elävät aikaansa edellä. Esimerkiksi oululaiset saavat kiittää viime vuosikymmenten näkijöiden ja tekijöiden lisäksi mm. Otto Iivari Meurmania ja Carl Ludvig Engeliä nykyisestä hyvästä asuinympäristöstään.

 

Positiivinen muutosprosessi ottaa huomioon eri aluetasojen toimijoiden näkemykset ja tavoitteet saaden aikaan yhteisen vision kehittämisen sisällöstä. Sen pohjalta kehittämisideoiden kerääminen ja jalostaminen kehittämisohjelmiksi sekä hankeaihioiksi tapahtuu jo selvityspressin aikana. Menetelmänä käytetään Delfoi-metodia, jonka ytimen muodostavat asiantuntijahaastattelut ja iteratiiviset kyselyt yhdistyneenä tilastolliseen tietoon sekä haastatteluryhmien antamaan palautteeseen. Delfoi-metodin etuja lisäksi ovat selvitysprosessinnopeus, kustannustehokkuus ja luotettavuus.

Oy Aluekehitys RDn ydinosaamista aluekehittämisen ohella ovat tulevaisuuden ennakointi, strategiaprosessien johtaminen sekä valtakunnalliset tutkimus- ja selvitysprojektit.

Älä jää jälkeen kehityksestä – ”Historia rankaisee niitä, jotka tulevat liian myöhään” (Gorbatsov).

Aluekehitys – Elää aikaansa edellä.

aluekehitys rd

Advertisement