KOULUTUS & VIESTINTÄ

Promootio, 2009

Promootio Joensuun yliopistossa 2009, mukana RD Aluekehitys Oy:n toimitusjohtaja.  Joensuun yliopiston kuvaaja.

 

KOULUTUS & VIESTINTÄ

TIEDON TUOTTAMINEN – VIESTINTÄ – IMPLEMENTOINTI

Koulutuksen keskeinen rooli on tuoreen ennakkotiedon siirtämisessä kohderyhmien käyttöön. Hankkeisiin osallistuvat panelistit ja muut osallistuvat organisaatiot, kuten hankkeiden ohjausryhmät, muodostavat keskeisen koulutuksen ja viestinnän kohderyhmän hankkeiden aikana.

Menetelminä ovat tietoiskut, työpajat, seminaariesitykset – hyödyntäen Internetiä toteutuksen tukena. Hankkeiden jälkeen korostuu usein ulkoisen viestinnän rooli ja siihen liittyvät seminaarit, luentosarjat ja muut kohderyhmätilaisuudet.

Oppilaanohjauksessa pyritään asiakaslähtöisen toiminnan toteutukseen ja toimijoiden henkilökohtaisten visioiden toteutuksen tukemiseen. Kysymys on prosessin ohjaamisesta, missä korostuvat henkilökohtaisten tavoitteiden selkiinnyttäminen ja henkinen rohkaisu.

Tiedon siirtäminen ja vuorovaikutus

PROSESSIN OHJAAMINEN

Henkilökohtaisten tavoitteiden selkiinnyttäminen

Markkinoiden ja kysynnän selvittäminen

Tuoreen, tutkimuksiin perustuvan asiatiedon tuottaminen

Henkinen rohkaisu

Käytännön toiminnan ohjaus

Hyödyt

ESITELMÄT JA LUENNOT

Asiantuntijaesitelmä

Delfoi-menetelmä tulevaisuuden tekemisen työkaluna, Data-analytiikka ja visualisointi: Datan hankinta ja analyysi 3, Xamk koulutus 2021

Ennakointia ja osuvia ratkaisuja työvoiman saatavuuteen, Etiäinen-hankkeen tuloksia ja yhteistyömahdollisuuksia, Tampereen kaupunki 2020

Kannattavan kasvun johtaminen – Keskeneräisyyden taidetta, kirjan julkistamistilaisuus Oulussa 2018, esittelytilaisuus Turussa Rotareille 2019

Maailmanpankin Learning Forum 2017 – RD Aluekehitys Oy:n toimitusjohtaja YTT Yrjö Myllylä mukana osaamisen vientiesitelmällään, osa Suomi 100 juhlavuoden ohjelmaa

Pohjoinen talous – Suomen talouskasvun veturi tulevaisuudessa, 2012

Koulutustilaisuuden iltavastaanotto Oulun kaupungintalolla 17.2.2012

Koulutustilaisuuden iltavastaanotto Oulun kaupungintalolla 17.2.2012

Tulevaisuusvaliokunnassa 7.10.2009: Arktisen kuljetus-, energia-, ja ympäristöteknologian tutkimus – ja kehittämisohjelma käynnistettävä Ilmastonmuutos ja ilmastonmuutos – Hyvät naapurit, yhteinen ympäristömme, 2009

Esitelmät: Hitsaustekniikan ajankohtaispäivät (2013), Miten asiantuntijat valitaan ja niiden tietoa hyödynnetään ? (2013), Millainen on hyvä tulevaisuusväite? (2009), Delfoi ja turvallisuusanalyysit (2009), Delfoi-menetelmä innovaatiojärjestelmänä (2008).

SEMINAARIT JA KONSULTOINTI

Ammatillisten työelämäfoorumien kehittämispaja, case Kymenlaakso,
Etiäinen-hankkeen näkökulma, Tredu, 2021

Kokemuksia ja tuloksia Etiäinen-ennakointihankkeesta, Koulutuskuntayhtymä Brahe, Monikampus-hanke

Delfoi-tutkimuksen kommentointia, ohjausta ja konsultointia: Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2012, Maanpuolustuskorkeakoulu 2010, Tampereen yliopisto, Oulun ja Lapin yliopisto, Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009

Miten yritykset voivat hyötyä tulevaisuudentutkimuksesta? Tulevaisuudentutkimus ja Delfoi-menetelmä, 2005

Suomen hyvinvointiklusterin kansainvälistäminen, 2000

Ajankohtaiset koulutustilaisuudet ja aiheet

aluekehitys rd

Advertisement