ALUEKEHITYS

ALUEKEHITTÄMINEN

NÄKEMYSTÄ – OSAAMISTA – VUOROVAIKUTUSTA

isille6

Hyödyt

Aluekehittämisessä tärkeintä on osaamisen suuntaaminen tulevaisuuden kannalta relevanteille alueille. Osaamisen suuntaaminen edellyttää toimintaympäristön muutosanalyysiä.

Alueen tulevaisuuteen vaikuttavien tekijöiden ja näkijöiden tunnistaminen sekä yhteinen mahdollisten ja haluttujen tulevaisuusvaihtoehtojen prosessointi näiden toimijoiden kanssa ovat keskeisiä näkökulmia.

Prosessin toimijoiden tulee edustaa markkinatietoa, osaamista, resursseja ja johtamistaitoa. Edustajia tulee olla tavanomaisessa prosessissa niin yritys-, kunta- ja valtiotahoilta unohtamatta kansalaisyhteiskuntaa.

Tärkeintä dynaamisten vaikutusten saamiseksi on toimijoiden vuorovaikutus eikä yksittäisen osatekijän kuten rahan määrä. Aluekehittäjänä voi olla mikä toimija tahansa, joka toimii em. tavoin.

Aluekehittämisen sovelluksia

DELFOI-MENETELMÄ

Maaseudun tulevaisuus ja klusterit - Arviointia Delfoi-menetelmällä

Etiäinen – Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi Kymenlaaksossa, Pirkanmaan ennakointitoiminnan benchmarkaus 2020

Euroopan unionin paras alueellisen ennakoinnin käytäntö, 2011

Delfoi-menetelmä dynaamisena aluekehittämisen välineenä

Maaseudun tulevaisuus ja klusterit – Arviointia Delfoi menetelmällä, 2005

KANSAINVÄLINEN TASO

Artikkelin kansi

Integrating Delphi methodology to some classical concepts of the Boston Consulting Group framework: Arctic maritime technology BCG Delphi foresight – A pilot study from Finland, 2015

Industrial, Logistic and Social Future of the Murmansk Region until 2025 – Summary of the Doctoral Dissertation by Yrjö Myllylä

Murmanskin alueen teollinen, logistinen ja sosiaalinen tulevaisuus vuoteen 2025

VALTAKUNNALLINEN TASO

Terra 128,2 www esittely

Aluepolitiikka eilen, tänään, huomenna, keskustelupuheenvuoron toimitus, 2016

Vaurastuminen kansallisena velvollisuutena – Alueellisen yritys- ja innovaatiotoiminnan selvitysraportti, 2006

Pohjoinen ulottuvuus: Pohjois-Eurooppaa palvelevat yritykset Suomessa – Kehitettävät klusterit ja niiden kansainvälistämisen tukipalvelujen kehittäminen

.

ALUEELLINEN TASO

.

AMTE kansiArktisen meriteknologian ennakointi – Uudenmaan pk-yritysten näkökulmasta, 2011-2013

Ravintolapalvelualan työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus, 2007

Yhteistyömahdollisuudet kaupunkiseutujen klusterikehittämisessä, 2001

Uudenmaan  elinkeinoelämän rooli Pohjois-Euroopassa.

Aluekehitys rd

Advertisement