ALUEKEHITYS

ALUEKEHITTÄMINEN

NÄKEMYSTÄ – OSAAMISTA – VUOROVAIKUTUSTA

isille14

Hyödyt

Aluekehittämisessä tärkeintä on osaamisen suuntaaminen tulevaisuuden kannalta relevanteille alueille. Osaamisen suuntaaminen edellyttää toimintaympäristön muutosanalyysiä.

Alueen tulevaisuuteen vaikuttavien tekijöiden ja näkijöiden tunnistaminen sekä yhteinen mahdollisten ja haluttujen tulevaisuusvaihtoehtojen prosessointi näiden toimijoiden kanssa ovat keskeisiä näkökulmia.

Prosessin toimijoiden tulee edustaa markkinatietoa, osaamista, resursseja ja johtamistaitoa. Edustajia tulee olla tavanomaisessa prosessissa niin yritys-, kunta- ja valtiotahoilta unohtamatta kansalaisyhteiskuntaa.

Tärkeintä dynaamisten vaikutusten saamiseksi on toimijoiden vuorovaikutus eikä yksittäisen osatekijän kuten rahan määrä. Aluekehittäjänä voi olla mikä toimija tahansa, joka toimii em. tavoin.

 

 

Aluekehittämisen sovelluksia

Aluekehitys, Delfoi, Ennakointi, Strategia,  Delfoi-menetelmä, Strategiaprosessit, Tulevaisuus, Tulevaisuudentutkimus, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Koulutusta, Konsultointia

Maaseudun tulevaisuus ja klusterit – Arviointia Delfoi-menetelmällä, KTM 10/2005

DELFOI-MENETELMÄ

Euroopan unionin paras alueellisen ennakoinnin käytäntö, 2011

Delfoi-menetelmä dynaamisena aluekehittämisen välineenä, 2010

Luoteis-Venäjän taloudellinen kehitys 2020-luvulle ja Pohjois-Suomen mahdollisuudet, 2010

Maaseudun tulevaisuus ja klusterit – Arviointia Delfoi menetelmällä, 2005

.

VALTAKUNNALLINEN TASO

Innovaatio, Innovaatioekosysteemi, Innovaatioympäristö, Innovaatiostratrategia, Aluekehitys, Delfoi, Ennakointi, Strategia,  Delfoi-menetelmä, Strategiaprosessit, Tulevaisuus,  Uusimaa, Varsinais-Suomi, Koulutusta, Konsultointia

Alueellisen yritys- ja innovaatioympäristön selvitysraportti, Valtioneuvoston kanslia 12,2006

Vaurastuminen kansallisena velvollisuutena – Alueellisen yritys- ja innovaatiotoiminnan selvitysraportti, 2006

Pohjoinen ulottuvuus: Pohjois-Eurooppaa palvelevat yritykset Suomessa – Kehitettävät klusterit ja niiden kansainvälistämisen tukipalvelujen kehittäminen, 1999

ALUEELLINEN TASO

Ravintolapalvelualan työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus, 2007

Yhteistyömahdollisuudet kaupunkiseutujen klusterikehittämisessä, 2001

 

 

Osaamistarpeiden ennakointi, Työvoimatarpeiden ennakointi,  Ennakointi, Aluekehitys, Delfoi,  Delfoi-menetelmä, Strategia, Strategiaprosessit, Tulevaisuus, Tulevaisuudentutkimus, Uusimaa, Varsinais-Suomi, ELY, ELY-keskus, ELY-keskukset,Koulutusta, Konsultointia

Varsinais-Suomen Vähittäiskaupan Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus TKTT, 2010

Uudenmaan  elinkeinoelämän rooli Pohjois-Euroopassa, 1996

 

 

 

 

 

Aluekehitys rd