Työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointi -case: Ravintolapalveluala

TIETOISKU – Ennakointi-case, Ravintolapalveluala, Varsinais-Suomi

Myllylä, Yrjö (2007). Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus 2007[1]. Yhteenveto ravintolapalveluiden työnantajahaastatteluista. Asiantuntijaraadin SWOT-analyysi 27.2.2007. 47 p. Varsinais-Suomen TE-keskuksen julkaisuja 6 / 2007.


[1] Käytäntö on valittu Euroopan unionin parhaimmaksi alueellisen ennakoinnin käytännöksi vuonna 2010 http://arenas.itcilo.org/en/home,) , lisätietoja myös tietoiskun lopussa.

**

ESIPUHE

.
Työvoima- ja koulutustarvetutkimus (TKTT) on lyhyen aikajänteen menetelmä, jolla
Varsinais-Suomen TE-keskuksessa on tunnistettu yritysten työvoima-, rekrytointi- ja
koulutustarpeita. Menetelmällä saadaan tietoa myös yritysten alihankinta- ja verkostoitumistarpeista, uusista yritysideoista, vientinäkymistä sekä investointi-suunnitelmista.

.
Haastattelun tuloksia analysoidaan asiantuntijaraadeissa, joihin kutsutaan haastateltujen
yritysten, oppilaitosten, työvoimatoimistojen, TE-keskuksen ja eri projektien edustajia.
Raati laatii SWOT-analyysin ja tekee toimenpide-ehdotuksia toimialan kehittämiseksi.
Raadin tuloksia arvotetaan ja asetetaan tärkeysjärjestykseen vielä ns. Delfoi-kyselyllä.
Tässä ravintolapalveluiden TKTT-tutkimuksessa haastateltiin 32 yritystä Kaarinan,
Kemiön, Laitilan, Paimion, Paraisten ja Turun työvoimatoimistojen alueilta. Asiantuntijaraatiin osallistui 15 ravintolapalvelualan asiantuntijaa yrityksistä, oppilaitoksista, työvoimatoimistosta ja TE-keskuksesta.

.
Haluan kiittää haastateltuja yrityksiä vastaamisesta, haastattelun tehneitä työvoimatoimistojen virkailijoita sekä asiantuntijaraadin jäseniä. Kiitokset ansaitsee myös TKTTyhteenvetoraportin laatinut Yrjö Myllylä Aluekehitys Oy:stä

.
Turussa 21.5.2007

.

Tuula Kuntsi
Osastopäällikkö

.

SISÄLLYSLUETTELO

TIIVISTELMÄ………………………………………………………………………………………………….. 6
SISÄLLYS
ESIPUHE………………………………………………………………………………………………………… 5
SISÄLLYS………………………………………………………………………………………………………… 6
1 JOHDANTO …………………………………………………………………………………………………. 11
1.1 Muutostrendejä ………………………………………………………………………………………….. 12
1.2 Ravintolapalveluala tilastojen valossa Varsinais-Suomessa ……………………………. 13
2 TUTKIMUKSEN KATTAVUUS………………………………………………………………………. 14
2.1 Henkilöstön ammattinimikkeet……………………………………………………………………. 14
2.2 Henkilöstön ikärakenne ……………………………………………………………………………… 15
3 TYÖVOIMAN LISÄYS- JA VÄHENTÄMISTARPEET ……………………………………….. 16
3.1 Työvoiman käyttöaste …………………………………………………………………………………. 16
3.2 Työvoiman tarpeen kehitys …………………………………………………………………………. 17
3.3 Työvoiman lisäystarpeet……………………………………………………………………………… 17
4 MUUTOKSET AMMATEISSA……………………………………………………………………….. 19
5 REKRYTOINTIONGELMAT …………………………………………………………………………. 20
6 KOULUTUSTARPEET JA ESITYKSET OPPILAITOKSILLE…………………………….. 21
6.1 Koulutustarve-esitykset ……………………………………………………………………………… 21
6.2 Palaute koulutusorganisaatioille………………………………………………………………….. 23
7 SUHDANNETILANNE NYT JA VUODEN KULUTTUA …………………………………… 24
8 VIENTINÄKYMÄT……………………………………………………………………………………….. 25
9 ALIHANKINTA- JA VERKOTTUMISTARPEET, UUDET YRITYSIDEAT. ………….26
10 VAPAA SANA …………………………………………………………………………………………….. 26
11 ASIANTUNTIJARAADIN NÄKEMYKSET KESKEISISTÄ
KYSYMYKSISTÄ…………………………………………………………………………………………….. 28
12 SWOT-ANALYYSI………………………………………………………………………………………. 35
13 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET…………………………………………………………………….. 37
LIITTEET………………………………………………………………………………………………………. 39
Liite 1. Alan työpaikat ja henkilöstö …………………………………………………………………. 39
Liite 2. Alan uudet ja lopetetut yritykset …………………………………………………………… 39
Liite 3.1 Ikärakenne………………………………………………………………………………………… 40
Liite 3.2 Poistumat…………………………………………………………………………………………. 40
Liite 4.1 Työttömyys/avoimet työpaikat ……………………………………………………………. 41
Liite 4.2 Avoimet työpaikat ja työttömät kuukausittain 1/2000–11/2006…………….. 41
Liite 4.3 Avoimet työpaikat kuukausittain 1/2001–11/2006……………………………….. 42
– muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna …………………………. 42
Liite 5.1 Työpaikkakehitys 1998–2010 Etlan ennusteen mukaan………………………… 42
Liite 5.2 Työpaikkakehitys 2000-2020 PT-mallin mukaan…………………………………. 43
Liite 5.3 Liikevaihdon kehitys Etlan ennusteen mukaan…………………………………….. 43
Liite 6. Jatkotoimenpide-ehdotukset ………………………………………………………………. 44

***

Milloin TKTT:tä käytetään ja miten?

TKTT eli Työvoima- ja koulutustarvetutkimuskonseptia käytetään, kun halutaan saada tietoa jonkin alan tilanteesta. Syitä käynnistää TKTT-tutkimus ovat mm. seuraavat: Ala voi olla uusi, nopeasti kasvava, rakennemuutoksen alainen esimerkiksi uusien teknologioiden käyttöönoton vuoksi, kokonaan jäsentymätön, ala näyttäisi ajautuvan matalasuhdanteeseen ja on volyymiltaan merkittävä työllistäjä.  Tällä esimerkkityöllä RD Aluekehitys on osallistunut konseptin kehittämiseen vuosien 2006-2010 tilustöiden yhteydessä. TKTT-konsepti on arvioitu Euroopan unionin parhaimmaksi alueellisen ennakoinnin käytännöksi.

Parhaiten TKTT tuottaa hyötyä mm. työvoimakoulutuksen tehostumisen kautta, kun se kytketään esim. ELY-keskuksen tulosohjaukseen siten, että vuosittain valitaan tietty määrä aloja, joihin konseptia sovelletaan. Aloja ei pidä valita kovin paljon etukäteen, koska konsepti on 1-5 vuoden ennakointiin tarkoitettu ja on syytä ottaa tarkasteluun sillä hetkellä tärkeät alat, kuten vaikkapa kaivosala Pohjois-Suomessa tällä hetkellä.

Konseptin lähtökohdista voidaan suorittaa myös pitkän tähtäimen ennakointia, seudullista ennakointia ja maakuntatason ennakointia sekä valtakunnan tason ennakointia. Kysy lisätietoja sovelluksista RD Aluekehitys Oy:stä.

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, VISIOT JA TOIMENPITEET Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.