Terra 128/2 teemakeskustelu: Aluepolitiikka eilen, tänään huomenna

Terra 128,2 www esittely

”Suomen nykyhallitus on toteuttamassa yhtä maan historian suurinta uudistusta, joka on johtamassa maakuntaitsehallintoon. Yhteiskunnassa keskustellaan kuitenkin hyvin vähän siitä, että mikä on maantieteen ja alueiden, esimerkiksi maakuntien, merkitys Suomelle, sen taloudelle, tieteelle, taiteelle, kulttuurille ja identiteetille. Esimerkiksi Suomen erityislaatuisuutta pohjoisena alueena on käsitelty vain vähän, sen seurauksista puhumattakaan. Mitä tämä ”pohjoinen erilaisuus” tarkoittaa toisaalta globaalin politiikan ja toisaalta aluepolitiikan näkökulmasta? Miten pitäisi toimia, jotta nykyisen kaltaisen elämisen edellytykset säilyisivät Suomessa? Mitä Suomi voi oppia pohjoisista verrokkimaistaan? Nyt on oikea ajankohta avata kysymyksiä alueiden merkityksestä ja alueisiin kohdistetun politiikan linjauksista ja keinoista. Maantieteilijät ovat avainasemassa tässä keskustelussa.” Lähde: Yrjö Myllylä (2016). Teema: Aluepolitiikka eilen, tänään, huomenna. Terra 128:2.

RD Aluekehitys Oy FB-sivuston päivitys 25.7.2016:

Suomen Maantieteellinen Seura ry:n uusi maantieteellisen aikakauskirja Terran numero 128: 2 on ilmestynyt. Siinä on RD Aluekehitys Oy:n toimitusjohtajan kokoamana korkeatasoinen teemakeskustelu aiheesta ”Aluepolitiikka eilen, tänään, huomenna”. Mitä maantiede merkitsee Suomen ja sen alueiden kehittämisessä? -keskustelu on tarpeen mm. historiallisen suuren ja vaikuttavan aluehallintouudistuksen vuoksi. Voit saada keskustelun pdf-tiedostona käyttöösi ottamalla yhteyttä RD Aluekehitykseen osoitteeseen info(@)aluekehitys.fi.

Kiitoksia kaikille kirjoittajille ja kipinäniskijä aluekehitysneuvos Matti Sippolalle. Hän esitti kysymyksen, että kuinka kehitysaluelakien voimaanastumisen 50-vuotispäivä 1.4.2016 pitäisi huomioida? Myllylä lupasi tehdä voitavansa ja viestittää elinkeinoministerin ja Suomen Maantieteellinen Seura ry:n (SMS) suuntaan aiheesta. SMS:n toiminnantarkastajana Yrjö Myllylä teki aloitteen sen hallitukselle. Myllylä päätettiin kutsua vierailevaksi teemakeskustelun toimittajaksi. Aloite on kirjattuna myös mm. tässä Vastavalkean artikkelissa: https://vastavalkea.fi/…/aluepolitiikan-alkamisesta-50-vuo…/.

Yrjö Myllylä ja RD Aluekehitys on jatkossakin valmis työskentelemään sen eteen, että Suomen maantieteelliset mahdollisuudet käytetään parhaimmalla mahdollisella tavalla hyväksi. Hyvä lähtökohta mahdollisuuksien hyödyntämiseksi on alueelliset RD Delfoi-sovellukset, joihin yhdistetään työpajoja ja tulevaisuusverstaita sekä tuetaan kokonaisuutta ammattimaisella viestintäosaamisella.

http://www.helsinki.fi/maantiede/geofi/terra/

Keskustelua:

YRJÖ MYLLYLÄ
Teema: Aluepolitiikka eilen, tänään, huomenna

MATTI SIPPOLA
Kiinnekohtia aluepolitiikan 50-vuotiselta taipaleelta

HANNU KATAJAMÄKI
Aluekehittämisen sumea tulevaisuus

KAISA-LEENA LINTILÄ
50 vuotta aluepolitiikkaa aitiopaikalla

MARKKU MARKKULA
Aluepolitiikan kehitysnäkymät kansainvälistä vaikuttavuutta hakien

PENTTI MÄKINEN
Maakuntauudistus ja EU aluepolitiikan uudistajina

PIRKKO MATTILA
Maakunnissa on biotalouden koti

YRJÖ MYLLYLÄ
Pohjoinen erityislaatuisuus tulevan aluepolitiikan perustaksi

SAMI MOISIO
Huomioita aluepolitiikan tutkimuksesta ja sen tulevaisuudesta

___

Tämä keskustelukierros Terrassa voi olla alueellesi soveltamamme Delfoi-kierroksen osa. Toinen kierros ja loppuraportti voitaisiin tehdä minimissään tekemällä yksi haastattelukierros tämän pohjalta alueesi tarvetta fokusoiden. Teema voisi olla, että miten maantiede pitäisi hyödyntää alueella jonkin ajankohtaisen asian hyväksi. Delfoi-asiantuntija ja Yrjö Myllylän toinen vastaväittäjä Markku Sotaraudan lisäksi, Osmo Kuusi on käyttänyt tällaisia kirjallisia pyydettyjä puheenvuoroja Delfoi-kierroksen osana. Tämän lisäksi tarvitaan siis myös anonyymi haastattelukierros, jotta kokonaisuutta voidaan kutsua Delfoi-sovellukseksi. Luonnollisesti prosessiin voidaan kytkeä muita oppimisen ja vaikuttamisen metodeja, kuten esimerkiksi Tulevaisuusverstas-metodi tai korostaa vain niitä haluttaessa. Nämä metodit yhdessä tilastollisen analyysin ja oikein valittujen asiantuntijoiden sekä oikeiden teoreettisten apukäsitteiden kanssa muodostavatkin jo EU:n parhaimman alueellisen ennakointikäytännön, jota RD Aluekehitys Oy on ollut avainroolissa kehittämässä.

RD sovellukset luovat liikettä, energisoivat ja mobisoivat ihmiset.

Ota yhteyttä!

Seurantaa ja implementointia:

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, KOULUTUS, POLIITIKOT, T&K, VIRKAMIEHET, VISIOT JA TOIMENPITEET, YRITYKSET Avainsana(t): , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.