Ennakointi-esimerkki: Vähittäiskauppa, Varsinais-Suomi

TIETOISKU – Vähittäiskaupan ennakointi -esimerkki

Myllylä, Yrjö (2009). Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus 2009[1]. Yhteenveto vähittäiskaupan työnantajahaastatteluista. Asiantuntijaraadin SWOT-analyysi 22.9.2009.  Varsinais-Suomen TE-keskuksen julkaisuja 3/2009.


[1] TKTT-käytöntö arvioitu Euroopan unionin parhaimmaksi http://arenas.itcilo.org/en/home).

Toimiala- ja klusterikohtaista alueellista ennakointia. Vähittäiskaupan työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus Varsinais-Suomessa.

Toimiala- ja klusterikohtaista alueellista ennakointia. Vähittäiskaupan työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus Varsinais-Suomessa.

.

Lisätietoja TKTT:sta ja EU:n parhaimmasta alueellisesta ennakointikäytännöstä mm.  Jouni Marttiselta

Lisätietoja TKTT:sta ja EU:n parhaimmasta alueellisesta ennakointikäytännöstä mm. Jouni Marttiselta

.

”ESIPUHE

.
Varsinais-Suomen TE-keskuksen lyhyen aikajänteen ennakointikäytäntöihin on
kuulunut 2000-luvun alkuvuosista lähtien työvoima- ja koulutustarvetutkimus (TKTT),
jossa lähinnä TE-toimistot haastattelevat valitun toimialan yrityksiä. Näitä tuloksia
analysoidaan erikseen koolle kutsutuissa asiantuntijaraadeissa, jotka laativat muun
muassa SWOT-analyysin ja tekevät toimenpide-ehdotuksia toimialan ja yritysten
kehittämiseksi. Prosessin tavoitteena on tunnistaa työnantajien tarpeita, verkottaa
toimialan keskeisiä toimijoita sekä lisätä TE-hallinnon tuntemusta ja ymmärrystä ko.
toimialan toiminnasta ja tulevaisuuden näkymistä.

.
Keväällä 2009 Varsinais-Suomen TE-toimistot haastattelivat 53 vähittäiskaupan
työnantajaa. Asiantuntijaraati kokoontui syyskuussa. Raadin laatimaa SWOT-analyysiä
ja raadin toimenpide-esityksiä jalostettiin edelleen sekä priorisoitiin erillisellä eDelfoikyselyllä, joka suunnattiin haastatelluille työnantajille ja raadin jäsenille.

.

Haluan kiittää tämän vähittäiskaupan TKTT-prosessin toteuttamisesta TE-toimistojen
haastattelijoita, haastateltuja 53 vähittäiskaupan työnantajaa sekä asiantuntijaraatiin
osallistuneiden työnantajien, oppilaitosten ja TE-hallinnon edustajia. Erityisen kiitoksen
ansaitsee myös tämän vähittäiskaupan TKTT-loppuraportin laatinut Yrjö MyllyläAluekehitys Oy:stä.

.
Turussa 16.11.2009

.
Pekka Sundman”

***

Milloin TKTT:tä käytetään ja miten?

TKTT eli Työvoima- ja koulutustarvetutkimuskonseptia käytetään, kun halutaan saada tietoa jonkin alan tilanteesta. Syitä käynnistää TKTT-tutkimus ovat mm. seuraavat: Ala voi olla uusi, nopeasti kasvava, rakennemuutoksen alainen esimerkiksi uusien teknologioiden käyttöönoton vuoksi, kokonaan jäsentymätön, ala näyttäisi ajautuvan matalasuhdanteeseen ja on volyymiltaan merkittävä työllistäjä.  Tällä esimerkkityöllä RD Aluekehitys on osallistunut konseptin kehittämiseen vuosien 2006-2010 tilustöiden yhteydessä. TKTT-konsepti on arvioitu Euroopan unionin parhaimmaksi alueellisen ennakoinnin käytännöksi.

Parhaiten TKTT tuottaa hyötyä mm. työvoimakoulutuksen tehostumisen kautta, kun se kytketään esim. ELY-keskuksen tulosohjaukseen siten, että vuosittain valitaan tietty määrä aloja, joihin konseptia sovelletaan. Aloja ei pidä valita kovin paljon etukäteen, koska konsepti on 1-5 vuoden ennakointiin tarkoitettu ja on syytä ottaa tarkasteluun sillä hetkellä tärkeät alat, kuten vaikkapa kaivosala Pohjois-Suomessa tällä hetkellä.

Konseptin lähtökohdista voidaan suorittaa myös pitkän tähtäimen ennakointia, seudullista ennakointia ja maakuntatason ennakointia sekä valtakunnan tason ennakointia. Kysy lisätietoja sovelluksista RD Aluekehitys Oy:stä.

___

Ks. myös

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, VISIOT JA TOIMENPITEET Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.