Strategia – RD Delfoi-sovellusten hyödyt strategiaprosessissa

TIETOISKU – RD DELFOI-SOVELLUSTEN HYÖDYT ALUEELLISISSA JA MUISSA STRATEGIAPROSESSEISSA

STRATEGIAPROSESSIT

Soveltamisalueet

 • Ministeriöt, keskushallinto, ELY-keskukset
 • Maakuntien liitot, seutukunnat, kunnat, kuntayhtymät
 • Seudulliset yrityspalveluorganisaatiot
 • Yritykset, yritysverkostot, klusterit
 • Muut organisaatiot.

Odotettavat tulokset

 • Toimijat ja strategian toimeenpanijat mukana
 • Yhteisöllisen tahtotilan luominen
 • Yhteisölliset valinnat ja niihin sitoutuminen
 • Tulosten toimeenpano osittain jo sovelluksen aikana
 • Voimavarojen ja toimijoiden mobilisointi
 • Osallistuvien organisaatioiden edustajien urakehityksen edistyminen tehokkaan yhteisöllisen oppimisprosessin myötä (ks. esimerkki 1 linkistä)..

Esimerkkejä

Esimerkki 1: Kokkolan strategiaprosessi

 • RD Aluekehityksen Delfoi-osaamiseen keskeisesti perustunut Kokkolan strategiaprosessi vuonna 1997
 1. nosti veneteollisuutta pinnalle ja
 2. johti osaltaan veneteollisuuden alan ympärille syntyneeseen alan kärkiklusteriin.
 3. Teollisuuden piirissä syntynyt osaaminen on mahdollistamassa osaltaan Keski-Pohjanmaalle sähköautoteollisuutta palvelevan osaamiskeskittymän syntyä (Kauppalehti tammikuussa 2010).

Esimerkki 2: Pohjois-Eurooppaa palvelevat yritykset Suomessa -hanke

 • Vuonna 1996 esiselvityksellä käynnistynyt valtakunnallinen Pohjoisen ulottuvuuden mahdollisuuksia tarkasteleva strategiaprosessi ”Pohjois-Eurooppaa palvelevat yritykset Suomessa  – Kehitettävät klusterit ja niiden kansainvälistämisen tukipalvelujen kehittäminen” mm.
 1. johti osaltaan klusterikäsitteen yleistymiseen suomalaisessa aluekehittämistyössä:
 2. Projektin aikana, sen innoittamana, sen laajennetun ohjausryhmän johdolla pidettiin mm. valtakunnallinen ”Klusteriseminaari”, joka
 3. toteutettiin eri ministeriöiden yhteistyönä silloisen työministerin avatessa tilaisuuden.
 4. Hanke nosti esille suuralueittain ja kuntatyypeittäin kehitettävien klustereiden mahdollisuuksiavaltakunnallisesti ja suurten kaupunkiseutujen kohdalla korostui ITC, hyvinvointi ja ympäristö/energia, pienten seudujen osalta mm. matkailu- ja mekaaninen puu
 5. em. edisti ainakin muutamien seutukuntien suuntautumista osaamiskeskusohjelmiin ja niihin pääsyä (mm. ympäristöklusterissa)
 6. toi esille Pohjois-Euroopan tärkeyden etenkin palvelusektorin ja pk-sektorin näkökulmasta.

 

 

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 07 Valtakunnan taso, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.