Futura 4/2012: Suomalainen ennakointikulttuuri menestyy eurooppalaisessa vertailussa

Yrjö Myllylä, Jouni Marttinen & Jari Kaivo-oja kirjoittivat Futuran 4/2012 numerossa eurooppalaisessa arvioinnissa menestyneistä suomalaisista ennakointikäytännöistä. Futuran lehden teemanumero oli Metropoli ja lähidemokratia, joten tarkastelunäkökulmaa pyrittiin sovittamaan teemanumeroon. Artikkeli on tilattavissa tekijöiltä pdf-muodossa. Artikkelin lähdetiedot ovat seuraavat:

Myllylä, Yrjö & Jouni Marttinen, & Jari Kaivo-oja (2012). Ennakointi demokratian vahvistajana. Esimerkkinä EU:n palkitsema TKTT-konsepti ja muut kansainvälisessä arvioinnissa esille nostetut suomalaiset ennakointikäytännöt.  Futura 4/2012.  38-49.

Seuraavasssa on käsikirjoituksen alusta ote:

 Ennakointi demokratian vahvistajana

– Esimerkkinä EU:n palkitsema TKTT-konsepti ja muut kansainvälisessä arvioinnissa esille nostetut suomalaiset ennakointikäytännöt

Tässä artikkelissa tarkastellaan ennakointia demokratian ja osallistumisulottuvuuden näkökulmasta, esitellään Euroopan unionin keskeisiksi ennakointikäytännöiksi arvioidut suomalaiset ennakointikäytännöt ratkaisuksi  alueelliseen demokratiavajeeseen sekä pohditaan ennakointikäytäntöjen kehittämistarvetta yleisemmin Suomessa. Artikkelissa esiteltävän EU:n rakennemuutoksen hallintamenetelmiä arvioineen ARENAS-hankkeen loppuraportin mukaan Suomen ennakointikäytäntöjen haaste ei ole tiedon tuottamisen määrä vaan relevantin tiedon tuottaminen päätöksenteon kannalta ja tämän tiedon kytkentä demokraattiseen päätöksentekoon. Artikkelin kirjoittajat korostavat johtopäätöksissä relevantin tiedon tuottamisen ja demokratiavajeen kuromiseksi mm. osallistumisulottuvuuden vahvistamista ennakoinniksi tulkittavan toiminnan kriteerinä ennakointimenetelmiä ja käytäntöjä edelleen kehitettäessä. Haasteena on myös se, miten ennakointiprosesseihin osallistuvien piiriä laajennetaan asiantuntijalähtöisestä toiminnasta kansalaistoiminnaksi sekä miten syvennetään edelleen ns. rikastavaa vuorovaikutusta.  Myös sosiaalisen ennakointimedian ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutuksen (mukaan lukien suora demokratia) edelleen kehittäminen nähdään tärkeäksi demokratian vahvistumisen kannalta. Demokratian vahvistaminen koskee koko yhteiskuntaa, ei pelkästään julkista sektoria.

Kirjoittajatiedot

Yrjö Myllylä, YTT, Erikoistutkija, Toimitusjohtaja, RD Aluekehitys Oy, yrjo.myllyla@rdmarketinfo.net

Jouni Marttinen, VTM, ennakointiasiantuntija, Varsinais-Suomen ELY-keskus, jouni.marttinen@ely-keskus.fi.

Jari Kaivo-oja, YTM, HTT, Dosentti, Tutkimusjohtaja, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto, Adviser, Crisis Management Initiative, Presidentti Martti Ahtisaaren toimisto, jari.kaivooja@gmail.com

Ks. lisää

Futura 4/2012: Suomalainen ennakointikulttuuri menestyy eurooppalaisessa vertailussa.

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, PALKINNOT, VISIOT JA TOIMENPITEET Avainsana(t): , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.