RD Info 1/2023: Parhaimmilla ennakointimalleilla ja koulutuksella elinvoimaa – toimialakartoituskonseptilla työmarkkinat tasapainoon, kasvun porrasmallilla kannattavaan kasvuun!

Tässä RD Infossa

 • Toimialakartoituksen vaikutusselvitys – käytäntö luotu EU:n parhaimman alueellisen ennakointimallin pohjalle (Vaikutusselvitykset)
 • Style-tutkimushankkeen esittely ja keskustelutilaisuus Tieteiden talolla 28.2. (Ennakointi ja strategiaprosessit)
 • Kannattavan kasvun johtamisen porrasmalli (Strategiaprosessit ja toimeenpano)
 • Kannattavan kasvun porrasmallin tuominen opetussisältöihin, jatkuvan oppimisen hyvät käytännnöt ja alueelliset ennakointimallit (Koulutus)
 • Vuoden 2022 julkaisu- ja referenssitiedot (Julkaisut)

.

VAIKUTUSSELVITYKSET

Kaakkois-Suomen ELY-keskus tilasi Delfoi-menetelmään pohjautuvan vaikutusselvityksen 2021-2022 Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan toimialakohtaisen ennakointikäytännön toimivuudesta. Tutkimusraportti julkistettiin 2.6.2022.

Toimialakartoituksen vaikutusselvitys – käytäntö luotu EU:n parhaimman alueellisen ennakointimallin pohjalle. Vaikutusselvityksen tuloksia on esitelty raportin lisäksi STT:n uutisessa ja Turun Sanomien 9.8.2022 aliokirjoituksessa.

Nyt on oikea aika hyödyntää tätä hyväksi havaittua käytäntöä sekä hyödyntää ns. bench marking -menetelmää ja vertaisoppimista. Tämä on tehokkaimpia tapoja, ellei tehokkain, vaikuttaa työmarkkinoiden kohtaantoon Suomessa suhdannetilanteesta riippumatta.

.

ENNAKOINTI JA STRATEGIAPROSESSIT

– CASE TULEVAISUUKSIEN ENNAKOINTI JA LIIKENNESUUNNITTELU

Tulevaisuustyö, tulevaisuuden ennakointi, on mm. toimintaympäristön muutosten ja toimijoiden tahtotilojen kartoitusta. Sen tulosten tulisi puolestaan vaikuttaa ns. strategisiin valintoihin ja strategian sisältöön, tavoitteisiin ja toimenpiteisiin sinne pääsemiseksi. Operatiivinen tekeminen seuraa seuraavaksi. Seuraava tilaisuus on esimerkki tästä ajattelutavasta. Ajattelutapaa voidaan ja pitäisi soveltaa kaikessa toiminnassa. Tervetuloa jatkamaan keskustelua uudistettuun Tieteiden talolle!

Aika: 28.2.2023 klo 17.00–19.00.

Paikka: Tieteiden Talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki

Liikennesuunnittelun Seura ja Tulevaisuuden tutkimuksen seura järjestävät kaikille avoimen tilaisuuden, jonka teemana on ”Liikkumisen ja liikenteen tulevaisuudet – Style-tutkimushankkeen esittely ja kommentointi”. Style-hankkeessa on tavoitteena liikunnallinen elämäntapa kestävän kasvun aikaansaajana eli arkiliikunnan edistäminen.

Pääalustuksen pitää Style-hankkeen vastaava tutkija tulevaisuudentutkimuksen professori Petri Tapio. Lisäksi muut hankkeen tutkijat esittelevät tuloksia. Liikennesuunnittelun Seura ry:n varapuheenjohtaja ja tieteellisen Liikenne-vuosikirjan vastaava päätoimittaja Kalle Toiskallio esittää kommenttipuheenvuoron. Tule mukaan keskustelemaan! Kutsua saa levittää vapaasti. Tilaisuus on maksuton.

Tiedekahvilan palvelut ovat käytettävissä omakustanteisesti ennen tilaisuutta.

Style-tutkimushankkeen sivut: https://www.styletutkimus.fi/

Ilmoittautuminen: https://bit.ly/style23 .”

Lisätietoja klikkaamalla ao. kuvaa.

.

STRATEGIAPROSESSIT JA TOIMEENPANO

Keväällä 2022 julkistettiin 2021-2022 Delfoi-tutkimukseen perustettu päivitetty Kannattavan kasvun johtaminen tutkimusraportti kolmessa eri tilaisuudessa Vantaalla, Oulussa ja Tampereella. Tutkimusraportti ja julkistaminen olivat samalla osa toimeksiantajan Tulevaisuuden Kasvupolut Oy:n 10-vuotisjuhlavuotta ja sen tilaisuuksia. Vuoden jatkuessa tuloksia on laitettu toimeen lukuisissa koulutustilaisuuksissa tilaajan toimesta ja RD Aluekehityksen toimesta kirjoittamalla useita asiantuntija-artikkeleita ja syventämällä tuloksia tieteellisten foorumien vertaisarviointia varten. Materiaali antaa edelleen lukuisia mahdollisuuksia soveltaa tuloksia kirjallisesti eri organisaatioiden, klustereiden ja alueiden tarpeisiin toimeksiannoissa. Tutustu keskeisiin painopisteisiin ja mahdollisuuksiin koulutuksen, konsultoinnin ja keskustelujen kautta tulosten toimeenpanemiseksi. Keskeistä on kohderyhmälähtöisesti tunnistaa kriittisimmät kuntoon laitettavat kasvutekijät. Esimerkkiartikkeleita:

 1. Myllylä, Yrjö & Jari Kaivo-oja (2022). Porrasmallilla kannattavaan kasvuun – Kasvu löytyy pk-yrityksistä, kun eri kasvuvaiheiden kriittiset tekijät huomioidaan. Creative Finland -median Vieraskynäkirjoitus 23.12.2022. <https://www.creativefinland.fi/post/kasvu-loytyy-pk-yrityksista-kun-eri-kasvuvaiheiden-kriittiset-tekijat-huomioidaan>
 2. Myllylä, Yrjö & Jari Kaivo-oja (2022). Yrittäjyyden edistämisessä kannattavan kasvun malli jäänyt vähälle huomiolle. Kauppalehti Debatti 10.10.2022. Verkkoversio 11.10.2022 tässä linkissä.  Myllylä, Yrjö & Jari Kaivo-oja (2022).
 3. Porrasmallilla työpaikkoja ja vaurautta Suomeen. Turun Sanomat, Alio 28.10.2022. Alion verkkoversio Hyvästit kuolemanlaaksoille osoitteessa: https://www.ts.fi/puheenvuorot/5804116

Oman maakuntasi maakuntalehdissä tai valtakunnallisissa muissa medioissa julkistetut kahdeksan muuta asiantuntijapuheenvuoroa löytyy tässä linkissä:

Tulokset pohjautuvat mm. tähän toimitettuun tutkimusraporttiin

KOULUTUS

Koulutus ja tiedon siirto ovat aina ajankohtaisia, jolloin tuorein ennakointitieto on käytettävissä siellä, missä sitä tarvitaan ja se voi eniten vaikuttaa. Tällä hetkellä esimerkiksi oppilaitoksissa, kuten ammattikorkeakouluissa, olisi syytä tuoda mm. liiketalouden opintoihin lisää kannattavan kasvun kriittisten tekijöiden haltuunottoa yrittäjyyden eri vaiheissa. Esimerkiksi seuraava lista voisi toimia suunnittelun lähtökohtana.

”Kannattavan kasvun kriittiset tekijät”

Luennon/luentosarjan aihe, tradenomeille voisi olla

 • ”Kannattavan kasvun kriittiset tekijät”, tai
 • ”Yritystoiminnan kriittiset tekijät”, tai
 • ”Kannattavan kasvun porrasmalli”, tai
 • ”Yritystoiminnan vaihemallit”, fokus kannattavan kasvun mallissa.
  Erillisluentojen aiheita, esim. a 2 h, voisivat olla esim.
 1. Yritystoiminnan vaiheet ja yritystoiminnan edistämisen
  painotukset (mm. kuolemanlaaksot ja start up -yrittäjyys) akateemisessa
  tutkimuksessa ja oppilaitosten oppisisällöissä
 2. Suomalaisen pk-yritystoiminnan rakenne, yhteiskunnallinen ja alueellinen merkitys
 3. Kannattavan kasvun kriittiset tekijät eri kasvuvaiheissa, yleiskatsaus
 4. Kannattavan kasvun kriittiset tekijät yritysten Käynnistysvaiheessa (1-5 henkilöä
  työllistävät yritykset)
 5. Kannattavan kasvun kriittiset tekijät yritysten Kumppanuusvaiheessa (6-20 henkilöä
  työllistävät yritykset)
 6. Kannattavan kasvun kriittiset tekijät yritysten Organisoitumisvaiheessa (21-50
  henkilöä työllistävät yritykset)
 7. Kannattavan kasvun kriittiset tekijät yritysten Ammattimaistumisvaiheessa (51-150
  henkilöä työllistävät yritykset)
 8. Kannattavan kasvun kriittiset tekijät yritysten Jatkuvan kasvun ja uudistumisen
  vaiheessa (151-250 henkilöä työllistävät yritykset)
 9. Kannattavan kasvun kriittiset tekijät yritysten Jatkuvan kehityksen ja tuloksenteon
  vaiheessa (yli 250 henkilöä työllistävät yritykset)
 10. Yhteenveto / mahdollinen tentti.

  • Voimme laatia tarkemman ehdotuksen, toivottujen luentomäärien yms. raamien pohjalta Työpajamuotoisia osuuksia voidaan sisällyttää kokonaisuuteen. Koulutus voidaan toteuttaa myös muutaman päivän intensiivikoulutuksena (Vrt. Aalto-yliopiston täydennyskoulutuksen tilaus Ympäristöyritysten kansainvälistyminen).

Muut ajankohtaiset koulutusaiheet

Lokakuussa pidettiin globaalin kaupunkiverkoston Pascal 2022 konferenssi. Yrjö Myllylä valmisteli esitelmän yhteistyössö Jari Kaivo-ojan kanssa, jossa kaupunkeja kehoitettiin valmistautumaan mittaustoiminnan huoltovarmuuteen. Esitelmä perustui Valtioneuvoston kanslian VN TEAS hankkeeseen, jonka vastuullisena tutkijana Myllylä toimi Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen nimissä. Muut tutkijat olivat Jari Kaivo-oja ja Jouko Inkeröinen. Lisätietoa ja koulutustilaukset yrjo.myllyla@rdaluekehitys.net / yrjo.myllyla@utu.fi / ao. linkit:

Videokoulutukset

Videot ovat tapa saavuttaa uusia etenkin nuorempia ryhmiä ja esittää kiteytysti keskeisiä tuloksia. Yrjö Myllylän perustamalla ”RD videokanavalla” on julkistettu kymmeniä RD Aluekehityksen tuotealueiden kannalta tärkeitä videoita. Yhtenä lisäteemana on myös yhdyskuntasuunnitteluun keskittyvät videot. Meneillään on videosarja, jossa esitellään kestävän liikennesuunnitteluun kivijalat 10 teesinä. RD Info 1/2023 ilmestymisen aikaan on valmistunut neljäs video. Loput videot ilmestyvät kuukausittain.

5 kivijalka Liikennejärjestelmät
6 kivijalka Avainhenkilöt ja päätöksentekijät
7 kivijalka Jatkuvuuden varmistaminen
8 kivijalka Talous
9 kivijalka Inhimillisyys
10 kivijalka Auta miestä mäessä.

.

JULKAISUT

Katso kaikki julkaisut vuodelta 2022.

.

Ota yhteyttä, pyydä lisätietoja, koulutus- tai Delfoi-tutkimustarjous!

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KOULUTUS, PALKINNOT, T&K, VISIOT JA TOIMENPITEET, YRITYKSET Avainsana(t): , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.