RD Info 2/2022: ”Kannattavan kasvun johtaminen” ja ”Toimialakartoituksista vuoropuheluun” Delfoi-tutkimukset julkistettu

Tässä infossa

  • Kannattavan kasvun johtaminen -kirjan julkistamisinfo
  • Toimialakartoituksesta vuoropuheeluun -kirjan julkistamisinfo
  • Kymenlaakson Tulevaisuusverstas 2022 -tulosraportti info
  • Liikennesuunnittelun Seura ry, ajankohtaisinfoa
  • Koulutusinfoa

Opi, sovella, hyödy – Pyydä tuoreiden tulosten ja konseptien esittelyä!

STRATEGIAPROSESSIT

”KANNATTAVAN KASVUN JOHTAMINEN – Keskeneräisyyden taidetta” tutkimusjulkaisu, kirja, julkistettiin Tulevaisuuden Kasvupolkujen 10-vuotisjuhlakiertueen osana seuraavasti: Vantaalla 30.3.2022 Sokos Hotel Flamingossa, Oulussa 1.4.2022 Hotelli Radison Blussa, ja Tampereella 28.4.2022 Scandic City Hotellissa. Kirja on tilattavissa osoitteesta www.kasvupolut.fi/kirja .

Ote lehdistötiedotteesta:

Tutkittua tietoa
Tutkimuksen ovat suorittaneet ja Porrasmallin kehittäneet yhteistyössä Delfoi-expertti YTT Yrjö Myllylä, mm. EU:n parhaimman alueellisen ennakointikäytännön kehittämisessä mukana ollut tieteellisenä neuvonantajana tutkimusjohtaja HTT Jari Kaivo-oja, Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Kirjan graafinen suunnittelu ja taitto KTM Ossi Luoma / M&MC

Ainutlaatuisuutta
Turtkimuksessa on otettu mukaan myös Kasvuportaiden alimmat portaat. Tiedonlähteenä on yrittäjät kasvun portailla ja toiminnan johtajina kokeneet henkilöt. Tutkimuksessa annetaan suuri arvo yrittäjäpersoonille ja yritysten sisäisille tekijöille ulkoisten tekijöiden sijaan. Voidaan hyvin väittää, että jopa 80% kasvun esteistä on yrityksen sisällä ( Pareto-periaatteen mukaan ).

Vahvaa kokemusta
eDelfoi-järjestelmään kirjautui 34 panelistia, joista 40% olivat kaikki 1-5 portaat kokeneita, 30% 1-4 portaat, 30% kokemus ylti 1 – 3 portaille. Keskimäärin haastateltavien yritysten liikevaihto oli noin 150 000 per henkilö ja 65,78 milj. euroa per panelisti.

Käytännön käsikirja
Lukija / teoksen käyttäjä voi kirjan avulla asemoida itsensä olevaan kasvun vaiheeseen ja tunnistaa ko. vaiheen tekijöitä ja haasteita sekä kasvun lasikattoja, jotka kuntoon laittamalla saadaan kasvu etenemään. Käytännön pääsääntö on, että yrittäjä itse ei tunnista kasvun esteitä, ellei niitä saada esille ”hoksauttamalla”. Käsikirja toimii apuvälineenä yhdessä valmennusyrityksen sekä sen kasvuvalmentajien kanssa.

Pandemia ja sen vaikutukset
Pandemian vaikutukset on testattu. Kasvun portaat toimivat myös pandemian oloissa ja sen jälkeen. Erityisesti digitalisaation vaikutus on suuri ja se tulee ottaa huomioon yritystoiminnan alusta asti. Alustatalouden merkitys kasvaa, omistajuuden merkitys laskee.

Verifiointikierroksen 2021 perusteella tärkeimmät kriittiset kasvutekijät ovat johtaminen, asiakashankinta, myynti sekä strategia ja tavoitteet. Vuoteen 2027 mennessä lisäksi nousevat ihmiset ja henkilöstö, toimintatavat, ja innovaatiot sekä arvot, visio ja missio sekä vuorovaikutus ja luottamus. ”Digitalisaatio etenee ja vaikuttaa kriittisiin kasvutekijöihin ensimmäisestä kasvun portaasta lähtien.” ( Verifiointikierroksen tiivistelmästä )

”Porrasmallin kullakin portaalla on
kriittiset kasvutekujät, jotka on
saatettava kuntoon. Porrasmallia ei ole
aikaisemmin tutkittu eikä kaikkia
portaita ja niiden tekijöitä selvitetty
Delfoi-tutkimusmenetelmän kautta.

YTT Yrjö Myllylä”

VAIKUTUSSELVITYKSET

Yrjö Myllylä työskenteli projektipäällikkönä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun nimissä Etiäinen-koulutustarpeiden ennakointiprojektissa. Hankkeessa luotiin Kymenlaaksoon etenkin koulutustarpeiden ennakointimalli. Lyhyen aikavälin ennakoinnissa päädyttiin ns. toimialakohtaiseen ennakointikäytäntöön. Malli otettiin 2018-2019 pilotoinnin jälkeen käyttöön Kymenlaaksossa syksyllä 2020 ja Etelä-Karjalassa alkuvuonna 2021. Tähän mennessä on tehty 12 toimialakohtaista kartoitusta (ks. Kymenlaakso ennakoi -sivusto). Kartoituksen vaikutuselvitys tehtiin Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tilauksesta Delfoi-sovelluksena 2022 RD Aluekehitys Oy:n toimesta Yrjö Myllylän toimiessa vastuullisena tutkijana. Yhteistyökumppanina oli Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja siellä projektipäällikkö Irina Kujanpää Etukeno-hankkeesta.

”Toimialakartoituksesta vuoropuheluun – Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan toimialakohtaisen ennakointikäytännön vaikuttavuuskartoitus” pdf-raportti aukeaa tästä linkistä.

STT:n lehdistötiedotteen 2.6.2022 löydät tästä linkistä:

”Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa on vuosina 2020-2022 toteutettu jo 12 toimialakartoitusta. Tähän mennessä suurimmat alueelliset vaikutukset ovat olleet yhteisen toimialakohtaisen tilannekuvan sekä verkoston yhteisten näkemysten syntyminen. Kartoitusten hyötyjä ovat myös jatkuvan oppimisen edellytysten luominen ja yhteistyön lisääntymiseen eri toimijoiden välillä. Kaikki tämä käy ilmi tuoreesta Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tilaamasta vaikutusselvityksestä ”Toimialakartoituksesta vuoropuheluun – Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan toimialakohtaisen ennakointikäytännön vaikuttavuuskartoitus”.”

TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI

Yrjö Myllylä työskenteli projektipäällikkönä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun nimissä Etiäinen-koulutustarpeiden ennakointiprojektissa. Hankkeessa luotiin Kymenlaaksoon etenkin koulutustarpeiden ennakointimalli. Pitkän aikavälin ennakoinnissa päädyttiin ns. Tulevaisuusverstaskonseptin toistamiseen vuosittain keväällä huhtikuun tietämissä, jotta tulokset voidaan ottaa huomioon oppilaitosten seuraavan vuoden budjetoinnissa.Vuoden 2022 Tulevaisuusverstaan yhteydessä Myllylä esitteli myös em. lyhyen aikavälin ennakointitoiminnan vaikutusselvityksen tuloksia. Etiäinen-projektista lisätietoja tässä linkissä. Kohti uutta ja tuntematonta – Kymenlaakson tulevaisuusverstaan 2022 tulosraportin ovat toimittaneet Irina Kujanpää ja Kati Viljakainen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta.

Kohti uutta ja tuntematonta – Kymenlaakson tulevaisuusverstaan 2022 tulosraportin”, kuin myös aiemmat verstasraportit löydät ao. osoitteesta:

KOULUTUS & OPPIMISYMPÄRISTÖT, YHDISTYSTOIMINTA

Suosittuja videoita ovat olleet tähän mennessä mm. seuraavat:

RD videoita ennakointiin liittyen on saatavilla videokanavalta.

Liikennesuunnittelun Seura Ry:n hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 3.2.2022. Uudessa hallituksessa aloitti myös YTT Yrjö Myllylä, yhteiskuntamaantieteilijä ja tulevaisuuksientutkija.

Lisätietoja Liikennesuunnittelun Seura Ry:n historiasta, nykypäivästä ja tavoitteista löydät seuran uudistetuilta nettisivuilta linkistä: https://www.lssry.fi/ .

Myllylä kuuluu myös Liikenne -Tieteellinen vuosikirja kirjan toimitusneuvostoon. Ns. referee-artikkelien toimittamisen jättöpäivä oli 1.6., mutta aikarajasta voidaan joustaa. Ammatillisten katsausten takaraja 1.8. Kokonaisuus taitetaan lokakuun tietämissä. Mikäli olet kiinnostunut tarjoamaan artikkelia, ole yhteydessä Myllylään tai suoraan kirjan päätoimittajaan. Aiempien vuosikirjojen sisältö löytyy tästä linkistä: https://www.lssry.fi/publications .

Myllylän aluekehitystyössä liikenne- ja logistiikka-asiat ovat olleet aina jostakin näkökulmasta mukana. Esimerkiksi hänen väitöskirjansa, syvensi tätä osaamista. Hänen väitöskirja oli nimeltään ”Murmanskin alueen, teollinen, logistinen ja sosiaalinen kehitys vuoteen 2025”. Myllylän liikennelan referenssejä on koottuna mm. tähän linkkiin.

Myllylä haluaa tuoda keskusteluun etenkin tulevaisuuksientutkimuksen (menetelmien) ja maantieteen näkökulmaa.

Vuosikokouksessa 3.5.2022 pidettiin esitelmä strategisesta liikennesuunnittelusta. Esitelmällä korostettiin, että ennen konkreettisia suunnitelmia ja tekemisiä on mietittävä mihin oikeastaan pyritään. Ongelmana on, että ohjausvaikutus suunnitelmiin tulee hyvistä tavoitteista huolimatta edelleen liian kapealta intressiryhmäsektorilta, usein alan asiantuntijoilta itseltään. Myllylä esitteli omassa puheenvuorossaan tulevaisuus- ja ennakointityötä osana strategista suunnittelua tai jopa sitä ennen. Tämä edellyttää myös yhteistyön tiivistämistä mm. alan tulevaisuuksientutkijoihin. Hyvänä esimerkkinä asiasta on menossa oleva Suomen Akatemian rahoittama arkiliikuntaa edistävä STYLE-tutkimushanke.

Ajankohtaista monesta eri syystä on ei-motorisoidun liikenteen edistäminen. Lisätietoja RD Aluekehityksen panoksesta aiheessa mm. sen toimittamasta ja mm. Maailmanpankin Learning Forum -tapahtumassa esittelemästä julkaisusta ”Biking in Practice – Ideas and acts to promote walking and cycling in all climate and environments”. Huomio myös YK:n ja Maailmanpankin julkistama Maailman pyöräilypäivä, jota vietetään 3. kesäkuuta!

Biking in Practice -kirjan voi tilata esimerkiksi Suomalaisesta, Prismasta tai suoraan kustantajalta RD Aluekehitys Oy:stä.

Muita ajankohtaisia artikkeleita

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KOULUTUS, PALKINNOT, POLIITIKOT, T&K, VIRKAMIEHET, VISIOT JA TOIMENPITEET, YRITYKSET Avainsana(t): , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.