Case: Arktisen meriteknologian ennakointi

Arktinen strategia, Arktinen osaaminen, Itä- ja Pohjois-Suomen strategia, Delfoi, Delfoi-menetelmä, RD Metodi, Aluekehitys, Ennakointi, Strategia, Strategiaprosessit, Tulevaisuus, Tulevaisuudentutkimus, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Espoo, Salo, Murmansk, Helsinki, Koulutusta, Konsultointia

TEM 43,2010

Ajankohtainen hanke-esimerkki on ”Arktisen meriteknologian ennakointi Uudenmaan alueen pk-yritysten näkökulmasta”. Kyseessä on yhtäältä vasemmalla olevan raportin (TEM 43/2010) ja sen kuvailulehdellä mainitun hankealoite no 20 soveltaminen. Jokaisella Suomen ELYn-, maakunnan ja seutukunnan alueella tulisi prosessoida/käynnistää strateginen em. raportin mukainen hankealoite ”Arktinen ja Itämeren kasvualue  alueemme yritysten intressien polttopisteessä” – Uudenmaan esimerkin mukaan – jossa selvitetään alueen uudet mahdollisuudet, visio ja sen vaatimat toimenpiteet pohjoisuuteen liittyvän kasvavan kysynnän johdosta.  Tämä on tärkeää, mm. koska lontoolaisen Impivaara Securities Ltd:n edesmenneen toimistusjohtaja tohtori Jeffery Robertsin mukaan investointeja Suomeen haluttessa on muistettava, että pitkän tähtäimen tuottoa hakeva eläkeraha ja muu suuri pääoma hakeutuu maailmalla hitecin sijaan ennen muuta pitkälti rajallisia luonnonvaroja hyödyntävään toimintaan, mikä on myös korkeatasoista osaamista vaativaa – vaikka elämme tietoyhteiskunta-aikaa (ks. esim. Kauppalehti Debatti 18.11.2011.) Toimeen tarttumisen ohjenuoraksi ja yhteistyön pohjaksi voidaan ottaa komentaja Pasi Staffin Oulussa 17.2.2012 esittämä kannustava lause On uskallettava sanoa, että me hoidamme tämän homman”.

***

”Uudenmaan ELY-keskus on käynnistänyt meriteollisuuden ennakointihankkeen, jossa ennakoidaan arktisen meriteknologian mahdollisuuksia Uudenmaan pk-yrityksille. Hankkeessa edistetään alan toimijoiden verkostoitumista sekä pyritään synnyttämään miniklustereiden avulla uudenlaisia liiketoimintaideoita sekä kansainvälistymismahdollisuuksia toimialan yrityksille. Lisäksi ennakoidaan mm. Helsingin telakan tulevaisuuden osaamistarpeita.Tavoitteena on hyödyntää ennakointitietoa Uudenmaan ELY-keskuksen rahoituksen kohdentamisessa meriteollisuuden toimialalla. Näin voidaan edistää toimialalla toimivien ja meriteollisuuteen verkottuvien yritysten kehittämistä esim. yritystukien sekä koulutus- ja konsultointihankkeiden avulla.

Hankkeen ohjausryhmässä ovat edustettuna Uudenmaan ELY-keskuksen lisäksi TEM, Meritaito Oy, Merima Oy sekä RD Aluekehitys Oy.

Ennakointihankkeen rahoittaa Uudenmaan ELY-keskuksen Osaamisen ennakoinnilla kasvua -ESR-projekti.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Sasu Pajala, puh. 040 864 1437
kehittämispäällikkö Taavetti Mutanen, puh. 040 722 2328″

***

erikoistutkija Yrjö Myllylä, puh. 0500-450 578

AMT-hankkeen www-sivut ja viestintäympäristö, www.amtuusimaa.net.

 Arktinen osaaminen, Arktinen strategia, Itä- ja Pohjois-Suomen strategia, Delfoi, Delfoi-menetelmä, RD Metodi, Aluekehitys, Ennakointi, Strategia, Strategiaprosessit, Tulevaisuus, Tulevaisuudentutkimus, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Espoo, Salo, Murmansk, Helsinki, Koulutusta, Konsultointia