Ennakointi – osallistumismahdollisuuksien järjestäminen tärkein lähtökohta

OSALLISTUMISEN JÄRJESTÄMINEN  ENNAKOINNISSA

Osallistumismahdollisuuksien järjestämistä, osallistamista, voidaan pitää ennakoinnin tärkeimpänä lähtökohtana ja suurimpana haasteena. Tulkintamme ennakoinnista on, että siinä on samanaikaisesti tapahduttava seuraavat prosessit, jotta kyse olisi ennakoinnista: 1) tarjottava/järjestettävä osallistumismahdollisuuksia, 2) tuotettava uutta tietoa, 3) edistettävä verkostoitumista, 4) edistettävä vision laatimista ja 5) tuettava ajankohtaista päätöksentekoa.

Ajattelemalla itse voimme tällöin havaita, että kaikki muut avaintekijät riippuvat tavalla tai toisella osallistumisesta. Onko esimerkiksi todella uutta ennakointitietoa olemassa ilman osallistumista – ainakaan asioissa, joihin ihminen osallisena vaikuttaa? Tällöin kysymykseksi nousee, että miten osallistuminen järjestetään. Painopiste on järjestämisessä niin, että halutut tahot myös osallistuvat. Pelkkä osallistumismahdollisuuksien tarjoaminen ei riitä tuottamaan toivottua tulosta. On otettava eri toimijoiden tilanne huomioon. Kun on tunnistettu, ketkä ovat tarvittavia tekijöitä ja näkijöitä, on pohdittava, miten saadaan ne mukaan, joita tarvitaan.

Suuri ja näyttävä yleisötapahtuma ei takaa, että oikeat vaikuttajat ovat paikalla.  Ajankohtainen joikkoistaminen ei tule yksistään ratkaisemaan ennakoinnin haasteita: Seminaarit ja work shopit karsivat aina ison osan todellisia tekijöitä, kuten yrittäjiä ja yritysten johtajia ja edustajia pois, koska heidän pitää priorisoida ajankäyttöään, elää matka- ja muut budjettinsa huomioiden. Osallistumalla kaikkeen tarjolla olevaan seminaaritoimintaan ja koulutukseen tai vastaamalla kaikkiin pyydettyihin kyselyihin, voi moni työllistää itsensä täysin, mutta se vie yrityksen varat usein tuottamatta vähän tai ei mitään. Joissakin tehtävissä, missä tulosvastuu  ei ole niin suuri, voidaan jopa toivoa lisää seminaareja. Ajan rajallisuuden vuoksi seminaareihin osallistuminen ei ole kuitenkaan mahdollista kaikille yrityksen vastuulliselle johtajalle tai monelle muulle hektisessä työpaineessa elävälle. Mihin esimerkiksi osaamis- ja koulutustarve-ennakointi voi sitten perustua, jos yrityksiä ja työnantajia ei kuulla ja mielipidettä huomioida?

Lisäksi on otettava huomioon, että onnistunut osallistuminen vaatii myös mahdollisuutta sanoa asiassa mielipiteensä.  Julkiset seminaari- tms. tilaisuudet eivät mahdollista useinkaan täysin rehellistä mielipiteen ilmaisua (ks. lisää esim. Delfoi-menetelmän lähtökohdista artikkelissa Delfoi-menetelmä). Lisäksi seminaarien etc. anti jää usein systemaattisesti käsittelemättä ja hyödyntämättä ja ne toimivat usein pikemminkin järjestäjien asiansa markkinointitilaisuuksina tai rahoituksen hankintamenetelmänä, silloin kuin osallistuvien määrän mukaan saadaan rahoitusta.

RD Aluekehitys on rakentanut mm. näiden havaintojen pohjalta konseptiaan ja tarjonnut sovelluksiaan, joka toistaiseksi on pystynyt ottamaan / saanut mukaan halutut toimijat prosesseihin tyydyttävästi tai kiitettävästi, joita ei esimerkiksi saada mukaan sähköpostikyselyillä, pelkillä Internet-kyselyillä tms. tai edellä mainituilla seminaareilla ja muilla joukkotapahtumilla. Oikeiden tosiasiallisesti vaikuttavien toimijoiden aito mukaanotto osaltaan vaikuttaa siihen, että ennakointihankkeemme ovat olleet käsityksemme ja palautteen mukaan vaikuttavia, mobilisoivia ja energisoivia – ihmisten energisointia ja mobilisointia pidetään  usein suurimpana haasteena.

Asiakaspalautteessa on väitetty, että RD Aluekehityksellä on keinot ja välineet ihmisten mobilisointiin ja kehoitettu tuomaan niitä myös esille. Mm. tämän vuoksi RD Aluekehityksen tuottamat strategiat, kehittämisohjelmat ja visiot ovat usein olleet vaikutuksiltaan merkittäviä. Osavaikutus on aina resurssoinnilla ja siinä myös tilaajien tulisi ottaa huomioon, että jos tarkoitus on todella myös vaikuttaa, tarvitaan osallistumista.Tällöin työ ei ole pelkästään kirjoituspöytätyötä vaan myös matkustamista, haastatteluiden tekemistä, monenlaista kontaktointia ja viestintää.  Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että todella vaikuttavaa ennakointiprosessia on vaikea järjestää alle puolen vuoden työpanoksella, koska osallistumisen järjestäminen ottaa oman aikansa.

Ks. myös artikkeli – Mitä on ennakointi?

https://rdaluekehitys.net/2012/07/04/ennakointi/

RD Aluekehitys  Oy ja ennakointi -info:

EU:n komission tutkimuksen pääosaston,  Alueellisen ennakoinnin käytännön opas – Suomi –julkaisu s. 9  mukaan:”Oy Aluekehitys RD on keskeinen  ennakoinnin konsultti Suomessa. Oy Aluekehitys RD on kehittänyt  Delfoi-menetelmästä aluekehittämisen työkalun, jolla alueellisia voimavaroja  pyritään siirtämään kasvualoille.”

RD Aluekehitys on osallistunut myös EU:n parhaimmaksi alueelliseksi ennakointikäytännöksi rakennemuutoksen hallinnassa valittun konseptin kehittämiseen. Ks. lisätietoja tästä: http://yrjomyllyla.wordpress.com/2011/08/22/eun-paras-alueellisen-ennakoinnin-kaytanto-esilla-tutu-seuran-kesaseminaarissa/

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 07 Valtakunnan taso, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT Avainsana(t): , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.