Delfoi ja innovaatioympäristö

TIETOISKU – Miten Delfoi-soveltamisella luodaan innovaatioympäristö? Karjula & Myllylä 2006, 99: Delfoi-soveltaminen innovaatioympäristönä. Moderni luovan jännitteen hyväksikäyttöön perustuva Policy-Delfoin perinteestä nouseva Delfoi-soveltaminen (vastakohtana konventionaaliselle Delfoi-soveltamiselle) muodostaa innovaatioympäristön, jossa innovaatiotoiminnan osapuolet keskustelevat keskenään, luovat uusia ideoita ja jalostavat niitä, oppivat oppivan verkoston tavoin sekä ottavat jo prosessin aikana käytäntöön syntyneitä uusia ideoita. Delfoi-menetelmän modernit sovellukset Suomessa, ovat keskittyneet luovan jännitteen hyväksikäyttöön konventionaalisen Delfoi-soveltamisen yksimielisyyden tavoittelun sijaan. Kuitenkin esimerkiksi juuri valmistunutta Suomen Akatemian ja Tekesin laajaa FinnSight 2015 (29) sovellusta tieteen, teknologian ja yhteiskuntanäkymien luotaamisesta on kritisoitu asiantuntija-arvioissa (30) juuri luovan jännitteen liian vähäisestä korostamisesta loppuraportissa ja tulosten kuvaamisesta paneelin yksimielisenä kantana. Delfoi-menetelmän sovellustavat tarjoavat tietotekniikkaan yhdistettynä erityisen uuden mahdollisuuden etäisyyksistä johtuvien haasteiden voittamiseen innovaatioympäristön osatekijöiden yhteensaattamiseksi. Esimerkiksi erään teknologiakeskuskuksen johtajan mukaan ”Delfoi-menetelmän käyttö luo uuden sosiaalisen rakenteen” tai erään venäläisen panelistin mukaan: ”Alueellinen Delfoi-tutkimus ei ole vain tärkeä, vaan se on erittäin tärkeää, koska se antaa päätöksenteolle suuntaa”. Käytännössä Delfoi-menetelmän soveltaminen on vaativaa ja osaamista korostavaa, mutta kokonaisuudessaan tuottoisaa ja edellyttää oman ammattikuntansa, jonka päätehtävä on manageroida prosessia ja luoda synteesiä syntyneestä tiedosta sekä toimittaa palautetta osallistuville organisaatioille sisäisen ja muille ulkoisen viestinnän keinoin. Osaamisen kerryttämiseksi Suomessa on aloitettu vuonna 2005 Delfoi-menetelmän kouluttaminen 17 eri yliopiston opiskelijoille osana tulevaisuudentutkimuksen perusopintoja. Lisäksi on aloitettu avoin verkkopohjainen Delfoi-koulutus. Toiminan pitkäjänteisyyttä tukee osaltaan vuonna 2004 perustettu tulevaisuudentutkimuksen professuuri.

(28) Alueellisen ennakoinnin käytännön opas – Suomi (2002). EU:n komission tutkimuksen pääosasto. Luxemburg.

(29) FinnSight2015 – Tieteen, teknologian ja yhteiskunnan näkymät (2006). Suomen Akatemia. Tekes.

(30) Osmo Kuusi, Helsingin Sanomat 15.8.2005, Tiede- ja teknologia. / Osmo Kuusi (2006). Tulevaisuuden tutkimuksessa tapahtuu. Futura 2/2006. Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry.

Karjula, Kyösti & Myllylä, Yrjö (2006). Vaurastuminen kansallisena velvollisuutena – Alueellisen yritys- ja innovaatiotoiminnan selvitysraportti. 102 p. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 12/2006. <http://vnk.fi/julkaisukansio/2006/j12-vaurastuminen-kansallisena-velvollisuutena/pdf/fi.pdf> Hanke-esimerkkejä, sovelluksia: esimerkiksi Teknisten palveluiden työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus innovaatiojärjestelmänä

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, IN ENGLISH, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, PALKINNOT, VISIOT JA TOIMENPITEET Avainsana(t): , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.