”Cross Border University” yms. toimintaan mukaan logistiikkayhteistyö ja offshore-osaaminen

HANKEAIHIO (Uusi avaus)

II  Arktisen osaamisen ohjelma

Arktinen ennakointi- ja tulevaisuudentutkimus

”Cross Border University” yms. toimintaan mukaan logistiikkayhteistyö ja offshore-osaaminen (17).

Yliopistojen välistä yhteistoimintaa Suomen ja Venäjän välillä on ollut alusta asti. Tällä hetkellä keskeinen toimintamuoto on mm. Cross-Border University Oulun yliopiston yhteydessä toimivan Thule-instituutin koordinoimana. Yliopistolliseen yhteistyön olisi syytä saada nykyistä voimakkaammin tulevaisuuden kasvualat mukaan. Tällaisia uusia aloja ovat mm. offshore-teknologia, jossa Venäjällä on vähän omaa kokemusta, koska tähänastiset öljyn- ja kaasuntuotantoalueet ovat sijainneet pääasiassa mantereella. Toinen tärkeä vahvistettava yhteistyön alue on logistiikka, jonka hallitseminen ja siihen liittyvät uudet ratkaisut ovat keskeistä pohjoisten luonnonvarojen hyödyntämiseksi tarjoten samalla mahdollisuuksia myös suomalaisille toimijoille kuten laivanrakennuksen eri osapuolille. Onkin selvitettävä ja ennakoitava yksityiskohtaisemmin yhteistyön sisältöä ja vahvistettava opetus- ja tutkimussisältöjä painopisteiksi todetuissa teemoissa. Ammattikorkeakoulun rooli toteutuksessa on myös syytä arvioida.

Lähde:

Myllylä, Yrjö (2010). Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä. 92 s. Työ- ja elinkeinominsteriö, alueiden kehittäminen, 43/2010.

<http://www.tem.fi/files/27375/TEM_43_2010_netti.pdf>

Implementointi ja seuranta

Mm. Oulun yliopistolla käynnissä Barents Logistic 2 -hanke, joka hyödyntää em. ajattelun lähtökohtia: http://www.barents-transport.fi/hankkeet_bl2.html

Offshore Technology Center Oy keskittyy offshore-koulutuksen ja tutkimuksen koordinointiin http://www.offshoretc.fi/.

Offshore-koulutuksen ja -tutkimuksen sekä -osaamisen vahvistaminen on tärkeää myös Suomessa. Arktisen osaamisen ja offshoren yhdistäminen onkin melkoinen valttikortti, mutta edellyttää voimakasta ja pitkäjänteistä panostamista offshore-toiminnan toiminnan ymmärtämiseen ja käytäntöjen oppimiseen myös Suomessa. Arktisen meriteknologian ennakointihankkeen 2011-2013 jatkotoimenpidesuosituksista tämä on tärkeimmällä prioriteettisijalla: www.amtuusimaa.net.

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, VISIOT JA TOIMENPITEET Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.