RD Aluekehitys Oy:n tyypillinen asiakas

RD Info 1998

RD Info 1998

”RD Aluekehitys Oy:n tyypillinen asiakas erottuu joukosta riskinottajana, uudistajana ja muutoksen tekijänä. Häneen sopivat myös uusimman tieteellisen tutkimuksen määritelmät* talouden kannalta merkittävän yrittäjän piirteistä:

1. Mahdollisuuksien etsintä

2. Halu innovoida

3. Joustavuus toteuttamisessa

4. Halukkuus ottaa riskejä

5. Ulkoisten resurssien etsintä

6. Yhteyksien luominen

7. Uusien organisatoristen vaihtoehtojen keksiminen

8. Vapaus vanhoista siteistä.

Talouden kannalta näin ollen kuka tahansa voi olla yrittäjä, mutta harva käytännössä uskaltaa toimia em. tavoin, vaikka se elämän säilyttämisen kannalta yhteisössämme olisi välttämätöntä.

On tajuttava, että sen kultakimpaleen, yhden menestyvän yritysidean löytäminen, joka tuo ytheisöllemme menestystä, vaatii satojen liikeideoiden kokeilua ja niille mahdollisuuksien antamista.

RD Aluekehitys Oy:n tyypillinen asiakas on todellinen vastuunkantaja, jolla on rohkea asenne täyttää aktiivisesti em. yrittämisen tunnusmerkit. Hän ottaa henkisiä riskejä ja panee itsensä peliin. Hän saa kokea uusien asioiden löytämisen ja tekemisen riemun ja tuskan.”

”ASENTEET – AKTIIVISUUS – RAKENTEET”

*Stewart 1986 (kirjasta Risto Harisalo: Uusi Kapitalismi – Paikallinen yrittäjyyskulttuuri ja taloudellinen hyvinvointi. Helsinki 1988.)

Ks. myös em. kirjallisuuslähteeseen viitaten seuraava artikkeli, jonka lopusta löytyy em. uudempia artikkeleita ja julkaisuja yrittäjyydestä yrittäjyyden professori Arto Lahdelta:

Virkamies, politiikka ja yrittäjyys

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, VISIOT JA TOIMENPITEET Avainsana(t): , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.