RD Aluekehitys Oy konsulttityö: Arktinen liike- ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta Pohjois-Pohjanmaalla

RD Aluekehitys Oy konsulttityö:

Hintsala, Henna, Yrjö Myllylä (2015). Arktinen liike- ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta Pohjois-Pohjanmaalla. 96 s. Center for Environment and Energy, Thule-institute, University of Oulu, Council of Oulu Region. <Yhteenvetoesite suomeksi: https://issuu.com/centre-for-environment/docs/arktinen_liiketoiminta >

In English.

Arctic business and...

.

Raportin sivu 6:

Hankkeen aineistona on ollut:
 Selvitykset, raportit ja muu kirjallinen aineisto
 Ennustetarkastelu
 Haastattelut ja tapaamiset
 Toteutetut tietokannat
 Hankkeen järjestämä työpaja: Arktisen toiminnan edistäminen Pohjois-Pohjanmaalla

Hankkeessa rakennetaan tietokannat yrityksistä sekä tutkimusosaamisesta ja tutkimusyhteisöistä (korkeakoulut ja sektorilaitokset). Lisäksi kartoitetaan meneillään olevia hankkeita ja menneitä julkaisuja, joilla on arktinen yhteys. Näin voidaan myös perustella osaamisen tilaa (referenssit) tulevaisuuden tekemisessä.

Ennustetarkastelun aineistoa varten hankkeessa haastateltiin 8 henkilöä. Muihin osioihin systemaattisia haastatteluita ei toteutettu, mm. hankkeen lyhyen keston vuoksi. Muuten hankkeen aikana tavattuja tahoja ovat mm. Oulun yliopisto, Centria, TTL, SYKE ja Luke sekä yritysten ja kehittämisyhtiöiden edustajat.

Raportin sisällöstä liiketoiminnan ennustetarkastelu (4.1.3) ja päätöksenteko hankkeessa (4.3) sekä tki-toiminnan klusterikehitys (5.1) ja johtopäätökset (5.3) perustuvat paljolti RD Aluekehitys Oy:n Yrjö Myllylän hankkeessa tekemiin teksteihin.
Tässä selvityksessä työpakettien sisällöt löytyvät pääasiallisesti seuraavista kappaleista ja liitteistä:

 Työpaketti 1 Arktinen liiketoiminta – Kappale 4. liite 1 & 2
 Työpaketti 2 Pohjois-Pohjanmaan liiketoiminnan tarjonta – Kappale 4, 6.1. liite 3 & 4
 Työpaketti 3 Arktinen TKI-tarve – kappale 5. liite 5
 Työpaketti 4 Pohjois-Pohjanmaan tki-toiminnan tarjonta – kappale 5. liite 4.

__

Hankkeen toteutus ja sisällön perusteet konsultin Oy Aluekehitys RD:n näkökulmasta:

Em. hankkeen toteutusmalli RD Aluekehitys Oy:n ja YTT Yrjö Myllylän osalta oli sama kuin TEMin vuonna 2010 tilaamassa ao. hankkeessa ”Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä” (TEM – Veijo Kavonius, Ilkka Mella, ks. linkki alla). Tuossa valtakunnallisessa toimeksinnossa koottiin eri tutkimusten tuottamat tulokset ja näkemykset yhteen ja alueelliseksi sovelluksiksi pienillä kustannuksilla. Kesksisin tuore tutkimus, jota nyt puheena olevassa Pohjois-Pohjanmaan sovelluksessa sovellettiin em. TEM-hankkeen ja muiden ajankohtaisten hankkeiden lisäksi oli Tekesin arktinen strateginen avaus ”SMARCTIC – A roadmap to a smart Arctic specialisation” (ks. linkki alla). Tästä työstä hyödynnettiin etenkin toimintaympäristön muutostrendianalyysi (vahvat ennakoivat trendit / Strong Prospective Trends).  Po. oleva ”Arktinen liike- ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta Pohjois-Pohjanmaalla” oli siis myös TEM 43/2010 alueellinen sovellus ja samalla sen päivitysprosessi. Vastaavia sovelluksia em. lähtökohdista on suositeltavaa tehdä kaikkien Suomen maakuntien alueella ja jos halua on valtakunnan tasolla. Myös TEM 43/2010 päivittäminen  tilaamalla osaamista hyödyntäen on edelleen perusteltua.  Viisas hyvää hyötykustannusta tilattavalle työlle hakeva tilaaja sanoo (ja on sanonut): ”Älä tutki mitään vaan kerro, mitä tiedät.” Ottakaa yhteyttä tuoreiden ja relevanttien tulosten soveltamiseksi tarpeisiinne ! Saatte kustannustehokasta vaikuttamista!

Valtakunnallinen arktisen liiketoiminnan kehittämisen strategian malli,  2010:

Tekesin Arktinen strateginen avaus hankkeen -esittely, 2013-2014:

Alueellinen toimialkohtainen sovellusesimerkki, Arktinen meriteknologia Uudenmaan pk-yritysten näkökulmasta 2013:

Advertisement
Kategoria(t): 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 10 Pohjois-Suomi, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 18 Yritykset ja toimialat, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, T&K, VISIOT JA TOIMENPITEET, YRITYKSET Avainsana(t): , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.