Liikennevirasto julkisti VT8 Turku-Pori -esisuunnittelukilpailun tulokset – RD Aluekehitys Oy mukana kunniamaininnan saaneessa ryhmässä.

Liikennevirasto, uutinen 17.3.2015 :

”17.3.2015 Liikenneviraston ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen järjestämässä suunnittelukilpailussa etsittiin uusia ideoita vt 8 jatkokehittämiseen. Kilpailun voitti Ramboll Finland Oy kilpailutyöllä ”HOTPOT”. Voittaneen ryhmän projektipäällikkönä toimi Riikka Salli. Kilpailun voittaja saa hoitaakseen varsinaisen esisuunnittelutyön. Kasitien Turku-Pori -välin parantamistoimenpiteet valikoidaan kilpailussa esitetyistä ideoista. Voittajatyön ohella muissakin kilpailutöissä käytettyjä ehdotuksia tullaan hyödyntämään jatkosuunnittelussa.

Kilpailu oli korkeatasoinen ja jokaisessa työssä oli omat vahvuutensa. Yllättävää oli, että jokaisessa kilpailutyössä lähestyttiin aihepiiriä hieman eri näkökulmasta.

Voittajatyö erottui edukseen tasapainoisena ja tyylikkäästi viimeisteltynä kokonaisuutena. Sen etenemispolkua pidettiin strategisesti järkevänä. Voittajatyössä huomioitiin kaikki kulkumuodot ja tuomaristo arvosti erityisesti senjohdonmukaisesti rakennettua idearikasta kokonaisuutta. Työn esitystavassa oli myös piristävää kepeyttä ja tarinankerrontaan yhdistyvää käyttäjälähtöisyyttä.

Voittaja laatii v. 2015 loppuun mennessä tarkemman jatkosuunnitelman vt 8 parantamistoimenpiteistä ja niiden kiireellisyysjärjestyksestä Turku-Pori –välillä. Kuntia kuullaan jatkosuunnitelmista toukokuussa. Hankkeitten rahoituksesta ei ole vielä päätöksiä. Luultavimmin parantamistoimia tullaan kuitenkin toteuttamaan yksittäisinä toimenpiteinä laajojen teemapakettien sijasta.

Kilpailu toteutettiin kaksivaiheisena. Ilmoittautumisvaiheen perusteella valittiin loppukilpailijat laadullisin perustein varsinaiseen suunnittelukilpailuun. Kilpailutyöt palautettiin nimimerkillä varustettuna ja nimikuoret avattiin vasta palkintojenjakotilaisuudessa.

2. palkinnon sai työryhmä ”MERI”, jossa olivat mukana Sito Oy ja Linea Konsultit Oy.

3. palkinnon sai työryhmä ”JEESSÖÖR”, pääkonsulttina Trafix Oy, mukanaan AHN Consulting Oy, Palmu Oy ja Solved Oy.

Kunniamaininnan sai työryhmä ”Novum Vias”, pääkonsulttina Plaana Oy ja mukana Waystep Consulting Oy, Gamify Finland Oy ja RD Aluekehitys Oy.

Tuomaristoon kuuluivat johtaja Matti Vehviläinen ja investointipäällikkö Antti Kärki Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta, suunnittelujohtaja Mervi Karhula ja tiesuunnittelun asiantuntija Jukka Peura Liikennevirastosta, maakuntajohtaja Kari Häkämies ja liikennesuunnittelija Laura Leppänen Varsinais-Suomen liitosta, maakuntajohtaja PerttiRajala ja alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakuntaliitosta.”

Lainaus osoitteesta: http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/uutiset/uutiset_2015/uutiset_34_2015/20150317_kasitie#.VSLnweHwAfs

”Kilpailutyöt ja kilpailun arvostelupöytäkirja ovat luettavissa netissä http://files.strafica.fi/TurPo/”:

Ryhmämme materiaalit

Diaesittely

Dia1

Planssit

Dia2

Raportti (25 s).

VT8, Raportti, kansi

LOPPUKOMMENTTI:

Kilpailu oli mielestäni hyvä ja esimerkillinen ainakin verrattuna muiden yhteiskunnan sektoreiden käytäntöihin. Teknisellä puolella ”yritykset palvelun tuottajana” on jo kulttuuria. Rankkeeraus näytti menevän konsortioiden yritysten koon mukaan. Voi olla, että tulokset olivat tällaiset virallisestikin, niin täytyy uskoa. Toisaalta kenties anonyymisyys ei ollut kuitenkaan täydellistä, piirit, kun ovat pienet, jälki tunnistetaan tai arvataan jo visuaalisista käytänteistä. Ehkä anonyymisyys oli loppuun asti ja siihen ainakin pyrittiin, mikä oli hyvä asia. Tilaajapsykologiassa koko voi joskus ratkaista. Mutta jos vaikka tämä olisikin ollut ennalta arvattavissa, hyvää oli mielestäni se, että pk-yrityksiä otettiin mukaan  aidosti kilpailukriteereillä henkilöiden referenssit ja ryhmän kokoonpano. Epävirallisesti voisi ajatella, että motiivi olisi myös se, että saataisiin jo periaatteessa mukaan eri kokoisia yrityksiä. Tämä olisi hyvä tavoite. Onhan niin, että perimmältään pk-yritysten tärkeys on juuri uudistumisen aineisten tuottamisessa yhteiskuntaan laajemmin. Kasvu- ja start up – yrityskulttuuri ei näytä yrittäjyyden koko olemusta ja merkitystä yhteiskunnalle. Amerikassa useissa ellei kaikissa osavaltioissa lienee malli, mikä  pitäisi säätää lailla meillekin, että pk-yritykset ovat aina mukana esimerikiksi 40 %  minimikiintiönä julkisissa hankinnoissa. Tällöinhän juuri saadaan tehokkaimmin uusia ideoita, mitä usein haetaan ja tarvitaan. Tämä kilpailu sopisi malliksi siksi muillekin, 40 % osuuden voitaneen katsoa toteutuneen. Tietenkin jatkossa toivoisi, että ei olisi kuitenkaan tarkoitus vain hakea uusia ajatuksia pk-yrityksiksiltä vaan antaa myös niille kasvun mahdollisuuksia. Kun katsoo Suomen historiaa ja yritysten kasvua ja kehittymistä, tämä malli on usein havaittavissa taustalla. Kansainväliseen vientiin pystyvyä yhdyskuntasuunnittelualan yrityksiä on synnytetty tilaajayhteistyössä ”tyhjästä” esim. Oulussa useita hyvällä tilaaja-tuottaja -yhteistyöllä, päämääränä ongelmien ratkaisu ja samalla osaamisen kehittäminen yrityksiin. Kehittäminen on  tilaajaosaamista.

Kiitoksia yhteistyöstä ryhmällemme ja kilpailun järjestäjille / tilaajille Varsinais-Suomen ely-keskukselle ja Liikennevirastolle

Yrjö Myllylä

RD Aluekehitys Oy.

Ks. myös artikkelit:

Pori Söörmarkku-Turku Nousiainen havainnointimatka 13.10.2014, kilpailutyön taustamuistiosta:

WP_018601 WP_018611 WP_018615 WP_018619 WP_018624 WP_018632 WP_018651 WP_018660 WP_018661 WP_018664 WP_018697 WP_018699 WP_018707 WP_018715

 

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, VIRKAMIEHET Avainsana(t): , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.