Osaamistarpeiden ennakointi on kytkettävä aluekehittämisvisioon

TIETOISKU

Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi on kytkettävä aluekehittämisvisioon, jos halutaan myönteisiä aluekehittämisvaikutuksia. Siksi huomio on kiinnitettävä osaamis- ja koulutustarpeiden sekä aluekehittämisvision samanaikaiseen tarkasteluun. Yksi hyvä käytäntö, jonka tulokset on nähtävillä, on seuraava:

.
Lehtinen, Pirkko & Myllylä, Yrjö & Suikkanen, Asko (2001): Osaaminen, Koulutus ja Ennakointi – Kemi-Tornio 2010. 192 s. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A. Raportteja ja tutkimuksia. Kemi 2001. <http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/03_tuotteet/kt2010yvtietoisku>

Em. on EU:n parhaimman alueellisen ennakointikäytännön elementtejä, mm. public-private -toteutusmallia – vahvasti hyödyntänyt sovellus.

Kymmennen vuotta sitten ennakoitiin Kemi-Tornio alueen osaamis- ja koulutustarpeita tähän päivään asti. Tarkastelussa oli eri koulutusasteet ja alueellisten toimijoiden yhteistyö ja roolit osaamisen suuntaamisessa. Keskeistä oli pyrkiä kytkemään osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi aluekehittämisvisioon. Uusina teemoina,   ”heikkoina signaaleina”, nousivat tuolloin mm. kaivos- ja malmiteknologiaan liittyvän korkeakoulutason koulutuksen kehittäminen (ks. mm. Lehtinen ym. 2001, s. 93).

.
Kemi-Tornion ennakointityö sopii hyvänä esimerkkinä myös kaikille muillekin alueille alueellisen ennakoinnin toteutuskonseptista osaamis- ja koulutustarpeisiin liittyen. Nyt olisi korkea aika tehdä perusteellinen uusi ennakointikierros myös Kemi-Tornion alueella huomioiden mm. kaivosalan kasvaneet työvoimatarpeet.

Jos haluat perehtyä laajemmin Kemi-Tornio alueen case-hankkeeseen, voit lukea seuraavassa linkissä on esitellyn loppuraportin tiivistelmäs sivuilta 12-17: http://yrjomyllyla.com/2011/11/14/case-osaaminen-koulutus-ja-ennakointi-kemi-tornio-2010/

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 07 Valtakunnan taso, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.