Aluekehittäminen on osaamisen suuntaamista

TIETOISKU – MITÄ ON ALUEKEHITTÄMINEN?

Aluekehittäminen on osaamisen suuntaamista tulevaisuuden kannalta relevanteille aloille

”Aluekehittäminen on keskeisesti osaamisen suuntaamista tulevaisuuden kannalta relevanteille aloille. Osaamisen suuntaaminen on valintojen tekemistä. Aluekehittämisen päämäärä on osaamisen keskittymien luominen. Aluekehittämisen avainsana on valinta. Aluekehittäminen on jatkuva yhteisöllinen valintaprosessi. Kansainvälistyvä talous korostaa globaalisti kilpailukykyisten osaamisen keskittymien luontia. On tunnistettava kullakin hetkellä ”tähtiklusterit, auringon nousun klusterit, vahvat klusterit ja pienet ja hitaasti kasvavat klusterit”. Tämä edellyttää tulevaisuuden tutkimuksen / ennakoinnin osaamisen yhdistämistä aluekehittämisnäkemykseen.”

Osaamista suunnataan valintoja tekemällä

”Yleisesti korostetaan, että kehittämistyössä tulee hyödyntää alueen vahvuuksia ja mm. kulttuuria. Vahvuudet ja kulttuurikin ovat aiemmin tehtyjen valintojen tuloksia! Siksi (RD Aluekehityksen toiminnassa) alleviivattava sana on valinnat. Valinnat on kana ja vahvuudet ja kulttuuri muna. Jos yhteisö ei löytäisi itseltään ylivertaisia ja kilpailukykyisiä vahvuuksia, niin ne tulee tehdä rohkeilla valinnoilla, joihin on sitouduttu. Puutetta on ennen muuta valinnoista. Jos hetkellisiin valintoihin päästään, puutetta on yleensä tämän ymmärtämisestä jatkuvaksi prosessiksi. RD Delfoi -menetelmän avulla voidaan tehdä valintoja, joihin yhteisö sitoutuu sekä ylläpitää sitä soveltamalla jatkuvaa valintaprosessia. Valintoja tarvitaan kaikilla alue- / yhteisötasoilla (kylä, kunta, seutukunta, maakunta, suuralueet, valtakunnan taso). Erityisen tärkeä toiminnan taso on seutukuntataso.”

Lähde:

Myllylä, Yrjö (2002). Miten tuomme päätöksentekoon tietoa tulevaisuudesta?” Esitelmä Aluekeskusohjelmaprosessin käynnistämisvaiheessa Koillismaalla Kuusamossa.

Artikkeli on julkaistu esittelemisen jälkeen vuonna 2002 Liikkeenjohdon konsulteille tarkoitetussa Virtuaalikonsultit-lehdessä.

Parhaimmat käytännöt:

Lehtinen, Pirkko & Myllylä, Yrjö & Suikkanen, Asko (2001). Osaaminen, Koulutus ja Ennakointi – Kemi-Tornio 2010. 192 s. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A. Raportteja ja tutkimuksia. Kemi 2001. <http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/03_tuotteet/kt2010yvtietoisku> (EU:n parhaimman alueellisen ennakointikäytännön elementtejä vahvasti hyödyntänyt sovellus)

Myllylä, Yrjö & Mika Perttunen (2011). Koillis-Suomen elinkeinostrategia 2011-2015.  121 p. Koillis-Suomen kehittämiskeskus Naturpolis Oy / Koheesio- ja kilpailukykyohjelma KOKO. (Toteutettu Tulevaisuudentutkimuskeskuksen toimeksiantona / nimissä.) <http://www.naturpolis.fi/dynamic/Nettiversio_Koillis-Suomen_elinkeinostrat.pdf>

Ks. lisätietoja EU:n parhaimmasta alueellisen ennakoinnin käytännöstä, joka on kehitetty rakennemuutoksen hallintaan ja työvoimatarpeiden ennakointiin:

EU palkitsi public-private -yhteistyömallin

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 07 Valtakunnan taso, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT Avainsana(t): , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.