RD Delfoi toimii käyttöjärjestelmänä

TIETOISKU – DELFOIN SOVELTAMISEN LÄHTÖKOHTIA

DELFOI JA  ”AVAINKÄSITTEET”

  • Delfoi-menetelmä on  työkalu. Nykyaikana sitä voisi verrata jossakin määrin tietokoneen tai älykännykän käyttöjärjestelmään, jolla käytetään tietokoneen muita ohjelmia. Delfoi-menetelmä ei ole ns. teoreettinen avainkäsite, konsepti, kuten heikot signaalit, megatrendit tms. (vaikka jopa tulevaisuudentutkijat usein listaavat nämä käsitteet kirjallisuuden perusteella samantasoisiksi kuvatessaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä!)
  • Delfoi-menetelmällä luodaan sisältöä tulevaisuuden tutkimuksen avainkäsitteille, kuten heikoille signaaleilla, megatrendeille tai käytetään analyysimenetelmiä, kuten PESTE-analyysiä, SWOT-analyysiä tai Bostonin tuoteportfolioanalyysiä.
  • Seminaarit, work shopit, tulevaisuusverstaat ovat myös käyttöjärjestelmiä, Delfoi ja em. voidaan yhdistää parasta vaikuttavuutta haettaessa.

***

  • Delfoilla voidaan myös määritellä käsitteitä (jolloin kyse on perustutkimuksesta) tai hakea käsitteiden välisiä keskinäisyhteyksiä (mikä vaikuttaa mihinkin, esim. trendit > klusterit > osaamistarpeet)
  • Ei siis voida perustellusti kirjoittaa/väittää/antaa selkeää kuvaa, kuten usein kirjoitetaan, että tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä ovat PESTE-analyysi, skenaarioanalyysi, Delfoi-menetelmä, trendianalyysi, heikkojen signaalien analyysi jne. Skenaariomenetelmäkin on ehkä enemmän analyysiväline, kuten SWOT, joka tarvitsee käyttöjärjestelmän, jolla sille luodaan sisältö. Käsitteet ovat eri tasoisia. Delfoilla käytetään kaikkia em. analyysivälineitä ja teoreettisia avainkäsitteitä kuten seminaareilla, tulevaisuusverstailla tms. Paras vaikutus tulee usein yhdistämällä Delfoita sopivasti ja optimaalisesti muiden käyttäjärjestelmien, kuten work shopien ja tulevaisuusverstaiden kanssa halutun analyysivälineen ja avainkäsitteen hyödyntämiseksi tavoiteltuun lopputulokseen pääsemiseksi.
  • On siis aina valittava, että millä käyttöjärjestelmällä teen SWOTin, PESTE-analyysin, megatrendianalyysin, heikkojen signaalien analyysin, skenaarioanalyysin, Bostonin tuoteportfolioanalyysin jne. RD Konseptissa on mahdollista yhdistää useimpia em. samaan prosessiin ja saada mm.  Delfoi-prosessin edut vaikuttamaan lopputulokseen.

Lähde

Myllylä, Yrjö (2012). Delfoi-menetelmä. Esitelmä Lappeenrannan teknillisen yliopiston Studia Generalia luennolla ”Kuinka tulevaisuus tehdään?” 11.4.2012.

Studia Generalia luentosarja Lappeenrannen teknillisen yliopiston kanssa yhteistyössä:

•Etelä-Karjalan liitto

•Kymenlaakson liitto

•Kaakkois-Suomen ELY-keskus

•Työ- ja elinkeinoministeriö

•”Turun tulevaisuustutkimusverkosto”


*

Ajankohtaisia hanke-esimerkkejä:

Arktisen meriteknologian ennakointi – www.amtuusimaa.net

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.