”Vuorovaikutusalueet”, kasvuklusterit ja SWOT

2  Toivottu ja mahdollinen maaseutu 2015

2.1            SWOT-analyysi

Vuorovaikutusalueet

Delfoi-paneelin mukaan vuorovaikutusalueiden erityinen vahvuus on sijainti (kuvio 4). Kaikki tarpeellinen on kohtalaisen matkan päässä. Muina vahvuustekijöinä korostuivat asumisen edullisuus, asuinympäristö, työvoiman saatavuus ja markkinoiden läheisyys. Mahdollisuuksina pidetään yhteistyötä ja verkottumista keskusten kanssa. Tähän liittyy myös erikoistumisen tarve elinkeinoelämässä. Mahdollisuuksia  ovat myös palveluiden ja asuinympäristön kehittäminen.

 

SWOT- vuorovaikutusalueet

SWOT- vuorovaikutusalueet

Kuvio 4. Vuorovaikutusalueiden vahvuudet, mahdollisuudet, heikkoudet ja uhat kasvuklustereiden kehittämisessä Delfoi-paneelin 1.  haastattelukierroksen perusteella.

Heikkoutena on riippuvaisuus keskuksista. Vuorovaikutusaluiden kehitys on sidottu keskusten menestymiseen. Heikkouksia ovat myös omia resurssien vähäisyys, työmatkakustannukset sekä identiteettiongelmat. Identeettiongelmilla tarkoitetaan sitä, että urbaanisuus tai ”maaseutumaisuus” eivät ole leimaavia. Uhkina pidetään yhteistyön vähäisyyttä keskusten kanssa ja siitä johtuvaa näivettymistä sekä sitä, että alueet jäävät vain nukkumalähiöksi -joidenkin arvioiden mukaan hyvin  toimeentulevien nukkumalähiöksi, joidenkin arvioiden mukaan vaarana on ”slummiutuminen”.

SWOT-analyysiin perustuvassa menestysstrategiassa keskeistä voisi olla yhteistyön tiivistäminen erityisesti keskusten kanssa tekemällä valinnat oman alueen osaamisen suuntaamisen painopistevalinnoista, omien palveluiden ja asuinympäristön kehittäminen, sijaintiedun hyödyntäminen muun muassa keskusten ja muun maaseudun välissä.

Lähde:

Myllylä, Yrjö & Linturi, Hannu (2004). Maaseudun tulevaisuuden kasvuklusterit. 155 p. Ministry of Agriculture / Maa- ja metsätalousministeriö / Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR 2003-2004. Tutkimusraportti, Espoo 29.3.2005, Oy Aluekehitys RD, RD Delfoi –sarja (ISBN 952-99539-0-9,  PDF)

Ks. myös:

Myllylä, Yrjö & Kai Karsma (2005). Maaseudun tulevaisuus ja klusterit – Arviointia Delfoi-menetelmällä. 64 s. Kauppa- ja teollisuusministeriö, Rahoitetut tutkimukset 10/2005.

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 07 Valtakunnan taso, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT Avainsana(t): , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.