Arvoverkko

TIETOISKU – Mitä tarkoittaa arvoverkko?

Karjula & Myllylä, 2006, 100-101:

Arvoverkko (32). Tietoyhteiskuntakehitys on tuonut menestystekijöiden ytimeen
systeemisyyden eli moninaisten loogisten ketjujen ja verkostojen hallinnan.
Jokainen yhteisö joutuu menestyäkseen hallitsemaan, tiedostamattaan tai tietoisesti,
oman toimintansa ja toimintaympäristönsä arvoketjuja sekä näissä
toimivien henkilöiden ja yhteisöjen muodostamia verkkoja. Termi arvoverkko kuvaa erilaisia taustoja, osaamista ja rooleja omaavien monien toimijoiden
muodostamaa toiminnallista kokonaisuutta. Verkostoituminen perustuu
kumppanuuteen, jossa tavoitteita, prosesseja ja ansaintalogiikkaa sovitetaan
yhteen. Arvoverkoissa osaaminen, toiminta ja kysyntään vastaaminen verkostoituvat
uudella kaikille mukanaoleville toimijoille lisäarvoa tuottavalla tavalla.
Arvoverkot muuttuvat jatkuvasti. Arvoverkkojen avulla panostusten, tuotosten
ja hyötyjen keskinäisten riippuvuuksien ja vaikutusten moninaisuutta on nopeiden
muutosten aikana mahdollista ymmärtää edes kohtuullisessa määrin.

32 Alueelliset innovaatioympäristöt – loppuraportti (2005). Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisuja.

Karjula, Kyösti & Myllylä, Yrjö (2006). Vaurastuminen kansallisena velvollisuutena – Alueellisen yritys- ja innovaatiotoiminnan selvitysraportti. 102 p. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 12/2006. <http://vnk.fi/julkaisukansio/2006/j12-vaurastuminen-kansallisena-velvollisuutena/pdf/fi.pdf>

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, VISIOT JA TOIMENPITEET Avainsana(t): , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.