Arvoketju

TIETOISKU – Mitä tarkoittaa arvoketju?

Karjula & Myllylä 2006, 100:

Arvoketju. Arvoketju on suppeasti määriteltynä tuotteen jalostusprosessi
loppukäyttäjälle. Arvoketjut ovat yhä enemmän kansainvälisiä ja globaaleja.
Julkinen oppilaitos voi olla osa arvoketjua, jos se suuntaa toimintansa palvelemaan
yrityksiä, jotka toimivat markkinoilla. Myös julkinen palvelutuotantoprosssi
voidaan määritelmällisesti hyväksyä arvoketjuksi. Tutkimuksen ja koulutuksen
kiinnittyminen arvoketjuihin antaa arvoketjuille keskeisen kilpailuedun.
Esimerkkinä arvoketjusta on Nokia, jossa ytimenä on tietoliikenneteknologian
tuotteet, erityisesti kännykkä. Monenlaiset sopimusvalmistajat ovat verkottuneet
toiminnan kanssa. Myös julkiset oppilaitokset Suomessa ovat osa arvoketjua
tuottaessaan tutkimusta ja etenkin koulutettua työvoimaa Nokian tarpeisiin.
Tämän päivän arvoketjuissa yhä tärkeämpää olisi löytää pienet palvelualan ”alle
10-henkeä työllistävät” yritykset, joissa tuleva työpaikkakehitys keskeisesti tapahtuu.
Arvoketjun käsitteen sijaan käytetään myös arvoverkkokäsitettä, jonka
voidaan katsoa korostavan toimijoiden vuorovaikutussuhdetta.

Karjula, Kyösti & Myllylä, Yrjö (2006). Vaurastuminen kansallisena velvollisuutena – Alueellisen yritys- ja innovaatiotoiminnan selvitysraportti. 102 p. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 12/2006. <http://vnk.fi/julkaisukansio/2006/j12-vaurastuminen-kansallisena-velvollisuutena/pdf/fi.pdf>

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, VISIOT JA TOIMENPITEET Avainsana(t): , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.