Innovaatioekosysteemi

TIETOISKU

Karjula & Myllylä 2006, 95:

Innovaatioekosysteemi. Innovaatioyhteiskunnassa syntyy erilaisia innovaatiojärjestelmiä, jotka ovat vuorovaikutuksessa ja jatkuvassa dynaamisessa
muutos- ja kehitystilassa. Näiden järjestelmien kehittyvää kokonaisuutta voidaan
kutsua innovaatioekosysteemiksi. Innovaatioekosysteemin ytimen muodostavat
ihmiset ja heidän luova pääomansa, voimanlähteenä on innovaatiokulttuuri.
Tarkemmin kuvattuna ekosysteemi muodostuu yrittäjistä ja heidän
perustamistaan yrityksistä, innovatiivisen yritystoiminnan edellytyksiä luovista
rakenteellisista tekijöistä kuten tutkimuksesta ja rahoituksesta sekä vuorovaikutusta
edistävistä dynaamisista tekijöistä kuten liikkuvuudesta, sosiaalisista
verkostoista ja yrittäjyyskulttuurista. Näiden tekijöiden osuessa kohdalleen
ekosysteemi tuottaa spontaanisti innovaatioita ja niitä kaupallistavia yrityksiä.
Ekosysteemissä toimitaan sekä kilpaillen, että yhteistyössä, ja se pursuaa uutta
elämää suosiollisissa olosuhteissa. Innovaatioita ei voida ennakoida mutta
ekosysteemiä voidaan tietoisesti rakentaa. Liika sääntely ja asioihin puuttuminen
tukahduttaa ekosysteemin.

Karjula, Kyösti & Myllylä, Yrjö (2006). Vaurastuminen kansallisena velvollisuutena – Alueellisen yritys- ja innovaatiotoiminnan selvitysraportti. 102 p. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 12/2006. <https://rdaluekehitys.net/2013/05/30/innovaatioymparistot-alueellisen-yritys-ja-innovaatioympariston-selvitys-aluekehitys-rd-julkaisuesittely/>

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT Avainsana(t): , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.