Innovaatioympäristö

TIETOISKU – Mitä tarkoittaa innovaatioympäristö

Innovaatioympäristön vahvistaminen. Karjula & Myllylä / VNK 12/2006, s. 40, Kuvio 6. Dia loppuraportin julkistamistilaisuudesta 18.10.2006.

Innovaatioympäristön vahvistaminen. Karjula & Myllylä / VNK 12/2006, s. 40, Kuvio 6. Dia loppuraportin julkistamistilaisuudesta 18.10.2006.

Karjula & Myllylä 2006, 95:

Innovaatioympäristö. Yksilön, yrityksen tai julkisen organisaation pyrkiessä
luomaan innovaatioita toiminta tapahtuu ympäristössä, jota voidaan kutsua
innovaatioympäristöksi. Innovaatioympäristö koostuu osatekijöitä, jotka ovat
markkinatieto, osaaminen, yrittäjyys, johtaminen, rahoitus, sosiaalinen pääoma
sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus. Mikäli innovaatioiden
edistämistä pidetään päämääränä, kaikkia edellä mainittu tulee vahvistaa ja
suunnata niin, että yksilön, yrityksen tai julkisen organisaation toimijan innovaatiotoiminta saa tukea. Innovaatioympäristöä kehitetään asettamalla markkinoilta
tuleva kysyntätieto toiminnan lähtökohdaksi. Käytännössä tämä tarkoittaa
tavalla tai toisella yksilöiden tarpeiden tunnistamista.

S. 40, Kuvio 6: Innovaatioympäristön vahvistaminen. Osaamisen ja rahoituksen pullonkaulojen poistamiseen tarvitaan nykyisen tutkimus- ja teknologiapainotteisuuden rinnalle markkinointi- ja kehittämissuuntautunut painotteisuus.

Karjula, Kyösti & Myllylä, Yrjö (2006). Vaurastuminen kansallisena velvollisuutena – Alueellisen yritys- ja innovaatiotoiminnan selvitysraportti. 102 p. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 12/2006. <http://vnk.fi/julkaisukansio/2006/j12-vaurastuminen-kansallisena-velvollisuutena/pdf/fi.pdf>

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, VISIOT JA TOIMENPITEET Avainsana(t): , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.