EU:n ja Venäjän kumppanuussopimuksen päivityksen edistäminen

HANKEAIHIO (Kehittämistoimi):

I Arvoperusta

EU:n ja Venäjän kumppanuussopimuksen päivityksen edistäminen (3).

Euroopan Unioni syntyi hiili- ja teräsyhteisönä, tällä hetkellä kysymys on myös Euroopan energia- ja sen myötä muusta turvallisuudesta – ei vain EU:n tai Suomen energiaomavaraisuudesta – jossa yhteisten pelisääntöjen sopiminen Venäjän kanssa on tärkeintä. Pelisääntöjen luominen Venäjän kanssa energiayhteistyössä on mielestäni EU:n tärkein tehtävä lähitulevaisuudessa. Pienten maiden etu on vaikuttaa asiaan EU:n kautta, suuret maat, kuten Saksa, Italia ja Ranska voivat tehdä myös kahdenkeskisiä sopimuksia Venäjän kanssa, jolloin Suomen ja muiden suurten maiden välissä sijaitsevien pienten maiden etu ei tule välttämättä turvattua.  On elintärkeää, että Euroopan Unionilla on yhteinen energiapolitiikka, jossa on huomioitu Venäjän keskeinen rooli Euroopan energiatuotannossa. Tämän tulisi olla mielestäni yksi Euroopan Unionin ja Venäjän kumppanuussopimuksen painopistealue. Mielestäni em. seuraa sen tarpeen tunnistaminen, että niin Venäjä kuin Euroopan Unioni tarvitsevat useita vaihtoehtoisia ja kilpailukykyisiä energiankuljetusreittejä. Reittien kilpailukyky riippuu myös poliittisesta vakaudesta, johon Euroopan Unioni voi esimerkiksi uusien tai viimeksi liittyneiden jäsenmaidensa osalta vaikuttaa. Luoteis-Venäjän energiatuotannon ja logistiikan kehittäminen Murmanskin alue solmukohtana tarjoavat uuden vaihtoehdon Euroopan energiajärjestelmään. Siksi on perusteltua, että EU tukee mm. arktisen kuljetus-, energia- sekä ympäristöteknologian tutkimusta ja kehitystä Suomessa ja Pohjois-Suomessa tarvittaessa vaikka mainintana EU:n ja Venäjän kumppanuussopimuksessa.

Lähde:

Myllylä, Yrjö (2010). Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä. 92 s. Työ- ja elinkeinominsteriö, alueiden kehittäminen, 43/2010.

<http://www.tem.fi/files/27375/TEM_43_2010_netti.pdf>

Yrjö Myllylä on tutkimuksessaan arvioinut Venäjän ja EU:n kumppanuussopimuksella olevan merkittävä vaikutus kehityksen kulkuun. Katso mm. seuraavat

Myllylä, Yrjö (2011). Murmanskin alueen kehitys kolmen skenaarion valossa. Lapin yliopiston tiedostuslehti KIDE. p. 36. <http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/05_julkaisut/kide0511>

Myllylä, Yrjö (2010). The Development of Murmansk Region in the light of three scenarios. In the book: Nysten-Haarala, Soili & Katri Pynnöniemi (eds.) (2010). Russia and Europe: from mental images to business practices. Papers from the VII International Conference of Finnish Russian and East European Studies and other writings Kotka, Finland 2010 Publications of Kymenlaakso University of Applied Sciences. Series B.
Research and Reports. No: 65. 61-79.

<http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/05_julkaisut/kyamk2010>

Myllylä, Yrjö (2008). Industrial, Logistic and Social Future of the Murmansk Region – Summary of the Doctoral Dissertation by Yrjö Myllylä. 64 p. Publications of the Ministry for Foreign Affairs of Finland 3/2008.

<http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/uutiset/uutiset/ummurmanskkirja>

Sponsored by Cargotec, Aker Arctic Technology, Finstaship, Lapland Chamber of Commerce, Municipality of Salla, Barents Group Ltd and Management & Transportation Experts Matrex Oy

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, VISIOT JA TOIMENPITEET Avainsana(t): , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.