Venäjän WTO-jäsenyyden edistäminen

HANKEAIHIO (kehittämistoimi):

I Arvoperusta

Venäjän WTO-jäsenyyden edistäminen (2).

Kansainvälisen politiikan ja Euroopan Unionin painotusten on tuettava Suomen mahdollisuuksia. Venäjän jäseneksi pääseminen Maailman kauppajärjestöön (WTO) on keskeinen tapahtuma, joka voi suunnata kehitystä kohti Skenaarion 1 uraa (ks. luku III), joka on Suomen, Murmanskin ja Luoteis-Venäjän  aluekehityksen kannalta toivottava. Venäjän jäsenyys Maailman kauppajärjestössä tekee kehityksestä ennakoitavampaa mm. yritysten näkökulmasta ja se poistaa osaltaan kaupan esteitä ja vaikuttaa myös korruptiota vähentäväsi. ”Metsä on erotettava puilta”, ”Ei tule tehdä itselleen karhunpalvelusta”, ts. Venäjän WTO-jäsenyyttä ei pitäisi estää yksittäisen eturyhmän intressin vuoksi.  Yksittäisen eturyhmän etu ei saisi mennä yleisen edun ohi. Tällaisia merkkejä on mielestäni havaittavissa siinä, miten puutullikiista ja Venäjän WTO-jäsenyysasia on yhdistetty EU:n politiikassa (Myllylä 2010b).

Lähde:

Myllylä, Yrjö (2010). Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä. 92 s. Työ- ja elinkeinominsteriö, alueiden kehittäminen, 43/2010.

<http://www.tem.fi/files/27375/TEM_43_2010_netti.pdf>

Yrjö Myllylä on tutkimuksessaan arvioinut Venäjän WTO-jäsenyydelle olevan merkittävä vaikutus kehityksen kulkuun. Katso mm. seuraavat

Myllylä, Yrjö (2011). Murmanskin alueen kehitys kolmen skenaarion valossa. Lapin yliopiston tiedostuslehti KIDE. p. 36. <http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/05_julkaisut/kide0511>

Myllylä, Yrjö (2010). The Development of Murmansk Region in the light of three scenarios. In the book: Nysten-Haarala, Soili & Katri Pynnöniemi (eds.) (2010). Russia and Europe: from mental images to business practices. Papers from the VII International Conference of Finnish Russian and East European Studies and other writings Kotka, Finland 2010 Publications of Kymenlaakso University of Applied Sciences. Series B.
Research and Reports. No: 65. 61-79.

<http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/05_julkaisut/kyamk2010>

Implementointi ja seuranta:

Venäjän WTO-jäsenyys / tavoite toteutunut 22.8.2012, kun Venäjän 18 vuotta neuvottelema WTO-jäsenyyssopimus astui voimaan. Tämä on erittäin merkittävä tekijä, joka vaikuttaa Venäjän kehitykseen ja luo mahdollisuuksia mm. Suomelle.

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, VISIOT JA TOIMENPITEET Avainsana(t): , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.