Pohjoinen ulottuvuus ja palveluklustereiden kehittäminen Suomessa

HANKEAIHIO (Kehittämistoimi)

II  Arktisen osaamisen ohjelma

Arktinen ennakointi- ja tulevaisuudentutkimus

Pohjoinen ulottuvuus ja palveluklustereiden kehittäminen Suomessa (12).

Suomen elinkeinorakenne on palveluvaltaistumassa ja myös viennissä palveluiden osuuden olisi loogista kasvaa. Aiempien tutkimusten mukaan Pohjoisen ulottuvuuden/Pohjois-Euroopan talousalueelle viennissä palveluiden viennin osuus on ollut hiukan suurempaa kuin palveluiden viennin osuus koko viennistä. Aiemmin palveluviennissä Pohjois-Euroopan alueelle mm. tekninen suunnittelu, atk- ja informaatiopalvelut sekä kuljetuspalvelut ovat olleet eniten kasvavia segmenttejä (Myllylä 1998). Aivan viimeaikaisten tutkimusten mukaan Suomen ote palveluviennistä on kirpoamassa (Kaivo-oja & Kaartamo 2009). Palveluklusteria kehitettäessä onkin kiinnitettävä erityistä huomiota juuri Pohjois-Euroopan mahdollisuuksiin. Tämä selvitys tulisi tehdä alueellisesti profiloiden, esimerkiksi työvoima- ja elinkeinokeskusten (ELY) aluejakoa noudattaen, jolloin tulokset olisivat suoraan sovellettavissa mm. ELY-keskusten toiminnassa.

Lähde:

Myllylä, Yrjö (2010). Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä. 92 s. Työ- ja elinkeinominsteriö, alueiden kehittäminen, 43/2010.

<http://www.tem.fi/files/27375/TEM_43_2010_netti.pdf>

Ks. myös hyvä RD toteutuksen hyvät käytännöt / sovellusmallit

Itä- ja Pohjois-Suomen kehittäminen osana Suomen pohjoisen ulottuvuuden klusteristrategiaa

Teknisen palvelun työvoima- ja koulutustarvetutkimus (TKTT) raportti ajankohtainen

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, VISIOT JA TOIMENPITEET Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.