Itämeren ja sen valuma-alueen skenaarioiden laadinta

HANKEAIHIO (Uusi avaus, kehittämistoimi)

II  Arktisen osaamisen ohjelma

Arktinen ennakointi- ja tulevaisuudentutkimus

Itämeren ja sen valuma-alueen skenaarioiden laadinta.

Laaditaan skenaariot a) Itämeri kuntoon hinnalla millä hyvänsä, b) ei tehdä mitään / nykymeno jatkuu – vaikutukset elinkeinoelämään skenaarioittain (11). Laaditaan ainakin kaksi skenaariota, joissa toisessa kustannuksia säästämättä panostetaan Itämeren tilan parantamiseen, toisessa annetaan nykymenon jatkua. Arvioidaan skenaarioiden vaikutuksia yritystoimintaan Suomessa ja muualla Itämeren alueella. Mielenkiinto kohdistuu siihen, että millaisen yritystoiminnan uuden buumin Itämeren pelastaminen voisi synnyttää ja millaiset jatkomarkkinat kehitetyillä uusilla tuotteilla olisi ja miten se vahvistaisi jo olemassa olevien yritysten kilpailukykyä markkinoilla. Skenaarioiden laadinnan ohessa hankkeen tavoitteena olisi elinkeinoelämän verkottaminen Itämeren alueella. Tarkastelussa olisi ympäristöklusterin lisäksi myös muut potentiaaliset klusterit ja mahdollisuudet. Huomiota kiinnitettäisiin etenkin Suomen kannalta tärkeiden aluekehitystä ja työllisyyttä tukevien muiden mahdollisuuksien hyödyntämiseen, esimerkiksi meriteollisuuden yhteistyö, kuten Suomesta alihankintayhteyksien rakentamiseen Viipurin, Pietarin ja Saksan telakoihin. Myös esimerkiksi Pietarin ja Varsinais-Suomen alueen yhteyksien kehittäminen ml. Science Park –yhteydet innovaatiotoiminnassa voisivat olla kenties yhtenä potentiaalisena kohteena (Liuhto 2010b). Asiantuntijapalautteessa korostettiin Itämeren gateway-roolia Siperiasta Eurooppaan ja ehdotettiin yhteistyön painopisteeksi logistista ja teollista yhteistyötä. Suomen valtiolla olisi hankkeessa keskeinen rooli.

Lähde:

Myllylä, Yrjö (2010). Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä. 92 s. Työ- ja elinkeinominsteriö, alueiden kehittäminen, 43/2010.

<http://www.tem.fi/files/27375/TEM_43_2010_netti.pdf>

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 07 Valtakunnan taso, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.