Ennakointiyhteistyö venäläisten kanssa

HANKEAIHIO (Uusi avaus)

II  Arktisen osaamisen ohjelma

Arktinen ennakointi- ja tulevaisuudentutkimus

Ennakointiyhteistyö venäläisten kanssa (13).

Etenkin RIEF (Russian Industry Energy Foresight) –hankkeen toimijoiden huomioiminen olisi tärkeää: Venäjällä on käynnistetty vuonna 2006 joulukuussa ns. Russian Industry Energy Foresight –ennakointiprojekti. Hankkeen toimijat ovat pyrkineet luomaan kansainvälisiä yhteyksiä mm. ennakointiosaamisen kartuttamiseksi. Projekti on toiminut luonnonvara- ja energiaministeriössä. Sen tulemana on valittu teollisuuden kehittämisen painopistealueita ja laadittu pitkän tähtäimen visioita. Hanke mm. pyrkii konkretisoimaan ja jatkamaan seuraavia strategioita: ”Venäjän liittovaltion metalliteollisuuden kehittämisstrategia vuoteen 2015”, ”Venäjän liittovaltion kemian ja petrokemian teollisuuden kehittämisstrategia vuoteen 2015” , ”Energiatehokas yhteiskunta 2030”, ”Venäjän liittovaltion energiastrategia vuoteen 2020”.  Hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut tuottaa hankeaihioita, joita toimeenpannaan alueiden tasolla. Hankkeessa on hyödynnetty mm. Delfoi-menetelmää. (Nikitaev 2007). Verkottuminen ja yhteydenpito jonkun hankkeen avulla ko. toimijoihin, tarjoaisin luontevan mahdollisuuden seurata ja ennakoida mm. energia- ja kaivosteollisuuden näkymiä esimerkiksi Barentsin alueella. Verkottuminen voisi tarjota myös vaikuttamismahdollisuuden. Yhteydenpito voisi alkaa esimerkiksi kutsumalla toimijoita seminaariin Suomeen. Myös Suomen johdolla toteutettava kansallinen tai kansainvälinen arktisten alueiden strategia tai sellaisen toimeenpano, voisi tarjota luontevan verkottumismahdollisuuden, kutsumalla esimerkiksi venäläisiä RIEF-hankkeen toimijoita asiantuntijapanelisteiksi hankkeeseen. Avainasemassa tulisi olla Suomen tulevaisuustutkimuksen yhteisön edustajat.

Lähde:

Myllylä, Yrjö (2010). Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä. 92 s. Työ- ja elinkeinoministeriö, alueiden kehittäminen, 43/2010.

<https://rdaluekehitys.net/2013/05/30/aluekehitys-rd-julkaisuesittely-arktinen-ja-itameren-kasvualue-suomen-intressien-polttopisteessa/>

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, VISIOT JA TOIMENPITEET Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.