Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointiyhteistyö Murmanskin ja muiden Luoteis-Venäjän alueiden tarpeisiin

HANKEAIHIO (Uusi avaus)

II  Arktisen osaamisen ohjelma

Arktinen ennakointi- ja tulevaisuudentutkimus

Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointiyhteistyö Murmanskin ja muiden Luoteis-Venäjän alueiden tarpeisiin, painopisteenä alueen uudet kasvavat alat (14).

Kuten Suomessa, myös Venäjällä uudet kasvualat eivät saa riittävästi työvoimaa koulutusjärjestelmän puolelta. Koulutus ei toimi ennakoivasti vaan heijastelee osittain vanhoja teollisuuden yms. perinteitä. Tekijän väitöskirjan (Myllylä 2007) mukaan esimerkiksi Murmanskin alueella olisi koulutustarpeiden ennakoinnille tarvetta ja aiheen tiimoilta järjestettiin seminaari Saariselällä vuonna 2006 venäläisten ja Lapin alueen koulutuksen toimijoiden kanssa (Kurtakko & Rantaniemi ym. 2006). Teemaa tulisi pyrkiä lähestymään myös suomalaisen elinkeinoelämän mahdollisuuksia huomioiden ja luoda mahdollisuuksia myös tuotteistettujen ennakointituotteiden viemiseen yritysten tuottamana julkisen sektorin avatessa ovet. Yksi mahdollinen tuote olisi ns. TKTT-konsepti (työvoiman- ja koulutuksen tarvetutkimus), joka on otettu jo käyttöön myös EU:n tasolla[1] (ks. esim. Marttinen 2003). Suomessa käytössä 13 ELY-keskuksen alueella ja viime aikoina tuotteen tuotantoa yritysten kautta on pyritty kehittämään etenkin Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa.

Lähde:

Myllylä, Yrjö (2010). Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä. 92 s. Työ- ja elinkeinominsteriö, alueiden kehittäminen, 43/2010.

<http://www.tem.fi/files/27375/TEM_43_2010_netti.pdf>

Seuranta ja implementointi, mm. Murmanskin alueen toimijoiden kanssa on pidetty yhteinen seminaari Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnista Saariselällä.

Varsinais-Suomen ELYn asiantuntijat ovat konsultoineet osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnissa, etenkin työvoimatarpeiden lyhyen aikavälin ennakoinnissa venäläisiä toimijoita.

 

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, VISIOT JA TOIMENPITEET Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.