Tulevaisuuden taloudelliset profiilit Karjalan tasavallan, Arkangelin alueen, Pietarin, ja Leningradin alueella

HANKEAIHIO (Uusi avaus)

II  Arktisen osaamisen ohjelma

Aluekehitys & strategiat

Tulevaisuuden taloudelliset profiilit Karjalan tasavallan, Arkangelin alueen, Pietarin, ja Leningradin alueella (20).

Kohdealueita voisi olla viisasta laajentaa myös muualle Venäjän pohjoisosiin, etenkin öljy- ja kaasutuotantoalueille mm. Länsi-Siperiaan. On tarvetta selvittää uskottavalla ja kohdealueiden aluekehitystä tukevalla tavalla niiden alueiden tulevaisuuden taloudellinen rakenne. Tämä edellyttää yhteistyötä kohdealueiden ”tulevaisuuden tekijöiden ja näkijöiden” kanssa. Tavoitteena on ensisijaisesti hakea yhteistyölle suomalaisten toimijoiden kanssa perusteita tunnistamalla mm. keskeiset kasvavat klusterit, mutta itse työ ja selvitys tukee myös kohdealueiden omia tieto- ja kehittämistarpeita[1]. Konseptina olisi suositeltavaa hyödyntää tekijän väitöskirjassaan (Myllylä, 2007, Murmanskin alueen teollinen, logistinen ja sosiaalinen kehitys vuoteen 2025) kehittämää konseptia, jossa analysoidaan etenkin alueelle vaikuttavia vahvoja ennakoivia trendejä, mutta myös heikkoja signaaleja ja villejä kortteja ja näiden vaikutuksia alueelliseen klusterikehitykseen ja sitä myöten mm. logistiikkaan ja väestön sosioekonomiseen kehitykseen.  Analyysi voi tarjota vahvan perustan yhteistyön rakentamiselle palvellen niin yrityksiä kuin niiden toimintaympäristön kehittäjiä. Asiantuntijapalautteen mukaan mainitut Suomen lähialueet ovat tärkeitä teollisen perustan näkökulmasta sekä liikenteellisesti. ”Tässä tapahtuu todennäköisesti myös teollista diffuusiota itään ajan kuluessa, jos olosuhteet ovat suotuisat.”


[1] Tästä osoituksena palaute, mitä tekijä sai mm. Murmanskin alueen tulevaisuusluotaustutkimuksesta 2004-2007, mm. maaherran kiitoskirjeen palauteinformaation johdosta joulukuussa 2006 – organisaatioista haastateltiin muu kuin maaherra, mutta tieto oli välitetty myös hänelle.

Lähde:

Myllylä, Yrjö (2010). Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä. 92 s. Työ- ja elinkeinominsteriö, alueiden kehittäminen, 43/2010.

<http://www.tem.fi/files/27375/TEM_43_2010_netti.pdf>

Hyvä käytäntö ja sovellusmalli:

”Murmanskin alueen teollinen, logistinen ja sosiaalinen kehitys vuoteen 2025”

Myllylä, Yrjö (2010). The Development of Murmansk Region in the light of three scenarios. In the book: Nysten-Haarala, Soili & Katri Pynnöniemi (eds.) (2010). Russia and Europe: from mental images to business practices. Papers from the VII International Conference of Finnish Russian and East European Studies and other writings Kotka, Finland 2010 Publications of Kymenlaakso University of Applied Sciences. Series B.
Research and Reports. No: 65. 61-79.

<http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/05_julkaisut/kyamk2010>

Myllylä, Yrjö (2010). The Murmansk region’s growing importance in the energy economy and logistics creates opportunities also for Finnish companies. In the book: Kuusi, Osmo & Hanna Smith & Paula Tiihonen (eds.) (2010). Russia 2030 based on contracts. Publication of the Committee for the Future 6/2010. 170-180.  <http://web.eduskunta.fi/dman/Document.phx?documentId=vy14010113558959&cmd=download>

Myllylä, Yrjö (2009). Luoteis-Venäjän taloudellinen kehitys ja Pohjois-Suomen mahdollisuudet. Presentation in De Urbe Uloa – Suomi Euroopassa seminar in Oulu 9.9.2009. University of Oulu, City of Oulu, Council of Oulu Region. State Provincial Office of Oulu, The Finnish Local Heritage Federation.  Suomen Kotiseutuliiton julkaisuja A:23.   < https://rdaluekehitys.files.wordpress.com/2012/04/suomieuroopassa2009-ymy.pdf>

Myllylä, Yrjö (2008). Industrial, Logistic and Social Future of the Murmansk Region – Summary of the Doctoral Dissertation by Yrjö Myllylä. 64 p. Publications of the Ministry for Foreign Affairs of Finland 3/2008.

<http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/uutiset/uutiset/ummurmanskkirja>

Sponsored by Cargotec, Aker Arctic Technology, Finstaship, Lapland Chamber of Commerce, Municipality of Salla, Barents Group Ltd and Management & Transportation Experts Matrex Oy

Myllylä, Yrjö & Oleg Andreev (2005). The Development of the North-West Russia and Delphi method – evaluation of the industrial, social and logistical developments in the Murmansk Oblast. Nordia Yearbook 2005. Nordia Geographical Publications Vol 34:4. p. 37-48.  Publications of the Department of Geography, University of Oulu and Geographical Society of Northern Finland.  <http://terra.oulu.fi/psms/NGP2005.htm>

Myllylä, Yrjö (2007). Murmanskin alueen teollinen, logistinen ja sosiaalinen kehitys vuoteen 2025 (Industrial, logistical and social Development of Murmansk Oblast until 2025). 321 p. Väitöskirja (Dissertation).  <http://joypub.joensuu.fi/joypub/alldefences.php>

Myllylä, Yrjö (2006). The future of the Murmansk Oblast assessed by three Delphi panels. Fennia 184:1. 53-73.  <http://ojs.tsv.fi/index.php/fennia/article/view/3732/3523>

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, VISIOT JA TOIMENPITEET Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.