Kansainvälinen kielikoulutus matkailukeskusten häiriöttömässä ympäristössä

HANKEAIHIO (Uusi avaus, Nopea vaikutus)

II  Arktisen osaamisen ohjelma

Aluekehitys & strategiat

Kansainvälinen kielikoulutus matkailukeskusten häiriöttömässä ympäristössä (26).

Suomalaiset matkailukeskukset tarjoavat sopivan oppimisympäristön intensiiviseen venäjän ja viron opiskeluun esimerkiksi Irlannin englanninkielen kurssien tapaan. Toistaiseksi suomalaiset eivät ole hyödyntäneet ilmeistä mahdollisuutta, joka liittyisi mm. pohjoisten matkailukeskusten kesäajan ja hiljaisten jaksojen käyttöön. Suomalaiset käyvät mieluusti Irlannissa tai muualla häiriöttömässä maaseutuympäristössä oppimassa englantia. Suomalaiset matkailukeskukset muodostavat hyvän ympäristön venäjän ja esimerkiksi myös viron kielen oppimiseen. Kohderyhmät olisivat myös kansainvälisiä. Toiminnan edellytyksiä tulisi selvittää ja yrittää löytää dynamisoiva malli toiminnalle, mikä tarkoittanee, että yksityisten kielikouluttajien ja toimijoiden olisi kiinnostuttava asiasta. Toimintaa voisi yrittää ensin myös pilotoida esimerkiksi EU-hankkeella. Paras tapa lähteä liikkeelle olisi esiselvitys. Asiantuntijapalautteessa matkailullisesti tärkeän alueen edustajan näkökulmasta ehdotusta pidettiin ”kannatettavana erityisenä, mutta pienenä mahdollisuutena”.

Lähde:

Myllylä, Yrjö (2010). Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä. 92 s. Työ- ja elinkeinominsteriö, alueiden kehittäminen, 43/2010.

<http://www.tem.fi/files/27375/TEM_43_2010_netti.pdf>

Implementointi ja seuranta

Myllylä, Yrjö & Mika Perttunen (2011). Koillis-Suomen elinkeinostrategia 2011-2015.  121 p. Koillis-Suomen kehittämiskeskus Naturpolis Oy / Koheesio- ja kilpailukykyohjelma KOKO. <http://www.naturpolis.fi/dynamic/Nettiversio_Koillis-Suomen_elinkeinostrat.pdf>

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KOULUTUS, VISIOT JA TOIMENPITEET Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.