Öljytankkerit Koillisväylän liikenteeseen

HANKEAIHIO (Uusi avaus, Nopea vaikutus)

III Inno + Suomi + Logistiikka – ratkaisut

Kustannuksia säästävät innovatiiviset järjestelmät ja teknologiat luonnonvarojen hyödyntämiseen – laivat, lastinkäsittelylaitteet, offshore-teknologia,  erikois-teräkset…

Öljytankkerit Koillisväylän liikenteeseen (36).

Ensimmäinen suomalaisten suunnittelema uuden konseptin mukainen öljynkuljetusalus valmistui Pietarin telakalla syksyllä 2008 öljynkuljetusliikenteeseen Barentsin alueelle (Niini 2008). Alus on tarkoitettu jäiden keskelle tulevaan Prirazlomnojen öljynkentälle Petšoranmerelle. Suomalaisten suunnittelemia sukkula-aluksia on valmistunut tämän jälkeen useita muita. Suomalaisten olisi pyrittävä myös aktiivisesti varmistamaan mm. moottoreiden tai laajemmin voimansiirtojärjestelmien ja muiden osien toimittaminen näihin aluksiin Suomesta. Laivoja on pyrittävä jos mahdollista myös kokoamaan suomalaisilla telakoilla, ainakin nyt, kun kapasiteettitilanne teoriassa tarjoaa siihen mahdollisuuden. Erityisesti tulisi kuitenkin kiinnittää huomiota suomalaisten rooliin Koillisväylän pidemmän matkan öljytankkeriliikenteessä, joka on lähellä alkamistaan (lisäennakointia tarvitaan). Esimerkiksi tällä hetkellä suomalaisten suunnittelemasta Varandein öljykuljetusjärjestelmästä Petšoranmerellä (maailman ensimmäinen jäiden keskellä toimiva järjestelmä, käyttöönotto kesällä 2008) öljy tuodaan Murmanskin suomalaisten suunnittelemilla sukkula-aluksilla ja viedään sieltä Kiinaan perinteisiä kauppareittejä pitkin. Olisiko mahdollista jopa lähitulevaisuudessa, että öljyä aletaan kuljettaa Aasiaan suuremmilla aluksilla pohjoista merireittiä Koillisväylää pitkin. Mikä olisi suomalaisten rooli näiden öljynkuljetusalusten tuotannossa ml. nesteytetyn LNG-kaasun kuljetusalukset?

Lähde:

Myllylä, Yrjö (2010). Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä. 92 s. Työ- ja elinkeinominsteriö, alueiden kehittäminen, 43/2010.

<https://rdaluekehitys.net/2013/05/30/aluekehitys-rd-julkaisuesittely-arktinen-ja-itameren-kasvualue-suomen-intressien-polttopisteessa/>

Seuranta ja implementointi:

Myllylä, Yrjö (2013). Arktisen meriteknologian ennakointi – Uudenmaan pk-yritysten näkökulmasta. 141 s. Uudenmaan ELY-keskuksen julkaisuja 13/2013. <http://amtuusimaa.net/2013/06/01/arktisen-meriteknologian-ennakointi-loppuraportti/>

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, VISIOT JA TOIMENPITEET Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.