Yritysten kansainvälistymisstrategioiden päivitys

HANKEAIHIO (Kehittämistoimi, Nopea vaikutus)

II  Arktisen osaamisen ohjelma

Aluekehitys & strategiat

Yritysten kansainvälistymisstrategioiden päivitys ja kiinnittyminen vienninedistämishankkeisiin Barentsin alueella ja Luoteis-Venäjällä  (33).

Barentsin alueelle on menossa vienninedistämisponnisteluja mm. Finpron, Teknologiateollisuus ry:n ja TEMin yhteistyöllä. Yritysten on syytä harkita kiinnittymistä näihin ponnisteluihin. Murmanskin alueella toimii mahdollisuuksien tarjoajana Murmanskshelf –yhdistys, joka tähtää Stokmanin[1] kaasukentän urakoiden toteuttamiseen verkottamalla tekijöitä ja tarjousten pyytäjä. Kohtuullista jäsenmaksua vastaan pääsee seuraamaan yhdistyksen tiedottamista ym. Lisäksi Barentsin alueella toimii erilaisia vienninedistämiskoalitioita, kuten metalliteollisuuden piirissä Oy SteelDone Group Ltd ja kauppahuoneen tapaan eri alojen yrityksiä auttaen ja konsultoiden mm. Barents Group Oy. Rovaniemen ammattikorkeakoulussa toimii puolestaan Finnbarents-palveluyksikkö. Jotkut suomalaiset suuyritykset voivat toimia luontevina veturiyrityksinä pienemmille yrityksille (kuten laivanrakennukseen, offshore-teknologiaan, lastinkäsittelylaitteisiin yms. liittyvät). Pienempien yritysten näkökulmasta ehkä suositeltavin tapa olisi markkinoida ELY-keskusten tuotteistettuja yrityspalveluita, joissa mm. kansainvälistymisstrategiat ovat yksi konsultoitava tuotealue ja pyrkiä tätä kautta linjaamaan yritysten mahdollisuuksia ja strategioita mm. lähialueiden kuljetus-, energia- ja ympäristöteknologiaan liittyvissä hankkeissa. Esimerkiksi joidenkin pienten yritysten osalta voi olla viisaampaa resurssit yms. huomioiden verkottua ensisijaisesti kotimaassa alan toimijoihin kuin pyrkiä tekemään suoraa kauppaa kohdemaan yrityksiin. Yrityskohtaisten strategioiden lisäksi ELY-viranomaisten tulisi tehdä alueellisia strategioita, joissa kohteena voisivat olla Luoteis-Venäjän investointikohteet ja mm. Suomenlahden ja Arkangelin alueen telakat.


[1] Käännettäessä/litteroitaessa venäjänkieliset kirjaimet suoraan suomen kielelle, kaasukentästä  on käytetty mm. Shtokmanovskaja tai Štokmanovskaja nimeä. Tekijä käyttää Stokman nimeä kaasukentän suomenkielisenä vastineena (ks. mm. Myllylä & Tykkyläinen 2007). Perusteluna on, että usein käytettävä sana tarvitsee suomenkieleen sopivan muodon.  Mm. norjalaiset Brunstad ym. (2004) suorittelevat sanan englannikielisenä muotona Stockman sanaa. Myös Helsingin Sanomat on käyttänyt Stokman –nimeä kaasukentästä puhuttaessa.

Lähde:

Myllylä, Yrjö (2010). Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä. 92 s. Työ- ja elinkeinominsteriö, alueiden kehittäminen, 43/2010.

<http://www.tem.fi/files/27375/TEM_43_2010_netti.pdf>

Seuranta ja implementointi

Barents Logistic 2 -hankkeen matka Murmanskin alueelle 7.-11.4.2013

Ks. myös Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus, TKTT, Tekninen ala jatkotoimenpidesuositukset

Kirovsk 11.4.2013 kaivoshanke: Ahma-insinöörit, Metso, Outotec Suomesta läsnä n. 1 mrd:n investoinnissa

Kirovsk 11.4.2013 kaivoshanke: Ahma-insinöörit, Normet, Metso, Outotec Suomesta läsnä n. 1 mrd:n investoinnissa kaivosvierailun perusteella. Kuva Yrjö Myllylä

.

Ks. myös:

Luoma, Ossi & Yrjö Myllylä (2003). Vientiä ja kansainvälistymistä edistävien TE-keskuspalvelujen kehittäminen – Yhteenvetoraportti. 58 s. Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 2/2003. <http://ktm.elinar.fi/ktm_jur/ktmjur.nsf/All/D8A68F27C09FCF6FC2256CC300435F8C>

Karjula, Kyösti & Yrjö Myllylä (2006). Vaurastuminen kansallisena velvollisuutena – Alueellisen yritys- ja innovaatiotoiminnan selvitysraportti. 102 s. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 12/2006. <http://www.vnk.fi/julkaisut/listaus/julkaisu/fi.jsp?oid=170905>

Myllylä, Yrjö (2008). Industrial, Logistic and Social Future of the Murmansk Region – Summary of the Doctoral Dissertation by Yrjö Myllylä. 64 p. Publications of the Ministry for Foreign Affairs of Finland 3/2008. <http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/uutiset/uutiset/ummurmanskkirja>

Sponsored by Cargotec, Aker Arctic Technology, Finstaship, Lapland Chamber of Commerce, Municipality of Salla, Barents Group Ltd and Management & Transportation Experts Matrex Oy

Myllylä, Yrjö (2011). Murmanskin alueen kehitys kolmen skenaarion valossa. Lapin yliopiston tiedostuslehti KIDE. p. 36. <http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/05_julkaisut/kide0511>

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, VISIOT JA TOIMENPITEET Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.