Arktiset tutkimusalukset – strateginen uusi mahdollisuus

HANKEAIHIO (Uusi avaus, Nopea vaikutus)

III Inno + Suomi + Logistiikka – ratkaisut

Kustannuksia säästävät innovatiiviset järjestelmät ja teknologiat luonnonvarojen hyödyntämiseen – laivat, lastinkäsittelylaitteet, offshore-teknologia,  erikois-teräkset…

Arktiset tutkimusalukset – strateginen uusi mahdollisuus (35).

Arktisten ja antarktisten tutkimusalusten kysyntä on kasvussa ja ensimmäisiä uusia aluksia tarkoitukseen on tilattu (TS 13.5.2010). Suomalaisilla olisi hyvät lähtökohdat mm. luontaisen arktisen ympäristönsä ja siihen liittyvän toiminnan pohjalta olla mukana alusten kehitystyössä. Suunnittelu- ja kehitystyön lisäksi on pyrittävä saamaan laivatilaukset Suomeen (vrt. Antarktisen tutkimusalustilaus STX Europen Rauman telakalle vuonna 2009). Myös laivojen osajärjestelmien ja tutkimuslaitteistojen toimittamisessa suomalaisten on pyrittävä vahvaan asemaan, jatkuvaan tuotekehittelyyn, ja uusiin innovaatioihin. Odotettavissa on mm. EU-maiden arktisen tutkimusalus ja mahdollisesti myös mm. kiinalaisten tutkimusalustilauksia jatkossa. Näiden alusten kilpailussa pärjääminen tuo etulyöntiasemaa myös muiden alusten toteuttamiseen. Valtiovallan pitäisi olla siten täysipainoisesti juuri näiden tutkimusalusten, jotka ovat samalla tuotekehitysprojekteja uuteen arktisen hyödyntämisen aikakauteen, tilausten saamisessa Suomeen.

Lähde:

Myllylä, Yrjö (2010). Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä. 92 s. Työ- ja elinkeinominsteriö, alueiden kehittäminen, 43/2010.

<http://www.tem.fi/files/27375/TEM_43_2010_netti.pdf>

Seuranta ja implementointi:

Myllylä, Yrjö (2013). Arktisen meriteknologian ennakointi – Uudenmaan pk-yritysten näkökulmasta. 141 s. Uudenmaan ELY-keskuksen julkaisuja 13/2013. <http://amtuusimaa.net/2013/06/01/arktisen-meriteknologian-ennakointi-loppuraportti/>

YLE 31.7.2012: ”Aker Arctic suunnittelemaan Kiinan polaaritutkimuksen jäänmurtajaa

Kiinan kanssa solmittu sopimus on lyhyen ajan sisällä jo toinen valtiollinen jäänmurtajahanke Aker Arcticille.”

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 18 Yritykset ja toimialat, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, VISIOT JA TOIMENPITEET Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.