Offshore-teknologian tuottaminen arktisiin olosuhteisiin

HANKEAIHIO (Uusi avaus, Kehittämistoimi)

III Inno + Suomi + Logistiikka – ratkaisut

Kustannuksia säästävät innovatiiviset järjestelmät ja teknologiat luonnonvarojen hyödyntämiseen – laivat, lastinkäsittelylaitteet, offshore-teknologia,  erikois-teräkset…

Offshore-teknologian tuottaminen arktisiin olosuhteisiin (37).

Venäjä on nyt ensimmäistä kertaa siirtymässä öljyntuotannossa arktisille offshore-alueille. Tämä on Venäjälle pitkälti mm. teknologiakysymys, jossa se tarvitsee ulkopuolista osaamista. Suomalaisilla on perinteistä osaamista offshore-teknologiassa, jota voidaan yhdistää arktiseen osaamiseen ja tuottaa ratkaisuja pohjoiseen. Offshore-teknologiaan luetaan tässä yhteydessä öljyn- ja kaasunkuljetusalukset, erilaiset huoltoalukset ja muut alukset, lastinkäsittelylaitteet, tuotantolautat ja -alukset yms. sekä näihin liittyvät teknologiat. Asiantuntijapalautteessa ehdotusta pidettiin tärkeänä.

Lähde:

Myllylä, Yrjö (2010). Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä. 92 s. Työ- ja elinkeinominsteriö, alueiden kehittäminen, 43/2010.

<http://www.tem.fi/files/27375/TEM_43_2010_netti.pdf>

Seuranta ja implementointi:

Myllylä, Yrjö (2013). Arktisen meriteknologian ennakointi – Uudenmaan pk-yritysten näkökulmasta. 141 s. Uudenmaan ELY-keskuksen julkaisuja 13/2013. <http://amtuusimaa.net/2013/06/01/arktisen-meriteknologian-ennakointi-loppuraportti/>

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, VISIOT JA TOIMENPITEET Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.