Rautatieinvestoinnit Murmanskiin ja Koillisväylän öljyterminaaleihin

HANKEAIHIO (Uusi avaus, Nopea vaikutus)

III Inno + Suomi + Logistiikka – ratkaisut

Kustannuksia säästävät innovatiiviset järjestelmät ja teknologiat luonnonvarojen hyödyntämiseen – laivat, lastinkäsittelylaitteet, offshore-teknologia,  erikoisteräkset…

Rautatieinvestoinnit Murmanskiin ja Koillisväylän öljyterminaaleihin (49).

Arktisten onshore-alueiden öljylogistiikassa myös rautatiekuljetuksilla on tärkeä rooli. Tutkittaessa tarkemmin, havaitaan useita rautatie- ja öljyterminaalihankkeita arktisilla alueilla, joiden tehtävä on varmistaa öljynkuljetukset (Liite 2). Murmansk muodostaa tärkeimmän logistisen pisteen ja öljykuljetusten lisäksi Murmanskin radalla kuljetetaan monia muita tuotteita. Tällä hetkellä merkittäviä virtoja ovat mm. hiili ja muut mineraalit. Murmanskin rata muodostaa nykyisellään pullonkaulan. Tarvitaan kaksoisraide Etelä-Kuolasta Murmanskiin satamaan. Toisaalta tarvitaan raideinvestointeja Murmanskissa mm. sataman laajentamiseksi Murmansk-vuonon länsipuolelle. Näitä ratainvestointisuunnitelmia on tarkkailtava ja arvioitava suomalaisten erityismahdollisuuksia, vaikka ne eivät tällä hetkellä vaikuta välttämättä strategisilta suomalaisten kannalta. Yhtenä teemana näissä voisi olla uudet kustannuksia säästävät ratkaisut (vrt. esim. uusi raideinnovaatio Ruotsissa – ratakisko on kaksiosainen ja vain 25 % kiskon yläosasta tarvitsee vaihtaa radan kuluessa, nykyisin vaihdettava koko raide.) Löytyisikö mahdollisuuksia esimerkiksi maaperän stabilointiratkaisuista, jolloin maamassoja ei tarvitse vaihtaa, vaan vahvistaminen esimerkiksi teollisuuden sivutuotteilla riittäisi riittävän kantavuuden tuomiseksi. (Luoteis-Venäjän rataverkko ja öljyterminaalit, Liite 2.)

 

Öljy virtaa Murmannin radalla toukokuussa 2005.

Öljy virtaa Murmannin radalla toukokuussa 2005.

Kuva 8. Öljy virtaa Murmanskin radalla.

Öljyä kuljetetaan  kohti Murmanskin satamaa ja Jäämerta toukokuussa 2005. Rautatiekuljetukset ovat yksi tärkeä öljynkuljetusmuoto, jonka tärkeys korostuu yksityisten öljy-yhtiöiden kuljetusmuotona. Murmanskin radan kapasiteetti muodostaa tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa pullonkaulatekijän alueen kehitykselle ja rataa tarvitaan öljykuljetusten lisäksi kasvavassa määrin etenkin hiilikuljetuksille. Ennestään muut mineraalikuljetukset, kuten apatiittirikasteen kuljettaminen, on ollut keskeistä. Tulevaisuudessa konttiliikenne Murmanskista sisämaahan voi kasvaa. Tarvitaan lisäraide eteläisestä Kuolasta Murmanskiin, Murmansk-vuonon ylittävä rata ja investointeja uuteen vuonon länsipuolelle tulevaan öljyterminaalialueeseen. Nämä investoinnit voivat tuoda joitain mahdollisuuksia myös suomalaisille yrityksille. Kuva kertoo myös, että ympäristönsuojeluun ja öljyonnettomuuteen on syytä varautua alueella. Lähde: Myllylä 2008, Kuva Yrjö Myllylä.


Lähde:

Myllylä, Yrjö (2010). Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä. 92 s. Työ- ja elinkeinominsteriö, alueiden kehittäminen, 43/2010.

<http://www.tem.fi/files/27375/TEM_43_2010_netti.pdf>

Seuranta ja implementointi:

Myllylä, Yrjö (2013). Arktisen meriteknologian ennakointi – Uudenmaan pk-yritysten näkökulmasta. 141 s. Uudenmaan ELY-keskuksen julkaisuja 13/2013. <http://amtuusimaa.net/2013/06/01/arktisen-meriteknologian-ennakointi-loppuraportti/>

Myös öljyn rautatieliikenteen turvallisuuteen tulee kiinnittää huomiota. Meksikonlahden suuren öljyturman tapaan myös heinäkuussa 2013 tapahtunut öljyjunaonnettomuus Kanadassa voi vaikuttaa kansainvälisesti, Venäjä mukaanlukien, alan käytäntöihin ja sääntöihin ja tarjota uusia mahdollisuuksia:

YLE 8.7.2013: Kanadan öljyjunan räjähdys saattaa muuttaa turvallisuuskäytäntöjä Suomessa

Advertisement
Kategoria(t): 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 18 Yritykset ja toimialat, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, VISIOT JA TOIMENPITEET Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.