Öljyterminaalit Koillisväylän rannikolla

HANKEAIHIO (Kehittämistoimi)

III Inno + Suomi + Logistiikka – ratkaisut

Kustannuksia säästävät innovatiiviset järjestelmät ja teknologiat luonnonvarojen hyödyntämiseen – laivat, lastinkäsittelylaitteet, offshore-teknologia,  erikoisteräkset…

Öljyterminaalit Koillisväylän rannikolla (50).

Arktisten onshore-alueiden öljykuljetukset mm. yksityisten öljy-yhtiöiden osalta tapahtuvat tulevaisuudessa yhä enemmän rautatietä pitkin Koillisväylän rannikkoalueilla sijaitseviin öljyterminaaleihin. Näitä öljyterminaaleita tullaan rakentamaan useita lisää (mm. Bambulyak & Franzen 2007). Näistä hankkeista on oltava tietoinen ja arvioitava suomalaisten erityismahdollisuuksia terminaali- ja järjestelmäratkaisuissa. Ratkaisuihin voi liittyä myös paikallisia öljyputkia esimerkiksi liitteessä 3 esitettyyn tapaan. Olemassa olevat ja suunnitellut öljyterminaalit on kuvattu liitteessä 4.

 


Lähde:

Myllylä, Yrjö (2010). Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä. 92 s. Työ- ja elinkeinominsteriö, alueiden kehittäminen, 43/2010.

<http://www.tem.fi/files/27375/TEM_43_2010_netti.pdf>

Seuranta ja implementointi:

Myllylä, Yrjö (2013). Arktisen meriteknologian ennakointi – Uudenmaan pk-yritysten näkökulmasta. 141 s. Uudenmaan ELY-keskuksen julkaisuja 13/2013. <http://amtuusimaa.net/2013/06/01/arktisen-meriteknologian-ennakointi-loppuraportti/>

Advertisement
Kategoria(t): 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 18 Yritykset ja toimialat, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, VISIOT JA TOIMENPITEET Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.