Team Finland tapahtuma 28.5.2013 Finlandia -talolla, taustakyselyn mukaan lähialueet, etenkin Venäjä, tärkeitä pk-yritysten kiinnostuksen kohteita

Team Finland tapahtuma 28.5.2013 Finlandia -talolla, taustakyselyn mukaan lähialueet, etenkin Venäjä, tärkeitä pk-yritysten kiinnostuksen kohteita.

Ilmoittaudu Team Finlandin vienninedistämistilaisuuteen Finlandia-talolle tiistaina 28.5.2013 klo 9-12.30. Tilaisuus perustuu mm. yrityksille suunnatun kyselyn purkuun. i RD Aluekehitys Oy oli yksi yritys, jolle ulkomaankauppaministeri Aleksander Stubbin allekirjoittama kysely kohdennettiin ja vastaukset ovat mukana esiteltävässä aineistossa.

***

RD Aluekehityksen toimesta kansainvälistymisstrategioita ja julkisen sektorin roolia on pohdittu mm. alla olevassa teoksessa. Sen mukaan jo kansainvälistyneille pk-yrityksille (jotka päätettiin valita tärkeimmiksi asiantuntijoiksi) kohdennetussa kyselyssä kansainvälistymispalvelujen kehittämisessä julkiselta sektorilta odotetaan yleislääkärin roolia, joka kykenee ohjaamaan ja verkottamaan kansainvälistymispalveluja yritysten käyttöön.

Dynaamisuuden kannalta on tärkeää hyödyntää myös yksityiset kansainvälistymispalvelut ja kerryttää niiden osaamista työnjaolla. Kiistatta on tärkeää, että valtiota ja valtiota lähellä olevia toimijoita tarvitaan etenkin kun puhutaan luonnonvarojen hyödyntämiseen – mikä on valtioiden intressipiirien ytimessä – liittyvistä vientituotteista. Tärkeää olisi pohtia myös veturiyritysten roolia, joissa valtio on mukana (vrt. aiemmin Neste pk-yritysten keskeinen vienninedistäjä, kunnes strategiaa muutettiin palmuöljyyn).

VKE 2003

Vientiä ja kansainvälistymistä edistävien TE-keskuspalvelujen kehittäminen. Jo kansainvälistyneet yritykset odottavat sen mukaan julkisilta toimijoilta verkottojan roolia yksityistenkin palvelujen luo – haaste Team Finlandille.

Luoma, Ossi & Myllylä, Yrjö (2003). Development of T&E Centre Services Promoting Exports and Internationalisation. 58 p. Ministry of Trade and Industry. Studies and Reports 2/2003. <http://julkaisurekisteri.ktm.fi/ktm_jur/ktmjur.nsf/All/D8A68F27C09FCF6FC2256CC300435F8C>

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KOULUTUS, VISIOT JA TOIMENPITEET. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.